Distributor elektřiny

distributor elektřiny

Lidé často nepřemýšlí nad tím, jak se do jejich domovů dostane elektřina. Mezičlánkem mezi elektrárnou a zásuvkou v obýváku je distributor. Kdo nebo co to je distributor a je způsob, jak jej ovlivnit?

Distributor je subjekt, který zajišťuje fyzický přenos energie k zákazníkovi. Jinými slovy distributor zajišťuje, že se dodávky elektřiny či plynu dostanou do cíle.

Distribuce elektřiny

Distributorem elektřiny je taková společnost, která vlastní a spravuje rozvodovou síť. Zároveň musí zajistit, aby k zákazníkům energie vůbec dorazila.

Společnost, která provozuje distribuci, je vlastníkem sítě elektrických vedení vysokého a nízkého napětí. Zajišťuje nutnou infrastrukturu, jimiž jsou např. transformátory.

Distributoři

V České republice zajišťují dodávky energie tři distributoři:

Území distribuce jsou logicky rozdělené a není možné, aby si klient mohl vybrat, ke kterému distributorovi se připojí. Tímto důvodem jsou přenosové soustavy daných firem, které jsou vystaveny na určitých částech republiky.

Lidé jsou distributorovi určeni podle toho, která soustava je vybudována v místech, kde žijí.

Cena a distribuce

Od distribuce se odvíjí i cena za energie. Celková cena elektřiny tvoří ze 70 % cenu distribuce (včetně poplatků, operátora trhu na podporu obnovitelných zdrojů aj.).

Cenu za distribuci určuje Energetický regulační úřad. Mezi jednotlivými územími se ceny liší, avšak nejedná se o markantní rozdíl.

Distributor a dodavatel

Distributor energie je tedy subjekt, který funguje jako mezičlánek mezi elektrárnou a domácnostmi. Takové vysvětlení by bylo velmi zjednodušené, jelikož by opomnělo dodavatele.

Dodavatelem je společnost, která dodává energie zákazníkům za využití distribuční sítě. Elektřinu či plyn kupují od výrobců či na energetické burze. Cenu energií si mohou společnosti nastavit samy.

Dodavatele energií lidé mohou změnit, avšak tento proces je zdlouhavý a obnáší spoustu administrativy.

Distributor nemůže být zároveň dodavatelem energií. To znamená, že subjekt spravující přenosovou soustavu nemůže zároveň dodávat energii. Přestože se některé společnosti mohou zdát, že působí jako „dva v jednom“, reálně se jedná o dvě rozdílné společnosti.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang