Operátor trhu s elektřinou (OTE)

Operátor trhu s elektřinou (OTE) představuje akciovou společnost založenou na základě zákona. Jejím absolutním vlastníkem je stát.

Operátor trhu s elektřinou spadá pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Působí v oblasti elektřiny v souladu s Energetickým zákonem.

OTE byla založená roku 2001. Má licenci „Operátor trhu“, kterou získala od Energetického regulačního úřadu.

Co má na starosti operátor trhu s elektřinou?

OTE dohlíží a zajišťuje chod energetického trhu a technicky zařizuje změny dodavatele elektřiny. Má za úkol zpracovávat bilanci nabídky a poptávky na dodávku elektřiny. Provádí zúčtování a vyhodnocení odchylek od plánovaného a skutečným množstvím odběrů a dodávek elektřiny v České republice. Toto vyhodnocení předává dál.

Kromě toho také připravuje měsíční a roční výstupní zprávy o trhu s elektřinou, ale i plynu, který rovněž vede v evidenci. Vede také seznam všech dodavatelů elektřiny. Najdete je na stránkách OTE.

Od roku 2005 pod společnost spadá správcovství národního rejstříku emisí skleníkových plynů.

Činnost operátora trhu s elektřinou se promítá v našich fakturách za energii. Jedna z regulovaných složek ceny činí totiž poplatek za „činnost zúčtování operátora trhu s elektřinou“. Dalšími regulovanými složkami jsou poplatek za distribuci, poplatek za systémové služby a příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang