Jak vyrábět elektrickou energii doma – nejlevnější elektřina

Díky dokonalejším technologiím lze vyrábět elektřinu i doma. Často se dokonce jedná o výhodnější způsob. Vyrábět elektřinu doma není tak složité, jak si všichni myslí. Jak se vyrábí elektřina? A jak na nejlevnější elektřinu?

Energie se řadí mezi nejnákladnější složky každé domácnosti. Pokud jde o teplo, je člověk schopný si nejčastěji plynnou komoditu nahradit něčím levnějším a dostupnějším, jako je dřevo, brikety, peletkové uhlí a podobně.

Jak je to však s elektřinou? Jak se vyrábí elektřina? Jakými způsoby se domoci její výroby a produkce? Vzhledem k trendu zvyšování cen elektřiny a plynu, jsou tyto otázky čím dál více aktuálnější.

Jak se vyrábí elektřina – výroba elektrické energie

Výroba elektrické energie se provádí různými způsoby. Nejčastějším způsobem je přeměna mechanické energie na elektrickou. Obecný proces, jak se vyrábí elektřina, zahrnuje následující kroky:

 1. Primární zdroj energie: Výroba elektřiny začíná primárním zdrojem energie, jako jsou fosilní paliva (uhlí, ropa nebo zemní plyn), jaderná energie, obnovitelné zdroje energie (solární, větrná, vodní, geotermální) nebo biomasa.
 2. Přeměna mechanické energie: Primární zdroj energie se používá k výrobě mechanické energie, která roztáčí turbínu. Tento proces se může lišit v závislosti na primárním zdroji energie. Například v uhelné elektrárně se spalováním uhlí ohřívá voda, čímž vzniká pára, která pak pohání parní turbínu. Ve vodní elektrárně voda padající z výšky roztáčí turbínu. Ve větrné turbíně otáčí lopatkami vítr.
 3. Generátor: Mechanická energie získaná z turbíny se přenáší do generátoru. Generátor je v podstatě elektrický stroj, který přeměňuje mechanickou energii na elektrickou. Skládá se z rotoru (rotující část) a statoru (stacionární část). Když se rotor otáčí, indukuje ve statoru magnetické pole a vytváří elektrický proud.
 4. Transformátory: Elektrická energie vyrobená generátorem se obvykle vyrábí při nízkém napětí. K jejímu přenosu na velké vzdálenosti se používají transformátory, které zvyšují napětí procesem zvaným transformace na vyšší napětí. Vyšší napětí pomáhá snižovat ztráty při přenosu.
 5. Přenos: Elektřina se přenáší elektrickým vedením na velké vzdálenosti, aby se dostala do domácností, průmyslových podniků a k dalším spotřebitelům. Pro přenos na velké vzdálenosti se používají vysokonapěťová přenosová vedení.

Stojí za zmínku, že obnovitelné zdroje energie, jako je sluneční, větrná, vodní a geotermální energie, se řídí podobnými principy mechanické přeměny energie. Namísto fosilních paliv nebo jaderné energie však využívají energii slunečního světla, větru, vody nebo tepla ze zemského jádra k výrobě mechanické energie, která je pak výše uvedeným procesem přeměněna na elektřinu.

Agregát na výrobu elektřiny

Agregát na výrobu elektřiny označuje zařízení nebo systém, který přeměňuje energii z jedné formy na jinou a vyrábí elektrickou energii. Obvykle se skládá z různých součástí, včetně zdroje energie, jako jsou fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn), jaderné palivo, větrná, solární nebo vodní energie, a generátoru.

Zdroj energie slouží k výrobě mechanické energie, která je pak generátorem přeměněna na energii elektrickou. Tuto elektrickou energii lze využít k různým účelům, například k zásobování domácností, průmyslu, nemocnic nebo k pohonu elektrických vozidel.

Jednotky, nebo agregáty na výrobu elektřiny mohou mít různou velikost a kapacitu, od malých přenosných domácích generátorů elektřiny používaných pro záložní napájení v případě nouze až po velké elektrárny, které zásobují elektřinou celá města nebo regiony. Hrají klíčovou roli při uspokojování energetických potřeb moderní společnosti.

Domácí sluneční elektrárna

Výroba elektrické energie doma je obvykle zajišťována s pomocí fotovoltaické elektrárny. Seznámení s domácími solárními systémy přinesl jiný článek. Za pomoci solárních panelů, které jsou schopny čerpat energii ze slunečních paprsků a následné ji přeformovat na levnější elektřinu, může člověk získat nejlevnější elektřinu.

Instalace solárních panelů na střechu domu je jedním z nejpopulárnějších způsobů výroby elektrické energie doma. Sluneční panely zachycují sluneční záření a přeměňují ho na elektrickou energii prostřednictvím fotovoltaických článků. Tato energie může být využita pro provoz domácnosti nebo skladována v bateriích pro pozdější použití.

Sluneční energie je ekologicky šetrná a nevytváří žádné emise skleníkových plynů nebo znečištění. Sluneční záření je nevyčerpatelným zdrojem energie, což znamená, že je k dispozici i pro budoucí generace.

Instalace solárních panelů může snížit náklady na energii až o 100 %, což může vést k dlouhodobým úsporám a získání nejlevnější elektřiny. Solární panely navíc mají relativně nízké údržbové náklady a vyžadují pouze pravidelné čištění a údržbu.

Na druhou stranu výkon solárních panelů závisí na množství slunečního záření, což může být ovlivněno sezónou, počasím a umístěním panelů. Rovněž počáteční náklady na instalaci solárních panelů mohou být vysoké, i když se dlouhodobě vyplatí úspory na energii.

Malá solární elektrárna na chatu

Kdo má chatu, na kterou jezdí jen v létě, určitě by měl přemýšlet o malé solární elektrárně jako zdroji energie. Jak funguje malá solární elektrárna na chatu? Je to jako u jakékoliv jiné solární elektrárny.

Sluneční panely jsou složeny z mnoha fotovoltaických článků, které jsou vyrobeny z polovodičových materiálů, jako je křemík. Když sluneční záření dopadá na tyto články, dochází k uvolnění elektronů v polovodičovém materiálu, což vytváří elektrický proud.

Elektrický proud, který je vyroben v každém fotovoltaickém článku, je pak shromážděn a přiveden do systému elektrického vedení. Elektrická energie vyrobena slunečními panely může být buď okamžitě spotřebována v domácnosti, nebo může být uložena v bateriích pro pozdější použití.

Domácí větrná elektrárna

Každý jistě alespoň jednou v životě viděl ve svém okolí nebo při výletech po České republice ohromné a robustní vrtule, které se pohybují za pomoci větru. Ovšem elektřinu nemusejí vyrábět jen tyto obrovské vtrule.

Malá domácí větrná elektrárna je další ze způsobů, jak může být v domácím prostředí zajištěna výroba elektrické energie. I malé větrné turbíny zachycují energii větru a přeměňují ji na elektrickou energii. Tento způsob výroby elektrické energie je vhodný zejména pro venkovské oblasti nebo místa s otevřenými prostorami.

Výroba elektrické energie tak může být realizována za pomoci domácí větrné elektrárny, která je umístěna buď na rodinném či kterémkoliv jiném objektu nebo v jeho těsné blízkosti. Předpokladem pro úspěšnou instalaci je samozřejmě provedení odpovídající a přesné analýzy větrného potenciálu, který může být v závislosti na situování zcela rozdílný.

Instalace malé domácí větrné elektrárny umožňuje domácnostem nebo podnikům částečně nebo úplně se osamostatnit od tradičních dodavatelů elektřiny. Větrná energie je obnovitelným zdrojem energie, což znamená, že je k dispozici nevyčerpatelně a šetrně k životnímu prostředí.

Větrné elektrárny mohou pomoci snížit náklady na energii a v dlouhodobém horizontu mohou být ekonomicky výhodné.

Nevýhodou je, že domácí větrné elektrárny mohou být vnímány jako rušivé pro okolí kvůli pohybu rotorových listů a generovanému zvuku. Rovněž tak počáteční náklady na instalaci domácí větrné elektrárny mohou být vysoké.

Domácí vodní elektrárna

Domácí vodní elektrárna je malé zařízení na výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které vyrábí elektřinu využitím energie z tekoucí nebo padající vody v obytném prostředí nebo v malé obci. Tyto elektrárny obvykle využívají řeky, potoky nebo dokonce uměle vytvořené vodní kanály, které směřují vodu na turbínu.

Turbína přeměňuje kinetickou energii vody na mechanickou energii, která je pak domácím generátorem elektřiny přeměněna na elektřinu. Domácí vodní elektrárny představují udržitelné a spolehlivé energetické řešení pro domácnosti, které snižuje závislost na tradičních zdrojích energie a snižuje emise uhlíku.

Domácí centrála na elektriku

Domácí centrála na elektriku, běžně známá jako hlavní elektrický rozvaděč nebo rozvodná deska, je centrální řídicí bod, který řídí a rozvádí elektřinu v celém obytném objektu. Je to primární rozhraní, které propojuje přívod elektrické energie od energetické společnosti s různými obvody v domácnosti.

Centrála na elektriku obsahuje jističe nebo pojistky, které řídí tok elektřiny do různých oblastí nebo spotřebičů v domě, zajišťují bezpečnost a regulují spotřebu energie. Nachází se zde také hlavní odpojovač, který umožňuje majiteli domu vypnout celý přívod elektřiny v případě nouze nebo údržby.

Domácí generátor elektřiny

Domácí generátory elektřiny jsou zařízení, která slouží k výrobě elektrické energie v domácím prostředí. Tyto generátory jsou používány jako záložní zdroje energie v případě výpadku elektřiny. Mohou však být také využity pro autonomní výrobu elektřiny v odlehlých oblastech, kde není k dispozici připojení k elektrické síti.

Zde jsou některé základní typy domácích generátorů elektřiny:

 1. Benzínové generátory: Benzínové generátory jsou jedním z nejběžnějších typů domácích generátorů elektřiny. Fungují na základě spalování benzínu, který pohání motor, který produkuje elektrickou energii. Tyto generátory jsou přenosné a snadno se používají. Vyžadují však pravidelné plnění paliva a údržbu motoru.
 2. Naftové generátory: Naftové generátory fungují na podobném principu jako benzínové generátory, ale používají naftu jako palivo místo benzínu. Naftové generátory jsou obvykle výkonnější a ekonomičtější než benzínové generátory, mohou vyžadovat větší údržbu.
 3. Plynové generátory: Plynové generátory využívají zemní plyn nebo propan-butanový plyn jako palivo k výrobě elektrické energie. Tyto generátory jsou čistší a méně hlučné než benzínové nebo naftové generátory, a jsou často preferovány pro jejich spolehlivost a dlouhou životnost.
 4. Solární generátory: Solární generátory využívají sluneční záření k výrobě elektrické energie prostřednictvím solárních panelů a baterií. Tyto generátory jsou ekologicky šetrné a nevyžadují žádné palivo, jsou však omezeny dostupností slunečního záření.
 5. Větrné generátory: Větrné generátory využívají sílu větru k pohánění rotorů, které producují elektrickou energii. Tyto generátory jsou vhodné pro oblasti s dostatečným větrným proudem a mohou být použity jako záložní zdroje energie nebo pro autonomní výrobu elektřiny v odlehlých oblastech.

Domácí generátory elektřiny poskytují flexibilní záložní zdroj energie pro domácnosti a podniky, které chtějí ochránit své zařízení před výpadky elektřiny nebo zajistit autonomní provoz v odlehlých oblastech.

Nejlevnější elektřina – jak šetřit elektřinou?

Prvním krokem k získání nejlevnější elektřiny je srovnání nabídek různých dodavatelů elektřiny. Existuje mnoho webových stránek a online nástrojů, které umožní snadno porovnat ceny a nabídky různých dodavatelů.

Mnoho dodavatelů elektřiny nabízí různé slevy a akce pro nové zákazníky nebo ty, kteří mění dodavatele. Investice do úsporných technologií, jako jsou energeticky úsporné spotřebiče, LED žárovky nebo izolace domu, může dlouhodobě snížit spotřebu elektřiny a tím i účty za elektřinu.

Existuje několik dalších způsobů, jak ušetřit a snížit účet za elektřinu. Zde je několik tipů na nejlevnější elektřinu:

 • Vypínání světel a spotřebičů, pokud se nepoužívají
 • Používání energeticky úsporných spotřebičů
 • Odpojení nabíječek, když se nepoužívají
 • Optimalizování energeticky úsporného osvětlení
 • Využití přirozeného osvětlení a větrání
 • Izolace domu
 • Praní oblečení ve studené vodě
 • Používání napájecí lišty
 • Pravidelná kontrola a udržování elektrického systému

Zavedením těchto energeticky úsporných postupů lze výrazně snížit spotřebu elektřiny a snížit účty. Jedná se o jednoduchý recept na nejlevnější elektřinu. Při zavedení drobných změn v domácnosti se může účet za elektřinu změnit až o tisíce korun.

Jak vyrobit elektřinu zadarmo?

Neexistuje způsob, jak vyrobit elektřinu zadarmo, protože výroba elektřiny vždy vyžaduje určitou formu energetického vstupu. Existují však způsoby výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou nákladově efektivnější a dlouhodobě udržitelné. Zde je několik možností:

 • Solární energie
 • Větrná energie
 • Vodní energie
 • Úspora energie

Nesmí se zapomínat, že i když tyto možnosti mohou pomoci snížit nebo eliminovat účty za elektřinu, s těmito systémy obnovitelné energie budou stále spojeny počáteční náklady na zřízení a údržbu. Tedy ani jedno není způsob, jak vyrobit elektřinu zadarmo.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang