Přepis auta – co je potřeba, jak postupovat v roce 2024?

Při nákupu nového auta nestačí jenom podepsat kupní smlouvu a poslat peníze na účet prodávajícímu. Nezbytnou součástí je i převedení vozidla na nového majitele. Jakým způsobem to provést a co je k tomu potřeba? Kde najít ten správný formulář a na co nezapomenout?

Aby byl prodej nebo nákup auta úspěšně dokončen, je nutné dojít na úřad, kde bude vozidlo řádně přepsáno na nového majitele. Jak v tomto případě postupovat se v minulosti mírně lišilo.

S přepisem vozidla se pojí řada důležitých kroků, termínů a povinností. Vše podstatné je shrnuto v tomto článku – kam zajít, kolik si připravit peněz a vše další, co je k přepisu vozidla potřeba.

Kdo přepis auta může provést?

Přepis auta může provést kupující i prodávající. Jeden z nich však může být zastoupen plnou mocí k přepisu vozidla. Ta se dá lehce vyřídit na pobočce České pošty s CzechPointem. Samozřejmostí jsou úředně ověřené podpisy.

Přesný vzor plné moci není dán a není ani důležité, zda je formulář v tištěné nebo ruční podobě. Dokument by měl obsahovat identifikaci zmocněnce a zmocnitele a popis samotného úkonu (což je v tomto případě změna vlastníka v registru vozidel). Vzor plné moci k přepisu vozidla je možné najít na internetu, například zde

Nejčastěji celou záležitost vyřizuje prodávající. K němu totiž míří případná pokuta, pokud se přepis nestihne včas. To však neznamená, že by si ten, kdo auto kupuje, neměl ověřit, zda k přepisu skutečně došlo.

Kde se přepis vozidla provádí?

K přepisu auta dochází na registru vozidel na úřadě obce s rozšířenou působností. Jakémkoliv. Není to podmíněné místem bydliště a ani místem prodeje automobilu.

Na stejném úřade se provádí všechny úkony či změny týkající se vozidla nebo dokumentace, která k němu náleží. Na registru vozidel dochází také k vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel po předchozí likvidaci autovraku.

Kolik je na to času?

Na přepis je jen 10 dní od podpisu kupní smlouvy. Jinak hrozí pokuta za nepřepsání vozidla ve výši až 50 tisíc korun.

Pokud bylo vozidlo získáno v rámci dědického řízení, lhůta 10 dní trvá od momentu rozhodnutí soudu.

V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli, že přepis vozidla uskuteční kupující a byla mu k tomu poskytnuta plná moc a k přepisu ve stanové lhůtě nedošlo, může prodávající podat žádost o přepis sám. Úřad pak nového vlastníka kontaktuje a stanoví mu novou lhůtu pro dodání příslušných dokladů.

Kolik stojí přepis vozidla?

Minimální částka je 1 200 Kč. Na úřadě je třeba uhradit správní poplatek za přepis vozidla, který činí u osobního auta 800 Kč. Zbylých 400 Kč je pak cena za poplatek za evidenční kontrolu.

Není zákonem dáno, kdo má poplatek za přepis vozidla uhradit, zda prodávající nebo kupující. Je to tedy na vzájemné dohodě. Někteří prodávající nabízejí přepis vozidla v ceně vozidla (může být uvedeno, že „zdarma“).

Pro úplnost je nutné dodat, že pokud je do konečné kalkulace zahrnut i poplatek za úředně ověřenou plnou moc na CzechPointu, je potřeba si připravit ještě o 30 Kč více.  

Pozor na ekologickou daň. Pokud je rok výroby prodávaného vozidla starší, než je 1992 a je tedy bez katalyzátoru, celý proces se výrazně zdraží. Za auta, která nevyhovují současným ekologickým normám, se platí až o deset tisíc korun víc. Jedná se o kategorii EURO 0. V případě, že je auto vyrobené po roce 2000, spadá do kategorie EURO 3 a je od poplatku osvobozeno.

Dalšími kategoriemi jsou EURO 1 nebo EURO 2, kde je nutné zaplatit pět nebo tři tisíce korun. Ekologickou daň neplatí držitelé průkazu ZTP.

Přepis vozidla – formulář je jeden z nezbytných dokumentů.

Co je potřeba k přepisu vozidla?

K přepisu vozidla je potřeba celkem 6 různých dokumentů.

V první řadě jsou to malý a velký technický průkaz, na kterém jsou uvedeny informace o autu a jeho majiteli.

 • Malý technický průkaz by měl mít řidič v autě u sebe, je stejně důležitý jako zelená karta nebo řidičský průkaz.
 • Velký technický průkaz neboli osvědčení o registraci silničního vozidla běžně potřeba není, doložit se musí právě v případech jako je prodej vozidla.

Dále formulář přihlášky k registraci vozidla do registru silničních vozidel, který je možný stáhnout si na internetu nebo si jej vzít přímo na úřadě.

Za třetí je to kupní smlouva a s ní souvisí čtvrtý dokument – zelená karta.

 • Zelenou kartu, tedy doklad o uzavřeném povinném ručení, má povinnost kupující vyřídit hned po podpisu kupní smlouvy. Nejlépe v den prodeje. To však neplatí, pokud si původní majitel povinné ručení nezrušil. Dle zákona vozidlo musí být pojištěno po celou dobu svého provozu.
 • Existuje situace, kdy je možné přepsat vozidlo i bez kupní smlouvy. Úředně ověřená plná moc může doklad o kupní smlouvě nahradit. Nicméně v praxi se k tomu často nepřistupuje. Je to výjimečný stav a většinou nebývá pro obě strany příliš spolehlivý.

Pátý dokument je protokol o evidenční kontrole. O co se jedná? Jeden z účastníku prodeje, ať už kupující nebo prodávající, musí s daným vozidlem dojet na stanici technické kontroly, kde je na dané auto protokol vystaven. Na rozdíl od let minulých, kontrola není prováděna na osobu, ale na vozidlo. K pravidelné technické prohlídce může vozidlo přistavit kdokoliv.

 • Pro přepis vozidla je nutné, aby tato kontrola nebyla starší než 30 dnů.
 • Cílem evidenční kontroly je ověřit, zda údaje v technickém průkazu odpovídají realitě. Kontroluje tedy identifikační číslo vozidla (VIN), barvu karoserie, typ motoru, počet míst k sezení, rozměry pneumatik, výrobní štítky či zápis tažného zařazení.
 • Poplatek za vystavení protokolu STK je 400 Kč.

V případě, že se jedná o přepis nového vozidla, protokol o evidenční kontrole není třeba.

A posledními nezbytnými dokumenty jsou doklady totožnosti. Případně úředně ověřená plná moc na přepis auta druhé strany prodeje (tedy prodávajícího nebo kupujícího).

 • Osoby s OSVČ místo občanského průkazu dokládají živnostenský list, konsensní listinu či osvědčení k výkonu činnosti (podle toho, jaký typ činnosti dělají).
 • Právnická osoba pak předkládá i výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 12 měsíců.

Bez těchto dokumentů není možné přepis auta uskutečnit. Za předpokladu, že jsou všechny tyto dokumenty řádně vyplněny, celý proces by pak na úřadě neměl trvat déle než půl hodiny.

Přepis vozidla formulář – jak vypadá vzor?

Vzor formuláře pro přepis vozidla je možné volně stáhnout na internetu. Například na stránkách Ministerstva dopravy, kde má člověk jistotu pravosti a veškerých potřebných náležitostí.

Do formuláře se vypisují osobní údaje kupujícího, prodávajícího a také základní informace o daném automobilu. Je nutné znát číslo technického průkazu a také registrační značku.

Na co dát pozor z pohledu kupujícího?

Před koupí vozidla, a tedy i před samotným přepisem, je dobré si vozidlo řádně prověřit. Jedním ze způsobů může být i provedení on-line kontroly prověřením VIN kódu na stránce Zkontrolujsiauto.cz. Lze tak předčasně odhalit předchozí poškození vozu, ověřit jeho původ a počet najetých kilometrů.

Krom toho je také dobré si prověřit prodávajícího. Pokud by na něj byla uvalena exekuce, mohl by se kupující dočkat návštěvy exekutora a auto by mu mohlo být zabaveno. A to i přes platnou kupní smlouvu a uhrazenou kupní cenu.

Prověřit to lze v Centrální evidenci exekucí vedenou Exekutorskou komorou ČR. Stačí znát rodné číslo, IČO nebo jméno a datum narození.

Na co dát pozor z pohledu prodávajícího?

V případě, že prodávající přenechal přepis vozidla na kupujícím, existuje riziko, že nový majitel vozidla auto nepřepíše. V tom případě se může stát, že pokuty za špatné parkování nebo nepovolenou rychlost budou chodit stále na účet původního majitele.

Jako vlastník vozidla se bere ten, na koho je automobil registrovaný a tento člověk je zodpovědný i za všechny případné přestupky.

Pokud tedy kupující nepřepsal nové vozidlo na sebe do deseti dnů dle domluvy, prodávající by měl urychleně zajít na registr vozidel se všemi listinami, které má, a začít situaci řešit. Bohužel, všechny přestupky, které nový majitel auta napáchá do doby, než se začne situace oficiálně řešit, budou na úkor původního majitele. I z toho důvodu se doporučuje, aby celou záležitost řešil prodávající sám.

A v čem to už není jako dřív?

Na rozdíl od dřívějších let už není nutné, aby na úřad museli dorazit oba z účastníků prodeje. Před rokem 2014 bylo pro přepis auta nezbytné, aby se na úřad dostavili oba, každý ve městě svého trvalého bydliště. Od roku 2014 je tedy možné tuto akci provést kdekoliv na úřadě obce s rozšířenou působností. A jednoho ze stran prodeje lze zastoupit úředně ověřenou plnou mocí.

S přepisem auta souvisí také sjednání povinného ručení novým majitelem.

Shrnutí: časová osa přepisu auta 2024

A na závěr jsou zde uvedené základní kroky pro přepis vozidla 2024 tak, jak by měly jít popořadě:

 1. sepsat a podepsat kupní smlouvu
 2. zajistit na stanici technické kontroly evidenční kontrolu
 3. výpověď povinného ručení ze stran prodávajícího a sjednání nového povinného ručení kupujícím
 4. vyplnit formulář pro přepis vozidla
 5. případně zajistit úředně ověřenou plnou moc prodávajícího nebo kupujícího
 6. návštěva úřadu se všemi potřebnými dokumenty

Přepis auta je nezbytnou součástí každého prodeje. Většinou je postup prodeje auta v režii prodávajícího. V ideálním případě by však měly být jednotlivé kroky zaneseny v kupní smlouvě, kde by také mělo být uvedeno, kdo je za jejich plnění odpovědný. Tak se dá předejít případným nedorozuměním.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang