Plastová okna – v čem spočívá jejich energetická úspora

Každý, kdo se podílel na výstavbě nebo rekonstrukci svého obydlí, moc dobře ví, jakou zásadní roli hrají plastová okna. Dokáží zadržet uvnitř velké množství nákladné tepelné energie, která při používání starých oken samovolně utíká ven. Mají plastová okna více výhod?

Ne nadarmo se plastová okna stala hitem většiny modernizací. Na první pohled bytelné výrobky, které mohou disponovat různými dekory a imitacemi dřeva jsou mnohdy k nerozeznání od skutečných dřevin.

Okna ze syntetických materiálů jsou vysoce stabilní. Také díky dobré tvarovatelnosti materiálů je možné z nich vyrábět složité tepelně-izolační systémy. Uživatelům to přináší nesporné výhody:

  • dobrý poměr cena/výkon
  • extrémně dlouhá životnost
  • optimální tepelná izolace a ochrana proti hluku
  • energetická účinnost a splnění standardů pasivního domu
  • bezpečnost proti vloupání

Energetická stránka je však daleko důležitější a zásadnější, vzhledem k neustále se zvyšujícím nárokům na cenu energií. Plastová okna jsou tudíž účinným prostředkem k zateplování domu. O efektivnosti a míře úspor rozhoduje hned několik částí plastového okna, zejména rámy, těsnění a počet skel.

X-komorový plastový rám

Desítky dodavatelů a výrobců plastových oken se ve svých reklamních letácích a cenových nabídkách doslova předhánějí v počtu komor, kterými daný rám disponuje. Mnozí mohou být toho názoru, že čím vyšší číslo, tím lépe. To však není úplně pravda. Kromě počtu komor hraje v případě rámu důležitou roli těsnění a šíře samotného rámu. 

Optimální a kvalitní rámy začínají na pěti komorách, které jsou z hlediska energetického přínosem. Jejich počet však může růst až do hodnoty osm. Podstatnější je hloubka profilu. Ta se pohybuje v rozmezí od 72 cm do 92 cm. V tomto případě už lze konstatovat, že příplatek za širší rám se podepíše na významné úspoře energií, což lze poznat dle hodnoty Uf – čímž je hodnota nižší, tím lépe.

Dorazové nebo středové těsnění

Významným parametrem je také typ těsnění, kterým plastové okno disponuje. Pakliže se profil s okenním rámem při zavření stýká pouze ve dvou bodech, jde o těsnění dorazové. Daleko lepší hodnoty však přináší novodobé těsnění středové, které se honosí ještě jedním kontaktem uprostřed rámů. Logickým způsobem tak vzniká další přepážka, která zabraňuje úniku drahocenné energie.

Dvojsklo nebo trojsklo

Po hodnotě Uf je nutné se zaměřit také na údaj Ug, tedy tepelnou propustnost skla. Jde o největší část samotného celku nazývaného „plastové okno“, které může představovat v libovolném objektu poměrně výraznou plochu. Hodnoty dvojskla v závislosti na aplikovaném plynu ve vnitřním prostoru, začínají na Ug = 1,1, kdežto parametry trojskla hovoří zcela jednoznačně o Ug=0,7. 

Obě dvě čísla jsou variabilní, v závislosti na inertním plynu (krypton, argon), kvalitním plastovém rámečku, do něhož jsou skleněné tabule vsazeny a na povrchové úpravě skla, ať už jde o pokovení či jiný prvek.

Z výše uvedeného vyplývá, že čím menší hodnoty Uf a Ug (kompletní tepelná propustnost celého plastového okna je označována Uw), tím lze dosáhnout lepších tepelně izolačních vlastností a přijít o podstatně menší množství energie.

Úspora je odvislá hlavně od finančních možností a velikosti plochy, kterou v rámci dané nemovitosti mají tvořit plastová okna. To vše s přihlédnutím k návratnosti financí, která by měla nastat během několika následujících let. Nelze opomenout započítat do rozpočtu i montáž plastových oken.

Plastová okna jsou stále oblíbenější

Plastová okna si získávají stále větší oblibu, což je zcela pochopitelné. Okenní rámy vyrobené z polyvinylchloridu (PVC) jsou levné, zpříjemňují vzhled průčelí domu a mohou vydržet mnoho desetiletí.

Navíc kromě čištění teplou vodou nepotřebují téměř žádnou údržbu. Snad jen panty dveří je třeba po několika letech promazat olejem. Okenní rámy z PVC jsou dnes odolné proti poškrábání a po mnoha desetiletích mohou vypadat jako zcela nové. Životnost okenních rámů z PVC může dosáhnout až 50 let.

Nejzřetelnější výhodou plastových oken je jejich relativně nízká cena. Je to důsledek zdokonaleného výrobního procesu a nízkých nákladů na materiál. Také se nemusíte starat o jejich likvidaci. PVC je zcela možné recyklovat, aniž by to mělo vliv na životní prostředí.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang