4 nejlepší krátkodobé investice 2024

Pokud chce obchodník investovat peníze na krátkou dobu, bude pravděpodobně hledat bezpečné místo, kam uložit hotovost, než se k ní bude muset v nepříliš vzdálené budoucnosti vrátit. Volatilní trhy a propad ekonomiky vedly mnoho investorů k tomu, aby svoji hotovost drželi z krátka, protože se vlekla koronární krize. A situace zůstává nejistá.

Krátkodobé investice minimalizují riziko, ovšem za cenu potenciálně vyšších výnosů, které jsou k dispozici u nejlepších dlouhodobých investic. Díky tomu si investor v případě potřeby zajistí hotovost, místo aby peníze prohýřil na potenciálně rizikové investice. Nejdůležitější vlastností, kterou by investoři měli u krátkodobých investic hledat, je tedy bezpečnost.

Co je to krátkodobá investice?

Pokud investor realizuje krátkodobou investici, často tak činí proto, že potřebuje mít peníze k dispozici v určitém čase. Pokud například spoří na zálohu na dům nebo na svatbu, peníze musí být po ruce. Krátkodobé investice jsou takové, které jsou realizovány na dobu kratší než tři roky.

Pokud má investor možnost delšího časového horizontu – alespoň tři až pět let (a ještě lépe déle) – může se poohlédnout po investicích, jako jsou akcie. Akcie nabízejí potenciál mnohem vyšších výnosů.

Akciový trh v minulosti dlouhodobě rostl v průměru o 10 % ročně – ukázalo se však, že je poměrně volatilní. Delší časový horizont dává možnost přečkat vzestupy a pády akciového trhu.

Krátkodobé investice: Bezpečné, avšak s nižším výnosem

Bezpečnost krátkodobých investic je spojena s určitou cenou. Při krátkodobé investici pravděpodobně obchodník nebude moci vydělat tolik jako při dlouhodobé investici. Pokud investuje krátkodobě, bude omezen na určité typy investic a neměl by kupovat rizikovější aktiva, jako jsou akcie a akciové fondy.

Krátkodobé investice však mají několik výhod. Často jsou vysoce likvidní, takže své peníze může investor získat, kdykoli je potřebuje. Také bývají méně rizikové než dlouhodobé investice, takže může mít omezené riziko propadu nebo dokonce žádné.

Nejlepší krátkodobé investice 2024

 • spořicí účty s vysokým výnosem
 • fondy krátkodobých podnikových dluhopisů
 • fondy krátkodobých státních dluhopisů
 • podílové fondy peněžního trhu

Zde je několik nejlepších krátkodobých investic, které stojí za zvážení a které stále nabízejí určitý výnos.

Spořicí účty s vysokým výnosem

Vysoce výnosný spořicí účet v bance je dobrou alternativou k držení hotovosti na běžném účtu, který obvykle vyplácí velmi nízký úrok z vkladu. Banka bude spořicí účet pravidelně úročit.

Spořitelé udělají dobře, když si porovnají spořicí účty s vysokým výnosem, protože je snadné zjistit, které banky nabízejí nejvyšší úrokové sazby, a navíc je lze snadno založit.

Spořicí účty jsou u bank pojištěny, takže o peníze nikdo nepřijde. Z krátkodobého hlediska tyto účty v podstatě nepředstavují riziko, ačkoli investoři, kteří drží své peníze delší dobu, mohou mít problém udržet krok s inflací.

Spořicí účty jsou vysoce likvidní a lze na ně přidávat peníze. Samozřejmě si každý bude chtít dát pozor na banky, které si účtují poplatky za vedení účtu nebo přístup k bankomatům.

Fondy krátkodobých podnikových dluhopisů

Korporátní dluhopisy jsou dluhopisy vydávané velkými podniky za účelem financování jejich investic. Obvykle jsou považovány za bezpečné a vyplácejí úroky v pravidelných intervalech, třeba čtvrtletně nebo dvakrát ročně.

Dluhopisové fondy jsou sbírky těchto podnikových dluhopisů od mnoha různých společností, obvykle z mnoha průmyslových odvětví a velikostí společností. Tato diverzifikace znamená, že špatně prosperující dluhopis příliš nepoškodí celkový výnos. Dluhopisový fond bude vyplácet úroky pravidelně, obvykle měsíčně.

Fond krátkodobých podnikových dluhopisů není pojištěn státem, takže lze přijít o peníze. Dluhopisy však bývají poměrně bezpečné, zejména pokud investor kupuje jejich široce diverzifikovanou kolekci. Krátkodobý fond navíc poskytuje nejmenší míru vystavení riziku změny úrokových sazeb, takže růst nebo pokles sazeb cenu fondu příliš neovlivní.

Krátkodobý fond podnikových dluhopisů je vysoce likvidní a lze jej nakupovat a prodávat v kterýkoli den, kdy jsou otevřeny finanční trhy.

Fondy krátkodobých státních dluhopisů

Státní dluhopisy jsou podobné podnikovým dluhopisům s tím rozdílem, že je vydává Česká republika. Tyto dluhopisy jsou považovány za nízkorizikové. Jedná se o příslib vlády, že peníze splatí.

Akcie, dluhopisy, podílové fondy, a jiné jsou zajímavými investičními nástroji. Z krátkodobého hlediska jsou zajímavé také spořicí účty.

Státní dluhopisy patří mezi nejobchodovanější aktiva na burzách, takže státní dluhopisy jsou vysoce likvidní. Lze je nakupovat a prodávat v kterýkoli den, kdy je otevřen burzovní trh.

Podílové fondy peněžního trhu

Neplést si podílový fond peněžního trhu s účtem peněžního trhu. Ačkoli se jmenují podobně, mají různá rizika, ačkoli oba představují dobré krátkodobé investice. Podílový fond peněžního trhu investuje do krátkodobých cenných papírů, včetně státních dluhopisů. A protože se jedná o podílový fond, bude investor platit fondové společnosti poměr nákladů ze spravovaných aktiv.

Fondy peněžního trhu nejsou tak bezpečné jako účty peněžního trhu. Naopak, fondy peněžního trhu mohou přijít o peníze, obvykle pouze v obdobích vážných tržních potíží, avšak obecně jsou poměrně bezpečné. Přesto patří k nejkonzervativnějším dostupným investicím a měly by vložené peníze chránit.

Podílové fondy peněžního trhu jsou poměrně likvidní a k penězům je snadný přístup.

Nejlepší investice pro krátkodobé peníze

Ideální je rozlišovat podle časového úseku. Jaké jsou nejlepší investice, pokud investor potřebuje peníze do roka, za dva až tři roky, případně za pět let? Jaké je potenciální riziko a úrokové sazby:

KDY POTŘEBUJETE PENÍZE MOŽNOSTI INVESTIC POTENCIÁLNÍ RIZIKO ÚROKOVÉ SAZBY
Rok nebo méně Spořicí účty s vysokým výnosem, účty pro správu hotovosti Kolem 0,5 % Nízké riziko a účty jsou kryté pojistkou
Dva až tři roky Státní dluhopisy a dluhopisové fondy 1+ procento Bankovní produkty a státní dluhopisy jsou nejbezpečnější, fondy podnikových dluhopisů o něco méně
Tři až pět let (nebo více) Dluhopisy a dluhopisové fondy, při delším období i akcie 1,25+ procenta (nebo mnohem více, pokud je investováno do akcií) Dluhopisy jsou relativně málo rizikové ve srovnání s akciemi, které mohou hodně kolísat a jsou vysoce rizikové

Každá z investic má svá specifika, optimální časový horizont i různorodý výnos. Stačí si vybrat dle osobních preferencí.

Co je dobrou krátkodobou investicí?

Dobré krátkodobé investice mohou mít mnoho společného, ovšem obvykle se vyznačují následujícími třemi znaky:

 • Stabilita: Dobré krátkodobé investice příliš nekolísají v hodnotě, jako je tomu u mnoha akcií a dluhopisů. Peníze budou k dispozici, když budou potřeba.
 • Likvidita: Dobrá krátkodobá investice obvykle nabízí vysokou likviditu, což znamená, že k penězům do ní vloženým má obchodník rychlý přístup. V případě některých CD bude vědět, kdy budou peníze k dispozici, a CD je možné kdykoli odkoupit, i když to často bude spojeno se sankcí, pokud se investor nerozhodne pro CD bez sankce.
 • Nízké transakční náklady.

Tyto vlastnosti znamenají, že peníze nebudou ohroženy a budou dostupné, když je bude potřeba použít, což je jeden z hlavních důvodů, proč mít krátkodobou investici. Naproti tomu u dlouhodobých investic lze dosáhnout vyššího výnosu, ovšem je nutné snášet větší krátkodobé výkyvy. Pokud však tyto peníze investor potřebuje, možná je bude muset prodat se ztrátou, aby k nim měl plný přístup.

Tipy pro investování peněz na 5 a méně let

Pokud obchodník investuje peníze na pět let nebo méně, měl by mít jiný postup, než kdyby investoval s časovým horizontem desítek let. Místo toho musí ke krátkodobému investování přistupovat podle následujících tipů:

 • Nastavit si svá očekávání. Krátkodobé investice budou mít nižší potenciální výnosy než dlouhodobé investice, proto je důležité vhodně nastavit svá očekávání.
 • Zaměřit se na bezpečnost. Obecně platí, že pokud je investováno krátkodobě, měl by se obchodník zaměřit spíše na bezpečnost než na výnos. Peníze by měly být k dispozici, když jich bude potřeba.
 • Malý výnos navíc nemusí stát za dodatečné riziko. Vzhledem k tomu, že krátkodobé investice vydělávají tak málo, může být snadné snažit se získat trochu výnosu navíc na úkor mnohem většího rizika.
 • Investici vybírat na základě svých potřeb. Na tomto CD lze vydělat něco navíc, avšak co když bude potřeba dostat se k penězům před jejich splatností?
 • Ne všechny krátkodobé investice jsou stejné. Bankovní produkty jsou kryté pojistkou, takže o jistinu obchodník nepřijde. Ovšem tržní produkty, dokonce i ty bezpečné, jako jsou krátkodobé dluhopisové fondy, mohou v krátkém období klesat.

Krátkodobé investice jsou obvykle poměrně bezpečné, zejména ve srovnání s dlouhodobými investicemi, jako jsou akcie nebo akciové fondy. Investor by se však měl ujistit, že rozumí tomu, do čeho investuje.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang