Vysoký tarif

Vysoký tarif je doba, po kterou konečný odběratel, který má sjednanou dvoutarifovou sazbu za odběr elektrické energie, platí vyšší cenu za odebranou elektřinu. Mezi vysokým a nízkým tarifem přepíná distributor elektrické energie pomocí Hromadného dálkového ovládání.

Po dobu platnosti vysokého tarifu uživatel nepoužívá energeticky náročnější spotřebiče, pro ohřev vody nebo vytápění. Uživatelé s dvoutarifním odběrem jsou totiž distributorem elektřiny rozděleni do jednotlivých odběrových skupin a distributor přepínáním mezi vysokým a nízkým tarifem reguluje zatížení energetické sítě.

Vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT) se s jednou výjimkou sjednává na určitou dobu v rámci 24 hodin. Pokud spotřebitel používá elektřinu jen na napájení běžných spotřebičů jako je lednice, pračka nebo myčka a na svícení, platí energie jen ve vysokém tarifu a cena za kWh se během dne nemění. Bez ohledu na čerpání v kteroukoliv denní či noční hodinu.

Pokud domácnost používá elektrickou energii také na topení a ohřívání vody, vztahují se na ni dvoutarifové sazby. Principem těchto tarifů je rozdílná cena elektřiny během dne. Nízký tarif znamená nižší cenu za elektřinu. Dříve byl používán termín noční proud, ovšem dnes už výhodnější elektřina neproudí pouze v nočních hodinách.

Pro dvoutarifní sazbu je potřeba splnit několik podmínek a podat žádost u dodavatele elektřiny. Přímotop či bojler je potřeba zapojit do samostatného okruhu. Při přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem elektřiny je odběr proudu pro tyto spotřebiče blokován a opětovně uveden do provozu při nízkém tarifu.

Dva odlišné tarify existují z důvodů rozložení velkých odběrů proudu do celých 24 hodin, aniž by docházelo k extrémním výkyvům a zatížení elektrické sítě. Odběrově náročnější spotřebiče jsou proto v nízkém tarifu blokovány.

Pro jednotlivá odběrná místa zároveň funguje jiné časové pásmo, proto není výjimkou, pokud se termíny vysokých a nízkých tarifů liší i mezi sousedními domácnostmi.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang