Zateplení střechy domu a izolace – zkušenosti

Zateplení střechy se řadí k dalším tepelně izolačním procesům, jež se mohou pozitivním způsobem podepsat na snížení nákladů za vytápění. Nenechte střechou utéci až 12% drahocenného tepla.

Dnešní pokračující díl o zateplování nemovitostí resp. rekonstrukci domu, budeme věnovat střeše, která je určitým nenápadným doplňkem každého objektu. Střecha je často podceňovaná část rodinných budov, prostřednictvím níž vám může utíkat až neuvěřitelných 12% tepla.

Zateplení střechy má samozřejmě několik fází výstavby a do značné míry je aplikováno hned z několika možných důvodů. V tomto případě se kromě finančního přínosu v podobě úspory, pojí i pozitiva v letním a zimním období. V létě máte jistotu, že zateplená střecha nabídne v půdním či podkrovním prostoru dostatek chladu, naopak v zimě se bude pyšnit přiměřenými a vyššími teplotami.

Hlavním kritériem je samozřejmě ona finanční stránka, respektive nízká energetická hodnota daného objektu, které dosáhnete po volbě odpovídající tloušťky izolace. Výběrem správného izolačního materiálu a jeho šíře, lze ušetřit až neuvěřitelných 50% tepelné energie stoupající právě přes půdní prostor.

Jaký zvolit materiál a sílu zateplení střechy?

Izolace střechy se provádí nejčastěji za pomoci minerálních materiálů. Tedy vaty, která by měla disponovat příslušnou tloušťkou. Z pohledu norem lze hovořit o síle 18 cm až 24 cm.

Tyto limity jsou však mnohdy překonávány, aby bylo dosaženo tepelněizolačních vlastností, jež předurčují danému objektu označení nízkoenergetický, respektive pasivní dům. V tomto případě se totiž využívá tloušťka vaty v rozmezí mezi 30 cm až 40 cm.

Izolace střechy je důležitá pro správné provozování domu. Izolace udrží teplo a chlad v domově, což vám pomůže snížit náklady na topení a chlazení, stejně jako zabránit vlhkosti ve střeše. Je třeba zvážit množství tepelných ztrát ve střeše při rozhodování, zda izolovat nebo ne. Není to na střeše povinné, ale správně provedená izolace střechy by měla být důležitou součástí vaší domácí péče. Izolace střechy se obecně může provádět pomocí jednotlivých materiálů, například minerální vata, expandovaná hmota, extrudovaná polystyrénová pěna a kombinace výše uvedených materiálů. Použití konkrétního materiálu závisí na stavu střechy a její konfiguraci. Některé materiály jsou také kompatibilní s druhem střechy a jejím různým materiálům. Nezávislí odborníci mohou analyzovat stav střechy a doporučit vhodnou izolaci a konkrétní postupy pro jeho instalaci. Může také být prospěšné získat odborné poradenství o různých izolačních materiálech. Mezi hlavní faktory pro výběr izolačního materiálu patří tepelná odolnost, vlhkost a cena.

Postup při zateplení střechy

Pakliže bychom měli proces zateplování střechy zmínit alespoň ve zkratce, pomocí několika bodů, byla by skladba následující.

  • Položení vaty mezi krokve – V první řadě je aplikována minerální vata v tloušťce samotných krokví.
  • Instalace pomocného roštu – Následně přichází na řadu montáž dřevěného nebo ocelového roštu, který je aplikován přímo na krokve.
  • Položení vaty na krokve – Z hlediska odpovídající izolace je třeba provést i položení minerální vaty mezi jednotlivé části roštu, tedy přímo na krokve.
  • Parotěsná zábrana – Z důvodu úniku vlhkosti do vaty, kde by se mohla tvořit nežádoucí plíseň, je na spodní část roštu připevněna parotěsná fólie.
  • Montáž podhledu – Finální krok spočívá v namontování podhledových desek, které mohou tvořit sádrokartonové nebo dřevotřískové materiály.

Několik základních a obecných kroků zateplení střechy, jež mohou vést k efektní peněžní úspoře za vynaložené náklady na vytápění.

Zateplení střechy domu a izolace 1. Nejprve je nutné odstranit starou izolaci a zkontrolovat stav střechy a konstrukce. 2. Upevněte podkladovou izolaci na střešní konstrukci a připojte ji k odtokovým kanálům. 3. Ohněte podélné rohy proti obložení, abyste dosáhli kompletní izolace. 4. Aplikujte hydroizolaci na střechu a poté upevněte tepelnou izolaci. 5. Obložte střechu vhodným materiálem, jako je dřevotříska, poté připravte skladbu krytiny. 6. Na konci utáhněte hřebíky na veškerou krytinu. 7. Ještě jednou zkontrolujte celou střechu a izolační prvky.

Na co při izolaci střechy nezapomenou

Pokud se rozhodnete pro libovolné zateplení střechy, mějte na paměti několik důležitých faktorů. Čím větší tloušťku vaty budete aplikovat, tím dojde k výraznějšímu snížení stropu. Rozdílné mohou být také konstrukce zateplování u rovných a šikmých střech.

Opomíjet byste však neměli ani na větranou mezeru, s níž je počítáno pod střešní krytinou. Velikost této mezery započíná na 3 cm a s větším sklonem střechy dochází k jejímu nárůstu. Fakta, jež mohou pozitivním způsobem ovlivnit právě životnost a správnou funkci aplikované minerální vaty.

V optimálním případě oslovte odborníka na zateplování střech, který vám propočítá propustnost tepla jednotlivými konstrukcemi a navrhne optimální řešení, jež bude představovat ideální volbu mezi cenou, trvanlivostí a návratností.

Pustili jste se do zateplování střechy a hledáte další úsporná opatření? Zkuste zateplení fasády, které může přinést také výrazné úspory za vytápění.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang