VN – Vysoké napětí

Vysoké napětí (VN) představuje napěťový stupeň, jehož velikost je od 1 000 V do 50 kV. Dělení elektrického napětí podle velikosti je dáno elektrotechnickými normami a předpisy.

Vysoké napětí je fyzikální veličina označující velkou rozdílovou potenciálovou energií mezi dvěma body. Tento pojem se používá ve fyzice, elektrotechnice a dalších oborech.

Elektrické napětí obecně představuje práci vykonanou elektrickými silami. Dochází k ní při přemisťování kladného jednotkového elektrického náboje mezi dvěma body. Symbolem veličiny elektrického napětí je U.

Využití vysokého napětí

Vysoké napětí se používá ve většině elektrických zařízení, jako jsou transformátory, zařízení pro přenos energie a další. Díky vysokému napětí může být energie přenášena na velké vzdálenosti s minimálními ztrátami.

Vysoké napětí je také velmi důležité pro bezpečné provozování elektrických zařízení. Kromě toho se vysoké napětí používá v mnoha různých oborech, jako je například telekomunikace, medicína, zemědělství a jiné.

Například v medicíně se vysoké napětí používá k ozařování rakovinných buněk. V telekomunikacích se vysoké napětí používá k přenosu signálů na velké vzdálenosti.

Vedení vysokého napětí je zdrojem elektromagnetického znečištění. Proto by si lidé v blízkosti vedení neměli stavět domy.

Druhy vysokého napětí

Vysoké napětí (zkratkou VN) je označení pro elektrické napětí od 1 000 V do 50 kV. Podle českých norem je vysoké napětí dále rozděleno na čtyři stupně:

Na základě norem a předpisů se rozlišují podle velikosti i další napěťové stupně. Těmi jsou malé napětí do 50 V (MN) a nízké napětí od 50 do 1 000 V (NN).

Vysoké napětí se používá především k dálkovému přenosu elektřiny, kde jsou díky vysokému napětí významně minimalizovány tepelné ztráty ve vedení.

Kvůli riziku vzniku elektrického oblouku ve vzduchu se vysoké napětí nepoužívá pro běžná zařízení v domácnostech ani průmyslu, kde se používá nízké napětí.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang