Dodavatel elektřiny

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektřinu buď doma, nebo v zahraničí. Následně ji prodává ostatním účastníkům trhu s elektřinou, zejména konečným spotřebitelům.

Alternativní dodavatelé elektřiny dodávali v České republice nejprve velkoodběratelům. Od roku 2006 je trh s elektřinou plně liberalizovaný a svého dodavatele elektřiny si mohou vybírat i domácnosti.

Od roku 2006 skončila státní regulace cen elektrické energie. Dodavatel elektrické energie může cenu silové elektřiny nastavovat libovolně. Ke svému podnikání potřebuje pouze licenci od Energetického regulačního úřadu.

Specifickým dodavatelem elektrické energie je takzvaný „Dodavatel poslední instance“. To je subjekt na trhu s elektřinou, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem.

Dodavatel poslední instance přichází na řadu v případech, kdy stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu – dostal se do technických problémů, přišel o licenci nebo náhle ukončil činnost.

Dodavatel poslední instance by současně měl být pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří mají právo volby svého dodavatele elektřiny, avšak z různých příčin dodavatele na trhu s elektřinou nenalezli.

Dodavatelé a distributoři elektřiny – jaký je mezi nimi rozdíl?

Elektrodistribuční společnosti jsou zodpovědné za síť elektrického vedení, podzemních kabelů, nebo rozvoden, které přivádějí elektřinu do domů nebo podniků. Právě distribuční společnost je odpovědná za bezpečnost elektrických zařízení a za kvalitu dodávek elektřiny.

Pokud dojde k výpadku elektřiny, je to právě místní distribuční společnost, kterou je nutné kontaktovat, takže je dobré vědět, kdo to je, prohlédnout si její webové stránky a mít po ruce její kontaktní údaje pro případ nouze.

Dodavatel energie je společnost, které spotřebitelé platí účet za elektřinu. Dodavatele elektřiny si lze vybrat a on stanoví tarif za spotřebovanou elektřinu. Ať už si jako dodavatele elektřiny spotřebitel vybere kohokoliv, při výpočtu účtu cena zahrnuje malé procento, které se vrací místní distribuční společnosti a jde na údržbu elektrické sítě.

Účet za elektřinu zasílá dodavatel energie a náklady na něj se vypočítávají podle toho, kolik elektřiny je spotřebováno, a podle předem zvoleného tarifu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang