Jak regulovat vytápění

S příchodem zimy je vhodné začít uvažovat o regulaci vytápění. Zdravé a úsporné vytápění je zásadním krokem k úspoře energie a k efektivnímu využívání zdrojů. Jak regulovat vytápění?

Ať už má člověk vytápění na plyn, elektřinu nebo jiný zdroj, existuje několik kroků, které může udělat pro regulaci vytápění.

Regulace vytápění sice znamená investici, ovšem z dlouhodobého hlediska se vyplatí. Podaří se díky ní výrazně snížit náklady na vytápění. V mnohých domácností bez regulace dochází k přetápění, což je velmi neekologické, nezdravé a hlavně drahé.

Říkáte si, že sami si dokážete hlídat vytápění tak, abyste si zajistili teplotní komfort a zároveň šetřili? Není to tak jednoduché, zvlášť u některých otopných systém. Přitom výrazně ušetřit můžete i při poklesu teploty v domě o jeden stupeň.

V domácnostech bez regulace vytápění si lidé snaží sami nastavit teplotu a často v rámci toho dochází ke kolísání teplot. Kromě finanční úspory vám regulace vytápění přinese větší komfort. Nebudete se muset o nic starat.

Jak regulovat vytápění?

Níže je uvedeno několik základních tipů, jak regulovat vytápění.

  • používat termostat – nejlepším způsobem, jak regulovat vytápění, je nastavit termostat na teplotu, která je člověku příjemná. To znamená, že teplota v místnosti by neměla být příliš vysoká nebo příliš nízká. Termostat lze také nastavit tak, aby se vytápění zapínalo a vypínalo v určitých časových intervalech, aby se neplýtvalo energií.
  • vyměnit staré radiátory – pokud jsou radiátory staré, mohou být jedním z největších energetických plýtvání. Nové radiátory jsou účinnější a umožňují nastavit teplotu na úrovni, která je vhodná.
  • odvzdušnit radiátory – pokud radiátory netopí dostatečně, někdy stačí je pouze odvzdušnit, není potřeba je hned vyměňovat.
  • zkontrolovat těsnost oken – pokud jsou okna netěsná, může unikat teplo. Proto by měla být okna pravidelně kontrolována a opravována, pokud je to nutné.
  • zkontrolovat těsnost dveří – stejně jako u oken i u dveří by se měla zkontrolovat těsnost. Těsné dveře udrží teplo uvnitř.

Regulace vytápění je důležitou součástí úspory energie, proto by každý měl využívat všech způsobů, aby úspěšně šetřil energii.

Regulace vytápění

Regulace vytápění se vyvíjí a časem mění. Některé technologie zastarávají, jiné se dostávají do popředí. Na trhu se objevují stále pohodlnější a modernější způsoby regulace vytápění. Níže jsou uvedeny alespoň nejčastěji používané možnosti.

Regulace zdroje otopných soustav

Následující možnosti regulace je samozřejmě možné realizovat jen u teplovodního vytápění. To však stejně většinou převažuje.

Prostorový termostat v referenční místnosti

Termostat v referenční místnosti bývá ve většině domů v obývacím pokoji. Nastaví se jím jednoduchým způsobem požadovaná teplota, aniž by člověk musel ke kotli.

Rozlišují se manuální a digitální termostaty. Druhá skupina je dnes už rozšířenější. Jejich výhodou je, že si lze automaticky nastavit noční i denní teplotní útlumy.

Pro mnohé domácnosti je však dnes prostorový termostat nedostatečným řešením. Lidé si hledají účinnější zařízení.

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulace umožňuje okamžité přizpůsobení výkonu otopné soustavy venkovní teplotě. Řídí se podle ekvitermních křivek vyjadřující závislost teploty topné vody na venkovní teplotě.

Při využití tohoto systému dochází k menšímu kolísání teplot v místnostech a tím k větší teplotní pohodě. Je zde podstatná úspora energie.

Důležitá je však vyladěnost ekvitermních křivek. Nevýhodou ekvitermní regulace je problematické umístnění venkovního čidla. Může být ovlivněné přímým sluncem a dalšími povětrnostními vlivy, což pro nastavení optimální vnitřní teploty není vhodné.

Evitermní regulace bývá často kombinovaná s pokojovým termostatem či jiným možnostmi regulace.

Regulace otopných těles

V současné době se kromě regulace zdroje přistupuje také k regulaci výkonu otopných těles, což znamená, že se nereguluje jen teplota vody v otopných soustavách, nýbrž také její průtok.

Ruční regulace

Ruční regulace spočívá v jednoduchém nastavení pomocí kohoutku, který je součástí radiátorů. Nastavení ideální teploty tímto způsobem není jednoduché. Mnohdy je třeba častého přenastavení a kromě pracnější obsluhy je zde i ekonomická nevýhodnost.

Termostatická hlavice

Stále oblíbenějším řešením jsou termostatické hlavice. Instalují se na radiátory. Liší se konkrétním provedení. Seženou se jednoduché manuální termostatické hlavice, ovšem také jsou k mání moderní digitální zařízení s mnohými funkcemi.

Není však třeba mít drahou termostatickou hlavici, aby člověk dosáhl výraznějších úspor za energii. Celkově jejich cena není nikterak vysoká, zvlášť když se dobře vybere a objede se bez různých nadstandardních funkcí.

Termostatické hlavice nevycházejí z žádné pomocné energie. Reagují na odchylky mezi teplotou, která je nastavená a která ve skutečnosti v místnosti je.

Moderní termostatické hlavice umožní nastavení útlumu teploty, např. na dobu, kdy je člověk v práci, na noc atd. Klasické termostatické hlavice, které jsou v dnešní době nejvíce rozšířené, toto automatické nastavení nemají. Jejich další nevýhodou může být zatuhnutí působením nečistot, především vodního kamene.

Elektronická regulace

Elektronickou regulaci lze ještě dále dělit na dvoustavovou a plynulou.

Dvoustavová elektronická regulace

Dvoustavová elektronická regulace je s termopohony. Jde o pohodlný a sofistikovaný systém regulace vytápění. Termopohony pracují podobě jako termohlavice.

Rozdíl je v tom, že se regulují podle tepoty vestavěného topného článku. Teplotní čidla snímají teplotu a podle toho se jednotlivé termopohony zapínají nebo vypínají.

Nevýhodu lze spatřovat v tom, že regulace je pouze dvoustavová, a také v nutnosti neustálého přívodu elektrické energie k termopohonu. Další nevýhodou je i dlouhá reakční doba.

Termopohony se vyrábějí pro síťové napájení 230 V i 24 V. Dvoustavová elektronická regulace je řešena s centrální řídící jednotkou. Ta má svůj mikropočítač.

Plynulá elektronická regulace

Plynulá elektronická regulace je se servopohony. Jde o moderní regulaci, která řeší nevýhody dvoustavové elektrické regulace. Hlavní výhodou je lineární chod umožňující spojité ovládání průtoku topného média prostřednictvím otopné soustavy.

Regulace je samodržná, což znamená, že si zachovává svou polohu, i když nemá napájení. To je možné díky tomu, že servopohon obsahuje elektromotor s paměťovou funkcí a převodovku.

Plynulá elektronická regulace je dražší a nevýhodou lze spatřovat v hluku při jejím provozu. Nejde však o nikterak nadměrný hluk. Zvuk elektronické regulace uslyšíte pouze v tichém prostředí.

Kromě těchto regulací se také prodávají samostatné elektronické hlavice. Mají svůj program a jsou napájené bateriemi.

Výběr vhodné regulátoru

Z uvedených informací vyplývá, že existují různé regulační techniky, a proto je nutné při výběru vhodné regulace brát v potaz mnohé faktory. Především je zapotřebí vycházet z druhu a složitosti otopné soustavy i z jejího výkonu.

Promyslet je třeba také možnosti komunikace s dálkovým ovládáním. Regulátory se také liší svou obsluhou, komfortem a provozními úsporami. V neposlední řadě se musí promyslet i to, kolik je člověk ochotný zaplatit za regulaci a jak je to s návratností investice u konkrétních zařízení.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang