Tarif elektřiny

Tarif elektřiny je konkrétní produkt při odběru elektrické energie, který si vybírá konečný spotřebitel jako součást sazby za elektrickou energii. Zatímco sazby za elektrickou energii jsou určené distributorem, tarify nabízí jednotliví dodavatelé vlastní.

Elektrická energie je druh energie produkované elektrickým proudem, který pochází z napájecího zdroje (například baterie, generátoru nebo sítě rozvodů). Je to jedna z nejpoužívanějších forem energie a používá se v každodenních činnostech, jako je žárovka, která září, použití elektrického nástroje nebo ve vozidle.

Ceny elektřiny se liší podle velikosti domácnosti, množství spotřebované energie a druhu tarifu. Cena elektrické energie se často liší i mezi jednotlivými dodavateli energií. Nejlevnější varianta se najde, pokud se dotyčný obrátí na některého z nezávislých dodavatelů. Měly by se porovnat různé sazby za elektrickou energii a zjistit, co je nejvhodnější pro danou domácnost. Občané vybraných zemí mohou mít nárok na finanční pobídky adresované obyvatelům na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Zatímco výběr sazby za elektrickou energii je většinou ovlivněn typem spotřeby a očekávaným množstvím spotřebované energie v daném odběrném místě, tarify už koneční spotřebitelé vybírají podle nabídek jednotlivých dodavatelů.

Sazba elektrické energie pro domácnosti a maloodběratele je buď jednotarifní, nebo dvoutarifní. Jednotarifní sazba elektřiny je jediná cena za jednotku energie, kterou zákazník zaplatí za napájení domu nebo pracovní prostředí. Cenu stanoví dodavatel energie.

Některé jednotarifní sazby mohou obsahovat dodatečné poplatky nebo odměny podle toho, kolik energie klient spotřebuje. Ceny často zahrnují energii z obnovitelných zdrojů energie jako větrná, sluneční, vodní nebo bioplyn.

Jednotarifní sazba znamená stejnou cenu za spotřebovaný proud, nezávisle na době, kdy koncový odběratel elektřinu spotřebuje.

Dvoutarifní sazba rozlišuje cenu za elektřinu spotřebovanou v době nízkého tarifu od ceny za elektřinu spotřebovanou v době platnosti vysokého tarifu. Dvoutarifní sazby jsou vhodné pro uživatele provozující energeticky náročné spotřebiče.

V případě domácností a maloodběratelů je to především ohřev teplé užitkové vody a vytápění. Mezi tarify přepíná distributor elektřiny pomocí hromadného dálkového ovládání.

Dvoutarifní sazba je tarif, který se obvykle používá v dopravních systémech, kombinující dvě různé ceny pro určitou službu nebo více cest. Dvoutarifní sazba je často nazývána „dvojitou tarifní sazbou“ nebo „dvojitou sazbou“ a je obvykle vyšší než jednotarifní sazba.

Pro příklad v mnoha městských dopravních systémech existuje jednotarifní sazba za jízdné, která platí pro řidiče, kteří si vzali drážní jízdenku a dvoutarifní sazba za jízdné, která platí pro řidiče, kteří si vzali palubní jízdenku. Poplatky načtené prostřednictvím dvojitých tarifních sazeb může být použita k financování souvisejících infrastrukturních nákladů.

Přepínání tarifů pro domácnosti probíhá nejčastěji ve čtyřiadvaceti­hodinovém režimu. Podle zvolené sazby je platnost nízkého tarifu buď osm, šestnáct, dvacet nebo dvaadvacet hodin. Specifickým případem je sazba pro rekreační objekty, kde probíhá změna tarifu v týdenním režimu.

Distributorem elektřiny je společnost, která se stará o přívod a distribuci elektřiny na lokální úrovni. Distributoři většinou nakupují elektřinu od výrobců energie a přepravují ji do domácností a firem prostřednictvím sítě přenosových linek.

Distributor elektřiny je vlastníkem elektrického vedení a potrubí, kterým se vede elektřina z elektrárny až k zákazníkovi domů. Kromě přenosu elektřiny řeší také veškeré poruchy vedení a výpadky proudu.

V současné době fungují v České republice 3 distributoři, kteří jsou územně rozděleni – ČEZ, PRE a EG.D. Poplatky za distribuci energií jsou regulovány Energetickým regulačním úřadem (ERÚ).

Dodavatelé elektřiny

Dodavatel elektřiny je „obchodník s energiemi“. Představuje poslední článek řetězce přenosu elektrické energie z elektrárny do domácností. Elektrickou energii nakupuje buď na domácím, či zahraničním trhu. Koncovou cenu elektřiny si může ze zákona stanovovat sám na základně vlastní cenové politiky.

Díky liberalizaci trhu s energiemi si člověk může svobodně zvolit dodavatele, od kterého bude elektřinu odebírat. Správnou volbou může ušetřit až několik tisíc korun ročně.

Domácnostem dodává elektřinu několik desítek společností. Mezi ně například patří: 

 • ČEZ
 • Innogy
 • E.ON
 • PRE
 • Centropol
 • Yello

Nejlevnější dodavatel elektřiny nemusí být automaticky ten nejlepší. Nejnižší ceny zpravidla nabízejí menší regionální obchodníci, kteří nebývají tak stabilní jako velcí dodavatelé. Proto se vyplatí sledovat nejen samotnou cenu, nicméně také obchodní podmínky dodavatelů a recenze jejich klientů.

Co dalšího dodavatel nabízí?. Mezi časté výhody stabilních a prověřených dodavatelů patří například smlouvy bez závazků, kvalitní zákaznická podpora, možnost změnit si výši záloh online, mobilní aplikace nebo odběr ekologicky vyrobené elektřiny

ČEZ

Akciová společnost ČEZ je bezesporu nejdominantnější výrobce elektřiny v České republice. Jde o mateřskou společnost zastřešující Skupinu ČEZ, která vznikla v roce 2003 a sdružuje dalších 120 společností. V rámci této skupiny vyrábí, distribuuje a prodává elektřinu i ve střední a východní Evropě, kde je považována za nejvýznamnější energetické uskupení

V České republice je skupina ČEZ pasovaná nejen na největšího výrobce elektřiny a tepla. Na většině území je provozovatelem distribuční sítě a je považována za nejsilnější subjekt na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Zabývá se mimo jiné i činnostmi souvisejícími s výrobou elektřiny, je aktivní v oblasti vědy, inovací a patří mezi špičku v rozvoji sítí a elektromobilů.

Innogy

Elektřina od Innogy je sázkou na jistotu spolehlivých dodávek a profesionálních služeb. Společnost innogy patří mezi 5 největších energetických společností v Evropě. Zabývá se výrobou, obchodem, přepravou i zásobováním elektřinou a plynem. 

Pro své zákazníky z řad maloodběratelů i velkoodběratelů má Innogy připravené širokou škálu produktů. Vedle pestré nabídky mohou zákazníci využívat kvalitního zákaznického servisu, který zahrnuje nonstop zákaznickou linku či poradenská centra po celé republice. 

E.ON

Akciová společnost E.ON Energie vstoupila na český trh v 90. letech a postupem času se stala významným hráčem na poli energetických společností. V současné době má E.ON 20% podíl na trhu s elektřinou, dodává elektřinu celkem 1,1 milionu zákazníků. 

Kromě zajímavých cen a bezproblémových dodávek poskytuje E.ON rozsáhlé služby, stálé výhody pro své zákazníky a řadu akčních nabídek. Od roku 2022 může od společnosti získat třeba slevy na elektroniku, nábytek a oblečení. 

PRE

Skupina Pražská energetika (PRE) patří s více než 600 tisíci zákazníky mezi tři nejvýznamnější dodavatele elektřiny v České republice. Díky svému dlouholetému působení (byla založena v roce 1994) dokáže garantovat spolehlivost, vysoký zákaznický servis, který uspokojí i náročné požadavky a také jistotu dodávek při zachování konkurenceschopných cen. 

Zajímavým produktem je PREekoproud, v rámci kterého se odebírá pouze proud z obnovitelných zdrojů

Centropol

Stěžejní pro společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. je dodávat elektrickou energii a zemní plyn běžným domácnostem, podnikatelům i zákazníkům z řad velkoodběratelů. Na trhu se pohybuje od roku 2002, po liberalizaci v roce 2006 rozšířila svou působnost i na klienty z řad domácností, kterých k roku 2022 obsluhovala přes 200 000. 

Svým klientům poskytuje garanci nejnižší ceny a zaručuje výhodnější cenu po celou dobu trvání smlouvy, také profesionální servis i zákaznickou péči. Od roku 2013 nabízí i výhodné nabídky v oblasti mobilních služeb

Yello 

Společnost Yello funguje na českém trhu od roku 2012 a navazuje na úspěšný koncept Yello Strom, který v rodném Německu patří mezi TOP dodavatele energie s více než 1 milionem zákazníků. Yello nabízí konkurenční výhodu v podobě jasných a čitelných obchodních podmínek, možnosti online správy účtu a lákavé ceny elektřiny pro všechny bez rozdílu distribučního území. 

Společnost navíc umožňuje aktivním výletníkům na energiích ušetřit. Stačí si stáhnout jejich aplikace Yello Active, navštěvovat významná turistická místa a sbírat body, za které pak klienti dostanou slevy na elektřině.

Jak si vybrat nejlepšího dodavatele elektřiny

Při hledání toho nejlepšího dodavatele by se měly brát v potaz tyto hlavní parametry:

 • cena a poplatky
 • typ smlouvy
 • výpovědní lhůta
 • důvěryhodnost a pověst
 • kvalita zákaznického servisu

Kromě ceny za kWh by mělo zájemce také zajímat poplatky a různé sankce. K nalezení jsou v obchodních podmínkách jednotlivých dodavatelů.

S dodavateli se může podepsat buď smlouva na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Standardní výpovědní lhůta smlouvy na dobu neurčitou trvá 3 měsíce.

Smlouvy na dobu určitou jsou administrativně náročnější. Při přechodu k jinému dodavateli je nutné ji včas vypovědět, jinak se automaticky prodlouží. Se smlouvou na dobu určitou se vážou i možné sankce za předčasné ukončení.

Důvěryhodnost nelze porovnat snadno. Hodně prozradí, jestli dodavatel podepsal Etický kodex obchodníka s energiemi, který vymezuje, jak má správně vypadat smlouva. Dobrým ukazatelem je i způsob prezentace či chování zaměstnanců společnosti.

Podstatná při výběru dodavatele je i kvalita servisu a doprovodné služby. Někteří mají hustou síť poboček po celé ČR, jiní dávají přednost pouze telefonickému či e-mailovému kontaktu. Při změně dodavatele je proto dobré se zaměřit i na to, jakými způsoby může dodavatel komunikovat.

Jak změnit dodavatele elektřiny?

Změna dodavatele elektřiny může být krokem k pořádné úspoře. Smlouva na dobu neurčitou může být vypovězena kdykoli, výpovědní doba trvá standardně 3 měsíce

U smluv na dobu určitou jsou ceny zafixované na 2 – 3 roky (podle konkrétního produktu). Při změně dodavatele je pak důležité správné načasování, protože výpověď před skončením platnosti smlouvy se může dost prodražit.

Nejdříve by se měl klient podívat na to, jaký typ smlouvy má a kdy mu končí. Potom při následujícím srovnávání nezapomenout nejen na samotnou cenu, avšak i na další parametry – typ smlouvy, reference, kvalitu servisu a další nabízené služby. Poté si stačí jen vybrat toho nejvýhodnějšího.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang