Zemní plyn

Zemní plyn je komodita, která se těží ze zemské kůry. Mezi největší těžební země zemního plynu patří Ruská federace. Jaké jsou výhody používání zemního plynu?

Zemní plyn se používá jako zdroj energie. Je to lehký, čirý plyn, který se skládá z metanu, etanu a propanu. Zemní plyn se získává z podzemních zdrojů a jeho využití je velmi široké.

Alternativou ke klasickému zemnímu plynu je břidlicový plyn, který se těží z břidlicového podloží.

Využití zemního plynu

Zemní plyn je jednou z nejdůležitějších energetických surovin, kterou má člověk k dispozici. Je to čistá, účinná a levná energie, kterou lze využít k vytápění domů, dodávání energie do elektrických sítí a dokonce i k výrobě chemických látek a paliv.

Nejběžnějším způsobem, jak se zemní plyn využívá, je vytápění domů. Zemní plyn je přiváděn do domů prostřednictvím sítí plynových potrubí. Jeho výhřevnost je využita k ohřevu vody a vzduchu.

Zemní plyn je také často využíván pro výrobu elektrické energie. K tomu se zemní plyn přivádí do elektráren, kde hoří s dalšími palivy, jako je uhlí nebo ropa. Při hoření se uvolňuje energie, která je používána k pohonu strojů a generování elektrické energie.

Zemní plyn se také často využívá k výrobě chemických látek a paliv. Například se může použít k výrobě benzínu nebo nafty. Plyn se také často používá k výrobě metanu.

V neposlední řadě se zemní plyn také využívá k výrobě biopaliv. Biopaliva jsou paliva vyrobená z obnovitelných zdrojů, jako je rostlinná biomasa nebo organická hmota. Zemní plyn se používá jako palivo pro spalování, které se používá k výrobě biopaliv.

Výhody zemního plynu

Výhody zemního plynu jsou zřejmé. Je ekologicky šetrný a poměrně dostupný. Zemní plyn je skvělou alternativou k drahým a škodlivým uhlíkovým palivům.

První výhodou zemního plynu je, že je jedním z nejčistších paliv, které jsou dostupné. Spalováním zemního plynu se vytváří méně skleníkových plynů než uhlí nebo ropa. To znamená, že zemní plyn může být užitečným nástrojem pro boj s klimatickou změnou.

Další výhodou zemního plynu je, že je cenově dostupný, byť jeho cena v poslední době stoupla. Ačkoli jeho produkce vyžaduje náročnou technologii, je to v průměru méně nákladné než produkce jiných paliv.

Zemní plyn může být jednou z nejdůležitějších forem energie v budoucnu. Jeho výhody, jako jsou nízké emise, nízké náklady a dobrá dostupnost, ho činí jako ideální alternativu k uhlí a ropě.

Nevýhody zemního plynu

I přes mnoho výhod, které může zemní plyn nabídnout, existují také některé nevýhody, které je třeba vzít v úvahu.

Nejprve je třeba si uvědomit, že zemní plyn je fosilní palivo, což znamená, že jeho zásoby jsou omezené. Za několik desítek let tedy může dojít k jeho vyčerpání. To znamená, že bude nedostatek tohoto zdroje energie, což bude mít za následek vyšší ceny plynu.

Při výrobě zemního plynu také může dojít k úniku metanu do atmosféry, což má za následek zvýšení skleníkových plynů a globálního oteplování. Dalším problémem s používáním zemního plynu mohou být vysoké náklady za jeho těžbu.

Vzhledem k tomu, že je to fosilní palivo, cena m3 plynu se může v průběhu času měnit. Čím vyšší bude poptávka po plynu, tím vyšší bude jeho cena.

Těžba zemního plynu může být škodlivá pro životní prostředí, pokud se nedodržují správné postupy. Objevují se také obavy ze znečištění vody, které může být způsobeno vysokými hladinami metanu.

Cena zemního plynu

Cena plynu se skládá ze dvou složekregulované a neregulované. Regulovanou složku ceny plynu určuje stát. U nás je to Energetický regulační úřad. Regulovaná složka je stejná pro všechny dodavatele a obsahuje následující poplatky:

  • za distribuci zemního plynu, 
  • za rezervovanou kapacitu,
  • pro operátora trhu (OTE),
  • daň z plynu

Do neregulované složky se řadí poplatky spojené se samotnou dodávkou plynu. Ty si určují dodavatelé sami na základě vývoje trhu. Patří do ní:

  • měsíční poplatek dodavateli, 
  • cena za dodávku zemního plynu. 

Neregulovaná složka ceny plynu se může v průběhu roku různě měnit. Změnou dodavatele plynu lze na této složce ušetřit.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang