Nezaplacené povinné ručení – jaké hrozí pokuty?

S vlastnictvím automobilu se váže mnoho povinností, mezi kterými je právě placení povinného ručení. Co se však stane, když majitel automobilu povinné ručení záměrně neplatí, nebo na to jednoduše zapomněl?

Vlastnictví osobního automobilu přináší nespočet výhod, nicméně majitelé aut často zapomínají na povinnosti, které se s ním pojí. Jedna z prvních věcí, které by měl nový majitel auta zařídit, je sjednání povinného ručení. Tato povinnost vyplývá ze zákona a pro majitele automobilu se neplacení povinného ručení po finanční stránce rozhodně nevyplatí.

Povinnost placení povinného ručení

Každý majitel motorového vozidla musí platit povinné ručení bez ohledu na to, zda s daným vozidlem jezdí, nebo ne. Stanovuje to zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Bez potvrzení o uzavření povinného ručení, tedy zelené karty, se také neobejde přepis vozidla na nového majitele.

Povinné ručení není jen poplatek za provozování automobilu, ani zbytečný výdaj. Tato pojistka na auto se rozhodně vyplatí i z finančního hlediska. Nejen že vzorné placení pojistky stojí majitele mnohem méně peněz než sankce a pokuty za nezaplacené povinné ručení, ale v případě nehody pojišťovna hradí veškeré škody. Vztahuje se na majitele, ale i na řidiče automobilu a hradí se z něj škody na majetku i újmy na zdraví zraněné osoby.

Dokladem o zřízeném povinném ručení je zelená karta. Řidič má povinnost mít u sebe zelenou kartu během provozu vozidla na pozemní komunikaci a na požádání příslušníka Policie České republiky mu ji předložit. Pokud tak řidič neučiní, vystavuje se riziku pokuty v řádu tisíců korun. Dnes už je možné mít zelenou kartu i v mobilní aplikaci.

Koho se povinné ručení netýká?

Povinné ručení je nutno platit od chvíle, kdy je majitel zaveden do registru vozidel. Nicméně zákon stanovuje i jisté výjimky, kdy je majitel motorového vozidla zcela osvobozen od povinnosti placení povinného ručení. Jedná se o tyto situace:

 • řidiči ze zahraničí – pokud mají platnou zelenou kartu, kterou vydal jeho domovský stát
 • vozidla integrovaného záchranného systému – vozidla nepoužívaná k podnikání (hasiči profesionální i dobrovolní)
 • vozidla jiných státních útvarů – Bezpečnostní informační služby, Policie České republiky, Ministerstva obrany a vnitra, apod.
 • nepojízdná vozidla – vozidla, která nejsou v provozu na pozemní komunikaci

I přes to, že výše zmíněné případy nemusí platit povinné ručení, v případě nehody se škody uhradit musí v plné výši. U nehod způsobených zahraničními vozidly škodu hradí příslušná zahraniční pojišťovna, u ostatních pak škody platí státní správa.

Pokud řidič vlastní automobil, který nevyužívá a tedy nechce platit povinné ručení navíc, může se této povinnosti zbavit. Automobil musí být odstaven mimo pozemní komunikaci (soukromý pozemek, garáž) a musí být zbaven registrační značky. Řidič se pak s tímto vozidlem bez registrační značky nesmí vrátit na silnici, ani parkovat podél veřejné komunikace.

Povinné ručení může samozřejmě člověk zrušit také po vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel. V tomto případě tomu předchází ekologická likvidace vozidla na autorizovaném autovrakovišti. To vystaví následně potvrzení o likvidaci, na základě kterého je vozidlo vyřazeno.

Co se stane, když nezaplatím povinné ručení?

Pokud se vlastník automobilu z nějakého důvodu opozdí s úhradou povinného ručení, tak ještě nemusí panikařit. Pojišťovna nezaplacené povinné ručení ihned nepozastaví. Pokud pojišťovně nepřijde měsíční platba, pošle nejprve první upomínku a pak druhou. Pokud na ni majitel auta zareaguje a zaplatí, povinné ručení nezaniká a je platné s původní smlouvou. Tyto upomínky však mohou být zpoplatněné.

Nezaplatí-li majitel ani po druhé upomínce, jeho povinné ručení zaniká. I když se majitel tímto způsobem vyvlékne z pojistky, tak ale musí doplatit nezaplacenou částku. Ve chvíli, kdy povinné ručení zanikne, již majitel nesplňuje povinnost vycházející ze zákona a musí počítat se sankcemi a pokutami. Po stálém neplacení začne být majitel sankciován podle České kanceláře pojistitelů.

Pokuty České kanceláře pojistitelů (ČKP)

Začátkem roku 2018 se v České republice znovu obnovil povinný příspěvek do garančního fondu ČKP. Nepojištěný řidič tedy musí platit sankci za každý den, kdy jeho vozidlo není pojištěné. ČKP bude s majitelem auta také řešit nezaplacený dluh formou soudního a později exekučního řízení.

Výše pokut ČKP za nepojištěné vozidlo se liší v závislosti na parametrech vozidla. Níže v tabulce se nachází přehled sankcí za den podle technických vlastností nejčastějších vozidel:

Druh vozidlaDenní sazba
Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně
Přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně
4 Kč
Motocykl se zdvihovým objemem válců motoru 50 až 350 cm38 Kč
Motocykl s objemem válců motoru 350 až 500 cm321 Kč
Motocykl s objemem válců motoru nad 500 cm325 Kč
Automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm330 Kč
Automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1 001 až 1 350 cm335 Kč
Automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1 351 až 1 850 cm347 Kč
Automobil se zdvihovým objemem válců motoru 1 851 až 2 500 cm365 Kč
Automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm393 Kč
Obytný automobil61 Kč
Autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg155 Kč
Autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg290 Kč
Zemědělský nebo lesnický traktor16 Kč
Denní sazby ČKP nejčastějších vozidel

Výše sazeb je jiná také u vozidel s elektrickým i hybridním pohonem. V následující tabulce jsou uvedeny denní sazby pro automobily s elektrickým nebo hybridním pohonem:

Vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonemDenní sazba
Motocykl 4 Kč
Osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně30 Kč
Osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně35 Kč
Osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně47 Kč
Osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně65 Kč
Osobní automobil s výkonem nad 135 kW93 Kč
Denní sazby ČKP pro elektromobily a hybridní vozy

Tyto poplatky jsou záměrně vysoké, aby se jízda nepojištěným automobilem majiteli finančně nevyplatila a aby souhrn poplatků byl vyšší než nejdražší povinné ručení na trhu.

Pokuta za nepojištěné vozidlo

I přes to, že už výše zmíněný poplatek může výrazně pohnout s rozpočtem, tak to není vše, co nepojištěný majitel musí zaplatit. V případě nehody je nepojištěný viník povinen uhradit vzniklé škody na majetku i na zdraví. Průměrná škoda na vozidle při havárii přesahuje částku 40 000 Kč, což není tak mnoho, ale pokud se připočítá i částka na kompenzaci způsobených zranění, tak se může konečná suma vyšplhat i do řádů stovek tisíc. To už dokáže s rozpočtem hodně pohnout.

V případě nehody je účastníkům škoda vyplácena z garančního fondu ČKP až do výše 35 milionů korun na škodu na majetku a 35 milionů korun na škodu na zdraví. Tyto náklady pak ČKP vymáhá po nepojištěném viníkovi. V tomto případě je tedy vždy postaráno o vyplácení škody z fondu ČKP, nicméně majitel nepojištěného vozidla o peníze stejně dříve či později přijde.

Nepojištěný vlastník se navíc vystavuje riziku různých pokut:

 • 1 500 Kč – 3 000 Kč za nepředložení zelené karty policistovi při silniční kontroly
 • 2 500 Kč – 20 000 Kč za neodevzdání registrační značky do depozitáře
 • 5 000 Kč – 40 000 Kč za provozování vozidla bez pojištění

Takže jezdit bez povinného ručení se opravdu nevyplácí, ani když si je majitel auta jistý, že jezdí bez nehod. Pokuty ho dostihnou i bez účasti na nehodě.

Nepojištěnému vlastníkovi hrozí vysoké pokuty.

Výhody sjednaného povinného ručení

Jak už bylo zmíněno, tak dnes už se za každý den, kdy je vozidlo nepojištěné, platí pokuta ČKP. Výše denní sazby je určena tak, aby přesahovala i nejdražší povinné ručení na trhu. Ve chvíli, když majitel osobního automobilu zruší povinné ručení, mu začíná povinnost platit pokutu ČKP.

Pokud platí nejnižší sazbu za osobní automobil (30 Kč), tak se částka vyšplhá až na 900 Kč měsíčně a 10 950 Kč za rok. Podle online kalkulačky povinného ručení lze najít povinné ručení už od 903 Kč. Majitel tedy zaplatí až o 1 112 % víc, než by musel.

Kromě toho, že s online srovnávači a kalkulačkami lze najít levné povinné ručení v rámci několika minut, si vlastníci vozidel mohou sjednat povinné ručení i se spoustou výhod. Pojišťovny nabízí často i asistenční služby, které jsou v provozu 24 hodin 7 dní v týdnu.

Jak minimalizovat pokuty za neplacení pojistky?

Níže je několik tipů, které majitele mohou zachránit před pokutou za nezaplacené povinné ručení:

 • hlídat si důležitá data na pojistné smlouvě, aby byla částka uhrazena vždy včas
 • při přechodu k jiné pojišťovně je důležité, aby nová smlouva přesně navazovala na smlouvu předchozí
 • po prodání vozidla se nesmí zapomenout na okamžité přepsání vozidla na kupce
 • zelenou kartu musí mít řidič vždy během provozu na pozemní komunikaci u sebe, jinak mu policista při silniční kontrole může udělit pokutu až 3 000 Kč
 • odevzdat registrační značku nepoužívaného vozidla do depozitu na registru vozidel a s odstaveným vozidlem se již nesmí vyjet na silnici
 • rychlá reakce na upomínky pojišťovny o nezaplacení

Při dodržování těchto bodů se majitel nemusí bát placení pokut za nevedení povinného ručení. Nejdůležitější je zaplatit částku pojišťovně včas a pokaždé mít u sebe zelenou kartu.

Kde sehnat levné povinné ručení?

Výběr levného povinného ručení může být zdlouhavý a náročný proces. Nabídek je na českém trhu mnoho a majitelé nových aut se v nabídkách často nevyznají. Každá pojišťovna nabízí k povinnému ručení jiná připojištění a jiné asistenční služby, například možnost odtahu vozidla, úschovy vozidla, možnost zapůjčení vozidla a případně i ubytování v případě poruchy.

Dnes už lze povinné ručení sjednat i online, bez náročného chození po pobočkách pojišťoven a zjišťování výhod a nevýhod. Z pohodlí domova tam zájemce získá skrze srovnávače a kalkulačky povinného ručení stručný přehled o službách a ceně. Nejvhodnější povinné ručení tak bude sjednané během několika chvil přes internet.

Díky dnešním možnostem už pro vlastníky motorových vozidel není složité sjednat výhodné povinné ručení. Pro majitele se rozhodně vyplatí investovat krátkou chvíli do zařizování povinného ručení.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang