ZVN – Zvláště vysoké napětí

Zvláště vysoké napětí je vedení nejvyšší napěťové hladiny, která se v naší republice nachází. Provoz zvláště vysokého napětí vyžaduje zvláštní opatření pro bezpečnost. Kde se lze se zvláště vysokým napětím setkat?

Vysoké napětí (zkráceně VN) je obecně označení pro elektrické napětí od 1 000 V do 50 kV. Zvláště vysoké napětí je napětí od 300 kV.

Zvláště vysoké napětí (ZVN) je používáno pro přenos velkých výkonů na velké vzdálenosti s minimální ztrátou energie. Používá se při přenosu elektrické energie z elektráren do sítí distribuce.

Při vedení elektrického napětí dochází k jeho změně v případě, že jde o střídavé napětí. Ke změně dochází při přechodu mezi jednotlivými napěťovými hladinami. Děje se tak v transformátorech, což jsou elektrické netočivé stroje.

Existují různé transformátory. Dělí se podle rozmanitých faktorů, např. podle počtu vinutí, použití, konstrukce magnetického obvodu či počtu fází.

Druhy vysokého napětí

Vysoké napětí (zkratkou VN) je označení pro elektrické napětí od 1 000 V do 50 kV. Podle našich norem se vysoké napětí dále dělí na čtyři stupně:

  • vysoké napětí (VN) – 1 kV až 52 kV
  • velmi vysoké napětí (VVN) – 52 kV až 300 kV
  • zvláště vysoké napětí (ZVN) – 300 kV až 800 kV
  • ultra vysoké napětí (UVN) – nad 800 kV

Na základě norem a předpisů se rozlišují podle velikosti i další napěťové stupně. Těmi jsou malé napětí do 50 V (MN) a nízké napětí od 50 do 1 000 V (NN).

Kde vy využívá zvláště vysoké napětí

Zvláště vysoké napětí je velmi nebezpečné pro přímé použití v elektrických zařízeních a domácnostech, protože při poruše zařízení nebo dotyku může způsobit úraz elektrickým proudem s následkem smrti.

Zvláště vysoké napětí je proto používáno zejména pro přenos a distribuci elektrické energie z elektrárny do místa spotřeby (firma, domácnost). Výhodou použití zvláště vysokého napětí je snížení ztrát v elektrickém vedení.

V Česku se používají vedení VVN o napětí 220 kV a 110 kV. Ve světě se pro přenos na velmi vysoké vzdálenosti řádově tisíců kilometrů používají i rozvody ZVN o napětí 750 kV.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang