PRE region

Region, ve kterém distribuuje elektrickou energii společnost PREdistribuce a.s., je nejmenším ze tří v České republice. Zahrnuje Prahu a Roztoky u Prahy. Jedná se o území, ve kterém dříve distribuoval elektrickou energii státní podnik Pražská energetika. V tomto regionu PRE Distribuce a.s. zajišťuje samotný přenos elektřiny z elektrárny až ke koncovému uživateli.

PREdistribuce a.s. je česká společnost, která poskytuje služby distribuci elektřiny. Společnost byla založena v roce 2005 a má sídlo na Praze 5. Společnost provozuje distribuční síť s celkovou délkou 2 143 km a zásobuje elektřinou více než 600 000 zákazníků napříč celou Českou republikou.

Společnost provozuje distribuční síť jako dceřinou společnost ČEZ, která je hlavním distributorem a generátorem elektřiny. ČEZ má několik dceřiných společností, které provozují distribuční síť s více než 26 000 km po celé republice ve všech krajích.

PREdistribuce a.s. má ve svém portfoliu také dodávky spotřebitelům a rozvod elektřiny na základě zadaných úkolů od ČEZ. Společnost je také bohatou televizní sítí. PREdistribuce a.s. je také členem Evropské federální zásobovací asociace, nad níž převzal roli regionálního partnera.

Hlavní cíle PREdistribuce a.s.

Kromě trvalého zvyšování výkonnosti distribuční sítě patří mezi hlavní cíle této společnosti:

 • efektivní obnova a rozvoj distribuční sítě
 • modernizace distribuční sítě
 • kvalitní, hospodárná, spolehlivá a bezpečná distribuce elektřiny
 • stálá kvalitní komunikace s koncovým zákazníkem
 • být dobrým sociálním partnerem pro své zaměstnance

Kromě toho poskytuje společnost PREdistribuce energetické poradenství a technickou podporu pro různé dodavatele energie, kteří distribuují energii po celé České republice. PREdistribuce má úzce spolupracovat s českým energetickým regulačním úřadem pro distribuci elektřiny a prodejce energií, aby zajišťovala správný a efektivní chod elektřiny po celé zemi.

Co zajišťují:

 • prodej distribuční služby
 • řízení vztahů s účastníky trhu s elektřinou
 • řízení a správa aktiv sítě
 • řízení provozu distribuční sítě
 • řízení měření a odečtů
 • údržba a výstavba zařízení distribuční soustavy a péče o ně
 • metrologické a elektroměrové služby (ve spolupráci se společností PREměření, a. s.)
 • odečty elektroměrů (ve spolupráci se společností PREměření, a. s.)

Uživatel nemůže distributora změnit a cenu, kterou mu za dovedení elektrické energie od dodavatele platí, určuje každoročně Energetický regulační úřad.

ERÚ

Energetický regulační úřad (ERÚ) je ústředním orgánem státní správy České republiky, který byl zřízen energetickým zákonem jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

Sídlem úřadu je Jihlava, dislokovaná pracoviště úřadu jsou v Ostravě a v Praze. Úřad řídí pětičlenná Rada Energetického regulačního úřadu, členy Rady jmenuje a odvolává vláda České republiky na dobu 5 let. Každý rok je jmenován jeden člen Rady. V čele Rady stojí její předseda, kterým od 30. července 2019 je Stanislav Trávníček.

NázevPREdistribuce, a. s.
Právní formaAkciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka č. 10158
Datum vzniku7. 9. 2005
SídloSvornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00
27376516
DIČCZ27376516
Předmět podnikánídistribuce elektřiny
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
pronájem a půjčování věcí movitých
poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
testování, měření, analýzy a kontroly
provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Bankovní spojeníČSOB Praha, č. účtu 17494043/0300
Telefon267 051 111
Zákaznická linka PRE800 550 055
Fax267 310 817
E-mailinfo@predistribuce.cz
Webwww.predistribuce.cz

Kontakt

 • Zákaznická linka PRE: 800 550 055
  • provozní doba: Po – Pá 8:00 – 18:00
 • Sídlo:
  • PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00  Praha 5
 • Doručovací adresa: Na Hroudě 1492/4, 100 05  Praha 10
 • Emailová adresa: info@predistribuce.cz

PRE a dceřiné společnosti

V roce 2005 byla založena vlastní distribuční společnost PREdistribuce, a. s., jejímž cílem je kromě dodávek elektřiny provoz, správa, výstavba a obnova distribuční sítě na svém zásobovacím území v Praze a v Roztokách.

Vedle provozovatele distribuční soustavy napomáhají k zajištění zásobování elektřinou v Praze ještě další dceřiné společnosti – první z nich je PREměření, a. s., která realizuje pro své zákazníky energetické služby a dále zajišťuje opravy, montáže a odečet elektroměrů na zásobovacím území PREdistribuce, a. s.

Další dceřinou společností je eYello CZ, k. s., jež realizuje obchodování s elektřinou a plynem na území mimo hlavní město Prahu.

Členem Skupiny PRE je také společnost KORMAK Praha a. s., poskytující kompletní inženýrské, projekční a stavební práce v oblasti elektroenergetických staveb a trafostanic, a PREservisní, s. r. o., ve které budou centralizovány nákupní činnosti pro Skupinu PRE.

Společnost PREzákaznická, a. s., od 1. 11. 2017 nově zajišťuje veškeré služby zákaznické obsluhy pro klienty společností Pražská energetika, a. s., PREdistribuce, a. s., PREměření, a. s., a eYello CZ, k. s.

Součástí Skupiny PRE je rovněž společnost PRE FVE Světlík, s. r. o., která je od 30. 11. 2017 100% dceřinou společností PREměření, a. s., a vlastní a provozuje na základě příslušné licence fotovoltaickou elektrárnu.

Dále je členem Skupiny PRE společnost PREnetcom, a. s., která byla založena 27. 11. 2017 jako 100% dceřiná společnost PREdistribuce, a. s. Úkolem společnosti PREnetcom, a. s., je rozvoj komunikační infrastruktury v rámci distribuční sítě, a to zejména v souvislosti s implementací konceptu chytrých sítí.

Do Skupiny PRE patří také společnost SOLARINVEST – GREEN ENERGY, s. r. o., která instaluje solární systémy a další tepelná zařízení jako například klimatizační jednotky, tepelná čerpadla apod.

Dalším členem Skupiny PRE je společnost FRONTIER TECHNOLOGIES, s. r. o. Společnost se zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávky inteligentních osvětlovacích řešení vnitřních i venkovních prostor.

Do Skupiny PRE spadá rovněž společnost VOLTCOM, spol. s r. o., která je etablovanou firmou se specializací na výstavbu a modernizaci velkoodběratelských a distribučních trafostanic, rozpínacích stanic, a to od projektu až po výstavbu a servis.

Dalším členem Skupiny PRE je společnost PRE VTE Částkov, s. r. o., která je provozovatelem větrného parku Horní Částkov I s celkovým instalovaným výkonem 4 MW.

Zatím nejmladším členem Skupiny PRE je společnost PRE FVE Nové Sedlo s. r. o., která byla založena s cílem přípravy lokality v oblasti Nové Sedlo u Sokolova pro realizaci výrobny elektřiny ze slunečního záření. Její výstavba je plánována na rok 2023.

Společnost Pražská energetika, a. s., IČO: 601 93 913, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2405, jako řídicí osoba a společnosti
PREdistribuce, a. s., IČO: 273 76 516, se sídlem Praha 5, Svornosti 3199/19a, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 10158,
PREměření, a. s., IČO: 256 77 063, se sídlem Praha 10, Na Hroudě 2149/19, PSČ 100 05, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5433,
eYello CZ, k. s., IČO: 250 54 040, se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 76596,
KORMAK Praha a. s., IČO: 485 92 307, se sídlem náměstí Bratří Jandusů 34/34, Uhříněves, 104 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20181,
PREservisní, s. r. o., IČO: 020 65 801, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 215222,
PREzákaznická, a. s., IČO: 065 32 438, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 22870, a
PREnetcom, a. s., IČO: 067 14 366, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 23057,
VOLTCOM, spol. s r.o., IČO: 447 94 274, se sídlem Otevřená 1092/2, 169 00 Praha 6, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 7541,
jako řízené osoby, tvoří společně koncern PRE.

Řízení společnosti Pražská energetika, a. s., vůči společnosti PREdistribuce, a. s., jako provozovateli distribuční soustavy je uplatňováno v rozsahu dovoleném kogentními ustanoveními § 25a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang