Domácí solární systémy

V posledních letech došlo k výraznému posunu směrem k obnovitelným zdrojům energie, protože si lidé postupně uvědomují důležitost snižování emisí uhlíku a podpory udržitelnosti. Jednou z nejslibnějších možností v tomto ohledu je instalace domácích solárních systémů, které využívají sluneční energii a přeměňují ji na použitelnou elektřinu. 

Domácí solární systémy neznamenají velké úspory pro každého, ale stojí určitě za zvážení, zda by solární energie nebyla vhodným doplňkovým zdrojem elektřiny v domácnosti.

Nelze si nevšimnout, že za posledních několik let přibylo domácích solárních elektráren. Lze to poznat podle fotovoltaických článků na střeše mnohých rodinných domů a dalších objektů. Investice do solárního systému je velká, jednou se však vrátí.

Ceny fotovoltaické elektrárny na střeše se v současné době pohybuje v řádů statisíců. Nejvíce se solární domácí systémy vyplatí těm, kteří mohou pro svou solární elektrárnu zajistit vhodné místo, polohu i sklon. Proto se umisťují na střechu, kde zachytávají nejvíce slunečních paprsků.

Pokud existuje možnost pořídit si solární články na velkou plochu, není nutné využívat získanou elektřinu jen pro osobní účely, ale je možné ji i prodávat distributorské společnosti. Solární energie je výhodná i díky své šetrnosti k životnímu prostředí. 

Část investice do solárních systémů pokryjí dotace od státu. I když je pravdou, že dotace už nejsou tak štědré jako dříve a papírování je poměrně složité.

Co jsou solární systémy

Solární energie je oblíbenou volbou pro domácnosti a podniky díky své ceně, dostupnosti, účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. 

Domácí solární systémy využívají fotovoltaické (PV) články k přeměně slunečního světla na elektřinu, která je pak přiváděna přímo do domovního elektrického panelu. 

Domácí solární systémy se obvykle skládají z:

 • solárních panelů
 • střídače
 • akumulátorového úložiště
 • připojení k síti

Solární panely jsou základem každého solárního systému a skládají se z fotovoltaických článků, které absorbují sluneční světlo a vyrábějí elektřinu pomocí fotovoltaického efektu.

Střídače převádí stejnosměrný proud (DC) generovaný solárními panely na střídavý proud (AC) vhodný pro napájení domácích spotřebičů.

Akumulátorové úložiště obsahuje baterie pro ukládání přebytečné energie během slunečního svitu pro použití v noci nebo během zamračených dnů.

Domácí solární systémy lze připojit k elektrické síti, což majitelům domů umožňuje buď odebírat elektřinu ze sítě, nebo do ní přebytečnou vyrobenou energii dodávat zpět.

V závislosti na velikosti a nastavení systému může domácí solární systém zajišťovat veškerou nebo část potřeby elektřiny v domácnosti. Velikost domácích solárních systémů se obvykle pohybuje od 1 do 10 kilowattů a jejich životnost se obvykle pohybuje mezi 20 a 25 lety. 

Domácí solární systémy navíc vyžadují minimální údržbu, například občasné čištění a kontrolu, aby se zajistil jejich efektivní provoz. 

Jako bonus lze veškerou dodatečně vyrobenou elektřinu prodat zpět do místní elektrické sítě. Instalace domácího solárního systému může pomoci snížit náklady na energii a zlepšit životní prostředí.

Typy solárních systémů

Domácí solární systémy mají mnoho podob a velikostí, od malých samostatných systémů až po velké systémy napojené na síť. Každý typ systému má své výhody a nevýhody, proto je důležité porozumět různým dostupným možnostem a jejich využití pro vaše konkrétní potřeby. 

Autonomní neboli off-grid solární systémy jsou nejzákladnější a obvykle se používají v místech, kde není k dispozici energie z elektrické sítě

Tyto systémy jsou obvykle určeny pro menší množství energie a jsou ideální pro víkendové chaty, odlehlé domy a pro všechny, kteří nechtějí být závislí na místní elektrické síti. 

Tyto typy systémů se obvykle skládají z:

 • malého počtu solárních panelů
 • střídače
 • bateriové banky

Solární panely vyrábějí elektřinu, která je následně přenášena přes střídač a ukládána do bateriové banky. Uloženou energii lze pak použít k napájení spotřebičů, světel a dalších elektrických potřeb v době, kdy nesvítí Slunce. 

Samostatné systémy jsou obecně nákladnější a složitější na instalaci, než systémy připojené k síti a vyžadují pravidelnou údržbu a monitorování, aby bylo zajištěno jejich správné fungování.

Solární systémy vázané na elektrickou síť jsou připojeny k elektrické síti a mohou dodávat do domu jak elektřinu vyrobenou solárním systémem, tak elektřinu vyrobenou dodavatelem. 

Tyto systémy vracejí přebytečnou energii vyrobenou solárními panely zpět do sítě, což znamená, že majitelé domů dostávají na své účty kredit za vyrobenou elektřinu. Solární systémy vázané na síť jsou mnohem méně složité a nákladné než samostatné systémy a také se snadněji udržují, protože nevyžadují bateriový systém pro ukládání energie.

Nejlepší domácí solární systém bude nakonec záviset na potřebách a preferencích každého jednotlivce. Prozkoumání různých dostupných typů je rozhodující pro nalezení systému, který nejlépe vyhovuje daným potřebám a rozpočtu.

Solární energii lze využít např. na ohřev vody v bazénu.

Jak využít vyrobenou sluneční energii? 

Domácí solární systémy představují vynikající způsob, jak využít sluneční energii a přeměnit ji na použitelnou elektřinu pro každý domov. Díky solární energii lze ušetřit peníze za účty za energii a zároveň se chovat ekologicky díky obnovitelným zdrojům energie. 

Aby člověk ze solárního systému získal co největší užitek, musí nejprve zvážit, kolik energie pro svou domácnost potřebuje. Nejprve je důležité se ujistit, že umístění panelů je ideální, protože musí být po většinu dne na přímém slunečním světle. 

Po určení místa by měl uživatel rozhodnout, kolik solárních panelů potřebuje, aby uspokojil energetické potřeby svého domu. Čím více panelů, tím více energie systém dokáže vyrobit. 

Nejčastějšími možnostmi využití vyrobené energie v domácnosti jsou:

Je možné si samozřejmě zvolit kombinaci všech tří uvedených možností.

Nejvíce se v domácnostech využívá solární energie pro ohřev teplé vody. Důvod je jednoduchý. Varianta je nejlevnější a zároveň nejméně technicky náročná. Solární ohřev teplé vody lze využít v domácnostech, v rekreačních chalupách a chatách, na sportovištích a v dalších zařízeních.

Pokud má člověk na zahradě bazén, určitě ocení možnost jeho solárního ohřevu. Díky tomu si lze prodloužit dobu, po kterou je možné se venku koupat bez zbytečného utrácení za elektřinu. Solární ohřev bazénu vyžaduje více konektorů, proto je finančně nákladnější než solární ohřev teplé vody.

Solární ohřev bazénu se zapojuje za pískovou filtraci. Většinou dokáže zvýšit teplotu vody v bazénu o 5 – 6 °C. Díky tomu se ale lze v bazénu koupat i na začátku podzimu. Obsluha solárního ohřevu je velmi jednoduchá.

U novostaveb či při rekonstrukci domu lidé často přistupují k solárnímu ohřevu topení

Solární ohřev topení je však finančně nejnáročnější, a aby byla jistá návratnost vstupní investice, je důležité tento systém aplikovat do zatepleného objektu s kvalitní izolací oken a dveří. 

Výhody domácích solárních systémů

Solární energie sama o sobě je obnovitelný a čistý zdroj, který neprodukuje žádné emise ani znečištění a zároveň poskytuje čistou a cenově dostupnou energii

Mezi hlavní výhody domácích solárních systémů patří: 

 • úspora nákladů
 • dopad na životní prostředí
 • energetická nezávislost
 • dlouhodobá investice
 • údržba a trvanlivost

Díky výrobě vlastní elektřiny mohou majitelé domů snížit nebo eliminovat svou závislost na konvenčních zdrojích energie, což vede k výrazným úsporám měsíčních účtů za energie.

Solární energie je čistá a obnovitelná, představuje ekologickou alternativu k výrobě elektřiny z fosilních paliv a snižuje emise uhlíku.

Domácí solární systémy poskytují majitelům domů větší kontrolu nad výrobou energie, což jim umožňuje být méně závislými na vnějších zdrojích energie a zranitelnými vůči výkyvům cen.

Instalace domácího solárního systému je dlouhodobou investicí s potenciálem vysoké návratnosti, protože snižuje náklady na elektřinu a může dokonce generovat příjem díky přebytkům energie prodávaným zpět do sítě.

Domácí solární systémy vyžadují minimální údržbu, solární panely jsou navrženy tak, aby odolávaly různým povětrnostním podmínkám a přispívaly ke snižování uhlíkové stopy.

Solární energie může poskytovat stálé množství energie, což vede ke stálé a spolehlivé výrobě energie z domácího solárního systému. To může výrazně snížit nebo eliminovat účty za elektřinu od místní energetické společnosti, což v průběhu času vede k obrovským úsporám.  

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang