Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je čím dál populárnějším způsobem, jak vytápět libovolnou domácnost. Nutno však podotknout, že volba tohoto systému je oprávněná.

Podlahové vytápění je systém vytápění, který využívá tepelné energie k ohřevu podlahy v budově, což následně přenáší teplo rovnoměrně do celého prostoru. Princip spočívá v tom, že tepelné články (například trubky s horkou vodou) jsou umístěny pod povrchem podlahy nebo uvnitř podlahové konstrukce.

Když tyto články jsou zahřáté, předávají teplo do podlahy, která se stává zdrojem infračerveného záření. Teplo se pak postupně šíří nahoru, zahřívá vzduch a vytváří příjemnou teplotu v místnosti.

U podlahového vytápění se dosáhne rovnoměrného a účinného vyhřívání místnosti. Výhody tohoto systému zahrnují možnost instalace nízkých teplot a schopnost měnit teplotní prostředí po celé vyhřívané ploše.

Je to způsob ohřevu vzduchu v místnosti, který pozvolným způsobem vytlačuje klasické radiátory a pokud je to jenom trochu možné, lidé volí právě tuto variantu.

Klasické radiátory jsou elektrické zařízení, které se používají k výhřevu prostoru. Jsou to dlouhé, vertikální kovové trubky nebo pás naplněný teplovodní směsí, které lze namontovat na stěně. Když je do radiátoru přivedena elektrická energie, teplo se uvnitř odpařuje, až se odráží do místnosti. Klasické radiátory se obvykle používají v domácnostech, aby se zabezpečilo komfortní teplo po celou zimu.

Podlahové topení v sobě kupí totiž několik kladných předpokladů, které spějí k ekonomičtějšímu vytápění daných prostor. Ostatně za zmínku stojí i historické uplatnění tohoto systému, který byl používán již před stovkami dlouhých let, kdy se teplý vzduch pod podlahy vháněl prostřednictvím speciálních kanálků.

Kdy je podlahové vytápění nejefektivnější?

Podlahové vytápění je nejefektivnější, když se používá společně s nízkoteplotním systémem vytápění, jako je tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotel. Tato kombinace poskytuje efektivní řešení vytápění, protože místnosti lze rychle zahřát pomocí proudící teplého vzduchu z teplovzdušného vytápění.

Navíc proudící teplý vzduch dodává teplý vzduch do rohových oblastí a pod nízký nábytek, a tak intenzivně vyhřívá podlahu.

Aby bylo teplovodní podlahové vytápění opravdu přínosné a úspora značná, je vhodné mít náležitým způsobem izolován celý objekt, respektive danou místnost. Tato fáze se týká pravděpodobně nejvíce podlahy.

V jejím případě je třeba zajistit dostatečnou vrstvu izolace, která je potřebná hlavně u betonových odloží. Pokud je tato část stavby tvořena anhydridovou směsí, bude zajištěná ještě lepší tepelná propustnost a zahřátí celé podlahy.

Anhydridová směs je směs anhydridů, organických nebo anorganických, která je používána pro syntézu kopolymerů. Anhydridy se obvykle používají k přípravě směsí s jinými aromatickými sloučeninami, které jsou následně používány pro výrobu kopolymerů s vyšší rozpustností a vyšší viskozitou.

Často se tyto směsi používají k přípravě vsakovaných polymerů. Anhydridové směsi se používají také k přípravě směsí katalyzátorů, které pomáhají urychlovat polymerizaci a tvorbu kopolymerů.

S vynikající izolací se vážou i okna, která by měla splňovat alespoň základní normu v podobě parametru U = 1,2 W/m2k. Teprve poté lze očekávat kladné výsledky vytápění.

Typy podlahového topení – elektrické

Z konstrukčního hlediska se rozlišují dva druhy tohoto vytápění. Je to elektrické podlahové topení a podlahové topení teplovodní.

Elektrické podlahové topení je systém vytápění, který se skládá z elektrických vodičů kolem dna podlahy. K účinnému topení se používá elektřina. Vodiče produkují teplo a vyhřívají plochy v místnosti. Takový systém má množství užitečných vlastností a je vhodný pro všechny typy podlah.

Umístění vodičů je snadné a lze je instalovat přímo do stávající podlahy nebo na vrstvu přilehlé podložky.

Topení je po celé ploše podlahy, nejen v určitých místech. To umožňuje rovnoměrné rozdělení tepla. Elektrické podlahové topení může být také doplněné regulačním systémem, což je výhodné především pro efektivní řízení teploty.

Elektrické teplovodní vytápění je jistě cenově méně nákladné, co se týče vstupních investic. Jde v podstatě o speciální drátěnou rohož, která je natažena pod danou podlahovou krytinou. Kamenem úrazu tohoto řešení však bývají vyšší provozní náklady, což může v určitém směru degradovat elektrické podlahové topení. Jeho využití je tedy spíše v menších plochách.

Typy podlahového topení – teplovodní

Daleko ekonomičtější bude teplovodní podlahové vytápění, které je sice dražší, avšak jeho provoz může následně ušetřit poměrně dost finančních prostředků. Samozřejmě za předpokladu výše zmíněných izolací objektu.

Teplovodní podlahové vytápění je druh topné soustavy, která využívá teplou vodu v rozvodných trubkách umístěných ve vrstvě stavebního materiálu pod podlahou. Umožňuje rovnoměrné a efektivní vyhřívání interiéru. Na rozdíl od jiných typů vytápění používá teplovodní podlahové vytápění minimálního množství vzduchové cirkulace, čímž poskytuje pocit pohodlí.

Kromě toho, teplovodní podlahové vytápění poskytuje velmi nízkou úroveň hluku a minimalizuje čištění a údržbu. Je to také nejekonomičtější způsob vytápění, protože vytápí místnost efektivněji než tradiční radiátory. Zejména ve zděných domech, když se teplo uvolňuje z podlahové vrstvy a nasává do místnosti, teploučká podlaha se postupně rozšiřuje do okolního prostředí.

Konečný výsledek je teplo, které se rozptýlí po místnosti, aniž by bylo třeba stále čerpat teplo z jednoho zdroje. Kromě toho však je důležité zvážit i některé nevýhody teplovodního podlahového vytápění.

Například instalace může být časově a finančně obtížná a náročná na údržbu; navíc teplovodní podlahové vytápění je obvykle instalováno v lokalitách s hlubší izolací, kde není dostatek konvekce.

Dalšími nevýhodami jsou vysoké náklady na spotřební materiál a také možnost kondenzace.

Funkčnost a výhody teplovodního podlahového vytápění

Teplovodní podlahové vytápění je jedním z nejúčinnějších způsobů regulace domácího tepla. Skládá se z teplovodních trubek, které jsou vloženy do podlahy. Tyto trubky vyzařují teplo do místnosti, čímž se snižuje průměrná teplota místnosti. To znamená, že teplý vzduch nemusí viset u samotného stropu, nicméně se rovnoměrně rozprostírá po celé místnosti.

Teplovodní podlahové vytápění nabízí řadu výhod, včetně:

1. Snížení spotřeby energie: Teplovodní podlahové vytápění je mnohem účinnější než okenní radiátory, které se běžně používají pro vytápění domů. Na každou zařízenou jednotku se vynaloží méně elektrické energie, protože podlahové vytápění zajišťuje rovnoměrné proudění tepla po celé místnosti.

2. Minimální a snadná údržba: Teplovodní podlahové vytápění je velmi snadné na údržbu. Je dostatečné, když se budou pravidelně čistit filtry, aby bylo zajištěno, že zařízení bude pracovat optimálně.

3. Nižší náklady: Spolu se snížením spotřeby energie se i spotřebitelům nabízí vyšší úspora nákladů na jejich fakturách za elektřinu.

4. Flexibilní vytápění: Teplovodní podlahové vytápění poskytuje uživatelům flexibilní vytápění. Vytápění lze rozvést do různých částí domu a nastavit teplotu ve všech podlahových prostorách, aby se zajistila úspora energie tam, kde je to nutné.

Efektivnost tohoto systému spočívá především v rovnoměrném zahřívání celé místnosti. Díky tomu, že je lidskému tělu dopřáváno teplo od nohou, které působí na celé tělo, nevyžaduje tak vysoké teploty v celém prostoru. A to je pravděpodobně jeden z největších kladů, které předkládá podlahové topení teplovodní.

V rámci využívání podlahového vytápění je však řada dalších pozitiv, která se netýkají jenom ekonomické stránky, nicméně také té praktické a estetické. Podlahové topení je pod podlahou, tudíž je neviditelné a člověk se nemusí zaobírat vymýšlením místa pro klasické radiátory.

Teplovodní podlahové vytápění zahřívá obytný prostor rovnoměrně a žádným způsobem nevíří vnitřní prach, což ocení především alergici a lidé s dýchacími obtížemi.

Pokud chce člověk docílit co největší efektivity podlahového topení, měl by ho umístit především pod kvalitní laminátové podlahy, které jsou naprosto vynikajícím nositelem tepla. Za všech výše zmíněných předpokladů se tak stane podlahové topení úsporným zdrojem vytápění, který může v závislosti na daných faktorech ušetřit oproti klasickým radiátorům, až 20 % energie.

Podlahové vytápění se často využívá v nových budovách, nicméně lze jej také instalovat při rekonstrukcích existujících objektů.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang