Podlahové vytápění

Podlahové vytápění je čím dál populárnějším způsobem, jak vytápět libovolnou domácnost. Nutno však podotknout, že volba tohoto systému je oprávněná.

Podlahové vytápění je systém vytápění, který může být buď elektrický nebo voda. Systém pracuje instalací topných trubek ve vyhřívaných podlahách, čímž se dosáhne rovnoměrného a účinného vyhřívání místnosti. Výhody tohoto systému zahrnují možnost instalace nízkých teplot a schopnost měnit teplotní prostředí po celé vyhřívané ploše. Podlahové vytápění může zvýšit spotřebu energie, protože se teplo akumuluje v místnosti. Dále to neznamená, že se topení musí na stěně usídlit.

Nacházíte-li se právě ve fázi výstavby vašeho rodinného domu a přichází na přetřes způsob vytápění celého objektu, vezměte v potaz především podlahové vytápění. Způsob ohřevu vzduchu v místnosti, který pozvolným způsobem vytlačuje klasické radiátory a pokud je to jenom trochu možné, lidé volí právě tuto variantu.

Klasické radiátory jsou elektrické zařízení, které se používají k úhřevu prostoru. Jsou to dlouhé, vertikální kovové trubky nebo pás naplněný teplovodní směsí, které lze namontovat na stěně. Když je do radiátoru přivedena elektrická energie, teplo se uvnitř odpařuje, až se odráží do místnosti. Klasické radiátory se obvykle používají v domácnostech, aby se zabezpečil komfortní teplo po celou zimu. Mohou být konvenční radiátory vyrobené z nerezové oceli, měděné trubky, měděné lamely nebo měděné radiatorové panely.

Podlahové topení v sobě kupí totiž několik kladných předpokladů, které spějí k ekonomičtějšímu vytápění daných prostor. Pojďme však tuto tématiku probrat pěkně popořádku. Ostatně za zmínku stojí i historické uplatnění tohoto systému, který byl používán již před stovkami dlouhých let, kdy se teplý vzduch pod podlahy vháněl prostřednictvím speciálních kanálků.

Kdy je podlahové vytápění nejefektivnější?

Podlahové vytápění je nejefektivnější, když se používá společně s nízkoteplotním systémem vytápění, jako je tepelné čerpadlo nebo kondenzační kotle. Tato kombinace poskytuje efektivní řešení vytápění, protože místnosti lze rychle zahřát pomocí proudící teplého vzduchu z teplovzdušného vytápění. Navíc proudící teplý vzduch dodává teplý vzduch do rohových oblastí a pod nízký nábytek, a tak intenzivně vyhřívá podlahu.

Aby bylo teplovodní podlahové vytápění opravdu přínosné a úspora značná, je vhodné mít náležitým způsobem izolován celý objekt, respektive danou místnost. Tato fáze se týká pravděpodobně nejvíce podlahy.

V jejím případě je třeba zajistit dostatečnou vrstvu izolace, která je potřebná hlavně u betonových odloží. Pokud máte tuto část stavby tvořenou anhydridovou směsí, budete mít zajištěnou ještě lepší tepelnou propustnost a zahřátí celé podlahy.

Anhydridová směs je směs anhydridů, organických nebo anorganických, která je používána pro syntézu kopolymerů. Anhydridy se obvykle používají k přípravě směsí s jinými aromatickými nebo nesytícovými sloučeninami, které jsou následně používány pro výrobu kopolymerů s vyšší rozpustností a výší viskozity. Často se tyto směsi používají k přípravě vsakovaných polymerů. Anhydridové směsi se používají také k přípravě směsí katalyzátorů, které pomáhají urychlovat polymerizaci a tvorbu kopolymerů.

S vynikající izolací se vážou i okna, která by měla splňovat alespoň základní normu v podobě parametru U = 1,2 W/m2k. Teprve poté lze očekávat kladné výsledky vytápění.

Typy podlahového topení

Z konstrukčního hlediska rozlišujeme dva druhy tohoto vytápění. Je to elektrické podlahové topení a podlahové topení teplovodní.

Elektrické podlahové topení je systém vytápění, který se skládá z elektrických vodičů kolem dna podlahy. K účinnému topení se používá elektřina. Vodiče produkují teplo a vyhřívají plochy v místnosti. Takový systém má množství užitečných vlastností a je vhodný pro všechny typy podlah. Umístění vodičů je snadné a lze je instalovat přímo do stávající podlahy nebo na vrstvu přilehlé podložky. Topení se uvolní po celou plochu, nejen jen v určitých místech. To umožňuje rovnoměrné rozdělení tepla. Elektrické podlahové topení může být také doplněné regulačním systémem, což je výhodné především pro efektivní řízení teploty.

Elektrické teplovodní vytápění je jistě cenově méně nákladné, co se týče vstupních investic. Jde v podstatě o speciální drátěnou rohož, která je natažena pod danou podlahovou krytinou. Kamenem úrazu tohoto řešení však bývají vyšší provozní náklady, což může v určitém směru degradovat elektrické podlahové topení. Jeho využití je tedy spíše v menších plochách.

Daleko ekonomičtější bude teplovodní podlahové vytápění, které je sice dražší, ale jeho provoz vám může následně ušetřit poměrně dost finančních prostředků. Samozřejmě za předpokladu výše zmíněných izolací objektu.

Teplovodní podlahové vytápění je druh topné soustavy, která využívá teplou vodu v rozvodných trubkách umístěných ve vrstvě stavebního materiálu pod podlahou. Umožňuje rovnoměrně a efektivně vyhřívání interiéru. Na rozdíl od jiných typů vytápění používá teplovodní podlahové vytápění minimálního množství vzduchové cirkulace, čímž poskytuje pocit pohodlí. Kromě toho, teplovodní podlahové vytápění poskytuje velmi nízkou úroveň hluku a minimalizuje čištění a údržbu. Je to také nejekonomičtější způsob vytápění, protože vytápí místnost efektivněji než tradiční radiátory. Zejména ve zděných domech, když se teplo uvolňuje z podlahové vrstvy a nasává do místnosti, teploučká podlaha se postupně rozšiřuje do okolního prostředí. Konečný výsledek je teplo, které se rozptýlí po místnosti, aniž by bylo třeba stále čerpat teplo z jednoho zdroje. Kromě toho však je důležité zvážit i některé nevýhody teplovodního podlahového vytápění. Například instalace může být časově a finančně obtížná a náročná na údržbu; navíc teplovodní podlahové vytápění je obvykle instalováno v lokalitách s hlubší izolací, kde není dostatek konvekce. Dalšími nevýhodami jsou vysoké náklady na spotřební materiál a také možnost kondenzace.

Funkčnost a výhody teplovodního podlahového vytápění


Teplovodní podlahové vytápění je jedním z nejúčinnějších způsobů regulace domácího tepla. Skládá se z teplovodních trubek, které jsou vloženy do podlahy. Tyto trubky vyzařují teplo do místnosti, čímž se snižuje průměrná teplota místnosti. To znamená, že teplý vzduch nemusí viset u samotného stropu, ale rovnoměrně se rozprostírá po celé místnosti. Teplovodní podlahové vytápění nabízí řadu výhod, včetně: 1. Snížení spotřeby energií: Teplovodní podlahové vytápění je mnohem účinnější než okenní radiátory, které se běžně používají pro vytápění domů. Na každou zařízenou jednotku se vynaloží méně elektrické energie, protože podlahové vytápění zajišťuje rovnoměrné rozhodčí tepla po celé místnosti. 2. Nízká údržba: Teplovodní podlahové vytápění je velmi snadné na údržbu. Je dostatečné, když budete pravidelně čistit filtry, aby bylo zajištěno, že zařízení bude pracovat optimálně. 3. Nižší náklady: Spolu se snížením spotřeby energie se i spotřebitelům nabízí vyšší úspora nákladů na jejich elektrické faktury. 4. Flexibilní vytápění: Teplovodní podlahové vytápění poskytuje uživatelům flexibilní vytápění. Hadiče můžete rozvést do různých částí domu a nastavit teplotu ve všech podlahových prostorách, abyste zajistili úsporu energie tam, kde je to nutné.

Efektivnost tohoto systému spočívá především v rovnoměrném zahřívání celé místnosti. Díky tomu, že je vašemu tělu dopřáváno teplo od nohou, které působí na celé tělo, nevyžadujete tak vysoké teploty v celém prostoru. A to je pravděpodobně jeden z největších kladů, které předkládá podlahové topení teplovodní.

V rámci využívání podlahového vytápění však spatříte řadu dalších pozitiv, která se netýkají jenom ekonomické stránky, ale také té praktické a estetické. Podlahové topení je pod podlahou, tudíž je neviditelné a vy se nemusíte zaobírat vymýšlením místa pro klasické radiátory. Teplovodní podlahové vytápění zahřívá váš prostor rovnoměrně a žádným způsobem nevíří vnitřní prach, což ocení především alergici a lidé s dýchacími obtížemi.

Pokud budete chtít docílit co největší efektivity podlahového topení, umisťujte ho především pod kvalitní laminátové podlahy, které jsou naprosto vynikajícím nositelem tepla. Za všech výše zmíněných předpokladů se tak stane podlahové topení úsporným zdrojem vytápění, který může v závislosti na daných faktorech ušetřit oproti klasickým radiátorům, až 20% energie.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang