Optimální investice – plánování investic a investiční strategie

Investování funguje nejlépe, když se provádí disciplinovaně a také systematicky. Co by měl člověk udělat, než se pustí do investování? Co je nezbytné v souvislosti s plánováním investic vědět?

Investování může přinést mnohem větší výnosy a zhodnocení úspor než ponechání peněz na spořicích účtech, proto se vyplatí nad různými možnostmi investování uvažovat. Rovněž se může vyplatit začít s novými finančními návyky. Jak začít investovat a co by měl každý začínající investor provést?

1. Stanovit si finanční cíle

První věc, kterou je třeba udělat, je stanovit si cíle pro investování. Odborník říká: „Stanovení investičního cíle je dobrý způsob, jak začít svou cestu investování a jak si zajistit disciplínu, aby se investor udržel na správné cestě – zejména když se akciové trhy rozkolísají.“

Každý má nějaké sny, něco, po čem touží – třeba navýšit svůj majetek, stát se rentiérem, zbavit se dluhů, naplánovat vzdělání pro své děti v zahraničí, koupit dům, financovat svatbu snů, mít dostatek kapitálu pro zahájení podnikání nebo jakýkoli jiný cíl. Na základě toho, čeho chce dosáhnout, se investor může začít rozhodovat, do čeho se vyplatí investovat.

Cíle jednoho investora mohou být podobné jako cíle jiného investora, s největší pravděpodobností však nebudou stejné. Cíle jednoho konkrétního investora jsou zpravidla jedinečné a v investování tvoří odrazový můstek.

Pokud má investor cílů více, měl by je seřadit podle priority. Dále je potřeba myslet na to, že dané cíle musí být realistické. V některých případech může pomoci zaměřit se nejprve na cíle, které mají být v nějakém smyslu přínosné, a cíle spadající do kategorie závazků nechat na později.

2. Analyzovat finance

Aby investor věděl, jak se dostane tam, kam směřuje, musí plně porozumět tomu, kde se nachází.

  • Tímto způsobem může zmapovat vzdálenost mezi současností a budoucností, kterou si přeje vytvořit.
  • Aby věděl, kolik může investovat pro dosažení stanovených cílů, musí zvážit také své finanční závazky.

Realistický přístup znamená pochopit, že pokud investor vydělává přibližně 45 000 korun měsíčně a za nájem utratí 25 000 korun, investovat 20 000 korun měsíčně nejspíš nebude možné, protože by neměl na elektřinu, potraviny, zábavu apod. Je třeba odečíst finanční závazky od pravidelného příjmu a zůstane likvidní číslo představující částku, kterou lze investovat.

3. Zvážit časové rozvržení cílů

První kroky má investor za sebou:

  • Má přehled, o co usiluje.
  • A také má přehled o tom, jaký kapitál má k dispozici pro dosažení těchto cílů.

Dále se člověk musí zamyslet nad tím, jak dlouho může dosažení stanovených cílů trvat. Opět při tom musí realistický. I když si možná chce koupit svůj první domov v příštích dvou letech, musí zvážit, kolik peněz a času bude dosahování tohoto cíle skutečně vyžadovat.

4. Být ochotný riskovat

Je třeba si uvědomit, že při investování jsou finance vystaveny riziku. Navzdory možným vysokým výnosům se trh může také na nějakou dobu zhroutit a lidé mohou o značnou část svých úspor přijít, pokud peníze v tu dobu vyberou.

Investoři musí být ochotni více či méně riskovat. Vysoce rizikové investice se mohou propadnout ve své hodnotě stejně rychle, jako mohou vzrůst. Investor musí být schopen přečkat období, kdy jeho investiční portfolio vykazuje značné ztráty.

Investiční příležitosti s vyšším rizikem nabízejí šanci na vyšší výnosy. Riziko je součástí investování, přesto je zčásti na investorovi, jakou míru rizika si zvolí. To, jaké riziko je ochotný podstoupit, poté ovlivní výběr té nejlepší investice.

Výše rizika, kterou investor může podstoupit, se odvíjí od různých faktorů. Patří mezi ně výše příjmu, výše finančních závazků, počet závislých osob apod. Pokud se investor obává velkých ztrát, měl by zvolit jednu z možností s nižším rizikem. Pokud je ochotný riskovat a má dostatečný příjem na to, aby si to mohl dovolit, může zvolit rizikovější investici.

5. Vyrovnat rizika pomocí diverzifikace

Investorům se doporučuje nevkládat všechna vejce do jednoho košíku. To znamená, že je vhodné rozložit riziko přes více investic. Pokud jedna investice nevyjde, jsou tu i ty další, které v ideálním případě přinesou uspokojivější výsledky. Více finančních nástrojů bude sice obtížnější sledovat, na druhou stranu představují pojistku proti velké ztrátě.

Například burzovně obchodované fondy (ETF) nabízejí snadný způsob diverzifikace – mnohé z nich umožní získat pozici a podíl ve stovkách různých akcií, navíc se za diverzifikaci přes ETF fondy platí jen velmi nízký poplatek.

Pokud člověk neví, jaké jsou možnosti diverzifikace u investice, může stát za to se inspirovat úspěšnými investory.

Mezi oblíbené možnosti diverzifikace u zkušených investorů patří investice do nemovitostí včetně pozemků. Hodnota nemovitostí totiž není až tak konstantní, jak by se mohlo zdát. Ideální je do nich vložit peníze v době, kdy jejich hodnota stoupá. Výhodou investice do nemovitostí jsou i určité daňové benefity, například možnost odpisu nemovitosti.

Pokud jde o investice do zlata či jiných kovů, jsou názory zkušených investorů různé. Zlato a stříbro vždy patřily mezi nejznámější cenné kovy, které si pořizovali majetní lidé. Není se čemu divit, jejich hodnota je stále vysoká a dlouhodobě roste.

Momentálně investuje do zlata zhruba jen 1 % populace. Nejčastěji se prodávají slitky o hmotnosti jedné unce. Stříbro je také z pohledu investice velmi výhodné.

zlato-8925804
Investice do zlata se vyplatí, přesto do něj investuje pouze 1 % populace.

6. Nenechat se unést

Investoři by se měli vyvarovat emocí z investičních novinek a módních výstřelků. Je potřeba si uvědomit, že investiční mánie přicházejí a odcházejí. A ne vždy se vyplatí jim podléhat, protože velké zisky už mohou být realizovány a investice nemusí být úspěšná.

Investor by si měl klást tyto otázky:

  • Zda opravdu věří, že nejnovější investiční příležitost bude přinášet další a další výsledky.
  • Zda se nejedná o bublinu, která čeká na své splasknutí.

Emoce si najdou cestu do většiny životních rozhodnutí. Někdy mohou být užitečné, jenže jindy akorát naruší schopnost logického uvažování.

Je nutné brát v potaz skutečnost, že současná doba nahrává investičním podvodům, kterým lidé často podléhají. Proč? Důvodem, proč se podvodníkům daří, je mimo jiné častější využívání digitálních transakcí namísto hotovosti a také zhoršení finanční situace mnoha rodin.

Rozhodně je tedy namístě opatrnost. Každý potenciální investor by si měl udělat pečlivý průzkum, než skutečně investuje. Platí to zejména v případě investičních příležitostí, které slibují lukrativní výnosy.

Moderním způsobem investování je ovšem investice skrze investiční platformy. Klienti zde mají své investiční portfolio na míru a mohou zvolit, do čeho investovat a s jakým rizikem. Pro srovnání je dobré přečíst si článek o platformách Portu vs. Fondee.

Držet emoce na uzdě je potřeba i při sledování stávajících investic. Investice, která je krátkodobě ztrátová, se může později ukázat jako velmi výnosná.

7. Zajistit si likviditu pro investování

Investor musí brát v potaz likviditu investic. Může totiž nastat situace, kdy bude potřebovat peníze z investice ihned. A to v mnoha případech nelze, popřípadě se to neobejde bez velkých ztrát.

Příkladem takové situace je pandemie koronaviru, která změnila finanční fungování řady lidí. Pokud investor neměl dostatek kapitálu pro uspokojení běžných potřeb, musel sáhnout po penězích z investice. Důvodem mohla být například ztráta zaměstnání nebo (krátkodobé) snížení platu.

Málo likvidní je kupříkladu investice do nemovitosti, protože neumožňuje získat finanční prostředky zpět dostatečně rychle (prodej domu nějakou dobu trvá). Akcie jsou oproti tomu likvidní aktiva, jelikož je lze prodat, resp. směnit za použitelné peníze prakticky ihned.

Vždy je lepší své úspory investovat jak do likvidních, tak do méně likvidních aktiv.

Zároveň je výhodnější investovat dlouhodobě. Například akciové trhy mají v krátkodobém horizontu podobnou pravděpodobnost poklesu jako růstu. Při správně diverzifikovaném portfoliu platí, že čím déle lidé investují, tím větší šanci mají na celkové zhodnocení a realizování zajímavých zisků.

8. Dobře se připravit

Důležitým krokem je pochopení příležitostí, které jsou k dispozici.

  • Investovat pouze do farmaceutických společností a očekávat od nich pouze růst nemusí být vždy ideální. Naopak se do popředí zájmu mohou dostat investiční příležitosti přes výrobní a logistické společnosti, které dlouhodobě rostou.
  • Dobře zavedené a dobře řízené větší společnosti mohou nabídnout větší stabilitu v následujících letech.
  • Může dávat smysl se poohlédnout i po jiných než populárních investičních možnostech do technologických FAANG společností (ty zahrnují společnosti Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Alphabet/Google). Při větších výnosech v minulých letech by mohlo dojít ke zpomalení růstu, zejména s ohledem na změny ohledně kontroly a legislativy.

Je důležité nezapomínat na to, že základem dobrého investičního plánování a strategie je průzkum, který by měl hrát zásadní roli při rozhodování o způsobu investování, zejména vzhledem k množství dostupných nástrojů. Informovaná investiční rozhodnutí jsou základem úspěchu.

9. Zjistit typ investora

Typ investora závisí hlavně na toleranci k riziku a také na tom, kolik času chce investor věnovat správě účtu a kdy plánuje peníze použít.

Čím delší je časový horizont, tím větší riziko může investor časem podstoupit.

Pokud je investor spíše typ člověka, který chce investice jednou nastavit a poté mít klid, může se přiklonit k investicím do fondů. Ty umožňují snížit riziko nákupem více podílů namísto nákupu jednotlivých akcií, dluhopisů nebo jiných aktiv, která by investor musel pečlivěji sledovat.

Již zmíněné ETF fondy jsou vhodné právě pro investory, kteří své investice chtějí nastavit a poté na ně zapomenout. Automaticky upraví toleranci k riziku na základě věku, což je také důvodem, proč jsou oblíbené i u odborníků. Přesto je vhodné investice průběžně kontrolovat a v investování i nadále pokračovat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang