Vodní elektrárna

Nejvíce elektrické energie u nás vyprodukují tepelné a jaderné elektrárny. Existují však i další elektrárny. Žádoucí je získávat energii z obnovitelných zdrojů. To umožňují mimo jiné vodní elektrárny. Své uplatnění mají i v České republice.

Vodní elektrárna přeměňuje potenciální energie vody na elektrickou energii. Vodní energie může být z řek, ale také z moře – energie vln, odliv a příliv. Nejrozšířenější jsou říční vodní elektrárny. Pro jejich fungování je nutné postavit přehradní hráz či jez (pro zadržení vody) a strojovnu s vodními turbínami a alternátorem. Vodní elektrárny jsou různě velké.

Odlišujeme vodní elektrárny, malé vodní elektrárny (výkon max. do 10MW), přečerpávající vodní elektrárny (dokáží si energii samy uložit) a přílivové elektrárny. Vodní elektrárny se také dělí podle výše spádu. Podle něj rozlišujeme vodní elektrárny na nízkotlaké (do 25 metrů), středotlaká (25 – 100 metrů) a vysokotlaké (do 100 metrů).

U nás většina vodní elektřiny pochází z Vltavské kaskády. Spadá do ní Lipno, Kořensko, Hněvkovice, Orlík, Slapy, Štěchovice a Vrané. Kromě Vltavské kaskády se ještě nachází vodní elektrárny v Dalešicích, Mohelnu a Dlouhých Strání. Celkově vyrobí vodní elektrárny u nás 17 % elektrické energie.

Výhody a nevýhody vodních elektráren

Hlavní výhoda vodní elektrárny je zřejmá – ekologická šetrnost. Důležitou výhodou je i to, že pro svůj provoz potřebují vodu, což je obnovitelný zdroj. Lze ho využívat i v případě, že by v budoucnu došly obnovitelné zdroje. Vodní elektrárny mají i další výhody, např. minimální nároky na údržbu, využití přehradních jezer a hrází na další účely atd.

Vodní elektrárny mají i své nevýhody. Spočívají v závislosti na stabilním průtoku vody, nákladech na výstavbu a nutnost zatopení velkého území. Při výstavbě je nutné se zaměřit na vybudování systému plavebních komor, al také systému cest pro ryby. Hrozí tu i riziko havárie.

Vodní elektrárny mají své výhody i nevýhody. Jsou však významným zdrojem elektrické energie, jehož význam ještě více vzroste s postupným vyčerpáváním neobnovitelných zdrojů.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang