Plná moc – vzor zdarma 2022, k přepisu vozidla, generální

Člověk se čas od času může dostat do komplikované situace: musí vykonat nějaký právní úkon (jako například podpis smlouvy), aniž by se k němu mohl osobně dostavit. V takovém případě je vhodným řešením pověřit jinou osobou prostřednictvím plné moci. Co plná moc je, jak funguje a jak se s ní vypořádat co nejjednodušeji?

Plná moc člověku umožňuje, aby za něj vystupoval někdo jiný. Nejčastěji se používá k podpisu smluv a je také oblíbeným prostředkem využívaným u přepisu vozidel.

V souvislosti s plnou mocí se rozlišují dvě strany:

  • zmocnitel – osoba, která uděluje plnou moc
  • zmocněnec – osoba, která zastupuje zmocnitele

Plná moc je tedy právním jednáním zmocnitele, kterým dává najevo ve vztahu ke třetím osobám, že zmocněnec je oprávněn za něj v dané věci jednat.

Pro písemné právní úkoly je zastoupení možné výhradně na základě písemné plné moci pro zplnomocnění. Její platnost nabývá v den uvedený zmocnitelem. Zaniká po splnění úkolu nebo je-li vypovězena zmocnitelem či zmocněncem.

Osoba udělující plnou moc se nazývá zmocnitel. Osoba, jíž je plná moc udělena, je zmocněncem.

Plná moc k zastupování

Prostřednictvím plné moci k zastupování uděluje zmocnitel zmocněnci právo jednat za něj. Může tedy za zmocnitele vystupovat v interakci s jinými fyzickými a právnickými osobami či úřady. Zde je shrnuto, co všechno musí dokument plné moci k zastupování obsahovat:

  • jménodatum narození a adresu zmocnitele
  • jménodatum narození a adresu zmocněnce
  • předmět plné moci
  • datum udělení plné moci

Pro některé úkony je také vyžadováno, aby byl dokument opatřen úředně ověřenými podpisy. Plná moc k zastupování může fungovat i jako plná moc k převzetí (např. dokumentů).

TIP: Drtivá většina lidí někdy potřebuje využít služby notáře. Vše o notářském zápisu je popsáno v tomto článku.

V některých případech se plná moc neobejde bez úředně ověřených podpisů.

Generální plná moc

Je možné se setkat i s pojmem generální plná moc. U té není vyhrazeno, na jaký úkon se vztahuje; zmocněnec tak po dobu účinnosti generální plné moci může vykonávat všechny právní úkony, které by jinak mohl vykonávat zmocnitel. Generální plná moc může být udělena také na dobu neurčitou.

Plná moc k přepisu vozidla

Plná moc se často využívá při přepisu vozidla. Pokud prodávající není schopen dostavit se na úřad k prodeji auta, může k tomuto kroku zplnomocnit jinou osobu.

TIP: Tento článek poskytne zásadní informace každému, kdo se touží stát rentiérem.

Přepis vozidla je jednou z nejčastějších situacích, kdy bývá používána plná moc.

Vzor plné moci

Psaní formuláře plné moci se může jevit jako složité, avšak opak je pravdou. Je totiž možné využít zdarma vzor plné moci ke stažení.

Zde je formulář plné moci k vytisknutí.

Zde je vzor generální plné moci.

Výše přiložené vzory psaní plné moci velmi zjednoduší. Není se tak třeba bát toho, že by udělování plné moci byl nějaký složitý právní úkon.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang