Energetické štítky

Při výběru domácích spotřebičů zpravidla bereme v potaz výkon, vzhled, cenu a další aspekty. Nezapomínejte ani na spotřebu elektrické energie. Při dnešních cenách je to faktor, který se nevyplácí podceňovat.

Energetický štítek je součástí elektrického spotřebiče a vypovídá o jeho energetické náročnosti. Energetický štítek je cestou, jak vypočítat spotřebu elektřiny. Štítky jsou srozumitelné a rychle se v nich zorientujete.

Při nakupování domácích spotřebičů se na energetické štítky zaměřte. Budete-li si vybírat výrobek jen podle ceny, může se vám vaše volba prodražit. Z energetického štítku vyčtete informace o spotřebě elektrické energie, spotřebě vody, hlučnosti, vyprodukovaných emisích atd. Konkrétní údaje se liší podle typu spotřebiče.

Energetické třídy spotřebičů

Nejvíce vám o spotřebě energie napoví energická třída spotřebiče. Na žádném energetickém štítku nesmí chybět. Energetických tříd je v současné době sedm:

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G

přičemž A+++ dřív představovala spotřebič s nejnižší spotřebou a G s nejvyšší. Energetické třídy odpovídají směrnicím Evropské Unie. Každé zařízení má v dané kategorii jinou elektrickou spotřebu. Proto např. pračka může mít v energetické třídě A++ spotřebu elektřiny mezi 0,6–0,85 kWh/24h, zatímco samostatná lednice do 0,45 kWh za 24h.

Které spotřebiče musí mít energetický štítek?

Uvádění energetických štítků na spotřebičích není na vůli výrobce. Jsou spotřebiče mající podle legislativy povinnost své přístroje štítkovat. Energetické štítky musí být povinně u těchto spotřebičů: automatické pračky, sušičky prádla, pračky kombinované se sušičkou, myčky nádobí, elektrické trouby, klimatizační jednotky, chladničky, mrazničky, chladničky kombinované s mrazničkami, zdroje světla a předřadníky k zářivkám.

domácích spotřebičů je povinné štítkování od roku 2001. Legislativa platí v celé Evropské unii. Roku 2011 se přistoupilo k novým štítkům. Liší se vzhledem i informacemi, které na nich musí být uvedené.

A nezapomeňte, energetické štítky se netýkají pouze spotřebičů. Nově byly zavedeny také energetické štítky pro budovy.

Nová generace štítků od roku 2021

Vzhledem k tomu, že se vyvíjí stále více energeticky účinných výrobků a že rozdíl mezi A++ a A+++ je pro spotřebitele méně zřejmý, jsou kategorie energetických štítků EU postupně upraveny tak, aby byla znovu zavedena jednodušší stupnice A až G.

Například výrobek vykazující třídu energetické účinnosti A+++ by se po změně stupnice mohl stát třídou B nebo nižší, aniž by se změnila jeho spotřeba energie. Třída A bude zpočátku prázdná, aby byl ponechán prostor pro vývoj energeticky účinnějších modelů.

V roce 2021 bylo „přeškálováno“ následujících 5 skupin výrobků. Další skupiny výrobků opatřených energetickými štítky EU budou následovat v příštích letech.

 • Chladničky a mrazničky
 • Myčky nádobí
 • Pračky a pračky se sušičkou
 • Elektronické displeje včetně televizorů
 • Osvětlení

Spotřebitelé tak budou moci jasněji rozlišovat mezi energeticky nejúčinnějšími výrobky. Současně to má povzbudit výrobce, aby pokračovali ve výzkumu a inovacích energeticky účinnějších technologií. Článek, který blíže vysvětluje novou generaci energetických štítků EU, byl zveřejněn 16. února 2021.

Ekodesign

Celosvětově existuje poptávka po účinnějších výrobcích, které snižují spotřebu energie a dalších přírodních zdrojů v souladu se zlepšováním celkové udržitelnosti.

Právní předpisy EU o ekodesignu jsou účinným nástrojem pro zlepšení environmentální výkonnosti výrobků stanovením povinných minimálních norem pro jejich energetickou účinnost. Tím se z trhu vyřazují nejméně výkonné výrobky, což významně přispívá k dosažení cílů EU v oblasti energetiky a klimatu. Ekodesign rovněž podporuje konkurenceschopnost průmyslu a inovace tím, že podporuje lepší environmentální výkonnost výrobků na celém vnitřním trhu.

Dne 1. října 2019 přijala Komise 10 opatření pro níže uvedené kategorie výrobků:

 • pračky a pračky se sušičkou
 • myčky nádobí
 • elektronické displeje
 • chladničky pro domácnost
 • zdroje světla
 • chladničky s funkcí přímého prodeje
 • externí zdroje napájení
 • elektromotory
 • výkonové transformátory
 • svařovací zařízení

8 z těchto opatření reviduje stávající požadavky, zatímco chladničky s přímou prodejní funkcí a svářecí zařízení jsou regulovány poprvé.

Co znamenají ostatní štítky?

Na obalech výrobků a v datovém listu najdete mnoho ekologických a bezpečnostních směrnic, které musí výrobci elektronických zařízení dodržovat. Zde je výběr těch nejdůležitějších pro elektronickou zobrazovací techniku:

Energy Star se používá na kancelářských zařízeních a ukazuje, že výrobek splnil normy energetické účinnosti stanovené EU.

ErP compliant se týká požadavků definovaných EU na ekologicky šetrný design výrobků spotřebovávajících energii.

WEEE je zkratka pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, shoda zajišťuje, že jsou dodržovány správné postupy recyklace a likvidace.

RoHS omezuje používání některých nebezpečných materiálů, které se nacházejí v elektrických a elektronických výrobcích.

Proč jsou energetické štítky důležité

Kontrola energetického štítku před koupí výrobku vám poskytne představu o tom, jak nákladný bude jeho provoz.

Spotřebič s nízkým energetickým štítkem je méně účinný než spotřebič s vysokým energetickým štítkem. Pokud si tedy koupíte spotřebič s energetickým štítkem G namísto A, můžete nakonec utratit více za elektřinu. A samozřejmě není ani tak šetrný k planetě!

Navíc velké domácí spotřebiče se podílejí na celoroční spotřebě energie v domácnosti velkou měrou, proto zvažte pořízení zařízení, které spotřebovává méně energie. Ekologičtější technika s vysokou energetickou třídou může stát ročně až o 50 % méně než spotřebič s nižší třídou. Ekologicky účinný stroj sice může na začátku stát o něco více, ale z dlouhodobého hlediska pomůže planetě a ušetří více peněz.

Nový energetický štítek praček

S přepracovaným energetickým štítkem se zavádějí některé obsahové novinky:

Obecně se na všech energetických štítcích bude nacházet QR kód, který odkazuje na databázi výrobků EU EPREL. Tam najdete další informace o energetickém štítku a informační list výrobku příslušného zařízení.
Předchozí třídy Plus (A +++, A ++ a A +) se již nebudou vztahovat na sektor praček. Dostupné třídy energetické účinnosti se pak pohybují v rozmezí od A do G.

Spotřeba vody a elektřiny se nyní již neuvádí v ročních hodnotách, ale na jeden cyklus, resp. 100 cyklů.
Novinkou jsou také zavedené třídy hlučnosti pro odstředivý hluk od A do D, aby byla hladina hluku v dB (A) přehlednější.

Nový energetický štítek pro pračky se sušičkou

Stejně jako všechny nové energetické štítky bude i pračka se sušičkou opatřena QR kódem, který odkazuje na databázi výrobků EU EPREL. Tam najdete další informace o energetickém štítku a produktový list příslušného zařízení.

Pro oblast praček se sušičkou jsou i nadále k dispozici třídy energetické účinnosti od A do G. Kompletní rozvržení této skupiny výrobků bude revidováno. Plocha pro praní a sušení a plocha pro mytí jsou zobrazeny na vlastní stupnici a hodnoty pro ně jsou uvedeny přehledněji.

Spotřeba vody a elektřiny se nyní již neuvádí v ročních hodnotách, ale na jeden cyklus nebo 100 pracích procesů. Novinkou jsou také zavedené třídy hluku pro odstředivý hluk od A do D, aby byla hladina hluku v dB (A) přehlednější.

Nový energetický štítek pro myčky nádobí

V rámci procesu normalizace byly také u myček nádobí nahrazeny předchozí třídy „Plus“ (A +++, A ++ a A +) jednotnou stupnicí od A do G. Podle předchozí normy odpovídá nová třída energetické účinnosti B přibližně zařízení s třídou A +++ -23 %.

V budoucnu se na všech energetických štítcích bude zpravidla nacházet QR kód, který odkazuje na databázi výrobků EU EPREL. Tam najdete další informace na energetickém štítku a v technickém listu příslušného zařízení.

Kromě toho se zavádějí nové realističtější požadavky (např. u hrnců) při určování nastavení místa. Proto se zde nyní budou hodnoty lišit ve srovnání se starým energetickým štítkem. Spotřeba vody a elektřiny se nyní již neuvádí v ročních hodnotách, ale na jeden cyklus nebo 100 splachovacích procesů. Novinkou jsou také zavedené třídy hlučnosti od A do D, které zpřehledňují údaje o hladině hluku v dB (A).

Nový energetický štítek pro chladničky a mrazničky

Na štítcích chladniček a mrazniček bude rovněž uveden QR kód, který odkazuje na databázi výrobků EU EPREL. Tam naleznete další informace na energetickém štítku a v technickém listu výrobku příslušného zařízení.

Předchozí plusové třídy (A +++, A ++ a A +) se již nebudou vztahovat na oblast chlazení a mrazení. Dostupné třídy energetické účinnosti se pak pohybují od A do G. Nová třída energetické účinnosti A odpovídá zařízení s A +++ – 60 % podle předchozí normy.

Stejně jako dříve se spotřeba elektrické energie uvádí na roční bázi. Nové třídy hlučnosti A-D jsou nové proto, aby se zpřehlednila hladina hluku v dB (A).

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang