Svatba – volno, kdo platí

Svatba představuje pro ženicha, nevěstu i spoustu jiných lidí mnoho radosti, ale také hodně starostí. Pojí se s ní zdlouhavé přípravy a plánování, jehož součástí bývá i volení svatebního dne a plánování volna. Jaká má zaměstnanec práva v souvislosti se svatbou a jejím plánováním? Jaké se se svatbou pojí právní povinnosti?

Plánování svatby si u budoucích novomanželů žádá spoustu času na přípravy. Některé páry svatbu plánují několik měsíců, jiným stačí pár týdnů. Záleží na rozsahu příprav na svatbu, zda je třeba domlouvat si cukrářku, kadeřnici, fotografa, shánět šaty, rezervovat prostory, apod. Náročnost příprav na svatbu se hlavně odvíjí od rozsáhlosti seznamu pozvaných hostů a stylu celé akce.

Zaměstnanec má jistě právo na volno v práci, jedná-li se o jeho svatbu, či svatbu dětí a rodičů. Toto volno lze využít i v souvislosti s přípravami na svatbu, nemusí být nutně využito na den obřadu. Zákoník práce svatbu rozhodně bere v potaz a v paragrafu na svatbu vymezuje podmínky na volno v práci.

Paragraf na svatbu – zákoník práce

Zákoník práce dává zaměstnanci právo na svatební volno v práci pro budoucí novomanžele, jejich rodiče i děti. Jaké je přesné znění paragrafu na svatbu v zákoníku práce?

Pracovní volno se poskytne na 2 dny na vlastní svatbu, z toho 1 den k účasti na svatebním obřadu; náhrada mzdy nebo platu přísluší však pouze za 1 den.

Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne rodiči na 1 den k účasti na svatbě dítěte a ve stejném rozsahu se poskytne pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu dítěti při svatbě rodiče.

Tento současně platný paragraf vysvětluje, kdy má zaměstnanec na svatbu 2022 nárok na volno. Tento paragraf na svatbu má jasné znění, nejsou zde žádné nesrovnalosti, díky kterým by se zaměstnavatel mohl z této povinnosti vyvléknout. Pokud se obřad koná v pracovní den, oba novomanželé mají právo na jeden den placeného volna a jeden den, který jim ale zaměstnavatel neproplatí. Děti na svatbě rodičů mají nárok na den neplaceného volna, naopak rodiče na svatbě dětí mají nárok na dovolenou, jeden den placeného volna.

Svatby se často konají v sobotu, nebo ve svátky a dny, kdy má většina lidí přirozeně pracovní volno. Nicméně ani v této situaci není zaměstnanci upřeno právo na 1 den placeného volna, může ho využít například den před, nebo po volném dni, kdy se svatba konala. Jedinou podmínkou je, že se musí toto volno využít v souvislosti se svatbou, například na přípravu nebo vyřizování potřebné dokumentace.

Svědek a děti na svatbě – mají nárok na volno v 2022?

I přes to, že sňatek nemůže být uzavřen bez dvou svědků, tudíž je přítomnost svědků na svatbě nutností, zákon jim nedává právo na svatební placené volno. Koná-li se svatba ve víkendový, či jiný nepracovní den, žádný problém zde nevzniká (pokud ovšem nemá svědek na konkrétní den naplánovanou směnu). Jak ale řešit situaci, kdy se svědek musí účastnit svatby v den, kdy ho pojí pracovní povinnost?

Svědky a jiné hosty, kteří jsou vázáni pracovní povinností a nemají nárok na pracovní volno (i sourozenci snoubenců), bohužel zákoník práce o svatbě je neuvolňuje pro tyto akce. Tito účastníci si musí v práci domluvit volno skrze osobní dovolenou, neplacené volno nebo náhradní volno. Pokud je ale zaměstnavatel s tímto požadavkem odmítne, nedá se bohužel nic dělat.

Zákon nijak nenařizuje zaměstnavateli poskytnout dovolenou z důvodu svatby. Během svatby nárok na dovolenou nemají dokonce ani novomanželé, kteří by si chtěli prodloužit svatební radovánky. Zaměstnanec nemusí dovolenou nad rámec pracovního volna na svatbu schválit.

Potvrzení o svatbě pro zaměstnavatele

Zákon stojí na svatbě svatebčanů a novomanželů, takže v toto ohledu většinou zaměstnavatelé problém nedělají. Pokud by zaměstnavatel měl problém s poskytnutím volna na svatbu, může požadovat po zaměstnavateli potvrzení o tom, že se svatby opravdu zúčastnil.

Nelze dohledat žádný vzor potvrzení o svatbě pro zaměstnavatele. Tento dokument vydává a potvrzuje příslušný úřad. Tímto dokumentem se potvrdí účast na svatbě své i na svatbě cizí (známého, kamaráda, rodinného příslušníka atd.). Zaměstnavatel se s tímto potvrzením o účasti na svatbě již nemůže nijak vyvléknout z jeho zákonné povinnosti poskytnout pracovní volno.

Přípravy na svatbu – nutná dokumentace

Po stanovení data snoubence čeká ještě dlouhá cesta zařizování, kterému se rozhodně nevyhnout. To hlavní, co je potřeba na svatbu, je zajít, nebo zavolat na matriku s dostatečným předstihem. První kontakt s matrikou je za účelem objednání svatby, nicméně podruhé už si návštěv matriky žádá oba snoubence se všemi dokumenty. Které dokumenty se musí donést na matriku nejpozději 14 dní před svatbou?

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství
 • rodné listy obou snoubenců
 • platné občanské průkazy nebo cestovní pasy
 • jména svědků
 • úmrtní list (v případě vdovy/vdovce) či rozvodové papíry (v případě předchozího manželství snoubence)
 • rozhodnutí soudu o povolení uzavřít sňatek (v případě nezletilé či duševně nemocné osoby)
 • rodné listy dětí snoubenců, mají-li nějaké

Během této druhé návštěvy je třeba také domluvit si oddávajícího a pokud se obřad nebude konat na radnici, zaplatí snoubenci i správní poplatek ve výši kolem 1 000 až 2 000 Kč.

Pokud snoubenci chtějí mít z jistých důvodů církevní obřad v kostele, musí o něj na matrice zažádat předem. Na základě písemné žádosti snoubenců o církevní svatbu matrika vydá osvědčení k uzavření církevního sňatku, které se následně předkládá oddávajícímu pověřenému církví nebo náboženskou společností. Bez tohoto aktu nelze církevní sňatek uzavřít.

Na matriku je důležité donést všechnu potřebnou dokumentaci pro schválení svatby.

Zařizování po svatbě

V den svatby musí osoba, která je pověřena hlídáním občanek novomanželů a svědků, předat občanky matrikářce. Tyto občanské průkazy musí být platné. Matrikářka pak znehodnotí občanky novomanželů rozstřihnutím, protože uzavřením sňatku se ruší jejich platnost.

Toho, co zařídit po svatbě, již není tolik jako před svatbou. Oba novomanželé jsou povinni do 15ti pracovních dnů zažádat o nový občanský průkaz. Mění se totiž rodinný stav i příjmení (podle toho, jak se novomanželé předem dohodli a co uvedli v dotazníku k uzavření manželství). Tyto změny je také nutné nahlásit i zaměstnavatelům, lékařům, bankám, pojišťovnám a dalším institucím, kde se tyto údaje uvádí a jsou nutné.

Co zařídit před svatbou?

V první řadě je důležité rozmyslet si celou koncepci svatby. Jak bude vypadat, jaké jsou možnosti snoubenců, kolik bude hostů, v jakém stylu se svatba bude konat a kdo ji bude organizovat. Je dobré si prvně ujasnit, kdo svatbu platí, zda to jsou sami snoubenci, nebo dostanou na svatbu příspěvek od rodičů, či zda jim svatbu celou zaplatí rodiče snoubenců.

Po určení základních faktorů, se již pár může pustit do podrobnějšího plánování. Kromě formálního řešní uzavření manželství je podřeba řešit i spoustu jiných věcí, aby byla svatba přesně pode představ snoubenců. Co je potřeba na svatbu zařídit a rozmyslet předem?

 • místo svatby
 • styl a plán obřadu (+ hudba)
 • prsteny
 • svědci
 • občerstvení
 • svatební šaty a oblek
 • květiny
 • svatební líčení
 • svatební účes
 • fotograf, kameraman
 • výzdoba
 • zábava

Tento seznam je poměrně rozsáhlý, nicméně obsahuje vše, co je třeba. Ideální je začít rok před svatbou řešit zásadní věci jako místo, termín, počet hostů a rozpočet. Poté je dobré se zamyslet nad tím, zda nepřenechat organizování svatby profesionálnímu koordinátorovi, či svatební agentuře. Pro někoho, kdo chce mít svatbu dokonalou bez žádných nesrovnalostí, je tato cesta tou nejlepší a nejjednodušší a vyplatí se do ní zainvestovat.

Dostatečně předem je potřeba rezervace místa celé akce. Pokud je svatba plánována na žádaný datum, mohou být dobrá místa zabraná již dlouho předem. Další zásadní věci jako šaty, oblek, občerstvení, dort a další je dobré vyřešit také co nejdříve, aby před svatbou byl klid na dolaďování detailů.

V případě, kdy chtějí partneři upravit majetkové vztahy mezi sebou před uzavřením manželství, je vhodné sepsání předmanželské smlouvy.

Finanční stránka svatby – jak na levnou svatbu?

Po finanční stránce není svatba úplně levná záležitost. Ve dnešní době si stále častěji snoubenci platí svatbu sami, nicméně stává se, že jim svatbu zaplatí rodiče, nebo jim alespoň přispějí. Vyřešit otázku – kdo platí svatbu, není úplně jednoduché. Rozpočet je ale nutné vyřešit jako jednu z prvních věcí.

Existuje ale i spousta způsobů, jak zařídit svatbu levně. Níže je pár tipů, které výrazně sníží rozpočet:

OBŘAD ODPOLEDNE: Prvním způsobem, jak zařídit svatbu levně, je naplánovat obřad odpoledne tak, aby hosté přijeli už najedeni. Po obřadu se připraví pak už jen večerní raut. Výhodné je to také v tom, že nevěsta nemusí vstávat extrémně brzy ráno kvůli přípravám a zábava bude sice kratší, ale o to zábavnější.

SVATBA MIMO SEZÓNU: Ceny pronájmů jsou logicky ve svatební sezóně daleko vyšší. Proto je dobré zvolit si nejen levné místo konání, ale i neobvyklou dobu svatby. Navíc například podzimní nebo zimní svatby mají své kouzlo.

LEVNÉ DEKORACE: Dekorace je jedna z nejdražších položek, co se týče plánování svatby. Jednou z možností je dekorace si zapůjčit a zaplatit jen zlomek ceny. Další možností je využití darů přírody a navržení svatby na přírodní motivy. Levnou dekorací mohou být také vkusně naaranžované světelné řetězy.

ŠETŘENÍ NA CATERINGU: Levnou variantou je zařídit si vlastní nápoje. Ideální je poohlédnout se po příbuzných či kamarádech, zda nemají například svou palírnu slivovice či své víno. O catering lze také požádat známého, nebo příbuzného, který má zkušenosti, nebo vlastní podnik.

TIP: Na svatbu lze rychlým způsobem uspořit například skrze krátkodobé investice.

Svědek

Zásadní otázkou je, kdo může být svědek na svatbě. Svědek může být v podstatě kdokoliv, kamarád, ale i sourozenec. Každý z novomanželů má jednoho svědka, kterým může být i cizinec s platným cestovním pasem. Jediná podmínka je plnoletost a na svatbě se musí prokázat občanským průkazem. Svědek během svatebního obřadu stvrdí, že snoubenci do manželství vstupují zcela dobrovolně a z vlastního rozhodnutí.

Tato úloha si žádá jistou zodpovědnost a dochvilnost, protože bez obou svědků nelze obřad provést. Dobré je tedy jako svědek si dostatečně předem v práci zařídit dovolenou, protože svědek nemá nárok na pracovní volno. Předem si svědek také musí promyslet proslov, pokud je o něj požádán. Dobrý dojem dělá krátký a výstižný proslov, který je přednášen zpaměti.

Co si vzít na svatbu jako host

Když se doma objeví pozvánka na svatbu, nejtěžší je vybrat si outfit na svatbu. Důležité je řádně prozkoumat pozvánku a vyčíst, kdy a kde se svatba koná a tomu následně přizpůsobit outfit. Někdy je na pozvánce uveden dresscode, který určuje, co si vzít na svatbu jako host, nicméně není to pravidlem.

Pánové mají výběr poměrně jednodušší. Podle míry formálnosti svatby pánové vybírají mezi smokingem a běžným oblekem. I v případě neformální svatby by měl volit minimálně košili, kalhoty a polobotky, nikdy obnošené džíny. Černý oblek je klasika, jehož výběrem muž nikdy neurazí, je to sázka na jistotu.

Ženy mají výběr o něco složitější, protože na trhu je nespočet druhý šatů v různých stylech. Nicméně pro dámy je přípustný například i kostýmek či overal, pokud nechce volit šaty. Obecně dáma nikdy nešlápne vedle se světlými šaty, nicméně nikdy nesmí volit barvu šatů nevěsty (obvykle bílá).

Na večerní svatbu se hodí spíše šaty ve tmavších odstínech, zpravidla koktejlové. Na velmi formální svatbu by měla žena obléci dlouhé večerní šaty.

Ženich a nevěsta

Pro ženicha a nevěstu je svatba velký den. Předchází mu spousta příprav, zmatků, ale i stresu. V ideálním případě nepadá veškeré zařizování pouze na ženicha s nevěstou, ale pomáhá i rodina a známí. Případně mohou snoubenci volit přípravu svatby skrze svatební agenturu, nebo si najmout profesionálního koordinátora svatby.

Na nevěstinu hlavu padá nespočet povinností. Svatba je pro ni den, kdy je právě ona středem veškeré pozornosti, proto chce být naprosto dokonalá. Pro právě takové akce si ženy často najímají profesionální kadeřnice a kosmetičky. Nejzásadnější pro ni je samozřejmě výběr svatebních šatů. V těchto všech rozhodnutích je pro budoucí nevěstu požádat o pomoc kamarádky, které jí jistě v těchto ohledech rády pomohou.

Ačkoliv se to nezdá, tak jednou z nejzákeřnějších položek může být i výběr kytic. Ty je potřeba sladit do barev svatby a vybrat jich několik – pro nevěstu, na házení kytice, pro svědkyni a pro maminky a další. Toto by měli snoubenci řešit raději s předstihem a případně si i nějaké objednat na zkoušku.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang