Dvoutarifní sazba

Dvoutarifní sazba je typ odběru elektrické energie, kdy konečný spotřebitel platí za odebranou elektřinou ve dvou tarifech, ve vysokém tarifu a v nízkém tarifu. Hodí se především pro uživatele, kteří provozují energeticky náročnější spotřebiče, jako je elektrický ohřev vody nebo vytápění.

Časové sazby za elektřinu umožňují majitelům domů, bytů  nebo podnikům platit nižší sazby v době mimo špičku, obvykle přes noc, kdy je poptávka po elektřině nižší, a vyšší sazby v době špičky, kdy je poptávka vyšší. Tento typ cenové struktury pomáhá motivovat a povzbuzovat uživatele, aby přesunuli svou spotřebu elektřiny na dobu mimo špičku, a tím snížili zatížení elektrické sítě v době špičkové poptávky.

Tarify podle doby spotřeby jsou výhodné jak pro spotřebitele, tak pro energetickou společnost. Spotřebitelům umožňuje ušetřit peníze využitím nižších sazeb mimo špičku. To může být výhodné zejména pro ty, kteří jsou flexibilní ve spotřebě elektřiny, například mohou odložit provoz velkých spotřebičů na dobu mimo špičku. V domácnosti se nejčastěji jedná např. o praní nebo použití myčky na nádobí. 

Na druhou stranu pro energetickou společnost mohou sazby za dobu spotřeby pomoci řídit poptávku v síti. V době špičky může být poptávka po elektřině extrémně vysoká, což může zatížit síť a vést k možným výpadkům proudu. Motivací zákazníků k přesunu spotřeby do hodin mimo špičku lze síť vyrovnat rovnoměrněji, snížit riziko výpadků a zajistit stabilnější a spolehlivější dodávky elektřiny.

Kromě toho mohou sazby za čas spotřeby prospět také životnímu prostředí. Přesunutím spotřeby elektřiny do hodin mimo špičku, kdy je poptávka po elektřině nižší, obvykle dochází také ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů energie. To může pomoci zmírnit dopad výroby elektřiny na životní prostředí a podpořit využívání čistších, obnovitelných zdrojů energie.

Sazby podle doby spotřeby však nemusí být vhodné pro každého. Někteří spotřebitelé nemusí mít možnost flexibilně přesunout spotřebu elektřiny na dobu mimo špičku, například ti, kteří přes den pracují z domova nebo mají zdravotnické vybavení, které musí být neustále napájeno. V těchto případech mohou sazby podle doby spotřeby vést k vyšším účtům za elektřinu a nemusí být vhodnou volbou.

Aby zákazníci mohli využívat výhod časových sazeb, je důležité, aby pochopili své vzorce spotřeby elektřiny a vědomě se snažili přesunout spotřebu do hodin mimo špičku. K tomu mohou napomoci inteligentní měřiče, které poskytují informace o spotřebě elektřiny v reálném čase a mohou zákazníkům pomoci činit informovanější rozhodnutí o jejich spotřebě elektřiny.

Sazby za elektřinu v době spotřeby nabízejí několik výhod jak pro spotřebitele, tak pro energetické společnosti. Mohou pomoci řídit poptávku v síti, snížit zatížení dodávek elektřiny a podpořit využívání obnovitelných zdrojů energie. Aby však byla tato cenová struktura účinná, je důležité, aby zákazníci rozuměli své spotřebě elektřiny a mohli flexibilně přesouvat svou spotřebu do hodin mimo špičku.

Dvoutarifní sazba

Vzhledem k tomu, že současně spuštěné energeticky náročné spotřebiče mohou narušit stabilitu distribuční sítě, distributor elektrické energie nabízí spotřebitelům dva tarify. Výměnou za to, že v době platnosti nízkého tarifu spotřebitel platí nižší cenu za spotřebovanou energii, je povinen tyto spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu blokovat.

Distributor přepíná mezi tarify pomocí hromadného dálkového ovládání a reguluje tak zatížení energetické sítě.

Dvoutarifní sazby jsou rozdělené podle doby platnosti jednotlivých tarifů. 

Mezi standardní tarify patří: 

  • Akumulace 8
  • Akumulace 16
  • Přímotop
  • Tepelné čerpadlo
  • Víkend

Při výběru dodavatele elektřiny se mohou jejich názvy lišit, jejich typy ale určuje distributor, a tak se liší pouze názvy.

Akumulace 8 a Akumulace 16 jsou určené pro odběratele, kteří využívají elektřinu k ohřevu teplé užitkové vody a k vytápění pomocí akumulačních kamen. Nízký tarif trvá osm, respektive šestnáct hodin denně (podle tarifu).

Tarif přímotop je určen pro odběratele, kteří s elektřinou přímo vytápějí, a nízký tarif platí 20 hodin denně.

Odběratelé používající tepelné čerpadlo mají možnost požádat o tarif Tepelné čerpadlo. Nízký tarif trvá 22 hodin denně.

Specifickým „týdenním“ tarifem je Víkend určený pro rekreační nemovitosti. Nízký tarif trvá od pátečního odpoledne do nedělního večera.

Pozor na přetížené zásuvky.

Co ovlivňuje sazby za elektřinu? 

Sazby za elektřinu se mohou výrazně lišit v závislosti na různých faktorech, jako je lokalita, zdroj energie a dodavatel. V mnoha zemích jsou sazby za elektřinu regulovány vládními agenturami, které zajišťují spravedlivé a konkurenceschopné ceny. I přes existenci regulací však mohou být mezi jednotlivými oblastmi značné rozdíly v sazbách, přičemž v některých regionech jsou sazby mnohem vyšší než v jiných.

Jedním z největších faktorů ovlivňujících sazby za elektřinu je zdroj energie. Většina elektřiny se vyrábí buď z fosilních paliv, jako je uhlí a zemní plyn, nebo z obnovitelných zdrojů energie, jako je solární a větrná energie. Obecně platí, že elektřina z fosilních paliv bývá levnější vzhledem k hojnosti a dostupnosti těchto zdrojů. Na druhou stranu elektřina z obnovitelných zdrojů může být dražší kvůli vyšším nákladům na výrobu a infrastrukturu.

Dalším faktorem, který ovlivňuje sazby za elektřinu, je lokalita. To zahrnuje nejen zeměpisnou polohu, ale také konkrétní region nebo město v rámci země. Například venkovské oblasti mohou mít vyšší sazby za elektřinu kvůli relativně nízké hustotě obyvatelstva a vyšším nákladům na výstavbu a údržbu elektrického vedení. 

Kromě toho mohou mít vyšší sazby regiony, kde dochází k extrémním povětrnostním podmínkám, například k extrémním vedrům nebo mrazům, a to z důvodu zvýšené poptávky po elektřině v těchto obdobích.

Sazby může ovlivnit také struktura trhu s elektřinou v určité oblasti. V některých oblastech může existovat státem vlastněný nebo regulovaný monopol na distribuci elektřiny, což vede k vyšším sazbám. Na druhé straně v oblastech s konkurenčním trhem s elektřinou mohou být sazby nižší, protože o zákazníky soutěží více dodavatelů.

Sazby za elektřinu může ovlivnit také chování spotřebitelů a jejich spotřeba. Mnoho poskytovatelů nabízí různé tarifní plány, například tarify podle doby spotřeby, kdy se cena elektřiny liší v závislosti na denní době. Pokud spotřebitelé o těchto plánech nevědí nebo pokud podle nich nepřizpůsobí svou spotřebu energie, mohou nakonec platit vyšší sazby.

Kromě toho mohou hrát významnou roli v sazbách za elektřinu vládní politiky a dotace. Mnoho zemí nabízí dotace na obnovitelné zdroje energie, aby podpořily jejich využívání a udržitelnost. Tyto dotace mohou pomoci snížit náklady na obnovitelnou energii, takže je cenově výhodnější než elektřina z fosilních paliv.

Orientace v různých faktorech, které ovlivňují sazby za elektřinu, může být pro spotřebitele velmi matoucí. Je nezbytné prozkoumat a porovnat sazby různých poskytovatelů v dané oblasti tak, aby člověk získal tu nejlepší nabídku. 

Obecně je lepší se obracet na velké a ověřené poskytovatele elektřiny, než na malé a neznámé společnosti. 

Jak se dá ještě ušetřit za elektřinu? 

Elektřina je mocná forma energie, která pohání nynější moderní svět. V současné době platí elektřina za drahou komoditu téměř pro všechny uživatele České republiky a ne všichni dodavatelé nabízejí dvoufázový tarif, se kterým se dá ušetřit nejvíce. 

Mezi další způsoby, jak ušetřit za elektřinu, patří: 

  • odpojení elektrických spotřebičů po jejich použití 
  • používání úsporných žárovek a zářivek
  • používání úsporných spotřebičů s označením AAA 
  • nastavení termostatu o jeden stupeň méně
  • co nejvíce využívat přirozené světlo

Šetřit peníze za elektřinu je důležité z několika důvodů. Šetření veškerou energií v domácnosti (nejenom elektřinou) může každému pomoci snížit měsíční výdaje a zároveň chránit životní prostředí. 

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang