Pasivní dům – investice se vyplatí

O různé úspory energií se lidé zajímají stále více. Snaží se ušetřit kvůli celkově horší ekonomické situaci, avšak i kvůli neustálému zdražování energií. Značné finanční prostředky se ušetří díky pasivním domům.

Bude-li se charakterizovat pasivní dům co nejstručněji, tak lze říci, že jde o dům, který má minimální spotřebu energie na vytápění a nepoužívá se v něm žádný aktivní otopný systém. Pojem „pasivní dům“ neboli „energeticky pasivní dům“ pochází z německého slova „Passivhaus“.

Pasivní dům je zvláštní typ budovy, která je vysoce úsporná. Jejím cílem je maximálně snížit náklady na vytápění a chlazení. To je dosaženo tím, že jsou do struktury domu zabudovány izolanty, kamenná vložka a speciální okenní konstrukce.

Tato vysoce účinná tepelná technologie má třídy energie A+ až A++. To znamená, že pasivní dům produkuje až 90 % méně energie, než je obvyklé v porovnání se standardním domem. Dalším důležitým aspektem je také to, že pasivní domy mají nízké emise CO2, takže jsou příznivé pro životní prostředí.

Má-li být dům označen jako pasivní, musí splňovat poměrně náročná kritéria. Ceny pasivního domu jsou vyšší (cca o 10 %). Jedná se o náročnější řešení, což je dáno používáním moderních technologií při stavbě. Z dlouhodobého hlediska se však vyplatí díky úsporám za energii.

Pasivní domy nabízejí různé firmy. Vybrat si lze z nabídek na klíč. Další možností je postavit si dům svépomocí podle vypracovaného odborného návrhu. Pasivní domy se staví z různých materiálů. Často se volí dřevo, avšak rozšířené jsou i další materiály mající vlastnosti vyhovující konceptu pasivních domů.

Co je u pasivních domů důležité?

Při stavbě pasivního domu je zapotřebí vzít v potaz určitá kritéria. Některá jsou povinná, další doporučená.

Je naprosto nezbytné rozvíjet pasivní domy efektivním způsobem, aby bylo možné dosáhnout toho, aby domy byly energeticky úsporné a pohodlné. Nejdůležitějšími oblastmi pro dosahování tohoto cíle jsou správné těsnění a zabudování dobře navržených a pořízených izolačních produktů.

Další důležité oblasti zahrnují výběr vhodného topení, osvětlení, ovládání teplot a ventilace, konstrukční řešení fasád a okenních otvorů, možnost optimalizace, správný výběr a instalace systémů.

Hlavní požadavky:

1. Omezit tepelné ztráty

2. Využít dostupnou energii

3. Omezit spotřebu energie

4. Zamezit přehřívání interiérů

5. Čerpat energii z obnovitelných zdrojů

6. Optimálně využívat světlo

7. Omezit požadavky na vytápění a chlazení

8. Zlepšit izolaci a těsnění

9. Zateplit stěny, střechy a podlahy

10. Utěsnit otvory

11. Instalace okenních a dveřních systémů s nízkou energetickou spotřebou

12. Odvětrávací systémy pro účinnou cirkulaci vzduchu

Pasivní dům nesmí na vytápění spotřebovat více než 15 kWh na m² obytné plochy stavby za rok. Spotřeba primární energie, která je spojená s provozem budovy a všech domácích spotřebičů, nesmí přesahovat 120 kWh na m². Neprůvzdušnost je ověřovaná tlakovou zkouškou a nesmí překročit hranici 0,6 za jednu hodinu. To znamená, že se za hodinu nesmí vyměnit více než 60 % vzduchu.

Další principy pasivních domů

U pasivních domů a jejich stavbě záleží na:

 • umístnění domu: vybírat si lokalitu s příznivými povětrnostními podmínkami
  • strana domu mající nejvíce prosklených částí by měla směřovat na jih či alespoň na jihozápad
 • tvar domu: co největší kompaktnost domu, je třeba se vyvarovat vzniku zbytečných ploch
 • tepelná izolace: nepoužívá se běžná izolace, avšak taková, která skutečně bude vykazovat minimální tepelnou prostupnost
  • musí být menší než 0,15 W/m² – díky tomu je zajištěná i izolace proti hluku
 • velikost domu: taková, aby splnila prostorové nároky jeho obyvatel
  • zároveň aby umožňovala využití celého prostoru
 • okna: používají se okna, které zajistí dokonalou izolaci zamezující tepelným ztrátám
 • vytápění a větrání: systém teplovzdušného vytápění – rozvod vzduchu je využíván k distribuci tepla
  • kromě úspory tepla je výhodou tohoto systému i to, že pružněji reaguje na změnu tepla – teplo je tak efektivněji využívané
  • díky tomuto systému není nutné větrat okny – proto se do místnosti nedostávají pyly, prach ani další nečistoty zvenku
 • ohřev vody: používá se solární energie
  • možné je využít i tepelné čerpadlo
 • využití solární energie: pasivní domy jsou často vybavené solárními konektory

Projektanti se při návrhu pasivních domů soustředí i na další aspekty podporující maximální úsporu energie. Je nutné vzít v potaz všechny vlastnosti domu a jejich vzájemné ovlivňování se.

Typické parametry pro pasivní domy

Pasivní domy používají kvalitní tepelnou izolaci k omezení úniku tepla, minimální provozní náklady a pohodlí vnitřního prostředí. Většinou jsou zcela vzduchotěsné, aby se minimalizoval únik tepla nebo mrazu.

Pasivní domy vyžadují speciální systémy ventilace, aby se udržel vyvážený přísun čerstvého vzduchu s minimálními provozními náklady. Využívají sluneční energii jako zdroj tepla, a tím umožňují snížit množství dodaného tepla a tím ušetřit vyšší energetické náklady.

Pasivní domy jsou vybaveny speciální střechou, která brání tepelným ztrátám a mají úsporné zdroje vytápění, které jsou schopny šetřit energii a minimalizovat provozní náklady.

Pasivní domy mají velká okna, nebo speciální orientace oken ve vztahu k poloze slunce, aby vstupovalo co nejvíce přirozeného tepla. Pasivní domy také vyžadují kvalitní izolaci, aby omezily vnímaní hluku, který může mít negativní vliv na uživatele domu.

Výhody pasivního domu

Hlavní výhodou pasivního domu je jeho energetická úspora. Za vytápění se může ušetřit až 90 % nákladů za energie. Nejde však o jedinou výhodu. Z dalších výhod pasivního domu:

 • regulace teploty: V interiéru pasivního domu je příjemná teplota po celý rok. V zimě je v něm teplo a během léta je zde příjemná teplota, díky které není nutné kupovat do domu klimatizaci.
 • čerstvý vzduch: Bude zajištěný čerstvý vzduch bez prachu, pylů a alergenů. V pasivním domě jsou totiž speciální filtry. Obyvatel bude mít zajištěné zdravější bydlení. Nejvíce to ocení alergici a astmatici.
 • zvukotěsnost: Kvalitní izolace umožňuje nejen minimální teplotní ztráty, a také ušetření hluku ze svého okolí.
 • ekologické hledisko: Pasivní domy představují menší zátěž pro životní prostředí.

Pasivní domy jsou obecně výrazně ekonomičtější ve srovnání se standardními domy. To je způsobeno jejich schopností využít pasivní techniky pro omezení tepelného úniku prostřednictvím stěn, oken a střešních konstrukcí.

Snížení tepelné ztráty znamená, že si člověk vůbec nemusí všimnout takřka žádných nákladů na vytápění a chlazení, což v konečném důsledku vede k druhé úspoře nákladů.

Pasivní domy jsou navrženy tak, aby se udržovala vnitřní teplota a vlhkost na konstantní, velmi příznivé úrovni. Výsledkem toho je, že je veškeré riziko rizik pro zdraví, jako je alergie a astma, sníženo na minimum.

Najdou se i šetrné podniky k životnímu prostředí, protože pasivní domy využívají minimální energii (zejména z čistých zdrojů) k dosahování požadovaných teplot. Výsledkem je, že pasivní domy mají významně menší dopad na životní prostředí než mnoho tradičních domů.

Nevýhody pasivního domu

A má pasivní dům nějaké nevýhody? Jedinou nevýhodou je vcelku náročný projekt stavby, který je třeba zajistit. Jen s propracovaným projektem lze dosáhnout takové úspory, aby mohl být dům označený jako pasivní. Důležité je si najít kvalitního projektanta majícího s pasivními domy zkušenosti.

Druhou nevýhodou, která může být kritická, je jiný způsob života. Domu se člověk musí trochu přizpůsobit, aby čerpal výhody, které nabízí.

Pasivní domy jsou dražší než běžné domy. Pasivní domy musí mít lepší tepelnou izolaci, kvalitní okna a dveře a systém řízení vzdušných proudů. Mají také vyšší budovací náklady: natáčení, investice do kvalitního materiálu a dodatečné technologie jsou samy o sobě dražší než u běžného domu.

Zabudovat technická zařízení a systémy pro pasivní domy může být náročné a vyžaduje si speciální dovednosti. Pasivní domy vyžadují speciální přístup k řešení pro konkrétní místo, aby byly schopny efektivně vydělávat a vyplňovat požadavky na udržitelný design.

Energeticky nulový dům

Energeticky nulový dům představuje variantu pasivního domu, jež je zdokonalená tím, že dům nemá vůbec žádné či jen minimální energetické nároky. Veškerá energie, kterou spotřebovává, pochází z jeho vlastních zdrojů, např. z fotovoltaických panelů, kogenerační jednotky či malé větrné turbíny.

Označení „energeticky nulový dům“ získá dům, pokud jeho spotřeba nepřekročí 5 kWh/m² ročně.

Energeticky nulový dům (EN = EnergyNeutral house) je dům, který je sestaven z takových materiálů a částí, které při provozu produkují tolik energie, jakou spotřebovává. To lze dosáhnout tím, že se využívají obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční energie, vítr, vodní energie nebo biomasa.

K tomu se také využívají energeticky úsporné materiály, jako je dřevo nebo konstrukční desky, které drží teplo, čímž se snaží minimalizovat tepelné ztráty. K minimalizaci spotřeby energie pro vytápění a chlazení budovy se využívá technologie pasivního domu.

Existují i energeticky nulové domy, které jsou navrženy tak, aby spotřebovávaly méně energie, než kolik je potřeba k jejich provozu, a aby tím vytvářely energetickou nadprodukci. Tato energie je pak prodávána do sítě a zvyšuje energetickou soběstačnost domu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang