Postup při prodeji auta – na co nezapomenout?

Prodej auta se může zdát jako jednoduchá záležitost. I přesto je potřeba si dát pozor na několik důležitých detailů. Jaký je správný postup při prodeji auta? 

Když člověk ví, jak na to, není prodej auta složitý. Jen je třeba dodržovat určité kroky. Postup prodeje auta má pět fází a je následující.

Příprava auta

Než člověk přistoupí k prodeji vozidla, musí si být jistý, že je vozidlo v pořádku. Zkontrolovat by se měly všechny klíčové části vozidla jako je motor, brzdy, pneumatiky, světla a další. Prodávající musí prověřit, zda vše funguje správně. A pokud ne, je nutné opravit všechny závady. Doporučuje se prohlídka před prodejem v servisu.

Dále je nutné si připravit všechny doklady k vozidlu. To znamená technický průkaz a servisní knížka. Je také možné si zajistit výpis z historie vozidla. Pak už zbývá vyčistit interiér i exteriér vozu. Auto důkladně vysát, umýt vnitřek, včetně oken a palubní desky. Samozřejmostí je i umytí auta z vnějšku a případné navoskování pro zvýraznění laku.

Jakmile je auto připravené, je nutné ho nafotit, vložit inzerát na nějaký web, stanovit cenu, komunikovat se zájemci a případně vyjednávat o ceně. V inzerátu by mělo být co nejvíce informací o vozidle, včetně roku výroby, stavu, výbavy a počtu ujetých kilometrů. Fotografie by měly být kvalitní a ukazovat různé úhly vozidla.

Kdo tyto kroky nechce řešit, může zvolit prodej auta do bazaru. V bazaru však prodívající nemůže vyjednávat o ceně, která bývá často i nižší, než kdyby si člověk auto prodal sám.

Kupní smlouva

Pokud se člověk se zájemcem o auto dohodne, je třeba připravit kupní smlouvu. Zákon sice písemnou kupní smlouvu nevyžaduje, ovšem pro obě strany je lepší, když je uzavřena. Kupní smlouva upravuje podmínky prodeje mezi prodávajícím a kupujícím. Zde jsou klíčové prvky, které by měla kupní smlouva obsahovat:

 • Identifikace stran – jméno a příjmení, adresa a další kontaktní informace prodávajícího a kupujícího.
 • Popis vozidla – úplný popis vozidla, včetně značky, modelu, roku výroby, VIN a registračního čísla.
 • Stav vozidla – informace o jakýchkoli známých vadách nebo problémech. Závady je dobré co nejdetailněji popsat a nic nezamlčet.
 • Cena a způsob platby – dohodnutá cena a způsob, jakým bude provedena platba (hotově, bankovním převodem atd.).
 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – pokud jedna nebo obě strany mají právo od smlouvy odstoupit, je třeba uvést podmínky, za kterých je to možné.
 • Převod vlastnictví a další informace – případně další informace jako např. jaké věci prodávající kupujícímu předá, kdy mu předá vozidlo či datum, do kterého proběhne nahlášení změn v registru
 • Podpis a datum

Na internetu je možné najít mnoho vzorů kupní smlouvy. Kdo si není jistý, může využít služeb právníka.

Evidenční kontrola

Před přepsáním auta na nového majitele je nutné provést tzv. evidenční kontrolu vozidla. Evidenční kontrola je fyzická kontrola vozidla. Má za úkol ověřit, zda vozidlo splňuje všechny požadavky a zda jsou identifikátory vozidla shodné s technickým průkazem auta.

Evidenční kontrolu provádí kterákoliv stanice technické kontroly. Na evidenční kontrolu může jet prodávající, kupující nebo kterákoliv jiná osoba. Není vázána na vlastníka vozidla a není třeba žádná plná moc.

Je však třeba mít dva dokumenty (originály, ne kopie):

 • malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla)
 • velký technický průkaz vozidla

Při evidenční kontrole se kontroluje:

 • VIN vozidla 
 • barva karoserie
 • výrobní štítek s údaji o vozidle
 • typ motoru
 • rozměry pneumatik a ráfků
 • počet míst k sezení
 • tažné zařízení

Výsledkem evidenční kontroly je tzv. protokol o evidenční kontrole, který vystavuje STK ihned po provedení evidenční kontroly. Jak dlouho trvá evidenční kontrola? Platnost evidenční kontroly je 1 rok, takže přepis vozidla je nutné stihnout v této lhůtě. Evidenční kontrola stojí kolem 400 Kč.

Přepis vozidla

Postup prodeje auta není příliš složitý, je však důležité si hlídat jednu lhůtu. Podle zákona totiž musí dojít k přepisu vozidla na úřadě do 10 dní od uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající tuto lhůtu nestihne, hrozí mu pokuta až 50 000 Kč.

Přepis vozidla se provádí na dopravním odboru jakéhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Vše lze zařídit při jedné návštěvě. Základem je, že je vozidlo pojištěno. Není nutné, aby byli přítomni prodávající i kupující. Pokud však přepis provádí jen jeden z nich, pak musí mít plnou moc k provedení přepisu druhou stranou. Plná moc musí být úředně ověřená.

Doporučuje se však, aby šly na úřad obě strany, nebo určitě prodávající. Jen tak bude mít jistotu, že nezůstane evidovaný jako vlastník vozidla. Mohly by mu totiž později chodit pokuty za přestupky, které nespáchal, a přesto by za ne byl odpovědný.

K přepisu vozidla je třeba mít následující doklady:

 • malý a velký technický průkaz
 • kupní smlouvu
 • zelenou kartu, tj. doklad o tom, že je vozidlo pojištěno na nového majitele
 • občanku nebo pas
 • příp. úředně ověřenou plnou moc

Od 1. 1. 2023 již není třeba mít pro přepis vozidla papírový protokol o evidenční kontrole. Úředníci si jej sami dohledají v systému evidenčních kontrol. Také je třeba myslet na to, že pokud se přepisuje starší auto, které nesplňuje příslušnou emisní normu EURO, je třeba při přepisu zaplatit ekologickou daň. 

Zrušení povinného ručení

Posledním krokem v postupu prodeje auta je zrušení povinného ručení a havarijního pojištění, pokud je sjednáno. Písemnou formou (dopisem či emailem) se pojišťovně oznámí, že došlo k prodeji vozidla.

Je třeba identifikovat pojistku i vozidlo a k výpovědi přiložit doklad o prodeji. Buď kopii technického průkazu, kde je již uveden nový majitel, nebo kupní smlouvu.

Kupující si pak musí sjednat nové pojištění, resp. musí ho mít už v době převodu vozidla na úřadu. K nalezení co nejvýhodnějšího povinného ručení může využít kalkulačku povinného ručení bez osobních údajů, která pomůže s nalezením té nejvýhodnější nabídky.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang