Větrné elektrárny

Význam elektráren, které při výrobě elektrické energie využívají obnovitelné zdroje, roste. Těžko si už dnes dokážeme představit život bez elektřiny. Jednou z alternativ výroby elektřiny je větrná elektrárna, která může být i u vás doma.

Vyrobit elektřinu lze různými způsoby. Větrná energie je vytvářená ze síly větru. K jejímu vzniku je zapotřebí větrné turbíny, která přemění kinetickou energii na mechanickou. K větrné turbíně je připojený elektrický generátor zajišťující převod energie na elektrickou.

Pro efektivní fungování větrné elektrárny je nutné zajisti regulaci výkonu rotoru. Jinak by mohlo hrozit přetížení větrné elektrárny. Dosažitelný výkon se řídí vzorcem, na jehož vzniku má podíl Albert Betz. I když se o větrných elektrárnách více mluví až v posledních letech, neznamená to, že by větrná energie neměla u nás svou historii.

Větrná energie se využívala ve větrných mlýnech. První zařízení tohoto typu se objevila již ve třináctém století. Byly např. na mletí obilí. Větrné elektrárny v České republice najdete především v oblasti Krušných hor, Jeseníků a Českomoravské vrchoviny. V posledních letech jejich počet významně vzrostl.

Výhody a nevýhody větrných elektráren

Větrná elektrárna využívá obnovitelné zdroje a zároveň je šetrná k životnímu prostředí. To mají společné všechny alternativní elektrárny. V budoucnu se očekává větší nárůst výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů. U nás i v celé EU jsou větrné elektrárny podporované a dokonce se poskytují příspěvky na jejich výstavbu.

Přejděme ale i k nevýhodám. Podstatnou nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady, které se šplhají do desítek milionů korun. Větrné mlýny ruší elektromagnetické pole, což může narušit televizní signál. Také není lehké vybrat místo, na kterém bude větrná elektrárna.

V nejbližším dosahu by neměly být obydlené domy. Větrné mlýny jsou hlučné. Hluk způsobují především aerodynamické síly kolem listů vrtule, turbulence atd. Mnohá místa jsou pro větrné elektrárny nevhodná kvůli jejich chráněnosti. V potaz je třeba vzít i nestálost větrného zdroje. Dostatečný vítr, který by roztočil vrtuli větrné turbíny, není pořád.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang