Odměna jednatele 2022 – na odměnu a zdanění?

Jednatel společnosti vystupuje jménem firmy a zastupuje společnost nejen v obchodních záležitostech, avšak také například v různých jednáních se třetími stranami. Jakým způsobem jednatel dostane odměnu za výkon funkce? A jak se tato odměna daní?

Při nástupu do své funkce podepisuje jednatel společnosti zpravidla smlouvu o výkonu funkce. Zde je mimo jiné uvedena také výše odměny jednatele. Tato smlouva se sjednává písemně a je třeba, aby ji schválil nejvyšší orgán společnosti, například valná hromada.

Smlouva o výkonu funkce jednatele a odměna

Také v roce 2022 je odměna jednatele definována ve smlouvě o výkonu funkce jednatele. Pokud tomu tak není, znamená to, že vykonává jednatel funkci bez odměny. A co všechno musí smlouva ohledně odměny za výkon funkce jednatele zahrnovat?

Mezi povinnosti jednatele patří například vedení účetnictví a učinění všech kroků, které předejdou likvidaci společnosti.

Veškeré informace ohledně odměny jednatele jsou uvedeny ve smlouvě.

V první řadě musí být ve smlouvě vymezeny všechny složky odměn, včetně všech plnění. Dále smlouva o výkonu funkce jednatele obsahuje samotnou výši odměny i to, jak se bude počítat a způsob vyplácení. Ve smlouvě nesmí chybět ani vymezení systému pro výplatu zvláštních odměn či podílu na zisku.

Jednatel firmy může taky za stejných daňových podmínek jako ostatní zaměstnanci společnosti čerpat také různé výhody. Například to mohou být cestovní náhrady, příspěvek na penzijní připojištění, firemní automobil i pro soukromé použití, či příspěvek na stravování.

Zdanění odměny jednatele

A jak danit odměny pro jednatele společnosti? Postup je rozdílný v případě rezidentů a nerezidentů České republiky. V případě rezidentů České republiky je postup zdanění odměny jednatele stejný jako u ostatních zaměstnanců. Daní se 15 % daně z příjmů ze základů daně.

Danění odměny se odvíjí od toho, zda je jednatel rezident nebo nerezident České republiky.

Odměna jednatele a odvody daní za pojištění

Stejně tak odvádí jednatel daně na zdravotní a sociální pojištění. V případě, že jeho příjem nepřesahuje částku 2 500 Kč měsíčně, odvádí jednatel pouze daň na zdravotní pojištění.

TIP: Také právnické osoby musí odvádět daně správným způsobem. Závisí to také na skutečnosti, zda je určitá osoba plátcem DPH.

Pokud není jednatel společnosti rezidentem České republiky, daní se jeho odměny 15 % srážkovou daní a sociální a zdravotní pojištění platí jednatel v zemi, kde je rezidentem. Základ daně se vypočítá jak v případě rezidentů tak nerezidentů ze superhrubé mzdy společně s navýšením částky povinného pojistného.

 Copyright © 2022 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang