VVN – Velmi vysoké napětí

Elektrická energie je v dnešní době nezbytnou součástí každodenního života. Je zdrojem energie pro spotřebiče, fungování firem, průmyslu a domácností. Elektrická energie může být přenášena na velké vzdálenosti. Co znamená velmi vysoké napětí?

Vysoké napětí je termín, který se používá k označení napětí, které je vyšší než stanovené hodnoty. Obecně je napětí nad 1000 voltů považováno za vysoké napětí.

Vysoké napětí se používá v řadě oblastí průmyslu a techniky, včetně výroby elektrické energie, distribuce elektrické energie a dalších oblastí, kde je potřeba přenášet velké množství energie.

Využití vysokého napětí je mnohostranné a pomáhá lidské společnosti v mnoha ohledech. Kde všude se lze s VN setkat?

Druhy vysokého napětí

Vysoké napětí (zkratkou VN) je označení pro elektrické napětí od 1 000 V do 50 kV. Podle českých norem je vysoké napětí dále rozděleno na čtyři stupně:

  • vysoké napětí (VN) – 1 kV až 52 kV
  • velmi vysoké napětí (VVN) – 52 kV až 300 kV
  • zvláště vysoké napětí (ZVN) – 300 kV až 800 kV
  • ultra vysoké napětí (UVN) – nad 800 kV

Na základě elektronických norem a předpisů se rozlišují podle velikosti i další napěťové stupně. Jsou jimi malé napětí do 50 V (MN) a nízké napětí od 50 do 1 000 V (NN).

Kvůli riziku vzniku elektrického oblouku ve vzduchu není vysoké napětí používáno pro běžná zařízení v domácnostech ani průmyslu, kde je používáno nízké napětí.

Vysoké napětí se používá především k dálkovému přenosu elektřiny, kde jsou díky vysokému napětí významně minimalizovány tepelné ztráty ve vedení.

Kde se lze setkat s velmi vysokým napětím?

Velmi vysoké napětí se používá při požadavku co největší účinnosti přenosu velkého množství elektřiny na velké vzdálenosti, což je z místa výroby do místa její spotřeby. Vedení VVN jsou často velmi dlouhá.

VVN může být použito k řízení velkých zařízení, jako jsou elektrárny nebo rozvodny. Může být použito také k přenosu energie s velkou účinností po velké vzdálenosti. Toto je obzvláště důležité pro elektrickou energetiku, kde je nutné přenést energii z velkých elektráren do rozvodných sítí.

Tam, kde musí být energie přenášena přes velkou vzdálenost, VVN je tou nejlepší volbou. VVN je také velmi důležité pro průmysl, kde se používá k ovládání různých strojů, motorů, elektrických pohonů a výrobních linek.

Díky VVN je možné zabezpečit budovy a zařízení, aby byly chráněny před požáry a dalšími nebezpečnými událostmi. VVN je tedy důležitým prvkem elektrického inženýrství.

Způsoby přenosu elektrické energie

Nejčastěji používanou formou přenosu elektrické energie je pomocí drátů. Elektrický proud je přenášen pomocí drátů, které jsou umístěny pod zemí nebo nad zemí. Tento způsob přenosu je obzvláště výhodný, protože je snadno dostupný a poměrně levný.

Dráty neboli vodiče jsou zavěšené na řadě podpěrných sloupů nebo stožárů. Jejich nevýhodou je, že jsou velmi často zasažena elektrickými atmosférickými výboji – blesky, které způsobují přepětí a zkraty. Vedení, rozvodny a připojená zařízení proto musí být chráněny přepěťovými ochranami.

Problémem vedení velmi vysokého napětí také je, že vyžaduje stavbu stožárů. Mají-li se budovat nové, často vyvolávají nesouhlas obyvatel v oblastech, ve kterých mají vést.

Dalším způsobem přenosu elektrické energie je pomocí vlny. Elektrický proud je používán k vysílání vln, které jsou přenášeny na velké vzdálenosti. Vlny jsou schopny překonat překážky, jako jsou města, hory a další překážky, což umožňuje přenášet elektrickou energii mezi oblastmi, které jsou fyzicky odděleny.

Posledním způsobem přenosu elektrické energie je pomocí satelitů. Satelity jsou speciální družice, které jsou umístěny ve vesmíru, kde jsou schopny přenášet elektrickou energii na velké vzdálenosti.

VNN v Česku

V České republice je třicet transformačních stanic velmi vysokého napětí, které převádějí napětí mezi různými napětími VVN a VN. Používá se napětí o 220 kV a 110 kV, přičemž první hodnota je společně s vedením zvláště vysokého napětí součástí přenosové soustavy a vedení 110 kV představuje součást distribuční soustavy.

V Česku se používají vedení VVN o napětí 220 kV a 110 kV. Některá vedení 110 kV jsou součástí distribuční soustavy, kterou vlastní a spravují jednotliví distributoři jako je ČEZ DistribuceE.ON Distribuce nebo PREdistribuce.

Vedení velmi vysokého napětí by mělo být bez hrotů, aby se zabránilo ztrátám způsobeným tzv. korónovými vývoji. Jde o viditelný modro-fialový výboj, který se projevuje typickým zapraskáním elektřiny.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang