Jak vyrábět elektrickou energii doma

Díky dokonalejším technologiím lze vyrábět elektřinu i doma a často se jedná o výhodnější způsob. Ovšem vyrábět elektřinu doma není tak složité, jak si všichni myslí. Zde je několik použitelných způsobů, které pomohou ušetřit.

Energie se řadí mezi nejnákladnější složky každé domácnosti, ať už je to v jakékoliv formě. Pokud jde o teplo, jsme schopni si nejčastěji plynnou komoditu nahradit něčím levnějším a dostupnějším, jako je dřevo, brikety, peletkové uhlí a podobně.

Jak je to ale s elektřinou? Jak se vyrábí elektřina? Jakými způsoby se domoci její výroby a produkce? Vzhledem k trendu zvyšování cen elektřiny a plynu, jsou tyto otázky čím dál více aktuálnější.

Jak se vyrábí elektřina – výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie se provádí různými způsoby, ale nejčastějším způsobem je přeměna mechanické energie na elektrickou. Obecný proces, jak se vyrábí elektřina, zahrnuje následující kroky:

 1. Primární zdroj energie: Výroba elektřiny začíná primárním zdrojem energie, jako jsou fosilní paliva (uhlí, ropa nebo zemní plyn), jaderná energie, obnovitelné zdroje energie (solární, větrná, vodní, geotermální) nebo biomasa.
 2. Přeměna mechanické energie: Primární zdroj energie se používá k výrobě mechanické energie, která roztáčí turbínu. Tento proces se může lišit v závislosti na primárním zdroji energie. Například v uhelné elektrárně se spalováním uhlí ohřívá voda, čímž vzniká pára, která pak pohání parní turbínu. Ve vodní elektrárně voda padající z výšky roztáčí turbínu. Ve větrné turbíně otáčí lopatkami vítr.
 3. Generátor: Mechanická energie získaná z turbíny se přenáší do generátoru. Generátor je v podstatě elektrický stroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. Skládá se z rotoru (rotující část) a statoru (stacionární část). Když se rotor otáčí, indukuje ve statoru magnetické pole a vytváří elektrický proud.
 4. Transformátory: Elektrická energie vyrobená generátorem se obvykle vyrábí při nízkém napětí. K jejímu přenosu na velké vzdálenosti se používají transformátory, které zvyšují napětí procesem zvaným transformace na vyšší napětí. Vyšší napětí pomáhá snižovat ztráty při přenosu.
 5. Přenos: Elektřina se přenáší elektrickým vedením na velké vzdálenosti, aby se dostala do domácností, průmyslových podniků a k dalším spotřebitelům. Pro přenos na velké vzdálenosti se používají vysokonapěťová přenosová vedení.

Stojí za zmínku, že obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční, větrná, vodní a geotermální energie, se řídí podobnými principy mechanické přeměny energie. Namísto fosilních paliv nebo jaderné energie však využívají energii slunečního světla, větru, vody nebo tepla ze zemského jádra k výrobě mechanické energie, která je pak výše uvedeným procesem přeměněna na elektřinu.

Agregát na výrobu elektřiny

Agregát na výrobu elektřiny označuje zařízení nebo systém, který přeměňuje energii z jedné formy na jinou a vyrábí elektrickou energii. Obvykle se skládá z různých součástí, včetně zdroje energie, jako jsou fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), jaderné palivo, větrná, solární nebo vodní energie, a generátoru.

Zdroj energie slouží k výrobě mechanické energie, která je pak generátorem přeměněna na energii elektrickou. Tuto elektrickou energii lze využít k různým účelům, například k zásobování domácností, průmyslu, nemocnic nebo k pohonu elektrických vozidel.

Jednotky, nebo agregáty na výrobu elektřiny mohou mít různou velikost a kapacitu, od malých přenosných domácích generátorů elektřiny používaných pro záložní napájení v případě nouze až po velké elektrárny, které zásobují elektřinou celá města nebo regiony. Hrají klíčovou roli při uspokojování energetických potřeb moderní společnosti.

Domácí sluneční elektrárna

Výroba elektrické energie doma je obvykle zajišťována s pomocí fotovoltaické elektrárny. Seznámení s domácími solárními systémy jste byly v předchozím článku. Za pomoci důmyslného zařízení, které je schopno čerpat energii ze slunečních paprsků a následné ji přeformovat na levnější elektřinu.

Model, který vyžaduje především řadu solárních panelů, pro které se musí najít optimální umístění, nejlépe na střeše objektu tak, aby na ně doléhalo sluneční záření co nejdéle. Oblíbená je u uživatelů malá solární elektrárna na chatě.

Omezováni můžete být v tomto případě snad pouze tmou a nevlídným počasím. Právě v těchto okamžicích dochází k poklesu energie a výroba elektřiny doma již není tak výrazná.

Domácí větrná elektrárna

Každý jistě alespoň jednou v životě viděl ve svém okolí nebo při výletech po České republice ohromné a robustní vrtule, které se pohybují za pomoci větru. Malá domácí větrná elektrárna je právě další ze způsobů, jak může být v domácím prostředí zajištěna výroba elektrické energie.

 • Varianty, které byly minimalizovány také pro běžné užití a jež mohou mít v některých aspektech navrch, oproti předešlému řešení. Vítr je procesem, který samozřejmě má své období, kdy je intenzivnější a kdy nikoliv, dočkat se ho však lze i v zimním času a v noci, na rozdíl od slunečního záření.

Výroba elektrické energie tak může být realizována za pomoci malé domácí větrné elektrárny, která je umístěna buď na rodinném či kterémkoliv jiném objektu nebo v jeho těsné blízkosti. Předpokladem pro úspěšnou instalaci je samozřejmě provedení odpovídající a přesné analýzy větrného potenciálu, který může být v závislosti na situování zcela rozdílný.

Za přispění naprosto bezplatného přírodního elementu tak lze docílit poměrně značných finančních úspor. Šetří se tak peníze za snadno dostupné energie.

Domácí vodní elektrárna

Domácí vodní elektrárna je malé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které vyrábí elektřinu využitím energie z tekoucí nebo padající vody v obytném prostředí nebo v malé obci. Tyto elektrárny obvykle využívají řeky, potoky nebo dokonce uměle vytvořené vodní kanály, které směřují vodu na turbínu.

Turbína přeměňuje kinetickou energii vody na mechanickou energii, která je pak domácím generátorem elektřiny přeměněna na elektřinu. Domácí vodní elektrárny představují udržitelné a spolehlivé energetické řešení pro domácnosti, které snižuje závislost na tradičních zdrojích energie a snižuje emise uhlíku.

Domácí centrála na elektriku

Domovní centrála na elektriku, běžně známá jako hlavní elektrický rozvaděč nebo rozvodná deska, je centrální řídicí bod, který řídí a rozvádí elektřinu v celém obytném objektu. Je to primární rozhraní, které propojuje přívod elektrické energie od energetické společnosti s různými obvody v domácnosti.

Centrála na elektriku obvykle obsahuje jističe nebo pojistky, které řídí tok elektřiny do různých oblastí nebo spotřebičů v domě, zajišťují bezpečnost a regulují spotřebu energie. Nachází se zde také hlavní odpojovač, který umožňuje majiteli domu vypnout celý přívod elektřiny v případě nouze nebo údržby.

Moderní kogenerační jednotky – domácí generátory elektřiny

Poměrně novodobým pojmem jsou také domácí minielektrárny, respektive kogenerační jednotky či domácí generátory elektřiny, jež mohou za pomoci běžné dodávky plynu, produkovat nejen teplo, ale i elektřinu. Malá nenápadná zařízení s vysokou účinností, která díky použité technologii využívají každou složku energie a na výstupu předkládající kromě tepelné energie, i tu elektrickou.

 • Varianta, která oplývá sice vyššími vstupními investicemi, ostatně, jako i další metody výroby elektřiny doma. Nabízí však velice zajímavou a krátkou dobu návratnosti těchto financí. Stále častější jsou například malé solární elektrárny na chatě.

Pokud chce člověk na svém každoročním vyúčtování minimalizovat cenu za předraženou elektřinu, nesmí váhat do své domácnosti aplikovat jednu z výše uvedených možností. Řešení, které může přinést náležitá ovace.

Nejlevnější elektřina – jak šetřit elektřinou?

Existuje několik způsobů, jak ušetřit a snížit účet za elektřinu. Zde je několik tipů na nejlevnější elektřinu:

 • Vypínání světel a spotřebičů, pokud se nepoužívají
 • Používání energeticky úsporných spotřebičů
 • Odpojení nabíječek, když se nepoužívají
 • Optimalizování energeticky úsporného osvětlení
 • Využití přirozeného osvětlení a větrání
 • Izolace domu
 • Praní oblečení ve studené vodě
 • Používání napájecí lišty
 • Pravidelná kontrola a udržování elektrického systému

Zavedením těchto energeticky úsporných postupů lze výrazně snížit spotřebu elektřiny a snížit účty. Jedná se o jednoduchý recept na nejlevnější elektřinu. Při zavedení drobných změn v domácnosti se může účet za elektřinu změnit až o tisíce korun.

Jak vyrobit elektřinu zadarmo?

Neexistuje způsob, jak vyrobit elektřinu zadarmo, protože vyžaduje určitou formu energetického vstupu. Existují však způsoby výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou nákladově efektivnější a dlouhodobě udržitelné. Zde je několik možností:

 • Solární energie
 • Větrná energie
 • Vodní energie
 • Úspora energie

Nesmí se zapomínat, že i když tyto možnosti mohou pomoci snížit nebo eliminovat účty za elektřinu, s těmito systémy obnovitelné energie budou stále spojeny počáteční náklady na zřízení a údržbu. Tedy ani jedno není způsob, jak vyrobit elektřinu zadarmo.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang