Jal se vyznat v tarifech elektřiny

Pokud se spotřebitel rozhodne pro pořízení nového dodavatele elektřiny nebo shání informace či aktuální ceníky, jistě se již setkal s dvěma poměrně diskutovatelnými pojmy. Sazba a tarif elektřiny. Co tyto pojmy znamenají?

Ač se může zdát, že oba výrazy, jako je sazba elektřiny a tarif elektřiny mají téměř totožný význam, opak je v tomto případě pravdou.

Cena elektřiny se liší v závislosti na zemi a energii u konkrétní lokality. V České republice jsou ceny dodávky elektřiny diktovány tarify Českého energetického regulačního úřadu. Podle jeho tarifů lze rozlišovat následující dvě základní sazby elektřiny. Je to jednotarifová sazba a dvoutarifovásazba. Jejich význam je v podstatě zřejmý.

Jednotarifová sazba elektřiny je ​​tarif, který poskytuje stejnou úroveň ceny za konkrétní službu nebo produkt bez ohledu na čas nebo způsob využití. Obecně existují dva typy těchto tarifů, které jsou k dispozici: pevné tarify a smluvní tarify.

Pevné tarify jsou obvykle vyšší, avšak nabízejí omezenou flexibilitu ve využití. Smluvní tarify poskytují větší možnosti svobody ve využití s nižšími cenami. Při posuzování tarifů je důležité zjistit, zda se liší také převody a distribuční poplatky. Tyto poplatky se mohou lišit od jednoho dodavatele k druhému, takže mohou hrát významnou roli ve stanovení ceny za energetické služby.

Jednotarifní sazba elektřiny je jednoduchý a přímočarý tarifní systém, který platí po celou dobu dne. Bez ohledu na denní dobu či roční období se platí stejná cena za každý odpočet elektřiny, která se spotřebuje. Zjednodušeně řečeno, nezáleží na tom, zda se používá elektřina ve špičkové či mimošpičkové době, cena zůstává stejná.

Výhody jednotarifní sazby:

 1. Jednoduchost: Jednotarifní sazba je velmi snadno srozumitelná a přehledná. Klient se nemusí starat o sledování denního času nebo tarifních změn. Stačí jednoduše vědět, kolik elektřiny spotřebuje, a zaplatí stejnou cenu za kilowatthodinu bez ohledu na dobu spotřeby.
 2. Flexibilita: Jednotarifní sazba je ideální pro domácnosti a podniky, které mají stabilní spotřebu elektřiny po celý den. Pokud spotřeba elektřiny není výrazně ovlivněna denními špičkami nebo mimošpičkami, může být jednotarifní sazba výhodná volba.
 3. Jasná predikce nákladů: S jednotarifní sazbou je jasná představa o nákladech na elektřinu. Cena zůstává konstantní, což usnadňuje plánování a rozpočtování.

Nevýhody jednotarifní sazby:

 1. Nevyužití nižších cen mimošpičkové doby: Pokud ve spotřebě elektřiny dominuje mimošpičková doba, mohl by klient potenciálně ušetřit na elektřině pomocí tarifů s diferencovanými cenami. V případě jednotarifní sazby zaplatí stejnou cenu bez ohledu na čas spotřeby.
 2. Omezená flexibilita: Pokud spotřeba elektřiny vykazuje výrazné rozdíly mezi špičkovou a mimošpičkovou dobou, jednotarifní sazba nemusí být nejvhodnější volbou. Tarify s diferencovanými cenami by umožnily využít nižší ceny v mimošpičkové době.
 3. Závislost na ceně elektřiny: Jednotarifní sazba není flexibilní vůči případným výkyvům cen elektřiny na trhu. Pokud by došlo k výraznému růstu cen elektřiny ve špičkové době, mohl by klient platit více, než by platil s tarify diferencovanými podle času.

Je důležité zvážit všechny faktory, předtím než se žadatel rozhodne pro jednotarifní sazbu elektřiny. Je možné, že v určitých situacích mohou být tarify s diferencovanými cenami nebo dokonce časově variabilní tarify výhodnější.

Při hledání způsobů, jak snížit náklady na elektřinu, se mnoho lidí obrací k alternativním tarifům, které umožňují diferenciaci cen elektřiny v různých časech. Jednou z těchto možností je dvoutarifní sazba elektřiny.

Dvoutarifní sazba elektřiny je tarifní systém, který rozděluje den na dvě časová období – špičkové a mimošpičkové. V rámci těchto období jsou stanoveny různé ceny za elektřinu. Obvyklým rozdělením je špičková doba odpoledne a večer, obvykle mezi 12:00 a 22:00, a mimošpičková doba v noci a během víkendů.

Výhody dvoutarifní sazby:

 1. Ušetří se peníze: Jednou z hlavních výhod dvoutarifní sazby je možnost využít nižší ceny elektřiny v mimošpičkové době. Pokud je spotřebitel schopen posunout svou spotřebu elektřiny, zejména těch energeticky náročných činností, na mimošpičkovou dobu, může dosáhnout úspor na svých nákladech za elektřinu.
 2. Flexibilita: Dvoutarifní sazba poskytuje flexibilitu v řízení spotřeby elektřiny. Například se může naplánovat praní prádla, sušení nebo myčka nádobí na mimošpičkovou dobu, aby se využila nižší cena elektřiny.
 3. Podpora úspor energie: Dvoutarifní sazba může sloužit jako stimul pro úsporu energie. S nižšími cenami elektřiny v mimošpičkové době je pravděpodobné, že se lidé budou snažit přesunout svou spotřebu elektřiny na tyto časy, což znamená vyšší efektivitu a menší zátěž pro energetickou síť.

Nevýhody dvoutarifní sazby:

 1. Omezení při plánování: Dvoutarifní sazba vyžaduje plánování a úsilí při přesouvání spotřeby elektřiny na mimošpičkovou dobu. To může být náročné pro některé domácnosti, zejména pokud jsou jejich energetické potřeby neoddělitelné od špičkové doby.
 2. Vysoké ceny ve špičkové době: Přestože mimošpičková doba nabízí nižší ceny, špičková doba obvykle přináší vyšší ceny elektřiny. Pokud je spotřeba elektřiny většinou ve špičkové době, může to znamenat, že se bude platit vyšší cena za elektřinu.
 3. Nutnost nového měření: Přechod na dvoutarifní sazbu vyžaduje instalaci nového měřidla, které je schopné rozlišovat spotřebu elektřiny ve dvou různých časových obdobích. Toto může znamenat dodatečné náklady nebo administrativní proces.

Je důležité zvážit jakou má klient spotřebu a možnosti přesunu spotřeby elektřiny před rozhodnutím o přechodu na dvoutarifní sazbu. Pokud je schopni přesunout svou spotřebu na mimošpičkovou dobu a využít nižších cen elektřiny, může být dvoutarifní sazba pro něj výhodnou volbou.

Nicméně, pokud je spotřeba elektřiny výrazně závislá na špičkové době, nebo pokud není ochota nebo schopnost přesouvat svou spotřebu, může být jednotarifní sazba vhodnější.

Volba sazby elektřiny se do určité míry řídí především na základě spotřebitelova užívání elektrické energie, respektive na způsobu upotřebení elektřiny. První varianta sazby elektřiny je určena zákazníkům, kteří ji využívají pouze pro provoz klasických spotřebičů a svícení. V jednotarifové sazbě lze spatřit tarify D01d a D02d.

Do dvojtarifové sazby mohou být zařazeni zákazníci, kteří elektřinou také ohřívají vodu a topí, ať už jde o libovolný způsob vytápění. V takové sazbě se setkáte s tarify, jako je D25d, D26d, D35d, D45d, D55d, D56d a D61d.

Konkrétní tarify elektřiny

Konkrétní tarify elektřiny se liší dle dodavatele. Každý dodavatel nabízí určité tarify založené na regionu, výkonu, měření spotřeby a typu spotřebičů. Někteří dodavatelé mohou poskytovat paušální tarify, kde se ceny při hranici spotřeby nezmění, a jiní mohou poskytovat variabilní tarify, kde se cena změní v závislosti na výši spotřeby.

Mezi běžné tarify patří jednorázové tarify pro domácnosti, stejně jako tarify pro malé a střední podniky. Dodavatelé mohou také nabízet tarify na podporu obnovitelných zdrojů. Někteří dodavatelé také nabízejí speciální tarify pro vyšší nebo nižší spotřebu.

Pokud jde o jednotarifové sazby, je možnost volby z těchto tarifů:

 • D01d – určen pro běžné využití elektřiny s nízkým odběrem
 • D02d – určen pro běžné využití elektřiny s vysokým odběrem

V rámci dvoutarifové sazby se rozlišují tyto tarify:

 • D25d – pro akumulační ohřev vody s nízkou spotřebou a nízkým tarifem v celkovém množství 8 hodin
 • D26d – pro akumulační ohřev vody s vysokou spotřebou a nízkým tarifem v celkovém množství 8 hodin
 • D35d – smíšené vytápění s nízkým tarifem v celkovém množství 16 hodin
 • D45d – určeno pro vytápění přímotopy s nízkým tarifem v celkovém množství 20 hodin
 • D55d – pro tepelná čerpadla instalovaná do 31. 3. 2005 s nízkým tarifem v celkovém množství 22 hodin
 • D56d – pro tepelná čerpadla instalovaná od 1. 4. 2005 s nízkým tarifem v celkovém množství 22 hodin
 • D61d – pro občasné využití elektřiny – ideální pro chalupáře, s nízkým tarifem od PÁ 12 hodin do NE 22 hodin

Tato zažitá tarifikace může mít v rámci jednotlivých dodavatelů zcela jiné označení, které se liší především pojmenováním, jde však o výše uvedené klasické dělení, jak sazeb, tak tarifů.

Jak získat dvoutarifové sazby?

Každá domácnost má automaticky nárok na jednotarifové sazby elektřiny. Také proces změny z tarifu elektřiny D01d na D02d je velice jednoduchý a snadno realizovatelný. Rozhodne-li se klient přejít z jednotarifové sazby na tu dvoutarifovou, musí se připravit na podstatně náročnější papírování.

Změna sazby elektřiny totiž vyžaduje nejenom písemnou žádost s řádnými přílohami, avšak také určité naplnění technických parametrů, co se týče velikosti jističe a využívání předpokládaného množství elektrické energie.

Zajímají-li spotřebitele konkrétní výhody jednotlivých sazeb pro jeho domácnost, neměl by váhat využít efektivní srovnání cen elektřiny nebo se obrátit na svého dodavatele. Změna sazby, potažmo tarifu elektřiny totiž může být přínosnou úsporou v řádu několik procent, tedy stokorun ročně.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang