Efektivní úspora energie v domácnosti?

V dnešním světě rostoucích nákladů na energie a obav o životní prostředí se hledání způsobů, jak snížit spotřebu energie a ušetřit peníze v domácnosti, stalo zásadní prioritou. 

Pokud však člověk v době vyúčtování energií zjistí, že jeho výdaje jsou příliš vysoké, nerad zaplatí nedoplatek a snaží se s celou rodinou energiemi šetřit.

Zpočátku se možná jednotliví členové domácnosti skutečně hlídají, aby vodou, elektřinou a plynem zbytečně neplýtvali, ovšem časem se vše vrátí do starých kolejí a na konci zúčtovacího období je cena za energie opět příliš vysoká. Je tedy načase tento bludný kruh přetnout a začít energií skutečně šetřit.

Úspora energie v domácnosti

Úspora energie v domácnosti má zásadní význam pro ochranu životního prostředí, úsporu nákladů na energii a zajištění trvalé dostupnosti zdrojů energie. Snížením spotřeby energie lze výrazně snížit uhlíkovou stopu, šetřit zdroje a pomáhat chránit křehké životní prostředí. 

Úspora energie zároveň pomáhá každému z nás šetřit peníze. Čím méně energie člověk spotřebuje, tím méně zaplatí za elektřinu a další paliva používaná v domácnosti. To může vést k výrazným úsporám na účtech za energie, zejména v době rostoucích cen energií. 

Mezi jednoduché způsoby úspory energie a peněz je například zhasínání světel, když se místnost nepoužívá, nebo převařování pouze takového množství vody, které je potřeba. 

Snížení spotřeby energie také pomáhá šetřit zdroje a chránit životní prostředí. Závislost lidstva na fosilních palivech pro napájení domácností přispívá k uvolňování skleníkových plynů, které se významně podílejí na globálních změnách klimatu. 

Menší spotřeba energie znamená menší závislost na těchto zdrojích a menší poškozování životního prostředí. Navíc přechod na energeticky účinné spotřebiče nebo předměty využívající obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie, může snížit náklady na energii a snížit spotřebu nákladných fosilních paliv.

Kromě úspory nákladů a přínosu pro životní prostředí je úspora energie důležitá také pro zajištění trvalé dostupnosti energetických zdrojů. Poptávka po energii roste s tím, jak se mění počet obyvatel a životní styl, a omezené zdroje jsou stále více vyčerpané. Šetření energií je proto nezbytné, aby se v dlouhodobém horizontu zabránilo nedostatku zdrojů. 

Úspora energie v domácnosti je klíčová pro ochranu životního prostředí, úsporu nákladů na energii a zajištění toho, aby se zdroje nevyčerpaly. Přijetí jednoduchých opatření ke snížení spotřeby energie může mít obrovský pozitivní dopad na vytvoření udržitelnější budoucnosti pro sebe i budoucí generace.

Sledování spotřeby energie je důležité

Pokud chce člověk ušetřit, měl by být opravdu důsledný a začít skutečně spotřebu energie v domácnosti sledovat. Je dobré si zpracovat přehled všech výdajů u jednotlivých druhů energie a sledovat podle faktur, jak se daná spotřeba mění.

Mnozí lidé se zaměřují pouze na cenu energie, která však roste navzdory šetření, a proto není vhodným ukazatelem skutečné spotřeby.

Pokud chce člověk zjistit, jaké spotřebiče jsou konkrétně v domácnosti největšími žrouty energie, lze využít měřiče, kterými lze změřit spotřebu elektřiny u jednotlivých spotřebičů. Tyto přístroje si dokonce lze v některých centrech energetického poradenství zdarma půjčit. Měření s nimi je jednoduché.

Pouze, pokud bude člověk vědět, jakou má přesnou spotřebu energie, bude moci vyhodnotit, jaký efekt přineslo případné opatření. Pokud totiž člověk opravdu chce uspořit energii, jistě podnikne alespoň několik základních kroků. Ceny plynu a elektřiny se musí platit vždy a sledování energie se vyplatí!

Jednou z možností, jak ušetřit, je používání sprchy místo vany.

Jednoduchá opatření vedoucí k úspoře energie

Některá opatření vedoucí k úspoře energie lze aplikovat hned, jiná potřebují přípravu.

Ze začátku je dobré se projít po své domácnosti a zkontrolovat všechny svoje spotřebiče. Je důležité zjistit, zdali nezůstávají některé zapnuté, i když je nikdo nepoužívá. Nejčastěji bývají zbytečně zapnuté reproduktory, tiskárny, lampičky atd.

U dalších spotřebičů si lze jednoduše ověřit, jestli jsou udržovány tak, aby zbytečně nespotřebovávaly více energie. To se týká hlavně chladniček, myček, sušiček atd. Vždy je dobré dodržovat instrukce na spotřebiči. Samozřejmostí by měly být úsporné zdroje světla atd.

Začít efektivně šetřit lze i na vytápění. Neznamená to, že člověk musí doma nutně mrznout. Stačí si pořídit regulační systém (je jich více), který pomůže udržet optimální teplotu bez přetápění. Moderní regulační systémy lze nastavit tak, aby v určitou dobu, kdy není spotřebováváno tolik tepla, přecházela topná tělesa sama do útlumového režimu, např. v noci nebo, když nikdo není doma.

Další kroky vedoucí k úspoře energie

Pokud má člověk všechna opatření vedoucí k úspoře energie, která šla vyřešit v krátkém časovém horizontu, hotová, je důležité zkoumat i další možnosti. Dobré je zkontrolovat, zdali dobře těsní okna. Někdy to stačí vyřešit nalepením těsnících pásek, alespoň do doby, než člověk realizuje výměnu oken, izolace však pomůže ušetřit na vytápění. Celkově je dobré zaměřit se na různé možnosti úniku tepla, např. stropem apod.

Pokud má člověk v plánu v nejbližší době nákup nových spotřebičů, je dobré vybírat pouze mezi přístroji A+++.

Je dobré se také zamyslet nad změnou dodavatele energie. Dobře promyšlenou změnou lze ušetřit i několik tisíc korun. To platí především pro změnu dodavatele plynu. Důležité je však se rozhodnout o novém dodavateli na základě pečlivého porovnání všech nabídek. V tom mohou pomoci internetové srovnávače.

Mezi dlouhodobější úsporná opatření patří tepelná izolace domu, zajištění ekonomičtějšího vytápění, využívání některých alternativních zdrojů energií apod.

Další tipy na ušetření energie v domácnosti

Dalším snadným způsobem úspory energie je výměna klasických žárovek za úsporné LED žárovky. LED žárovky mohou snížit spotřebu energie až o 90 % a při správném používání mohou vydržet až 25 let.

Důležité je také pravidelně vyměňovat nebo čistit vzduchové filtry v každém systému vytápění, větrání nebo klimatizace (HVAC). Ucpaný vzduchový filtr může omezit proudění vzduchu a ztížit jeho průchod, což vede ke snížení účinnosti. Čisté vzduchové filtry mohou zlepšit kvalitu vzduchu a zefektivnit spotřebu energie.

Posledním tipem na úsporu energie je odpojení elektroniky a spotřebičů, pokud je nikdo nepoužíví. I když jsou elektronika a spotřebiče vypnuté, stále spotřebovávají energii, pokud jsou zapojené, což je proces známý jako fantomová energie. Odpojením této elektroniky a spotřebičů lze snížit spotřebu fantomové energie a dlouhodobě šetřit energii.

Alternativní zdroje energie v domácnosti

Většina domácností využívá neobnovitelné zdroje energie, jako je uhlí a zemní plyn. Existuje však stále více alternativních zdrojů energie, které lze v domácnostech využívat a které pomáhají snižovat závislost na neobnovitelných zdrojích. 

Solární energie je jednou z cenově nejefektivnějších a široce dostupných forem obnovitelné energie pro domácnosti. Na střechu domu lze nainstalovat solární panely, které shromažďují sluneční energii, kterou lze následně využít k výrobě elektřiny. Energii vyrobenou solárními panely lze dokonce skladovat ve formě baterií, což představuje zdroj energie, který je možné využít při výpadku proudu

Další možností je přechod na alternativní zdroje vytápění, jako jsou kamna na dřevo nebo tepelné čerpadlo. Kamna na dřevo nebo krb lze také vhodně kombinovat např. s plynovým nebo elektrickým vytápěním, elektrické čerpadlo se pak postará o celou domácnost bez vysokých nákladů

Závěrem

Úspora energie v domácnosti je skvělý způsob, jak snížit výdaje za energii, chránit životní prostředí a žít ekologičtějším životním stylem. Přijetí několika jednoduchých kroků, jako je snížení množství energie, kterou ve své domácnosti spotřebováváte, může mít velký vliv na snížení účtů za energii. 

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang