7 způsobů, jak připravit finance na rozvod

U některých párů nestačí žádné manželské poradenství k tomu, aby se vyhnuly rozvodu. Je to náročný proces po emocionální i finanční stránce.

Rozplétání peněz dvou lidí je nepříjemné. Dlouho předtím, než bude přiznáno výživné na děti nebo než bude sestaven porozvodový rozpočet, musíte si manželé připravit finance na práci, která je čeká. Rozvod není většinou příjemnou situací a peníze vše dělají těžší.

Protože každý rozvod je jedinečný, konkrétní rady mohou poskytnout pouze odborníci obeznámení s daným případem. Následující tipy by však měly nasměrovat správným směrem.

TIP: Jak je to se s financemi v případě dědictví a co spadá do společného jmění manželů?

1. Pozor na dobře míněné rady

Je dobré být obezřetný k radám, které se zdají být univerzálním řešením. Ať už si je člověk přečetl na internetu, nebo je dostal od známého.

Pokud si manželé nejsou jisti, zda by měli před podáním žádosti o rozvod přesouvat peníze, měnit účty nebo provádět jiné finanční kroky, měli by se poradit s právníkem.

2. Sledovat výdaje a předvídat ty budoucí

Jakmile je jasné, že je rozvod nevyhnutelný, je čas začít sledovat příjmy a výdaje domácnosti. Pomůže to nejen při sestavování rozpočtu po rozvodu, je to také zásadní pro právníka a později pro soudce při rozhodování o rozdělení majetku a dluhů a o přiznání výživného na dítě.

Bez těchto dvou skutečností totiž žádný soud manželství nerozvede. V první řadě musí být vypořádán majetek a péče o dítě. Právní úpravu těchto věcí lze najít jak v občanském zákoníku, tak v zákoně o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Pokud manželé již svůj rozpočet sledovali, je to lepší. Mají k dispozici záznamy za uplynulé měsíce a roky. Pokud ne, je nutné začít nyní a zahrnout do sledování účty za domácnost, jídlo, oblečení, zábavu, údržbu domu, dopravu, péči o děti a vše ostatní, za co se utrácí.

K odhadu výdajů z minulých let lze použít výpisy z bankovních účtů a kreditních karet. Dále je třeba představit si budoucí výdaje.

3. Shromažďovat dokumentaci

Finanční záznamy vypovídají o finančním zdraví manželství. Shromažďování těchto dokumentů může být zdlouhavé a časově náročné, proto je dobré začít co nejdříve.

Pokud manželé sdílí nějaké účty, finanční instituce nebo poradci nejsou povinni zachovávat důvěrnost žádostí.

Doporučeje se začít s touto dokumentací:

  • Výpisy z běžných a spořicích účtů (za poslední rok)
  • Výpisy z penzijních účtů (aktuální, pokud se příspěvky nezměnily)
  • Výpisy z investičních účtů a příjmy z investičních nemovitostí (za poslední rok)
  • Účetní knihy všech půjček, včetně hypotéky, půjček na auto a osobních půjček (za poslední rok)
  • Výpisy z kreditních karet (za poslední rok)
  • Poslední výplatní pásky
  • Seznamy majetku a dluhů, které si lidé přinesli do manželství, a těch, které se nahromadily po svatbě
  • Přiznání k dani z příjmu (za poslední tři roky)

Institut pro rozvodové finanční analytiky nabízí kontrolní seznam finančních záznamů, které by si manželé měli připravit.

4. Připravit se na odpor

Při smírném rozvodu dochází k volné výměně informací. V některých situacích však jeden z manželů nemusí dokumenty vydat, pokud k tomu není právně donucen. To je pravděpodobné zejména v případě, že jeden z manželů ovládal finance domácnosti.

Pravděpodobnost konfrontace lze snížit tím, že se před podáním žádosti shromáždí důležité dokumenty.
I když se vztahy zdají být srdečné, je třeba počítat s drsnými místy. Hodí se proto před podáním žádosti shromáždit důležité dokumenty. Pokud manželé bojují na každém kroku, je lepší kontaktovat advokáta a řešit možnosti soudního rozhodnutí.

5. Zdržet se velkých finančních rozhodnutí

Rozvodové řízení spouští velké finanční změny. Může být lákavé vrhnout se na úkoly, jako je úprava příjemců životního pojištění – ale je lepší počkat.

Změny oprávněných osob, závětí, penzijních účtů a podobně se vyřeší v soudním řízení. Pokud jsou takové změny provedeny ještě před rozvodem, soudce by mohl manželovi či manželce přiznat nárok.

Provedení takových změn bez požehnání soudu by mohlo být důvodem k obvinění z trestného činu pohrdání soudem. Pokud si člověk není jistý určitým krokem, měl by se vždy zeptat právníka.

6. Být konzervativní při utrácení a spoření

Utrácení společného fondu nebo dokonce jeho větší čerpání než obvykle v týdnech a měsících před rozvodem by mohlo být škodlivé. Všechny finanční záležitosti manželů by měly být transparentní. Vyřešit je třeba i bankovní účty pro děti.

Nadále je možné používat své bankovní účty – individuální nebo společné – jako obvykle. Pokud nemají manželé vyčleněné peníze na najmutí rozvodového právníka a další související výdaje, měli by se dohodnout, že každý utratí konzervativní a srovnatelnou částku.

Pokud vztah není přátelský, je třeba požádat právníka o právní rozluku, která by oběma diktovala, jak používat peníze až do ukončení rozvodu.

7. Vědět, kdy vyhledat pomoc

Ať už je rozvod přátelský, nebo sporný, právník může pomoci vyřešit rozdělení životů a financí. Angažování právníka by nemělo být vnímáno jako akt agrese. Specifika rozvodu jsou příliš závažná na to, aby se o nich dalo jednat u kuchyňského stolu.

Kromě advokáta může nabídnout odborné znalosti týkající se vlivu rozvodu na současné i budoucí finanční zdraví také certifikovaný finanční analytik.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang