Rozvod – rozvodový právník, papíry a dokumenty

Bez ohledu na okolnosti je rozvod obtížný a bolestivý. Koneckonců se člověk musí kromě emocionálních a finančních výzev orientovat i v komplikovaném právním procesu. I když žádné dva rozvody nejsou stejné, většina z nich se řídí stejným obecným formátem. Dostat se přes rozvod může být jednodušší, pokud je člověk informován o procesu před jeho zahájením. Jak se tedy rozvést?

Když manželství skončí rozvodem, manželé a jejich děti často čelí dokonalé bouři stresujících událostí: novým životním podmínkám, střídání rodičovství a samozřejmě rozhodování o majetku a penězích. Emoce způsobené těmito změnami mohou manželům ztížit pochopení právního procesu rozvodu. Dokonce mohou zhoršit jejich schopnost činit správná rozhodnutí. Rozchod je totiž už sám o sobě velice těžký.

Krátkodobá manželství bez dětí nebo majetku obvykle vedou k méně složitým a časově náročným rozvodům než dlouhodobá manželství s výraznými majetkovými provázanostmi, manželskými dluhy a nezletilými dětmi.

Navíc rozvádějící se páry, které spolupracují při vyjednání podmínek rozvodu (péče o dítě, výživné na dítě, výživné na manželku po rozvodu, majetkové rozdělení, přidělování dluhů a podpora manželů), zažijí méně stresující rozvod než páry, které se odmítnou nebo nedokáží dohodnout.

Rozvodovost v ČR je relativně veliká, sice od roku 2010 klesá, nicméně stále skoro polovina sňatků končí rozvodem. Proto je to žhavé a potřebné téma.

Potřebné dokumenty k rozvodu

Toto nepříjemné období je potřeba rychle ukončit, proto je vhodné vědět, co, kdy, kam má člověk donést, aby se rozvod zbytečně neprodloužil. Seznam rozvodových papírů je zde u většiny z nich jdou na běžné situace použít vzory rozvodových papírů:

  • Samozřejmě je nutné doložit soudu oddací list. Buď se posílá ověřená kopie, nebo originál oddacího listu. Kopii udělanou doma v kopírce soud nepřijme.
  • Pokud jsou manžele schopni nějaké dohody, tak pak je také potřeba dodat dohodu o majetkovém vyrovnání. Po zadání do Google vyhledávače „majetkové vyrovnání vzor“ se objeví několik předpřipravených formulářů. Po naleznutí takového, který je vhodný pro konkrétní případ, už ho stačí jednoduše vyplnit. Sice vypořádání majetku po rozvodu může být problém, ale je to důležitý krok. Je vhodné napsat dohodu velice podrobně, aby se předešlo následným neshodám.
  • Pokud se jedná o rozvod manželství s dětmi, tak je potřeba donést i rodné listy dětí. Stejně jako u oddacího listu i zde platí, že je potřeba ověřené kopie, nebo originál rodného listu. Také pokud je to aspoň trošičku možné, je dobré přinést dohodu o péči o děti.
  • Poslední věcí je žádost o rozvod, která se také někdy nazývá jako rozvodový formulář. Za její podání se platí poplatek dva tisíce korun.

Jak je vidět je potřeba několik dokumentů, většinu z nich jde dohledat jako rozvodové papíry vzor. A těmito vzory se inspirovat. Není to tak těžké, jak se může na první pohled zdát.

Mimo jiné jsou rozvodové papíry důležité i pro pokračující žití. Pokud by se jeden z rozvedeného páru chystal do sňatku s jinou osobou, tak svatba nebude schválena bez doložení platných rozvodových papírů.

Nesporný rozvod

Nesporný rozvod se využívá v případě, že se manželé dokáží domluvit na rozdělení majetku a na péči o děti. Výhodou tzv. rozvodu dohodou je, že soud nezkoumá důvody ukončení manželství. Tím se celý proces zrychlí, a tím se zase ušetří spoustu čas a stresu.

Aby mohlo dojít k nespornému rozvodu, musí být splněno několik podmínek:

  • Manželství musí trvat alespoň jeden rok a zároveň manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí. To, že spolu nežijí, znamená, že spolu mohou bydlet, ale nesdílejí spolu radosti a strasti pozemského života. Jednoduše řečeno nejsou kamarády.
  • Pokud mají manželé děti mladší 18 let, musí sepsat dohodu o péči o děti. V ní je dobré uvést: kdy, kde a s kým budou děti bydlet. Také se nesmí zapomenout na výživné. I pokud nikdo výživné platit nebude, tak se to tam vyplatí napsat. Dohodu o péči o děti musí následně schválit soud.
  • Dále musí manželé sepsat dohodu o majetku, kde se dohodnou na jeho vyrovnání. V případě, že mají manželé sepsanou předmanželskou smlouvu, situace je tím výrazně snadnější. Nesmí se zapomenout ani na společné bydlení, tam je vhodné určit například datum do kdy se má jedna strana vystěhovat. Vypsat zde na co má manželka nárok při rozvodu, na co manžel a tak dále. Jak se dělí majetek při rozvodu? Když se obě strany dohodnou, tak vlastně neexistuje moc pravidel, důležitá je spokojenost na obou stranách. Jak připravit finance na rozvod?

Poté už je na řadě podat žádost o rozvod a pustit se do samotného soudního procesu. Celé řízení obvykle trvá jedno soudní stání.

Sporný rozvod

Sporný případ přichází na řadu pokud se manželé nedokáží dohodnout na péči o děti nebo na vyrovnání majetku. Je to mnohem náročnější než rozvod dohodou, proto je dobré vynaložit maximální úsilí a pokusit se vymyslet nějaký kompromis, se kterým budou souhlasit obě strany.

Musíme si pamatovat, že z rozvodu nikdo nevychází jako vítěz, všichni jsou poražení. Pro všechny účastníky rozvodu je to těžká situace, na kterou jen tak nezapomenou.

Pokud se jedná o rozvod manželství s dětmi, musí se nejdřív určit, kdo, kdy a kde se o ně bude starat, ale také jaká bude výše výživného. V případě neshod to může trvat poměrně dlouho. Dříve než se toto vyřeší, soud manžele nerozvede. Během řízení je vhodné vytvořit dohodu.

Pokud se to nepodaří může se proces protáhnout až na několik let, během kterých soud bude zjišťovat, co je pro dítě dobré. Nejistota, jak to nakonec dopadne, je velice nepříjemná po celou dobu pro celou rodinu.

Poté přichází na řadu již samotné rozvodové řízení. Soudce se zase snaží dotlačit manžele k nějaké dohodě. Pokud se to nepodaří, proces se opět prodlužuje.

Musí soud manžele rozvést?

Ve většině případů soud manžele rozvede, ale existují dvě výjimky:

  • Rozvod jde proti zájmu nezletilého dítěte. Není třeba se bát toho, že dítě řekne, že chce bydlet u obou rodičů najednou, tak soud rodiče nerozvede. Takhle to nefunguje. Obvykle se jedná o případy, kdy má dítě nějaké fyzické nebo mentální postižení.
  • Druhá výjimka nastane, pokud je rozvod velkou zátěží pro stranu, která se na rozvratu manželství nepodílela. I zde obvykle jde o nějaký handicap. Tentokrát na straně jednoho z manželů.

Odpověď na otázku, zda soud musí manžele rozvést, tedy zní, že nemusí, ale jedná se o ojedinělé případy se speciálním zdůvodněním.

Žádost o rozvod

Podání žádosti o rozvod je prvním krokem k ukončení manželstvím. Právně se žádost o rozvod nazývá žaloba o rozvod manželství.

Jak stáhnout žádost o rozvod? Na internetu je mnoho vzorů žádostí o rozvod, ale dříve než člověk začne nějakou vyplňovat, musejí se manželé dohodnout, jestli půjde o sporný, nebo nesporný rozvod. Návrh na rozvod manželství vzor 2022 si člověk může lehce upravit a následně vyplnit.

Jak podat žádost o rozvod? Vyplněná žádost se písemně odevzdává na okresní soud. V případě, že alespoň jeden z manželů stále bydlí v místě posledního společného bydliště, se návrh podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu se toto bydliště nachází. Pokud už každý bydlí někde jinde, pak je zvykem, že se žádost o rozvod podává blíže k bydlišti strany, která žádost nepodává.

Jak probíhá rozvod u soudu?

Většinu lidí hrozně zajímá, na co se ptá soudce u rozvodu. Není se čeho bát, jeho cílem je pouze poznat situaci a okolnosti. Nechce nikoho ztrapnit ani ponížit.

Soudce pouze zjišťuje příčiny, proč se chce člověk rozvést. Komu je lepší svěřit děti a další čistě praktické věci.

Rozvodový právník

Pokud se vyskytnou nějaké neshody nebo problémy, pak je vhodné najmout si rozvodového právníka. Toho je potřeba pečlivě vybrat, neboť při rozvodu hraje klíčovou roli.

Rozvodový právník zdarma má sice to výhodu, že nestojí ani korunu, ale velice často jsou to podvodníci, kteří manželům vůbec nepomohou. Cena rozvodového právníka se liší. Záleží na jeho zkušenostech, kvalitách, lokalitě, ale také složitosti případu.

Jinak bude stát rozvodový právník v Praze, než rozvodový právník v Českých Budějovicích. Rozvodový právník se dá najít téměř v každém větším městě. Rozvodový právník Brno, rozvodový právník Ostrava, rozvodový právník Olomouc, všechna tato hesla vyhledávače znají.

Při troše snahy se dají najít recenze a zkušenosti s daným rozvodovým právníkem. Je více než vhodné si je přečíst a poučit se z nich. Pokud má člověk štěstí, že dostal od známého doporučení. Obvykle se vyplatí využít této příležitosti, i když to možná bude stát o něco více.

Bohužel není žádná definice nejlepšího rozvodového právníka. Každý případ je jiný, tudíž je lepší jiná specializace a tak dále. Hlavní je, aby rozvodový právník byl čestný a měl potřebné znalosti.

Výživné na manželku po rozvodu

Výživné je věc, na kterou má manželka nárok při rozvodu. Samozřejmě se může stát, že bude manželka platit výživné manželovi. I to je možnost.

Na rozdíl od výživného na dítě se na to na manželku poněkud zapomíná. Ze zákona by manželé měli mít stejnou životní úroveň, proto se může stát, že strana, která má větší měsíční příjem, bude muset platit výživné straně druhé. Výši ovlivňuje několik věcí. Pokud se jedná o rozvod dohodou, tak se toto píše do dohody o majetku.

Na internetu existuje kalkulačka „výživné na manželku výpočet“, kde člověk zadá určité informace a zobrazí se mu doporučená výše výživného.

Odpovědnost za dluhy manžela po rozvodu

Většina dluhů patří do společného jmění manželů. V tom případě se dluhy se řeší podobně jako majetek. To znamená, že se manželé dohodnou, nebo to určí soud.

Jsou ale i dluhy, které do společného jmění manželů nespadají. Pokud se dluh týká majetku pouze jednoho z manželů, pak je druhý mimo hru. Další možností je, když se jedna strana zadluží bez vědomí té druhé. V těchto případech není moc co řešit, dluhy jsou pouze jedné strany a druhé se netýkají.

Ujasněním může být například předmanželská smlouva. Ta jasně stanovuje společný majetek a jeho případné dělení.

Rozvod skončil

Co teď? Je potřeba jednat rychle a efektivně. Pravděpodobně bude potřeba vytvořit nový měsíční rozpočet. Důležité je zajistit si bydlení, jídlo a ostatní potřebné věci s omezenými financemi.

Někdo se nechává přejmenovat. Ukončí tím tak kapitolu svého života a začne s čistým štítem.

Hlavní je se vzpamatovat a začít znovu žít šťastný život.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang