Zateplení střechy domu a izolace – zkušenosti

Zateplení střechy se řadí k dalším tepelně izolačním procesům, jež se mohou pozitivním způsobem podepsat na snížení nákladů za vytápění. Nenechat si střechou utéci až 12 % drahocenného tepla.

Střecha je určitým nenápadným doplňkem každého objektu. Střecha je často podceňovaná část rodinných budov, prostřednictvím níž může utíkat až neuvěřitelných 12 % tepla.

Zateplení střechy má samozřejmě několik fází výstavby a do značné míry je aplikováno hned z několika možných důvodů. V tomto případě se kromě finančního přínosu v podobě úspory, pojí i pozitiva v letním a zimním období.

V létě má vlastník domu jistotu, že zateplená střecha nabídne v půdním či podkrovním prostoru dostatek chladu, naopak v zimě se bude pyšnit přiměřenými a vyššími teplotami.

Hlavním kritériem je samozřejmě ona finanční stránka, respektive nízká energetická hodnota daného objektu, které se dosáhne po volbě odpovídající tloušťky izolace. Výběrem správného izolačního materiálu a jeho šíře, lze ušetřit až neuvěřitelných 50 % tepelné energie stoupající právě přes půdní prostor.

Jaký zvolit materiál a sílu zateplení střechy?

Izolace střechy se provádí nejčastěji za pomoci minerálních materiálů. Tedy vaty, která by měla disponovat příslušnou tloušťkou. Z pohledu norem lze hovořit o síle 18 cm až 24 cm.

Tyto limity jsou však mnohdy překonávány, aby bylo dosaženo tepelně-izolačních vlastností, jež předurčují danému objektu označení nízkoenergetický, respektive pasivní dům. V tomto případě se totiž využívá tloušťka vaty v rozmezí mezi 30 cm až 40 cm.

Izolace střechy je důležitá pro správné provozování domu. Izolace udrží teplo a chlad v domově, což pomůže snížit náklady na topení a chlazení, stejně jako zabránit vlhkosti ve střeše. Je třeba zvážit množství tepelných ztrát ve střeše při rozhodování, zda izolovat nebo ne.

Není to na střeše povinné, avšak správně provedená izolace střechy by měla být důležitou součástí domácnosti. Izolace střechy se obecně může provádět pomocí jednotlivých materiálů, například minerální vata, expandovaná hmota, extrudovaná polystyrénová pěna a kombinace zmíněných materiálů. Použití konkrétního materiálu závisí na stavu střechy a její konfiguraci.

Některé materiály jsou také kompatibilní s druhem střechy a jejím různým materiálům. Nezávislí odborníci mohou analyzovat stav střechy a doporučit vhodnou izolaci a konkrétní postupy pro jeho instalaci.

Může být také prospěšné získání odborného poradenství o různých izolačních materiálech. Mezi hlavní faktory pro výběr izolačního materiálu patří tepelná odolnost, vlhkost a cena.

Postup při zateplení střechy

Pokud by se měl proces zateplování střechy zmínit alespoň ve zkratce, pomocí několika bodů, byla by skladba následující:

  • položení vaty mezi krokve – aplikace minerální vaty v tloušťce samotných krokví
  • instalace pomocného roštu – montáž dřevěného nebo ocelového roštu, který je aplikován přímo na krokve
  • položení vaty na krokve – položení minerální vaty mezi jednotlivé části roštu, tedy přímo na krokve
  • parotěsná zábrana – z důvodu úniku vlhkosti do vaty, kde by se mohla tvořit nežádoucí plíseň, je na spodní část roštu připevněna parotěsná fólie
  • montáž podhledu – namontování podhledových desek, které mohou tvořit sádrokartonové nebo dřevotřískové materiály

Toto jsou základní kroky zateplení střechy, jež mohou vést k efektivní peněžní úspoře za vynaložené náklady na vytápění.

Na co při izolaci střechy nezapomenout

Pokud se zájemce rozhodne pro libovolné zateplení střechy, měl by mít na paměti několik důležitých faktorů. Čím větší tloušťku vaty bude aplikovat, tím dojde k výraznějšímu snížení stropu. Rozdílné mohou být také konstrukce zateplování u rovných a šikmých střech.

Opomíjet by však neměl ani na větranou mezeru, s níž je počítáno pod střešní krytinou. Velikost této mezery započíná na 3 cm a s větším sklonem střechy dochází k jejímu nárůstu. Fakta, jež mohou pozitivním způsobem ovlivnit právě životnost a správnou funkci aplikované minerální vaty.

V optimálním případě je dobré oslovit odborníka na zateplování střech, který propočítá propustnost tepla jednotlivými konstrukcemi a navrhne optimální řešení, jež bude představovat ideální volbu mezi cenou, trvanlivostí a návratností.

A jaká jsou další úsporná opatření? Např. zateplení fasády, které může přinést také výrazné úspory za vytápění.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang