Regiony elektřiny

Podle distribučních společností elektrické energie se území České republiky dělí na tři oblasti. V těchto oblastech působí jednotliví distributoři elektrické energie. Ti mají v těchto oblastech pravomoc nad správou distribuční soustavy a starají se o přenos elektrické energie z přenosové soustavy od dodavatele elektřiny ke koncovému spotřebiteli.

Distribuční sítě elektrické energie jsou sítě, které se používají k distribuci elektrické energie od výrobců ke koncovým odběratelům (spotřebitelům). Distribuční sítě se obvykle skládají ze dvou hlavních prvků: distribučních trafostanic a distribučního vedení.

Distribuční trafostanice jsou vysokonapěťové zařízení, které slouží k transformaci vysokého napětí na nižší, spotřebitelské napětí, a ke kontrole a úpravě toku signálu pro elektrickou síť.

Distribuční vedení jsou kabelové spoje, vedení drátů a transformátorů, které přenášejí elektrickou energii od trafostanic ke spotřebitelům.

Distributory energie jsou obvykle řízeny a vylepšeny moderními technologiemi, jako jsou počítačové systémy pro distribuční řízení a automatický správce distribuční sítě, které zajistí bezpečný a spolehlivý přívod elektrické energie do domácností a podniků.

Zákazník nemůže distributorskou společnost změnit, pouze dodavatele. Distributory elektrické energie proto kontroluje Energetický regulační úřad, který zároveň reguluje ceny, které mohou distributoři zákazníkům účtovat.

Mapa tří hlavních distribučních oblastí v Česku.

Energetický regulační úřad (ERÚ) je česká regulační instituce, která reguluje energetický trh v zemi. Je zodpovědný za poskytování licencí pro provozovatele energetických služeb, kontrolu cen a tarifů a také kontrolu tržních operací, které se uskutečňují na energetickém trhu. Úkolem ERÚ je zajistit, aby trh fungoval v souladu s pravidly a na trhu byla dostatečná konkurence.

ERÚ také poskytuje podporu a pomoc při řešení energie, s cílem maximálního využití efektivního využití energie a minimalizace její ztráty.

Hranice jednotlivých území odpovídá hranicím někdejších krajů z doby ČSSR. Je to dáno historickým vývojem.

Každý z bývalých krajů měl svou vlastní distribuční společnost. Tyto distribuční společnosti odkoupili tehdejší monopolní výrobci a dodavatelé elektrické energie z České republiky a z Německa, tedy ČEZ nebo E.ON. Výjimkou bylo hlavní město Praha, kde zůstala působit Pražská energetika.

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. je největším dodavatelem energetických služeb v hlavním městě České republiky Praze. Společnost je akciovou společností a od roku 2000 je součástí skupiny Energetický a průmyslový holding. Byla založena v roce 1994 a poskytuje služby v oblasti dodávek plynu, elektřiny, tepla a chladu pro soukromé i firemní zákazníky v pražské metropoli.

Provozuje síť soustav centrálního zásobování teplem a také síť soustav centrálního zásobování chladem. Společnost se zabývá také výrobou zelené energie, například provozem bioplynových a solárních elektráren. Nabízí také služby související s inteligentními sítěmi a řešeními pro skladování energie.

Distribuční společnosti elektřiny v ČR

V České republice existují tři velké distribuční společnosti elektřiny.

Jsou to:

1. ČEZ Distribuce

2. E.ON Distribuce

3. PRE Distribuce

Největší z těchto oblastí je distribuční oblast ČEZ. Skupina ČEZ skoupila Středočeskou energetiku, Západočeskou energetiku, Severočeskou energetiku, Východočeskou energetiku a Severomoravskou energetiku. Koncovým odběratelům tak dodává elektrickou energii na těchto územích ČEZ Distribuce a.s.

ČEZ Distribuce

Společnost ČEZ je energetickou společností se sídlem v Praze a je hlavním dodavatelem elektřiny pro více než 5,2 milionů koncových spotřebitelů a 550 obcí v České republice. Nezahrnuje pouze Českou republiku, nicméně také části sousedních zemí, jako je Polsko a Maďarsko.

Mapa regionů ČR spravovaných společností ČEZ Distribuce

Společnost ČEZ provozuje 10 distribučních center – ČEZ Liberec, ČEZ Plzeň, ČEZ Olomouc, ČEZ Hradec králové, ČEZ Ostrava, ČEZ Kolín, ČEZ Pardubice, ČEZ Děčín, ČEZ Kladno, ČEZ Karlovy Vary.

Přehled základních technických informací ČEZ Distribuce, a.s., k 31. 12. 2021

ČEZ také provozuje vícenásobné distribuční sítě, které dodávají elektřinu do domů, firem a jiných organizací. Distribuční síť ČEZ je dlouhým energetickým systémem.

E.ON Distribuce

Společnost E.ON převzala podíly v Jihočeské energetice a v Jihomoravské energetice. Koncovým odběratelům tak dodává elektrickou energii na těchto územích E.ON Distribuce, a.s.

E.ON Czech Republic, a.s. je energetická společnost, která působí na českém energetickém trhu jako národní distribuční operátor v zemích, jako je Česká republika, Polsko a Slovensko.

Společnost E.ON Czech Republic, a.s. provozuje distribuční soustavu v celkové délce 66 000 km vedení pro distribuci elektrické energie a 4 000 km plynovodní sítě. Dodává energii 1,4 milionu zákazníků v České republice.

E.ON Czech Republic má 15 distribučních oblastí a jsou to: Dalkia Praha s. r. o., Dalkia Brno a. s., ČEZ Distribuční služby, a.s., Pražská plynárenská a.s., MUS – Plzeň s. r. o., ŠKODA PRAHA a.s., SŽDC a.s., Severočeské plynárenské a. s., Středočeské energie a.s., Ústecká plynárenská a.s., VEOLIA Energie ČR a.s., Velké Meziříčí a.s., ČEZ Distribuce a.s., Václavice a.s., Teplárna Chomutov a.s.

Tyto distribuční oblasti byly vypracovány s ohledem na domluvené regiony v České republice. Každá z těchto oblastí má osobního manažera a jednotlivé distribuční období lze řídit přes E.ON Czech Republic, a.s. centrálu v České republice.

Od 1. ledna 2021 má E.ON Distribuce nové jméno a vzhled. Do nového roku vstoupila pod názvem EG.D. Zkratka je odvozena z anglického Electricity and Gas Distribution, tedy distribuce elektřiny a plynu. Tento krok je jedním ze série opatření, která směřují k naplnění požadavků české i evropské legislativy.

E.ON Distribuce se tím odlišuje jako distributor energií od obchodní společnosti E.ON Energie tak, aby pomohl zákazníkům s lepší orientací na energetickém trhu. Služby pro veřejnost zůstávají stejné, pro zákazníky se nic nemění a v souvislosti s přejmenováním společnosti se nemusejí o nic starat. EG.D zůstává součástí skupiny E.ON v ČR.

Pokud lidé bydlí nebo podnikají v jižních Čechách, na Vysočině nebo na jižní Moravě, bude k nim přivádět elektřinu EG.D. S ní budou řešit žádosti o připojení, vyjádření k sítím, odečty elektroměrů i jejich revize nebo poruchy v síti.

Společnost EG.D jim od ledna 2021 dává také informace o plánovaných odstávkách elektrické energie. Kromě rozvoje sítí řeší distributor také případné výpadky dodávky energií při nestandardních povětrnostních podmínkách.

Zákazníci se dál mohou obracet na poruchovou linku pro elektřinu na čísle 800 22 55 77 i plyn 1239. Rozsah jejich služeb zůstává stejný. Na poruchové lince pro elektřinu lze řešit i všechny ostatní požadavky na distributora, které doteď řešili na zákaznické lince E.ON.

Základní údaje o společnosti:

Název společnostiE.ON Energie, a.s.
Sídlo společnostiF. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice
Identifikační číslo (IČ)26078201
Daňové identifikační číslo (DIČ)CZ26078201
Bankovní spojeníKomerční banka, č.ú. 27-9426110267/0100
Právní formaakciová společnost
Informace pro akcionářeRegistering of shares

Společnost je vedená u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, v oddílu B, vložce 1390.

PRE Distribuce

V hlavním městě Praze a v Roztokách u Prahy je distributorem PRE Distribuce, a­.s. Distribuční oblast PRE Distribuce, a.s. se nachází v České republice. Společnost se zabývá prodejem a distribucí energetických produktů a služeb. Společnost poskytuje komplexní portfolio elektrické energie a služeb včetně výroby, distribuce, a prodeje.

Pracuje se zákazníky v segmentu spotřebitelů i obchodníků včetně maloobchodních i velkoobchodních společností. PRE Distribuce, a.s., má celou řadu poboček po celé České republice, které zajišťují distribuci a prodej zejména v Praze a okolí, na předměstí města, v malých městech a vesnicích.

PRE Distribuce, a.s., poskytuje služby zejména pro osobní požití, nezbytnosti pro podnikání a pro veřejné instituce. Společnost PRE Distribuce, a.s. vychází vstříc očekáváním spotřebitelů a umožňuje jim nakupovat energetické produkty různých značek za atraktivní ceny.

Umožňuje jim rovněž získávat informace o produktech prostřednictvím on-line srovnávacích nástrojů a nabízí také konzultace ohledně využití speciálních energetických produktů.

PRE Distribuce, a­.s. spravuje a rozvíjí distribuční síť, připojuje zákazníky a poskytuje další služby související s distribucí elektřiny, zejména pro odběratele nízkého i vysokého napětí a výrobce elektrické energie.

Hlavní cíle:

  • trvalé zvyšování výkonnosti distribuční sítě
  • efektivní obnova a rozvoj distribuční sítě
  • modernizace distribuční sítě
  • kvalitní, hospodárná, spolehlivá a bezpečná distribuce elektřiny
  • stálá kvalitní komunikace s koncovým zákazníkem
  • být dobrým sociálním partnerem pro své zaměstnance

Základní údaje o společnosti:

NázevPREdistribuce, a. s.
Právní formaAkciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka č. 10158
Datum vzniku7. 9. 2005
SídloSvornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00
27376516
DIČCZ27376516
Předmět podnikánídistribuce elektřiny
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
testování, měření, analýzy a kontroly
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Bankovní spojeníČSOB Praha, č. účtu 17494043/0300
Telefon267 051 111
Zákaznická linka PRE800 550 055
Fax267 310 817
E-mailinfo@predistribuce.cz
Webwww.predistribuce.cz

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang