Nejlepší výmluvy do práce 2024

Snad každý zažil situaci, kdy si musí vzít nečekaně volno v práci. Vždy je lepší, když zaměstnavatele člověk předem upozorní, kdy nebude moct do práce dorazit. Existují ale i okolnosti, které neumožňují upozornění předem. Některé důvody bez předchozí omluvy jsou naprosto přijatelné, pokud se používají v rozumné míře. Jiné výmluvy ale mohou působit neprofesionálně, až hloupě.

Na začátek je dobré zjistit, jaká jsou pravidla zaměstnavatele týkající se placeného nebo neplaceného volna. Následující důvody jsou většinou omluvou pro krátkodobou (často jednodenní) absenci v zaměstnání, nikoliv ale pro dlouhodobé volno.

Zdravotní důvody patří mezi nejlepší výmluvy

Omluva ze zdravotních důvodů patří mezi nejlepší výmluvy. Může se stát, že se člověk ráno vzbudí a cítí se tak špatně, že téměř nemůže vstát z postele a vykonávat svou práci. Další možnost je onemocnění nějakou nakažlivou chorobou, jako je třeba angína, nebo chřipka. V takovém případě je dobré vzít si volno.

Je to důležité nejen pro samotného zaměstnance, ale i jeho spolupracovníky. Pokud si člověk v době nemoci nevezme volno, jeho rekonvalescence se zpomalí a bude tím pádem po delší dobu méně produktivní. To si nepřeje žádný zaměstnavatel.

Je také důležité vědět, že v případě periodické lékařské prohlídky do zaměstnání, má zaměstnanec nárok na proplacené volno.

Nečekaná nemoc se týká každého a dobří zaměstnavatelé do rozvrhu práce zahrnují určitý prostor, aby se jí mohli přizpůsobit.

Někdy se může stát, že zaměstnavatel bude požadovat potvrzení od lékaře o prodělání nemoci. Většina zaměstnavatelů bude ale něco takového vyžadovat pouze v případě, že indispozice trvá delší dobu — ne jen jeden nebo dva dny. Určitě je vhodné zaměstnavatele průběžně o zdravotním stavu informovat.

Nouzová situace v rodině nebo domácnosti

Nouzová situace v rodině je ze své podstaty neočekávaná a naléhavá. Může zahrnovat onemocnění dítěte, dopravní nehodu, zranění staršího člena rodiny, nečekanou operaci, úmrtí blízké osoby nebo jakoukoli jinou naléhavou rodinnou záležitost.

Jednou z možností, kterou většina zaměstnavatelů respektuje a chápe je nemoc dítěte. Pokud se dítě nakazí nějakou nakažlivou nemocí, nemělo by nastoupit do mateřské školky a také se může stát, že nakazilo i vás. V takovém případě zaměstnavatel většinou nevyžaduje po zaměstnanci žádné potvrzení o nemoci dítěte.

Když člověk ztratí někoho blízkého, zaměstnavatelé chápou, že potřebuje nějaký čas na truchlení a vyřízení všech příslušných záležitostí. Pokud se tak stane, měl by zaměstnanec co nejdříve oznámit, že došlo k úmrtí v rodině a že potřebuje den nebo dva volno na vyřízení pohřbu a dalších záležitostí.

Rozumný zaměstnavatel bude mít pro tuto situaci pochopení a často mají společnosti zvláštní pravidla týkající se těchto událostí, tudíž by to neměl být vážný problém.

Nouzová situace v domácnosti může zahrnovat prasklé potrubí, požár, rozbité auto nebo jakoukoli jinou záležitost, kterou je třeba okamžitě vyřešit a která brání v odchodu do práce. V případě naléhavé rodinné situace nebo domácí pohotovosti je důležité zaměstnavateli co nejdříve oznámit, že bude člověk v práci chybět.

Všechny výše uvedené naléhavé situace mají různý stupeň závažnosti a mohou vyžadovat různě dlouhé volno. Například v případě úmrtí blízké osoby, bude člověk potřebovat více volna než v případě třeba prasklého vodovodního potrubí.

Porucha auta patří mezi nouzové situace, které lze jako výmluvu použít.

Neočekávatelné okolnosti

Patří sem vše, co vám brání v cestě do práce a o čem zaměstnanec nemohl vědět. Může to být například zpožděný let, porouchané vozidlo, autonehoda, nebo jiná událost, která zaměstnanci brání do zaměstnání dorazit.

Další pochopitelná jak se vymluvit z práce je například to, že nedorazí chůva, která se má starat o zaměstnancovo dítě. Jde o situaci, se kterou zaměstnanec nemohl počítat a zaměstnavatelé pro to mají většinou pochopení. Jde ale znovu o situaci, která se může stát jen velmi výjimečně a zaměstnanec by měl mít pro tyto situace alternativní řešení.

Je také dobré mít paměti, že za těchto okolností bude zaměstnanec možná muset pracovat z domova nebo si zajistit jiný způsob dokončení své práce. S výmluvou zahrnující neočekávatelné okolnosti je dobré šetřit. Většinou se totiž tyto situace stávají velmi vzácně.

Zasloužené volno

Toto je snad jediná okolnost, kdy může být zameškání práce pozitivní. Vyžaduje ale jisté úsilí a odhodlání. Pokud v týdnu člověk věnuje práci čas navíc (například tím, že přijde dříve nebo zůstanete déle), může zaměstnavatele zkusit požádat o den volna.

Důležitější než časová náročnost je ale výsledek zaměstnancova úsilí. Požádat o den volna po dokončení velkého projektu, který je vyvrcholením spousty tvrdé práce, je přijatelnou součástí většiny pracovních kultur.

Plánovaná schůzka

Objednání se k lékaři může být náročné zajistit a může se stát, že nelze domluvit na jiný termín, než v pracovní době. Profesní schůzky, například schůzky s potenciálními klienty, může být rovněž nutné naplánovat v běžné pracovní době. Obojí je zcela legitimním důvodem pro zmeškání pracovní doby. Pokud však online rande, kupříkladu přes Tinder, slouží jako výmluva za zameškání práce, není dobré se nechat oklamat lákadlem virtuálního románku. Jednoduše řekněme, že šéf nebude chtít přejet prstem doprava na tohle chabé alibi.

Jakmile si člověk naplánuje schůzku u lékaře nebo zubaře, musí zaměstnavateli co nejdříve oznámit, že v daný den bude muset buď odejít dříve, nebo přijít později. Většinou se nestává, že by zaměstnanec kvůli návštěvě lékaře, nebo schůzce musel zameškat celý den.

Co se týká schůzky, měla by se vždy bezprostředně týkat práce. To patří mezi ty lepší výmluvy, proč nejít do práce. Určitě není dobré si podobné věci vymýšlet a zaměstnavateli lhát. Většinou je to totiž rychle odhaleno a zaměstnanci to přináší více problémů, než užitku.

Doručení důležité zásilky

Někdy se může stát, že člověk potřebuje doručit domů něco velkého nebo důležitého, například nábytek. Ten většinou nelze nechat například na verandě nebo doručit sousedům. Proto se to používá jako jeden ze způsobů, jak se vymluvit z práce.

Pokud není možné naplánovat doručení na víkend nebo mimo pracovní dobu, je nutné informovat svého zaměstnavatele předem o tom, kdy zaměstnanec doručení očekává. Pokud je to možné, měl by sám zaměstnanec přijít s návrhem jak plánuje práci nahradit. Může to být například práce z domova.

Je také dobré ukázat zaměstnavateli doklad o doručení. Zaměstnanec tím ukáže svou profesionalitu a poctivost. I tato výmluva do práce by měla být používaná jen velice výjimečně.

Svatby a osobní události jako výmluvy proč nejít do práce

Některé události osobního charakteru mohou být přijatelným důvodem pro zmeškání práce. Vzhledem k tomu, že jsou téměř vždy předem naplánované, očekává se, že o nich bude zaměstnavatel co nejdříve informován.

V některých případech mají společnosti zvláštní pravidla pro události, jako jsou svatby, náboženské události a dokonce i narozeniny. Je dobré se o těchto pravidlech informovat předem.

Základem dobré komunikace se zaměstnavatelem je upřímnost.

Jak se zaměstnavatelem ohledně volna komunikovat

Při obracení se na zaměstnavatele ohledně volna je potřeba dělat to taktně a rozumně. Zde je několik věcí, které je třeba mít na paměti, když se svým zaměstnavatelem mluvíme o tom, že budeme v práci chybět.

  • Upřímnost: Když člověk sděluje zaměstnavateli, proč si chce vzít volno, je nejlepší říkat pravdu. Je v pořádku vynechat všechny informace, které jsou příliš osobní. To je pochopitelné. Nikdy by se ale člověk neměl uchýlit k tomu, že se z práce vymluví na základě lži.
  • Komunikace se zaměstnavatelem: Někdy se může situace, která brání přítomnosti v práci, časem vyvinout. Jestliže zaměstnavateli řekneme, že nemůžeme přijít, ale že se o to pokusíte, jakmile to bude možné, měli bychom ho o situaci informovat a případně svou absenci potvrdit. Kdykoli je to nutné a vhodné, měl by býtnejlepší výmluvy do práce zaměstnavatel včas informován.
  • Nezacházet do přílišných detailů: Při vysvětlování důvodů zameškání práce je dobré uvádět jen tolik informací, kolik je nutné. Některé detaily mohou být příliš osobní na to, aby byly sdělovány, a je pochopitelné, že ve vysvětlení budou vynechány. Stačí přiblížit své důvody — například nemoc nebo ztrátu blízké osoby.

Nevhodné způsoby jak omluvit absenci v práci

Kromě pochopitelných a přijatelných způsobů jak omluvit absenci v práci je také celá řada těch, které zaměstnavatele určitě nepotěší a používat by se neměly. Zde jsou některé z těch, které by zaměstnanec měl vynechat.

Výmluva do práce na stání v koloně

Zacpaná doprava sice může cestu do práce zpomalit a je velice nepříjemná. Dobrý zaměstnanec by si měl ale před jízdou zkontrolovat dopravní situaci a přizpůsobit jí svůj časový plán. Omluva z práce kvůli dopravě je špatná výmluva a může se stát, že ji zaměstnavatel nemusí akceptovat.

Zaspání jako výmluva do práce

Zažil to asi každý. Klidné probuzení střídá panika. Člověku buď nezazvonil budík, nebo omylem znovu usnul a už měl být dávno v práci. Stát se to může každému, je to ale velice neprofesionální a nemělo by se to stávat víckrát. Je vhodné si zameškanou práci po domluvě s nadřízeným nahradit například prací z domu, nebo přes čas.

Pozdní příchod kvůli došlému benzinu

Ani toto nepatří mezi ideální výmluvy, proč nejít do práce. Může se stát, že při jízdě po dálnici dojde člověku benzin a on se nemůže dopravit včas do práce. Jde o situaci, kterou lze ovlivnit a které lze předejít. Je pochopitelné, pokud se to stane jednou, ale pokud se to stane vícekrát, značí to nepřipravenost a neprofesionalitu zaměstnance.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang