Co je to elektřina

elektřina

Všichni lidé v moderním světě svítí, topí a vaří, avšak málokdo si uvědomuje základní otázku, která spojuje všechny zmíněné aktivity. Co je to to elektřina? Kde se bere? Co vše víme o elektrické energii? Čtenář nyní nemusí vzpomínat na hodiny fyziky – začíná malý seriál o elektrické energii.

Elektrickou energii lze definovat jako schopnost elektromagnetického pole konat elektrickou práci. Kromě elektrické energie se rozlišuje energie:

  • mechanickou
  • chemickou
  • tepelnou
  • elektromagnetického vlnění
  • fyzikálních vazeb.

Energie má jednotku joule (J). Jaký je však její původ a jak se dostává z elektráren do domovů.

Původ elektřiny

I když elektrická energie představuje jeden z jevů elektřiny, v běžné řeči se nedělá zpravidla rozdíly mezi elektřinou a elektrickou energií. Elektřina jako taková se již familiárně využívá pro význam jako takové odjakživa.

Slovo samotné, tedy „elektřina“, pochází z řeckého „élektron“, což v překladu znamená jantar. Co má tedy minerál, který je v současné době oblíbený především ve šperkařství, společného s elektřinou? Pro vysvětlení této spojitosti je třeba vrátit se do minulosti. Právě na jantaru byly zkoumané silové účinky statické elektřiny.

Hlavní elektrickou vlastností je elektrický náboj vyjadřující velikost schopnosti působit elektrickou silou. Jestliže se těleso s elektrickým nábojem pohybuje, tento jev je pojmenován jako elektrický proud. Pohyb je možný pouze v předmětech majících elektrickou vodivost (odborně konduktivitu).

Distribuce elektřiny

K výrobě elektrické energie dochází v elektrárnách přeměnou různých druhů energií v elektrickou energii. Zde dochází k přeměně na silovou elektřinu. Podle toho, z jaké energie se elektřina tvoří, se rozlišuje několik druhů elektráren:

  • jaderné
  • tepelné
  • větrné
  • vodní

Těmi nejčastějšími elektrárnami jsou jaderné. Z elektráren se přenáší elektřina elektrorozvodnou sítí a dostává se k distributorům, kteří ji dále distribuují do domácností a firem.

Prodej a dodávka elektřiny

Elektřinou se zabývá celé jedno odvětví fyziky. Přestože by se zde mohly objevit vzorece, definice či výklady na různé úrovni, náplní tohoto článku taková problematika není. Jsou zde pouze přiblíženy nejzákladnější poznatky související s elektrickou energií. Z pohledu běžného uživatele je elektřina abstraktní pojem.

Málo lidí si však uvědomuje, že se s elektřinou obchoduje jako s jakoukoli jinou komoditou. Společnosti nakupují elektřinu dlouhodobě dopředu a tu pak prodávají domácnostem. Nakupují v různém čase, proto je cena elektřiny různá. Z tohoto je možné mít na trhu několik desítek různých dodavatelů elektřiny. Obdobná situace je i s plynem.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang