Přepis auta – co je potřeba, jak postupovat v roce 2022?

prepis_vozidla_2022

Při nákupu nového auta nestačí jenom podepsat kupní smlouvu a poslat peníze na účet prodávajícímu. Nezbytnou součástí je i převedení vozidla na nového majitele. Jakým způsobem to provést a co je k tomu potřeba? Kde najít ten správný formulář a na co nezapomenout?

Aby byl prodej nebo nákup auta úspěšně dokončen, je nutné dojít na úřad, kde bude vozidlo řádně přepsáno na nového majitele. Jak v tomto případě postupovat se v minulosti mírně lišilo. S přepisem vozidla se pojí řada důležitých kroků, termínů a povinností. Vše podstatné je shrnuto v tomto článku – kam zajít, kolik si připravit peněz a vše další, co je k přepisu vozidla potřeba.

Kdo přepis auta může provést?

Přepis auta může provést kupující i prodávající. Jeden z nich však může být zastoupen plnou mocí k přepisu vozidla. Ta se dá lehce vyřídit na pobočce České pošty s CzechPointem. Samozřejmostí jsou úředně ověřené podpisy. Vzor plné moci k přepisu vozidla je možné najít na internetu, například zde

Nejčastěji celou záležitost vyřizuje prodávající. K němu totiž míří případná pokuta, pokud se přepis nestihne včas. To však neznamená, že by si ten, kdo auto kupuje, neměl ověřit, zda k přepisu skutečně došlo.

Kde se přepis vozidla provádí?

K přepisu auta dochází na registru vozidel na úřadě obce s rozšířenou působností. Jakémkoliv. Není to podmíněné místem bydliště a ani místem prodeje automobilu.

Na stejném úřade se provádí všechny úkony či změny týkající se vozidla nebo dokumentace, která k němu náleží. Na registru vozidel dochází také k vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel po předchozí likvidaci autovraku.

Kolik je na to času?

Na přepis je jen 10 dní od podpisu kupní smlouvy. Jinak hrozí pokuta ve výši až 50 tisíc korun.

V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli, že přepis vozidla uskuteční kupující a byla mu k tomu poskytnuta plná moc a k přepisu ve stanové lhůtě nedošlo, může prodávající podat žádost o přepis sám. Úřad pak nového vlastníka kontaktuje a stanoví mu novou lhůtu pro dodání příslušných dokladů.

Kolik stojí přepis vozidla?

Minimální částka, kterou žadatel o přepis auta zaplatí, je 1 200 Kč.

Na úřadě je třeba uhradit poplatek za přepis vozidla, který činí u osobního auta 800 Kč. Zbylých 400 Kč je pak cena za poplatek za evidenční kontrolu.

Pro úplnost je nutné dodat, že pokud je do konečné kalkulace zahrnut i poplatek za úředně ověřenou plnou moc na CzechPointu, je potřeba si připravit ještě o 30 Kč více.  

Pozor na ekologickou daň. Pokud je rok výroby prodávaného vozidla starší, než je 1992 a je tedy bez katalyzátoru, celý proces se výrazně zdraží. Za auta, která nevyhovují současným ekologickým normám, se platí až o deset tisíc korun víc. Jedná se o kategorii EURO 0. V případě, že je auto vyrobené po roce 2000, spadá do kategorie EURO 3 a je od poplatku osvobozeno.

Dalšími kategoriemi jsou EURO 1 nebo EURO 2, kde je nutné zaplatit pět nebo tři tisíce korun. Ekologickou daň neplatí držitelé průkazu ZTP.

Přepis vozidla – formulář je jeden z nezbytných dokumentů.

Co je potřeba k přepisu vozidla?

K přepisu vozidla je potřeba celkem 6 různých dokumentů.

V první řadě jsou to malý a velký technický průkaz.

Dále formulář přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel.

Za třetí je to kupní smlouva a s ní souvisí čtvrtý dokument – zelená karta.

 • Zelenou kartu, tedy doklad o uzavřeném povinném ručení, má povinnost kupující vyřídit hned po podpisu kupní smlouvy.
 • Existuje situace, kdy je možné přepsat vozidlo i bez kupní smlouvy. Úředně ověřená plná moc může doklad o kupní smlouvě nahradit. Nicméně v praxi se k tomu často nepřistupuje. Je to výjimečný stav a většinou nebývá pro obě strany příliš spolehlivý.

Pátý dokument je protokol o evidenční kontrole. O co se jedná? Jeden z účastníku prodeje, ať už kupující nebo prodávající, musí s daným vozidlem dojet na stanici technické kontroly, kde je na dané auto protokol vystaven. Pro přepis vozidla je nutné, aby tato kontrola nebyla starší než 30 dnů.

 • Poplatek za vystavení protokolu STK je 400 Kč.

A posledními nezbytnými dokumenty jsou doklady totožnosti. Případně úředně ověřená plná moc na přepis auta druhé strany prodeje (tedy prodávajícího nebo kupujícího).

 • Osoby s OSVČ místo občanského průkazu dokládají živnostenský list, konsensní listinu či osvědčení k výkonu činnosti (podle toho, jaký typ činnosti dělají).
 • Právnická osoba pak předkládá i výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 12 měsíců.

Bez těchto dokumentů není možné přepis auta uskutečnit. Za předpokladu, že jsou všechny tyto dokumenty řádně vyplněny, celý proces by pak na úřadě neměl trvat déle než půl hodiny.

Přepis vozidla formulář – jak vypadá vzor?

Vzor formuláře pro přepis vozidla je možné volně stáhnout na internetu. Například na stránkách Ministerstva dopravy, kde má člověk jistotu pravosti a veškerých potřebných náležitostí.

Do formuláře se vypisují osobní údaje kupujícího, prodávajícího a také základní informace o daném automobilu. Je nutné znát číslo technického průkazu a také registrační značku.

A v čem to už není jako dřív?

Na rozdíl od dřívějších let už není nutné, aby na úřad museli dorazit oba z účastníků prodeje. Před rokem 2014 bylo pro přepis auta nezbytné, aby se na úřad dostavili oba, každý ve městě svého trvalého bydliště. Od roku 2014 je tedy možné tuto akci provést kdekoliv na úřadě obce s rozšířenou působností. A jednoho ze stran prodeje lze zastoupit úředně ověřenou plnou mocí.

S přepisem auta souvisí také sjednání povinného ručení novým majitelem.

Shrnutí: časová osa přepisu auta 2022

A na závěr jsou zde uvedené základní kroky pro přepis vozidla 2022 tak, jak by měly jít popořadě:

 1. sepsat a podepsat kupní smlouvu
 2. zajistit na stanici technické kontroly evidenční kontrolu
 3. výpověď povinného ručení ze stran prodávajícího a sjednání nového povinného ručení kupujícím
 4. vyplnit formulář pro přepis vozidla
 5. případně zajistit úředně ověřenou plnou moc prodávajícího nebo kupujícího
 6. návštěva úřadu se všemi potřebnými dokumenty

Přepis auta je nezbytnou součástí každého prodeje. Většinou je proces v režii prodávajícího. V ideálním případě by však měly být jednotlivé kroky zaneseny v kupní smlouvě, kde by také mělo být uvedeno, kdo je za jejich plnění odpovědný. Tak se dá předejít případným nedorozuměním.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang