Půjčka v hotovosti – ihned, i pro zadlužené

S rostoucí digitalizací všech životních oblastí jsou peníze na ruku čím dál řidším jevem. Přesto i nadále existují případy, kdy je hotovost král a bankovní účet či kreditní karta nejsou ku prospěchu. Půjčka v hotovosti je dosud využívána, zejména nebankovními společnostmi, které ji poskytují i zadluženým osobám.

Vše má svá pro a proti a půjčka v hotovosti není výjimkou. I ona se potýká s výhodami a nevýhodami, které ulhečují či znesnadňují život. Jaké to jsou? Jaké jsou výhody půjčky bez účtu?

Výhody půjčky na ruku

Po půjčce v hotovosti sahají nejčastěji osoby, které z různých důvodů nevlastní či nepoužívají bankovní účet. Mohou to být staří lidé zvyklí na celoživotní systém výplat na ruku, stejně tak lidé, jimž je běžný účet obestaven exekucí a jakýkoli příjem na rámec životního minima by byl okamžitě exekučně zabaven.

Půjčka v hotovosti ihned až do výše 130 tisíc Kč od Providentu dokonce i o víkendu.
Sjednat půjčku na ruku až 130 000,- od Providentu >

Výhoda hotovostních půjček pro dlužníky na ruku tedy spočívá v tom, že bývá poskytována i zadluženým osobám, častokrát také bez nahlížení do registru dlužníků. Sjednat takovou formu úvěru, tedy půjčku pro zadlužené, lze velmi snadno online prostřednictvím telefonu či počítače, aniž by byl žadatel nucen osobně se dostavit na přepážku dané finanční instituce, anebo musel dokládat různé dokumenty – v takovém případě se jedná o půjčku bez papírů.

Žádost o úvěr lze podat bez časového omezení, není třeba se trefovat do provozních hodin finančních společností. Vše funguje nonstop, i v nočním čase, o svátcích či sobotách a nedělích. Z tohoto důvodu lze půjčku na ruku klasifikovat také jakožto půjčku o víkendu.

Výplata půjček na ruku už je na dohodě mezi klientem a finanční společností. Probíhá buď na jedné z poboček, případně u klienta doma, nebo na předem určeném místě odsouhlaseném oběma stranami. Půjčka do hodiny na ruku nikdy nebyla snazší.

Půjčka od společnosti Zaplo bývala vyplácena v hotovosti prostřednictvím výplatních terminálů v síti trafik Geco, ovšem tato možnost byla dne 30. listopadu 2021 ukončena.

Nevýhody půjček na ruku

Nevýhody hotovostních půjček ihned jsou četnější než výhody. V prvé řadě nebankovní společnosti umožňují půjčit si pouze malé částky, maximálně v řádu desetitisíců korun, a s velmi krátkou splatností. Nezřídka se jedná o pouhé týdny či měsíc.

S půjčkami na ruku od nebankovních institucí se pojí vysoké úroky, poplatky i případné sankce za porušení obchodních podmínek, proto je velmi riskantní se takovým půjčkám vůbec poddat. Zadlužení klienti mají tendenci vytloukat jednu půjčku půjčkou další, a dostávají se do problémů se splácením.

Aby měli na splátku jedné půjčky, neváhají se upsat k půjčce druhé a zabřednout hlouběji do možného dluhového víru. Takové jednání je vysoce nezodpovědné a nese s sebou velmi reálné riziko osobního bankrotu.

Splácení půjček na ruku probíhá stejným způsobem, jako získání půjčky, tedy osobním setkáním s bankéřem, či na pobočce nebankovní společnosti.

Půjčka na směnku

Oblíbenou formou půjček v hotovosti bývala půjčka na směnku, dokud nebyla v roce 2013 postavena mimo zákon. Podobu směnek (cenných papírů) upravoval zákon č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový a směnky dělil na vlastní a cizí. Aby byla vlastní směnka platná, musela obsahovat

  • 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána;
  • 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
  • 3. údaj splatnosti;
  • 4. údaj místa, kde má být placeno;
  • 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
  • 6. datum a místo vystavení směnky;
  • 7. podpis výstavce.

Půjčka na směnku bývala splatná zpravidla jednorázově a částka na ní uvedená obsahovala jak jistinu, tak vysoké úroky. Zvykem bylo sjednávat tuto formu půjčky bez poplatku za uzavření obchodu. Velkou výhodou směnek byla výplata peněz ihned na místě, na ruku, bez doložení příjmu či výpisu z restříku trestů.

TIP: Půjčky v hotovosti jsou alternovány půjčkami na účet. Lze je získat jako půjčky ihned, rychle a jednoduše.

Diskutabilní byla možnost se směnkou obchodovat a prodat ji jinému věřiteli. Dlužník se přitom o změně majitele směnku vůbec nemusel dozvědět a nakonec byl nucen splácet úplně jiné osobě, než u které si peníze v hotovosti vypůjčil.

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb. nyní říká, že ke splacení nebo zajištění spotřebitelského úvěru směnku nelze použít. Přesto se i nadále vyskytuje, zejména mezi lichváři a podvodníky, kteří se snaží vydělat na cizím neštěstí. Ti nabízejí půjčku na směnku i pro zadlužené, kteří většinou nemají jinou možnost, jak si hotovost opatřit a upisují se lichvářům a astronomickým úrokům.

Velkou nevýhodou směnky je následek nesplacení půjčky. V případě prodlení se splátkou nastává rovnou exekuce, žádné upomínky či možnost odložení splatnosti. Ovšem nezákonnou směnku již nelze vymáhat civilním soudem jako dříve. Proto lichváři nechávají klientům podepsat takzvanou rozhodčí doložku, která umožňuje postoupit směnku rozhodčímu soudu a řešit majetkové spory touto cestou.

Věřitel rovněž nechává klienty ručit svým majetkem, kdy na základně exekučního zápisu vede i pouhý jeden den prodlení splácení k exekuci. Půjčka na směnku, zejména v nynějším režimu mimo platnou legislativu, je téměř jistým krokem do dluhového prstence.

Jediný způsob, jak lze půjčku na směnku využít legálně, je podnikatelský úvěr. Na něj je možné použít bianko směnku jako formu záruky.

Alternativy půjčky na ruku

U jakékoli půjčky je vždy nejvýhodnější poptat se nejprve přátel a příbuzných, se kterými se vždy lépe na půjčce domlouvá a sepisuje smlouva. Půjčky od soukromé osoby, takzvané peer to peer (P2P půjčky), kterou dlužník osobně zná, jsou vždy výhodnější než půjčky od pochybných věřitelů.

Vhodnou alternativou půjček na ruku může být také konsolidace dluhů, kdy jsou splátky všech aktivních půjček sjednoceny do jedné a splatná částka může být nižší i o padesát procent. Dlužník tímto způsobem dostává možnost nižších splátek a šanci vymanit se z dluhů schůdnější cestou.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang