Nejlepší dlouhodobé investice 2024

Jedním z nejlepších způsobů, jak si zajistit finanční budoucnost, je investovat, a to dlouhodobě. Při zuřivém růstu trhu od pandemického dna v březnu 2020 mohlo být lákavé odchýlit se od dlouhodobého přístupu a honit se za rychlými výnosy. Při současném vysokém ocenění trhu je však důležitější než kdy jindy zaměřit se na dlouhodobé investování a zároveň se držet svého herního plánu.

Investoři dnes mají mnoho možností, jak začít investovat své peníze, a mohou si zvolit míru rizika, kterou jsou ochotni podstoupit k uspokojení svých potřeb. Lze se rozhodnout pro velmi bezpečné možnosti, nebo zvýšit risk – a potenciální výnos! – s investicemi, jako jsou akcie, podílové fondy nebo ETF.

Nebo si lze vybrat od všeho trochu a diverzifikovat tak, aby vzniklo portfolio, které má tendenci vést si dobře téměř v jakémkoli investičním prostředí. Jaké jsou nejlepší dlouhodobé investice 2024?

  • růstové akcie
  • akciové fondy
  • dluhopisové fondy
  • dividendové akcie
  • hodnotové akcie
  • nemovitosti
  • akcie s nízkou kapitalizací
  • portfolio robotického poradce
  • drahé kovy
  • investiční diamanty

Každá z investic má svá specifika, výhody a nevýhody, tudíž je obtížnější konstatovat, která z investic je optimální.

Růstové akcie

Ve světě investování do akcií jsou růstové akcie Ferrari. Slibují vysoký růst a spolu s ním i vysoké investiční výnosy. Růstovými akciemi často vládnou technologické společnosti, ovšem nemusí tomu tak být vždy. Obvykle všechny své zisky vracejí zpět do podnikání, takže jen zřídkakdy vyplácejí dividendu, alespoň dokud se růst akcií nezpomalí.

Růstové akcie mohou být rizikové, protože obchodníci často zaplatí za akcie velký obnos v poměru k ziskům společnosti. Přijde-li recese, mohou tyto akcie velmi rychle ztratit velkou hodnotu. Jejich náhlá popularita jako by v okamžiku zmizela. Růstové akcie však dlouhodobě patří k těm, které dosahují nejlepších výsledků.

Při nakupování jednotlivých růstových akcií, bude investor pravděpodobně chtít společnost pečlivě analyzovat, a to může zabrat hodně času. A vzhledem k volatilitě růstových akcií bude chtít mít vysokou toleranci k riziku nebo se zavázat, že tyto akcie bude držet alespoň tři až pět let.

Růstové akcie patří mezi rizikovější segmenty trhu, protože investoři jsou za ně ochotni hodně zaplatit. Když přijdou těžké časy, mohou tyto akcie prudce klesnout. Přesto největší světové společnosti, například Amazon, byly rychle rostoucími společnostmi. Odměna je potenciálně neomezená, pokud obchodník najde tu správnou společnost.

Akciové fondy

Pokud není čas věnovat úsilí analýze jednotlivých akcií, pak může být skvělou volbou akciový fond – buď ETF, nebo podílový fond. Pokud si investor pořídí široce diverzifikovaný fond – například indexový fond S&P 500 – získá mnoho akcií s vysokým růstem i mnoho dalších. Bude však mít diverzifikovaný a bezpečnější soubor společností, než kdyby vlastnil jen několik jednotlivých akcií.

Akciový fond je vynikající volbou pro investora, který chce být pomocí akcií agresivnější, avšak nemá čas ani chuť udělat si z investování koníček na plný úvazek. A koupí akciového fondu získá vážený průměrný výnos všech společností ve fondu, takže fond bude obecně méně volatilní, než kdyby držel jen několik akcií.

Akciové fondy jsou nejvýnosnější, pokud nejsou diverzifikované. Diverzifikace však znamená menší míru rizika.

Pokud si obchodník koupí fond, který není široce diverzifikovaný – například fond založený na jednom průmyslovém odvětví – musí si uvědomit, že fond bude méně diverzifikovaný než fond založený na širokém indexu, například S&P 500. Pokud si tedy koupil fond založený na automobilovém průmyslu, může být hodně vystaven cenám ropy. Pokud ceny ropy vzrostou, je pravděpodobné, že mnoho akcií ve fondu může utrpět ztrátu.

S vlastnictvím a sledováním akciového fondu bude méně práce než s jednotlivými akciemi, avšak protože investor vlastní více společností – a ne všechny budou v daném roce excelovat – výnosy by měly být stabilnější. S akciovým fondem bude mít také spoustu potenciálního růstu.

Dluhopisové fondy

Dluhopisový fond – ať už jako podílový fond nebo ETF – obsahuje mnoho dluhopisů od různých emitentů. Dluhopisové fondy se obvykle dělí podle typu dluhopisu ve fondu – podle doby trvání dluhopisu, jeho rizikovosti, emitenta (korporátní, obecní, státní) a dalších faktorů.

Když společnost nebo vláda vydá dluhopis, zavazuje se, že bude majiteli dluhopisu ročně vyplácet stanovenou částku úroků. Na konci doby platnosti dluhopisu emitent splatí jistinu dluhopisu a dluhopis je splacen.

Dluhopis může být jednou z bezpečnějších investic a dluhopisy se stávají ještě bezpečnějšími jako součást fondu. Protože fond může vlastnit stovky typů dluhopisů mnoha různých emitentů, diverzifikuje své držení a snižuje dopad selhání jednoho dluhopisu na portfolio.

Zatímco dluhopisy mohou kolísat, dluhopisový fond zůstává relativně stabilní, i když se může pohybovat v závislosti na pohybu převládající úrokové sazby. Dluhopisy jsou ve srovnání s akciemi považovány za bezpečné, ovšem ne všichni emitenti jsou stejní. Státní emitent je považován za bezpečný, zatímco rizikovost podnikových emitentů může kolísat.

Výnos z dluhopisu nebo dluhopisového fondu je obvykle mnohem nižší než u akciového fondu, možná 4 až 5 % ročně, u státních dluhopisů je nižší.

Dividendové akcie

Tam, kde jsou růstové akcie sportovními vozy akciového světa, jsou dividendové akcie sedany – mohou dosahovat solidních výnosů, ovšem je nepravděpodobné, že by zrychlily nahoru tak rychle jako růstové akcie.

Dividendová akcie je jednoduše taková, která vyplácí dividendu – pravidelnou výplatu peněz. Dividendu nabízí mnoho akcií, avšak typičtěji je lze nalézt mezi staršími, vyspělejšími společnostmi, které mají menší potřebu své hotovosti.

Dividendové akcie jsou mezi staršími investory oblíbené, protože přinášejí pravidelný příjem a u těch nejlepších akcií tato dividenda v průběhu času roste, takže lze vydělat více než při fixní výplatě dluhopisu. Řadí se také mezi bezpečné investice pro seniory.

Přestože dividendové akcie bývají méně volatilní než růstové akcie, nelze zapomínat, že budou výrazně růst a klesat, zejména pokud se akciový trh dostane do těžkého období. Společnost vyplácející dividendu je však obvykle vyspělejší a zavedenější než růstová společnost, a proto je obecně považována za bezpečnější.

Přesto platí, že pokud společnost vyplácející dividendu nevydělá dost na to, aby ji mohla vyplatit, sníží výplatu a její akcie mohou v důsledku toho klesnout. Velkým lákadlem dividendových akcií je výplata a některé z nejlepších společností vyplácejí 2 nebo 3 % ročně. Výnosy mohou být vysoké, obvykle však ne tolik jako u růstových akcií.

Hodnotové akcie

Vzhledem k tomu, že trh v posledních několika letech významně rostl, ocenění mnoha akcií bylo přitažené za vlasy. Mnoho investorů se v takových případech obrací k hodnotovým akciím jako ke způsobu, jak být více defenzivní a přitom potenciálně dosáhnout atraktivních výnosů.

Hodnotové akcie jsou levnější podle určitých ukazatelů ocenění, jako je poměr ceny a zisku. Jsou stavěny do kontrastu s růstovými akciemi, které mají tendenci růst rychleji a jejichž ocenění je vyšší. Hodnotové akcie mohou být v roce 2024 atraktivní volbou, protože se jim obvykle daří dobře, rostou-li úrokové sazby.

Hodnotové akcie mají často menší riziko poklesu, takže pokud trh klesne, mají tendenci klesat méně. Navíc mohou ve skutečnosti růst rychleji než ostatní nehodnotové akcie, pokud jim trh bude nakloněn, což zvýší jejich hodnotu.

Atraktivita hodnotových akcií tedy spočívá v tom, že lze dosáhnout nadprůměrných výnosů a zároveň podstupovat menší riziko. Mnoho hodnotových akcií také vyplácí dividendy, takže i z nich lze získat výnos navíc.

Nemovitosti

Nemovitosti jsou v mnoha ohledech prototypem dlouhodobé investice. Na začátku je potřeba nemalé množství peněz, provize jsou poměrně vysoké a výnosy často plynou z držení aktiva po dlouhou dobu a málokdy jen v průběhu několika let.

Investice do nemovitostí mohou být atraktivní mimo jiné proto, že si na většinu investice lze půjčit peníze od banky a pak je v průběhu času splatit. Těm, kteří chtějí být sami sobě šéfem, dává vlastnictví nemovitosti tuto možnost a existuje řada daňových zákonů, které majitele nemovitostí zvýhodňují.

Investice do rodinného domu je velmi výhodným uložením financí. Z hlediska pasivního příjmu jde o velmi výnosnou investici.

Přestože jsou nemovitosti často považovány za pasivní investici neboli pasivní příjem, pokud nemovitost investor pronajímá, budete nutné vykonávat poměrně hodně aktivní správy.

Koupě nemovitosti znamená mít hodně peněz vázaných v jednom aktivu a nedostatečná diverzifikace může způsobit problémy, pokud se s aktivem něco stane. Například pokud nebude pro nemovitost nájemce, bude se muset i nadále platit hypotéka a další náklady na údržbu z investorovy vlastní kapsy.

Ačkoli rizika mohou být vysoká, odměny mohou být také poměrně vysoké. Pokud si obchodník vybral dobrou nemovitost a dobře ji spravuje, může vydělat mnohonásobek své investice, pokud je ochoten aktivum dlouhodobě držet. A pokud splácí hypotéku na nemovitost, může se těšit větší stabilitě a cash flow.

Akcie s nízkou tržní kapitalizací

Zájem investorů o akcie s malou kapitalizací (small caps) – akcie relativně malých společností – lze přičíst především tomu, že mají potenciál rychle růst nebo časem využít rozvíjející se trh. Ve skutečnosti maloobchodní gigant Amazon začínal jako akcie s malou tržní kapitalizací a z finančníků, kteří si tyto akcie udrželi, učinil skutečně velmi bohaté obchodníky.

Stejně jako akcie s vysokým růstem bývají i akcie s malou tržní kapitalizací rizikovější. Malé společnosti jsou obecně rizikovější, protože mají méně finančních zdrojů, horší přístup na kapitálové trhy a menší sílu na svých trzích (například menší známost značky). Dobře řízené společnosti však mohou investorům přinášet velmi dobré výsledky, zejména pokud se jim daří dále růst a získávat na rozsahu.

Stejně jako za růstové akcie obchodníci často hodně zaplatí za zisky akcií s malou kapitalizací, zejména pokud mají potenciál jednou růst nebo se stát vedoucí společností. A tato vysoká cena znamená, že akcie s malou tržní kapitalizací mohou během těžkého období na trhu rychle klesnout.

Společnosti s malou tržní kapitalizací mohou být poměrně volatilní a mohou meziročně výrazně kolísat. Kromě cenových pohybů je podnik zpravidla méně zavedený než větší společnost a má méně finančních zdrojů. U společností s malou kapitalizací se tedy předpokládá větší obchodní riziko než u středních a velkých společností.

Odměna za nalezení úspěšné akcie s malou tržní kapitalizací je obrovská a lze snadno najít 20procentní roční výnosy nebo i více po celá desetiletí, pokud se podaří koupit skutečný skrytý klenot, jako je Amazon.

Amazon se stal jednou z nejúspěšnějších společností na světě. Amazon e-shop způsobil revoluci ve způsobu nakupování mnoha lidí. Poskytuje platformu pro nezávislé prodejce, kteří mohou oslovit široké publikum. Vznikl tak prosperující trh malých obchodníků, který poskytuje nakupujícím více možností a pohodlí než kdykoli předtím.

Portfolio robotického poradce

Robo-poradci jsou další skvělou alternativou, pokud obchodník nechce sám příliš investovat a raději vše přenechá zkušenému profesionálovi. U robo-advisorů lze jednoduše vložit peníze na účet robota a ten je automaticky investuje na základě zadaných cílů, časového horizontu a tolerance k riziku.

Na začátku investor vyplní několik dotazníků, aby robotický poradce pochopil, co od služby obchodník potřebuje, a pak robot celý proces řídí. Robo-poradce vybere fondy, obvykle nízkonákladové ETF, a sestaví portfolio. V ČR tímto způsobem funguje online platforma Portu.

U robotického poradce si lze nastavit účet tak agresivní nebo konzervativní, jak investor chce. Pokud chce mít stále jen akcie, může se vydat touto cestou. V nejlepším případě však robo-poradce může sestavit široce diverzifikované investiční portfolio, které dokáže uspokojit dlouhodobé potřeby.

Rizika robotického poradce závisí hodně na investicích. Pokud si obchodník koupí hodně akciových fondů, protože má vysokou toleranci k riziku, může očekávat větší volatilitu, než když si koupí dluhopisy nebo bude držet hotovost na spořicím účtu. Riziko tedy spočívá v tom, co vlastní.

Potenciální odměna na účtu robotického poradce se liší v závislosti na investicích a může být velmi vysoká, pokud investor vlastní převážně akciové fondy, až po nízkou, pokud drží bezpečnější aktiva, například hotovost na spořicím účtu.

Drahé kovy

Nestárnoucí klasikou, či evergreenem jsou investice do drahých kovů, jakými jsou zlato, stříbro nebo platina. Zlato dlouhými léty prověřilo svoji hodnotu a potvrdilo svůj status investiční stálice. Investice do zlata nemůže být krokem vedle.

Pravidla pro dlouhodobé investování

Dlouhodobé investování může být cestou k bezpečné budoucnosti. Na této cestě je však důležité mít na paměti následující pravidla.

Chápat rizika svých investic

Při investování musí investor pro dosažení vyššího výnosu zpravidla podstoupit větší riziko. Takže velmi bezpečné investice, jako jsou například CD, mají obvykle nízké výnosy, zatímco středně riziková aktiva, jako jsou dluhopisy, mají poněkud vyšší výnosy a vysoce rizikové akcie mají ještě vyšší výnosy.

Investice do akcií je nejrizikovější, ovšem může představovat nejvýnosnější způsob investování.

Zatímco akcie jako celek mají dobré výsledky, jsou známé svou volatilitou. Není neobvyklé, že se akcie během jediného roku změní o 50 procent, ať už nahoru, nebo dolů.

Vybrat si strategii, kterou lze dodržet

Dokáže obchodník snést vyšší míru rizika, aby dosáhl vyššího výnosu? Klíčové je znát svou toleranci k riziku a vědět, zda se při poklesu investic nedostaví panika. Za každou cenu se chce vyhnout prodeji klesající investice, pokud má ještě potenciál růstu. Může být demotivující prodat investici, jen aby investor sledoval její další růst ještě výše.

Investor by se měl ujistit, že rozumí své investiční strategii, což mu dá větší šanci, že se jí bude držet, i když upadne v nemilost. Žádný investiční přístup nefunguje ve 100 % případů, proto je klíčové zaměřit se na dlouhodobý horizont a držet se svého plánu.

Znát svůj časový horizont

Jedním ze způsobů, jak lze skutečně snížit riziko, je zavázat se, že budou investice drženy déle. Delší doba držení poskytne více času na překonání vzestupů a poklesů trhu.

Finančníci měli být schopni udržet investice alespoň tři až pět let, a čím déle, tím lépe. Pokud to investor nedokáže, mohou být lepší volbou krátkodobé investice, například spořicí účet s vysokým výnosem.

Čas tedy lze při investování využít jako velkého spojence. Cenné pro ty, kteří se zavázali investovat dlouhodobě, je také to, že nemusí trávit veškerý čas sledováním svých investic a trápit se krátkodobými pohyby. Mohou si nastavit dlouhodobý plán a pak jej (většinou) přepnout na autopilota.

Ujistit se, že jsou investice diverzifikované

Žádná investiční strategie nefunguje vždy. Proto je tak důležité, aby bylo portfolio diverzifikované. Vložit všechny peníze do jedné nebo dvou akcií se může zdát vzrušující, avšak diverzifikované portfolio s sebou nese menší riziko a v dlouhodobém horizontu by mělo stále přinášet solidní výnosy.

Skvělým levným způsobem, jak snadno dosáhnout diverzifikace, jsou indexové fondy. Umožňují investovat do velkého počtu společností, které jsou seskupeny na základě například velikosti nebo zeměpisné polohy. Vlastnictvím několika takovýchto fondů si lze v krátké době vytvořit diverzifikované portfolio.

Je nyní vhodná doba pro nákup akcií na delší období?

Pokud se na akciový trh investor dívá z dlouhodobého hlediska a řádně diverzifikuje své portfolio, je téměř vždy vhodná doba pro investování. Je to proto, že trh má tendenci v průběhu času růst a čas na trhu je důležitější než načasování trhu.

To však neznamená, že by obchodník měl hned všechny své peníze vrhnout na trh. V krátkodobém horizontu by mohl hodně stoupnout nebo klesnout. Místo toho je rozumnější investovat pravidelně, každý týden nebo každý měsíc, a v průběhu času peníze přidávat.

Ačkoli pro dlouhodobé investování může být vhodná jakákoli doba, může být obzvláště výhodné, když už akcie hodně klesly, například během recese. Nižší ceny akcií nabízejí příležitost nakoupit akcie se slevou, což může potenciálně nabídnout vyšší dlouhodobé výnosy. Při výrazném poklesu akcií se však mnoho finančníků bojí nakupovat a využít toho.

To je další důvod, proč je výhodné investovat pravidelně v dobrém i zlém: Bude možné pokračovat v navyšování investice, i když cena klesá, a pravděpodobně tak investor získá výhodnou nabídku. To ovšem znamená, že musí plánovat dopředu.

Proč jsou dlouhodobé investice dobré?

Dlouhodobé investice dávají příležitost vydělat více než při krátkodobých investicích. Háček je v tom, že obchodník musí mít dlouhodobou perspektivu a nenechat se vyděsit z trhu proto, že investice klesla, nebo proto, že chce prodat s rychlým ziskem.

A tím, že se zaměří na dlouhodobou perspektivu – zaváže se, že nebude prodávat své investice při poklesu trhu – bude schopen vyhnout se krátkodobým šumům, které vykolejí mnoho finančníků. Zaměřením se na dlouhodobý horizont může přečkat výkyvy.

Dlouhodobé investování také znamená, že se investor nemusí neustále soustředit na trh tak, jak to dělají krátkodobí obchodníci. Své peníze může pravidelně investovat na autopilota a pak se věnovat věcem, které jej opravdu baví, a ne se starat o pohyby trhu.

Dlouhodobé investování je jedním z nejlepších způsobů, jak dlouhodobě budovat bohatství. Prvním krokem je však naučit se myslet dlouhodobě a vyhnout se obsedantnímu sledování každodenních vzestupů a pádů trhu.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang