Jak spočítat cenu za plyn?

Zjistit spotřebu plynu a spočítat cenu za plyn bohužel není nejsnazší úkol. Nejlépe to jde od ruky s posledním vyúčtováním za plyn. Jak spočítat cenu za plyn?

K výpočtu ceny za plyn je zapotřebí znát hodnotu spotřeby plynu v MWh a stav plynoměru v metrech krychlových při posledním odečtu. Pak lze začít s výpočtem průměrné spotřeby plynu. Jak na to?

Výpočet ceny plynu

Nejdříve je potřeba zkontrolovat hodnoty na plynoměru. Ten je nejčastěji ve sklepě, v uzamykatelné skříňce na zdi domu nebo na plotě.

Plynoměr měří spotřebu zemního plynumetrech krychlových neboli kubících (m3), což je objemová jednotka. Dodavatel plynu však udává na faktuře spotřebu plynu v kilowatthodinách (kWh) a v cenících v megawatthodinách (MWh). Jak postupovat dál?

Od aktuálního stavu plynoměru se odečte spotřeba udaná při posledním odečtu. Výsledek je však v krychlových metrech a je potřeba spotřebu převést na kWh.

Orientačně se převádí kubík na kWh tak, že se počet kubíků násobí číslem 10,55

Spotřebu v kWh pak lze vydělit počtem měsíců, případně dní, uplynulých od posledního odečtu. Tím člověk získá průměrnou měsíční nebo denní spotřebu plynu.

Je třeba myslet na to, že v topné sezóně může být spotřeba mnohonásobně vyšší než v létě, pokud se plynem i topí. 

Co tvoří cenu zemního plynu?

Cena plynu se skládá z několika složek. Je tvořena regulovanou a neregulovanou částíRegulovaná část se řídí zákony a nařízením Energetického regulačního úřadu.

Patří do ní poplatky distributorovi za přepravu plynu a rezervovanou kapacitu, poplatek operátorovi trhu (OTE) a poplatky státu.

Regulovaná složka tvoří přibližně 25 % celkových plateb za zemní plyn a její výši nelze nijak ovlivnit. Na regulované části se nedá ušetřit ani změnou dodavatele

Neregulovanou část ceny plynu určuje každý dodavatel individuálně a činí zbylých 75 % plateb za plyn. Na neregulované části lze skvěle ušetřit. Součástí neregulované ceny je pochopitelně cena za komoditu (spotřebovanou megawatthodinu plynu) a měsíční poplatek za služby dodavatele (stálý měsíční plat), který je stanovený fixní částkou.

Jednotková cena plynu i výše měsíčního poplatku za služby se u jednotlivých dodavatelů může lišit až o desítky procent. Proto se vyplatí udělat si srovnání dodavatelů a vybrat si toho nejvýhodnějšího.

Vzorec pro výpočet cen plynu

Vzorec pro výpočet cen plynu je následující:

Cena za kWh = Cena za služby operátora na trhu + Pevná cena za odebraný zemní plyn + Cena za odebraný zemní plyn + (cena za stále platby)*počet měsíců

Kdo nechce procházet každý produkt od všech dodavatelů a složit počítat cenu plynu, může využít online kalkulačky pro výpočet ceny plynu. Ty přesně porovnají nabídky a člověk nemusí ztrácet čas projížděním nepřehledných tabulek.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang