Výroba elektřiny – jak vzniká elektřina

Každá domácnost spotřebovává mnoho elektrické energie. Máme ji na dosah prostřednictvím elektrických zásuvek a díky tomu bereme elektřinu jako samozřejmost. Pojďme se nyní podívat na místo, kde a jak elektřina vzniká. Do elektrárny.

Elektrárna je místem, kde dochází k výrobě elektrické energie. Na tomto místě tedy dochází k přeměně nějaké energie na elektrickou. O tom jsme psali v článku Co je to elektřina. Postupem času se elektrárny vyvíjejí, vznikají nové, mění se jejich technologie.

První elektrárna vznikla již na přelomu 19. a 20. století. Od té doby se mnoho změnilo a předpokládá se samozřejmě i další vývoj technických zařízení. Obecně elektrárny dělíme na dvě skupiny podle toho, jaké zdroje využívají. Tyto zdroje dělíme na

  • Neobnovitelné – Neobnovitelné zdroje jsou omezené a hrozí jejich spotřebování.
  • Obnovitelné – Nejznámější obnovitelných zdroje jsou voda, vítr a slunce.

V současné době existují různé druhy elektráren. Patří mezi ně elektrárny jaderné, tepelné, solární, vodní, elektrické, geotermální či přílivové. O všech si postupně napíšeme. Dnes začneme nejběžnější elektrárnou u nás, tepelnou.

Tepelná elektrárna

Jedním ze základních druhů elektráren je tepelná elektrárna. Energie je tu získávána spalováním různých druhů paliv. Mezi ně patří uhlí, topné plyny, biomasa, ropa, rašelina. Jde o neobnovitelné zdroje.

Při spalování paliv dochází k uvolňování tepelné energie, která je převáděná na mechanickou energii. V podobě páry se dostává do turbíny, jež je propojená s elektrickým generátorem. Pomocí alternátoru se mění na elektrickou energii.

  • Nevýhodou tepelné elektrárny je negativní dopad na životní prostředí. Znečišťuje ovzduší tím, že do vzduchu vypouští oxidy dusíku, oxid uhličitý, oxid siřičitý a pevné prachové částice. Další nevýhodou je nízká účinnost výroby. Nevýhod je dost, ale samozřejmě má i své výhody.
  • Výhoda, kterou nemůžeme upřít tepelné elektrárně, spočívá v dobré regulaci výkonu. Elektrárenské bloky lze v případě potřeby odstavit okamžitě.
  • V České republice jsou významné následující tepelné elektrárny: Tušimice, Prunéřov, Počerady, Poříčí, Mělník, Tisová, Náchod, Dětmarovice, Dvůr Králové, Ledvice, Chvaletice, Hodonín.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang