NN – Nízké napětí

Nízké napětí (nn) je jedním z napěťových stupňů, do kterých se dělí elektrické napětí podle velikosti. Toto dělení odpovídá elektrotechnickým normám. Nízké napětí má velikost od 50 V do 1 000 V.

Na základě elektronických norem a předpisů jsou rozlišovány podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (MN), nízké napětí od 50 do 1 000 V (NN), vysoké napětí od 1 000 do 50 kV (VN), velmi vysoké napětí od 50 kV do 399 kV (VVN) a zvláště vysoké napětí od 400 do 800 kV (ZVN) a ultra vysoké napětí, které je nad 800 kV.

Obecná definice elektrického napětí říká, že jde o práci vykonanou elektrickými silami při přemisťování elektrického náboje mezi dvěma body v prostoru. Elektrické napětí je veličinou označovanou značkou U. Její jednotkou jsou volty (V).

K přeměně vysokého napětí v nízké dochází v transformačních stanicích, přičemž transformátor je elektrický netočivý stroj pro přenášení elektrické energie z jednoho obvodu do jiného. To se děje pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Transformátory se odlišují podle počtu fází, konstrukce magnetického obvodu, použití či počtu vinutí.

Výhody používání nízkonapěťových elektrických spotřebičů

Přestože je vysokonapěťová elektřina vhodná pro přenosové linky a továrny, které spotřebovávají příliš mnoho elektřiny, většina elektrických spotřebičů v domácnostech a kancelářích běží na nízké napětí. Používání stejnosměrného proudu o nízkém napětí poskytuje mnoho výhod.

Například používání nízkonapěťových elektrických zařízení může snížit náklady a zvýšit bezpečnost. Nízkonapěťové napájení také zlepšuje energetickou účinnost. Většina obnovitelných zdrojů energie, včetně solární, vodní a větrné energie, poskytuje nízkonapěťový stejnosměrný proud.

Některá zařízení však pro zlepšení výkonu využívají kombinaci nízkého a vysokého napětí. Přesto se rovnováha přiklání k nízkonapěťovým systémům, zejména v oblasti osvětlení. Dobrým příkladem tohoto přechodu je zavedení světelných diod. Orbitální a konkávní osvětlení pro akcentní osvětlení je také příkladem změny rovnováhy.

Nízkonapěťové napájecí systémy jsou také stále oblíbenější, protože generují méně tepla než vysokonapěťové napájecí systémy. Snížení tepla umožňuje šetřit energii tím, že snižuje potřebu chlazení.

Instalace nízkonapěťových rozvodů je méně pracná než vysokonapěťové rozvody. Instalaci nízkonapěťových rozvodů zvládne každý zručný elektrikář. Instalace nízkonapěťových rozvodů je naštěstí mnohem bezpečnější než instalace vysokonapěťových rozvodů.

Nízkonapěťové osvětlení může také šetřit záložní baterie, protože spotřebovává méně energie. Některá LED svítidla jsou navíc vybavena nouzovými záložními ovladači.

Jak bezpečně používat zařízení nízkého napětí

Proud nízkého napětí může způsobit úraz elektrickým proudem, což může vést ke zranění nebo smrti. Mezi příznaky úrazu nízkým napětím patří popáleniny, znecitlivění, bezvědomí, křeče, bolesti břicha, bolesti na hrudi a potíže s dýcháním. Jak bezpečně používat zařízení nízkého napětí:

  • Zhodnotit všechna rizika spojená s daným úkolem
  • Porozumět systému
  • Minimalizovat expozici
  • Vyhledat odkrytý nabitý kov a zakrýt jej
  • Snížit spotřebu energie
  • Při provádění úkolu držet obličej a tělo stranou s jednou rukou

Ve všech případech je nutné pořizovat kvalitní zařízení nízkého napětí a minimalizovat tak riziko úrazu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang