Distributor elektřiny

Distributor elektrické energie je subjekt, který zajišťuje fyzický přenos elektřiny k zákazníkovi. Je tedy součástí řetězce dodávky elektřiny. V ČR je distribuce zajišťována společnostmi

  • ČEZ distribucí
  • PRE distribucí
  • E.ON distribuce

Území distribuce jsou logicky rozdělené.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang