Bezpečné investice pro seniory

Čím více se člověk blíží k důchodovému věku a statutu seniora, tím méně rizik chce se svými investicemi podstupovat. Seniorský věk se pojí s menším příjmem, proto se hodí včas prozkoumat co nejlepší investice pro seniory, které zhodnotí těžce vydělané peníze. Zároveň je třeba najít bezpečné investice, které s sebou nesou minimální riziko.

Vstup do seniorské fáze života sebou nese potřebu změnit investiční strategie. Senior už nepracuje a pokud byl dříve rizikovým investorem, je třeba přejít na bezpečnější chování. Naštěstí existuje řada investičních možností, které mohou poskytnout pohodlnou kombinaci rizika a odměny

Diverzifikace investičního portfolia

Nejlepší investiční možností pro starší investory je nevkládat všechna vejce do jednoho košíku, aby mohli lépe řídit riziko. Diverzifikace portfolia rozloží investice do mnoha nástrojů. Díky tomu nepřijdete investor o všechno, pokud dojde k poklesu jedné investice.

I v seniorském věku se dá zaměřit na potenciál růstu investic, aby investor čelil míře inflace v ekonomice a také se připravil na mnoho let v důchodu.

Bezpečné investice pro seniory

I když je s každou investicí spojena určitá míra rizika, některé možnosti jsou bezpečnější než jiné. Ačkoli tyto bezpečnější možnosti pravděpodobně nenabídnou potenciál růstu jako možnosti s vyšším rizikem, v případě, že se investice zvrtne, odejde investor alespoň s jistinou. Bezpečnost investice spočívá v tom, že je pojištěna.

Investice na spořicí účet

Technicky vzato není spořicí účet investicí. Pokud je však část peněz uložena na úročeném spořicím účtě, vydělá majtel na úrocích, které spořící účet přinese. V tomto ohledu tedy funguje podobně jako skutečné investice. Vzhledem k tomu, že spořicí účty jsou pojištěny státem, nepřijdete majitel o své peníze, pokud finanční instituce zkrachuje.

V dnešní digitální době se dá založit spořicí účet u online banky, která pravděpodobně vyplatí vyšší úrok než kamenné bankovní instituce. Vysoce výnosné spořicí účty online přinášejí úrok 2,5 % nebo více, protože jsou odděleny od režijních nákladů kamenných institucí. Online banka musí být pojištěna. V České republice má pojištění vkladů na starosti Garanční systém finančního trhu.

Státní dluhopisy

Stejně jako spořicí účty nejsou státní dluhopisy investicemi v pravém slova smyslu. Správněji jsou klasifikovány jako spořicí nástroje, ale stejně jako spořicí účty generují úroky za návratnost jistiny nákupu.

České státní dluhopisy jsou poměrně bezpečnou investicí. Nelze u nich však očekávat závratné zisky. Naopak je potřeba počítat s delší dobou splatnosti. Dluhopisy mají tedy poměrně nízkou likviditu.

Státní dluhopis má předem stanovené datum splatnosti. K tomuto datu dojde k vyplacení investované částky se smluveným úrokem.

Dluhopisy je možné rozdělit podle doby splatnosti do tří kategorií:

  • krátkodobé – doba splatnosti je kratší než jeden rok
  • střednědobé – doba splatnosti je jeden rok až deset let
  • dlouhodobé – doba splatnosti přesahuje deset let

Doba splatnosti nejčastěji nakupovaných dluhopisů, které vydává Česká republikou, se pohybuje mezi deseti a patnácti lety. Takové dluhopisy mají smysl i pro investory na prahu důchodu.

Pokud je majitel dluhopisů ve finanční tísni, může své spořicí dluhopisy kdykoli zpeněžit před datem jejich splatnosti. S předčasným prodejem dluhopisů se obvykle nepojí žádné sankce. Investor pouze přijde o slíbené úroky.

Dluhopis Republika pro občany ČR

Specifikum České republiky jsou Dlhopisy Republika vydávané výhradně pro české občany. Jejich splatnost je 6 let a jedná se o jednu z nejbezpečnějších investic, kterou současná stuace nabízí. Investoři si mohou vybrat z několika variant státních dluhopisů.

Jsou to tyto tři typy Dluhopisu Republiky:

  • Dluhopisy Republika s fixním výnosem
  • Dluhopisy Republika proinflační – výnos z proinflačních státních dluhopisů zcela chrání investici před inflací a k tomu je přidána marže ve výši 0,5 %
  • Dluhopisy Republika reinvestiční – rostoucí roční výnos

Proinflační dluhopisy jsou v současnosti nejoblíbenější variantou. Splatnost 6 let je vhodná i pro starší seniory. Státní dluhopisy jsou podpořené plnou důvěrou a úvěrem vlády. Je to bezpečná investice, která seniorům zaručuje, že o investovanou jistinu nepřijdou.

Investice do podnikových dluhopisů

Na rozdíl od státních dluhopisů nejsou podnikové dluhopisy pojištěny, v případě nesplacení jistiny či úroků se tak nelze obracet na Garanční systém finančního trhu. Investor by měl být velmi obezřetný zvláště v případech, jeví-li se nabídka na první pohled velice výhodně, například pokud je nabízen dluhopis s velmi vysokým výnosem.

Podnikové dluhopisy lze nakupovat jednotlivě nebo lze investovat do fondů podnikových dluhopisů, které představují soubor podnikových dluhopisů. Fondy krátkodobých podnikových dluhopisů rozkládají riziko na více podnikových dluhopisů ve fondu. Splatnost může být jeden a více roků.

Podnikové neboli korporátní dluhopisy nejsou pojištěny, takže investoři mohou chtít spolupracovat s profesionálem v oblasti správy aktiv, aby našli kvalitní fond korporátních dluhopisů se spolehlivou výkonností.

Investice do komunálních dluhopisů

Komunální dluhopisy se od státních dluhopisů liší zdrojem emise. Oba typy dluhopisů představují půjčky, které si investor bere, když kupuje dluhopis od emitenta. Komunální dluhopis však vydává jiný než vládní subjekt.

Komunání dluhopis je zastupitelný cenný papír, který vydává územní samosprávný celekem jako je město nebo obec. S komunálním dluhopisem je spojeno právo na splacení dlužné částky v nominální hodnotě, vyplacení výnosů z tohoto cenného papíru a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Tyto úroky pak obce vyplácí z daní či z konkrétních projektů, kterými na jejich úrovni mohou být například poplatky ze sportovních a kulturních akcí.

Investice do komunálních dluhopisů patří rozhodně mezi ty výnosnější možnosti, jak zhodnotit své peníze. Úroky z komunálních dluhopisů výrazně převyšují úroky na spořicích účtech. Výnosy z korporátních dluhopisů s průměrnými úroky okolo 7% však stojí ještě o úroveň výše.

Investice do termínovaných vkladů

Termínovaný vklad znamená uložení peněz na bankovní účet na předem dohodnutou dobu. Peníze musí tuto dobu zůstat na účtu a majitel s nimi nemůže disponovat. Za to pak investor dostane garantovaný úrok, který je zaručen po celou dobu uložení peněz.

Výše úroku se odvíjí od doby uložení peněz. Čím déle jsou peníze na účtu, tím vyšší je úrok. Termínované vklady se hodí pro investory, kteří neradi riskují a mají dostatečnou finanční rezervu.

Investice do fondů peněžního trhu

Fondy peněžního trhu slouží především pro krátkodobé uložení úspor. Doporučovaná doba investování je půl roku až jeden rok. Cílem fondu je dosáhnout vyššího zhodnocení než nabízí běžné spořicí účty a termínované vklady. Dosažení stanoveného cíle však není zaručeno.

Důvodem je vyšší rizikovost fondů. Portfolio fondu je sice složeno z méně volatilních nástrojů peněžního trhu a kvalitních dluhopisů, pokles jejich tržní hodnoty však není zcela vyloučen. V případě negativního vývoje trhu může hodnota takových fondů klesat.

Investice do akcií vyplácejících dividendy

Ve srovnání s jinými typy akcií, jako jsou například růstové akcie, které nabízejí vyšší výnosy, nesou akcie vyplácející dividendy obecně menší riziko. Akciové společnosti vyplácející čtvrtletní dividendy a jsou relativně likvidní.

Co s naspořenými penězi při odchodu do důchodu? Je lépe vše utratit, nebo část z nich dál investovat?

I když je třeba stále podstupovat rizika spojená s akciemi, plátci dividend také nabízejí šanci vydělat peníze pouhým růstem ceny akcií. Díky kombinaci růstu a příjmu může být investice do dividendových akcií řešením inflace.

Místo do akciových společností, které nabízejí nejvyšší výnos, je vhodné investovat do společností, které mají za sebou historii vyplácení zvyšování dividend v čase.

Investice do prioritních akcií

Prioritní akcie s sebou nesou větší riziko než dluhopisy, ale menší riziko než kmenové akcie. Dividendy jsou vypláceny držitelům prioritních akcií dříve než držitelům kmenových akcií, ale až poté, co jsou vyplaceny držitelům dluhopisů.

Tento středně rizikový typ může být tedy atraktivní pro seniory, jejichž míra komfortu rizika je o něco vyšší než bezrizikovost. Pokud člověk investuje do prioritních akcií, společnost, která je vydala, může pozastavit výplatu dividend, ale obvykle bude muset dorovnat investorovy ušlé platby.

Investice do anuitních fondů

Další z možností zajištění na důchod je pořídit si doživotní anuitu, kterou nabízejí životní pojišťovny a penzijní fondy. Jedná se o investiční smlouvu mezi investorem a pojišťovnou, která může mít různé formy a obvykle zahrnuje garantovaný výnos při stanovené sazbě. Anuita je pojistný produkt, takže svou investici provede investor u pojišťovny.

Většina klientů penzijních fondů a pojišťoven zatím volí spíše jednorázové vyrovnání, než doživotní rentu. Zejména proto, že je doba, po kterou spořili, relativně krátká a většinou si tak nestihli nakumulovat větší sumy.

Roli hraje i fakt, že si lidé obvykle plně neuvědomují hlavní výhodu doživotních anuit – pojistnou funkci pro případ dlouhověkosti.

Investice do vlastního kapitálu

Ačkoli využití vlastního kapitálu nemusí být v seniorském věku právě lákavé, lze považovat jako nouzový plán. Pokud má senior ve své nemovitosti dostatečnou výši vlastního kapitálu nebo pokud má zcela splacenou hypotéku, může tento kapitál využít pomocí úvěru na bydlení nebo zpětné hypotéky.

Ačkoli budete splácet úvěr na vlastní bydlení, nebudete muset splácet reverzní hypotéku. Jejich podmínky se u jednotlivých věřitelů liší, proto je vhodné se před tímto rozhodnutím poradit se svým finančním poradcem.

Investice do příjmů z pronájmu

Přestože vlastnictví nemovitosti k pronájmu není pro mnoho seniorů žádoucí investicí kvůli souvisejícím povinnostem údržby a udržování, může být v mnoha situacích lukrativním zdrojem příjmů.

Pokud majitel investiční nemovitosti nechce dohlížet na každodenní povinnosti, které zahrnují také jednání s nájemníky, může k těmto účelům najmout společnost pro správu nemovitostí. To se v závislosti na výši měsíčních příjmů z pronájmu nemovitostí často vyplatí.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang