Cena m3 plynu

Plyn je roztažná veličina. Plyn proudí v m3 v plynovodech. Většina této komodity pochází s východu. Prodej komodity jako takové se děje právě v objemových jednotkách. Proto se prvotní počítání plynu koná v kubících. Pro konečného spotřebitele je však důležitá výhřevnost plynu.

Výhřevnost je v různých nadmořských lokalitách odlišná. Projevuje se roztažnost plynu a tak za cenu 1m3 plynu v odlišných lokalitách člověk dostane různou cenu za 1kWh.

I když se jedná o velmi nepatrné rozdíly, cena plynu pro konečného spotřebitele musí být spravedlivá. Proto existují přepočtové koeficienty, které mají za úkol přepočet 1m3 na 1kWh nebo 1MWh. Tato jednotka je totiž z hlediska tarifikace spravedlivější. 

Kalkulátory plynu většinou pracují s konstantním přepočtem. Přestože se může finální cena za plyn z plynovodu v konečném důsledku lišit, náhled na ceny konkurence to přesto umožní. Koeficient je totiž pro každého ve vypočítaném seznamu dodavatelů plynu stejný.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang