Vyznejte se v tarifech elektřiny

Pokud se rozhodnete pro pořízení nového dodavatele elektřiny nebo sháníte informace či aktuální ceníky, jistě jste se setkali s dvěma poměrně diskutovatelnými pojmy. Sazba a tarif elektřiny.

Ač se může zdát, že oba výrazy, jako je sazba elektřiny a tarif elektřiny mají téměř totožný význam, opak je v tomto případě pravdou.

Cena elektřiny se liší v závislosti na zemí a energii, kterou jsou konkrétní lokality odběratelům. V České republice jsou ceny dodávky elektřiny diktovány tarify R České energetické regulační úřadu. Podle jeho tarifů lze rozlišovat následující dvě základní sazby elektřiny. První je základní sazba, která se uplatňuje při spotřebě do 1 500 kWh za rok a při níž se počítá s fixní částí od 25 Kč až do 50 Kč měsíčně v závislosti na lokalitě a se variabilní částí, která se odvozuje od počtu spotřebovaných kilowatthodin. Druhou sazbou je tarif přebytkový, který se uplatňuje při spotřebě nad 1 500 kWh za rok a ve kterém je fixní částka dle lokality stejná jako u základní sazby a variabilní částka se odvozuje od spotřebovaného množství elektřiny. Tato variabilní částka je vyšší než u tarifu základního a bývá obvykle až o 30 % vyšší.

Cena elektřiny se liší v závislosti na zemí a energii, kterou jsou konkrétní lokality odběratelům. V České republice jsou ceny dodávky elektřiny diktovány tarify R České energetické regulační úřadu. Podle jeho tarifů lze rozlišovat následující dvě základní sazby elektřiny. První je základní sazba, která se uplatňuje při spotřebě do 1 500 kWh za rok a při níž se počítá s fixní částí od 25 Kč až do 50 Kč měsíčně v závislosti na lokalitě a se variabilní částí, která se odvozuje od počtu spotřebovaných kilowatthodin. Druhou sazbou je tarif přebytkový, který se uplatňuje při spotřebě nad 1 500 kWh za rok a ve kterém je fixní částka dle lokality stejná jako u základní sazby a variabilní částka se odvozuje od spotřebovaného množství elektřiny. Tato variabilní částka je vyšší než u tarifu základního a bývá obvykle až o 30 % vyšší.

Z pohledu sazby elektřiny rozlišujeme hned dvě varianty. Je to jednotarifová sazba a dvoutarifová sazba. Jejich význam je v podstatě zřejmý.

Jednotarifová sazba elektřiny je ​​tarif požehnání, který poskytuje stejnou úroveň ceny za konkrétní službu nebo produkt bez ohledu na čas nebo způsob využití. Obecně existují dva typy těchto tarifů, které jsou k dispozici: pevné tarify a smluvní tarify. Pevné tarify jsou obvykle vyšší, ale nabízejí omezenou flexibilitu ve využití. Smluvní tarify poskytují větší možnosti svobody ve využití s nižšími cenami. Při posuzování tarifů je důležité zjistit, zda se liší také převody a distribuční poplatky. Tyto poplatky se mohou lišit od jednoho dodavatele k druhému, takže mohou hrát významnou roli ve stanovení ceny za energetické služby.

V druhém případě jde totiž o sazbu, díky níž můžete během dne využívat dva cenové tarify najednou.

Volba sazby elektřiny se do určité míry řídí především na základě vašeho užívání elektrické energie, respektive na způsobu upotřebení elektřiny. První varianta sazby elektřiny je určena zákazníkům, kteří ji využívají pouze pro provoz klasických spotřebičů a svícení. V jednotarifové sazbě lze spatřit tarify D01d a D02d.

Do dvojtarifové sazby mohou být zařazeni zákazníci, kteří elektřinou také ohřívají vodu a topí, ať už jde o libovolný způsob vytápění. V takové sazbě se setkáte s tarify, jako je D25d, D26d, D35d, D45d, D55d, D56d a D61d.

Konkrétní tarify elektřiny

Konkrétní tarify elektřiny se liší dle dodavatele. Každý dodavatel nabízí určité tarify založené na regionu, výkonu, měření spotřeby a typu spotřebičů. Někteří dodavatelé mohou poskytovat paušální tarify, kde se ceny při hranici spotřeby nezmění, a jiní mohou poskytovat variabilní tarify, kde se cena změní v závislosti na výši spotřeby. Mezi běžné tarify patří jednorázové tarify pro domácnosti, stejně jako tarify pro malé a střední podniky. Dodavatelé mohou také nabízet tarify na podporu obnovitelných zdrojů. Někteří dodavatelé také nabízejí speciální tarify pro vyšší nebo nižší spotřebu.

Konkrétní tarify elektřiny se liší dle dodavatele. Každý dodavatel nabízí určité tarify založené na regionu, výkonu, měření spotřeby a typu spotřebičů. Někteří dodavatelé mohou poskytovat paušální tarify, kde se ceny při hranici spotřeby nezmění, a jiní mohou poskytovat variabilní tarify, kde se cena změní v závislosti na výši spotřeby. Mezi běžné tarify patří jednorázové tarify pro domácnosti, stejně jako tarify pro malé a střední podniky. Dodavatelé mohou také nabízet tarify na podporu obnovitelných zdrojů. Někteří dodavatelé také nabízejí speciální tarify pro vyšší nebo nižší spotřebu.

Pokud jde o jednotarifové sazby, máte možnost volby z těchto tarifů:

  • D01d – určen pro běžné využití elektřiny s nízkým odběrem
  • D02d – určen pro běžné využití elektřiny s vysokým odběrem

V rámci dvoutarifové sazby rozlišujeme tyto tarify:

  • D25d – pro akumulační ohřev vody s nízkou spotřebou a nízkým tarifem v celkovém množství 8 hodin
  • D26d – pro akumulační ohřev vody s vysokou spotřebou a nízkým tarifem v celkovém množství 8 hodin
  • D35d – smíšené vytápění s nízkým tarifem v celkovém množství 16 hodin
  • D45d – určeno pro vytápění přímotopy s nízkým tarifem v celkovém množství 20 hodin
  • D55d – pro tepelná čerpadla instalovaná do 31. 3. 2005 s nízkým tarifem v celkovém množství 22 hodin
  • D56d – pro tepelná čerpadla instalovaná od 1. 4. 2005 s nízkým tarifem v celkovém množství 22 hodin
  • D61d – pro občasné využití elektřiny – ideální pro chalupáře, s nízkým tarifem od PÁ 12 hodin do NE 22 hodin

Tato zažitá tarifikace může mít v rámci jednotlivých dodavatelů zcela jiné označení, které se liší především pojmenováním, jde však o výše uvedené klasické dělení, jak sazeb, tak tarifů.

Jak získat dvoutarifové sazby?

Každá domácnost má automaticky nárok na jednotarifové sazby elektřiny. Také proces změny z tarifu elektřiny D01d na D02d je velice jednoduchý a snadno realizovatelný. Rozhodnete-li se však přejít z jednotarifové sazby na tu dvoutarifovou, musíte se připravit na podstatně náročnější papírování.

Změna sazby elektřiny totiž vyžaduje nejenom písemnou žádost s řádnými přílohami, ale také určité naplnění technických parametrů, co se týče velikosti jističe a využívání předpokládaného množství elektrické energie.

Zajímají-li vás konkrétní výhody jednotlivých sazeb pro vaši domácnost, neváhejte využít efektivní srovnání cen elektřiny nebo se obraťte na svého dodavatele. Změna sazby, potažmo tarifu elektřiny totiž může být přínosnou úsporou v řádu několik procent, tedy stokorun ročně.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang