Hromadné dálkové ovládání (HDO)

Hromadné dálkové ovládání je systém, jehož pomocí distributor elektrické energie nebo provozovatel elektrické soustavy na dálku regulují spotřebu elektrické energie. Systém se používá u koncových zákazníků, kteří mají dvoutarifní sazbu, a má za úkol uvést do souladu ekonomický režim výroby elektřiny, optimální využití přenosové soustavy a uspokojení požadavků zákazníků.

Podle uzavřené smlouvy a podle optimálního diagramu celkové spotřeby distributor odběratele zařadí do příslušné odběrové skupiny. Pomocí hromadného dálkového ovládání pak na dálku přepíná mezi nízkým a vysokým tarifem. Regulace spotřeby tak dosahuje díky podmínce, která zavazuje uživatele v době vysokého tarifu blokovat spotřebiče s vysokou spotřebou (vytápění, ohřev vody).

Přijímací zařízení hromadného dálkového ovládání je součástí elektroměru na odběrném místě. Vysílací zařízení je umístěno v elektrorozvodnách transformujících napětí ze 110 kV na 22 kV. Signál HDO se přenáší po distribuční síti prostřednictvím impulsního kódu, na který zareagují přijímací zařízení nastavená na daný impuls a přepnou z vysokého na nízký tarif (noční proud) či naopak.

Kromě přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem u koncových zákazníků umožňuje hromadné dálkové ovládání vzdáleně spouštět systémy veřejného osvětlení, závlahové systémy, osvětlení dopravních značek atd. Efektivním využíváním přepínáním tarifů lze ušetřit mnohdy tisíce korun ročně.

HDO

V dnešní době technologií se dálkové ovládání stalo nedílnou součástí našeho každodenního života. Vzhledem k tomu, že se řada zařízení ovládá na dálku, je spolehlivý a účinný systém dálkového ovládání klíčový. Zde přicházejí ke slovu hromadné dálkové ovladače.

Hromadné dálkové ovladače znamenají nákup více dálkových ovladačů najednou, často ve velkém množství. To je výhodné zejména pro podniky nebo instituce, které potřebují značný počet dálkových ovladačů pro různé účely.

Jednou z hlavních výhod hromadných dálkových ovladačů je úspora nákladů spojená s jejich nákupem ve velkém množství. Nákup ve velkém často vede k výrazným slevám, což z něj činí cenově výhodné řešení pro podniky, které potřebují více dálkových ovladačů.

Díky úspoře jednotkových nákladů na každý dálkový ovladač mohou organizace efektivněji rozdělit své rozpočty a investovat do jiných oblastí, které vyžadují pozornost.

Kromě toho je pro podniky nezbytné mít přebytek dálkových ovladačů, aby byl zajištěn hladký provoz. Představte si hotel bez dostatku dálkových ovladačů pro každý pokoj nebo konferenční místnost, kde účastníci mají problém najít funkční dálkový ovladač. Takové situace způsobují nejen potíže a nepříjemnosti pro zákazníky, ale i pro zákazníky.

Výhodou hromadných dálkových ovladačů je také jejich centralizace. Podniky nebo instituce, které provozují více zařízení, mohou využívat jediný model dálkového ovládání pro všechny své spotřebiče, což vede k zefektivnění a standardizaci systému ovládání. To zjednodušuje uživatelské prostředí a snižuje zmatek mezi uživateli, kterým usnadňuje orientaci v různých zařízeních.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang