Kouč osobního rozvoje – jak se stát koučem – vztahový a mentální kouč

Jedním ze základních pilířů úspěchu je zdokonalování se a seberozvoj. Nezáleží na tom, jestli se člověk rozhodne zlepšit se ve sportu, kariéře, nebo chce zapracovat na svém sebevědomí a produktivitě. Se všemi těmito věcmi a se spoustou dalších dokáže pomoct kouč osobního rozvoje.

Nespočet profesionálních sportovců, manažerů a politiků má kouče, kteří jim pomáhají zlepšovat se a překonávat jejich slabiny. Co přesně ale profesionální kouč dělá a jak může člověk z profesionálního životního koučinku těžit?

Kdo je to osobní kouč

Kouč osobního rozvoje je někdo, kdo člověku pomůže rozpoznat, jaké jsou jeho životní cíle, a pomůže mu jich dosáhnout. Mnozí lidé se mohou ocitnout v situaci, kdy proplouvají životem bez skutečných cílů, ambicí nebo účelu.

Kouč osobního rozvoje jim může pomoci poznat jejich silné a slabé stránky a může pomoci zjistit, jaký potenciál daný člověk má. Koučink probíhá většinou tak, že kouč položí řadu otázek, aby člověka poznal jako osobnost, zjistil jeho silné a slabé stránky a pochopil jeho cíle.

Osobní kouč také pomáhá uvědomit si, jestli je člověk v životě šťastný, v jakém stavu mysli se nachází a jaký je stav jeho vztahů. To všechno může být pro správný osobní koučink velmi důležité, proto je vždy na místě jednat s osobnostním koučem otevřeně. Pokud klient není ke svému kouči zcela upřímný, nemůže ze sezení vytěžit maximum.

Jak kouč osobního rozvoje pracuje

Mnoho koučů osobního rozvoje se rozhodlo nenabízet přímé rady a neříkat člověku přesně, co má dělat. Místo toho se snaží svého klienta k odpovědím přivést. Úkolem osobního kouče je upozornit na problémy a nabídnout návrhy.

Jedním z hlavních úkolů kouče osobního rozvoje je diskutovat s klientem o jeho přístupu. Ať už se jedná o osobní život, vztahy, nebo práci. Když se člověk rozhodne rozvíjet určité dovednosti — například rétorické schopnosti, nebo třeba hospodaření s penězi, kouč osobního rozvoje mu může pomoci najít k tomu motivaci.

Pro sebezdokonalování neexistuje věkové omezení. Mnoho lidí začíná s spolupracovat s koučem už v dětství. Jedná se často o sportovce, kterým kouč pomáhá s motivací a dosahováním vytyčených cílů. Většinou se ale setkáme s kouči, kteří pracují s již dospělými lidmi.

Kouč osobního rozvoje se může zabývat všemi základními oblastmi života svého klienta, od emocí a vztahů až po kariéru a dovednosti. Kouč osobního rozvoje potřebuje od svého klienta upřímnost, aby mohl vypracovat na míru šitý a účinný plán rozvoje, který mu pomůže posunout se k cíli, kterého chce dosáhnout.

Kouč osobního rozvoje pomáhá v mnoha aspektech života.

Na co se připravit

Aby člověku plán osobního rozvoje pomohl, musí se připravit začít provádět trvalé a postupné změny a být odhodlán jich dosáhnout. Je tedy dobré se obrnit trpělivostí a nevychylovat se z plánu, který kouč nastavil, hned po prvním neúspěchu.

Osobní rozvoj se v jistém smyslu podobá jarnímu úklidu. Jde vlastně o zhodnocení aspektů vlastního já a jejich seřazení podle důležitosti. Kouč může být obzvláště cenný v tom, že dokáže pomoci analyzovat myšlenky, přání a aspirace a dát jim váhu tím, že svému klientovi poskytne objektivní pohled na věc.

Mnoho lidí, kteří přicházejí na koučování, jsou ti, kteří pomáhají ostatním. Dávají skvělé rady a mohou pomoci svým přátelům a rodině najít směr. Když však jde o to, aby pomohli sami sobě, jde to těžko. Mají problém uvést své vlastní rady do praxe.

Koučování osobního rozvoje je o konání. Jde o to posunout se vpřed. Protože VĚDĚT a KONAT není to samé. Úkolem kouče je nalézt motivaci, kterou člověk potřebuje, aby mohl začít a v seberozvoji pokračovat.

Vztahový kouč

Řada lidí osobního kouče vyhledává, aby jim pomohl identifikovat a řešit problémy ve vztazích a společenském životě. Často jde o problémy ve vztazích s rodinou, nebo o problémy s navazováním a udržováním přátelství. Online seznamování se stává stále oblíbenější cestou pro moderní nezadané, a orientace v jeho složitém prostředí může být bez správného vedení skličující, což je důvod, proč se mnoho lidí obrací na vztahové kouče pro odborné rady a podporu.

Vztahový kouč pracuje většinou tak, že svému klientovi položí sadu otázek týkající se toho, jak se cítí ve svém společenském životě a ptá se i na minulé vztahy. Dělá to proto, aby mohl pochopit, které oblasti ve vztazích klienta mohou potřebovat zlepšení. Může jít o to, jak daný člověk dovolí lidem, aby se k němu chovali, nebo jak se chová k ostatním on.

Mnoho problémů ve vztazích může pramenit z problémů se sebevědomím. Dobrý vztahový kouč může pomoci sebevědomí zlepšit a zmírnit případné obavy, které může člověk souvislosti se vztahy mít.

Jestliže existují překážky, které brání v tom, aby člověk pokročil ve vztazích s přáteli, přítelem, přítelkyní nebo kolegy, kouč osobního rozvoje může pomoci je identifikovat a překonat.

Nakládání a hospodaření s penězi

Jedná se také o velmi častý důvod, proč se lidé rozhodují využít spolupráci s osobním koučem. Peníze jsou v moderním světě jedním z největších stresových faktorů. Mohou mít negativní dopad na psychický stav, vztahy, a dokonce i kariéru.

Starosti s penězi, jako jsou účty nebo dluhy, mohou zcela ovládnout myšlenky člověka a vrhnout stín na ostatní aspekty jeho života, které začne zanedbávat. Proto je důležité naučit se efektivně hospodařit s penězi.

Kouč osobního rozvoje může pomoci identifikovat všechny tyto problémy a řešit případné potíže, jako je hazardní zacházení s penězi, nadměrné utrácení nebo zapomnětlivost, pokud jde o účty. Osobní kouč může pomoci tyto problémy zvládnout obvykle tím, že navrhne individuální plán hospodaření s penězi, který pomůže člověku lépe spravovat jeho finance.

Mentální kouč

Bez toho, aby člověk efektivně pracoval se svými silnými i slabými stránkami se se seberozvojem začíná jen těžko. Dalo by se říct, že se jedná o jednu z nejdůležitějších oblastí, ve které dokáže mentální kouč člověku pomoct.

Určení silných a slabých stránek je jednou z prvních věcí, na kterou se kouč osobního rozvoje zaměří. Každý člověk má své vlastní silné a slabé stránky, které je třeba identifikovat, pokud se chce stát svým nejlepším já. Kouč může člověku pomoct třeba i se sebeprezentací při hledání zaměstnání.

Řešení slabých stránek může být náročné, ale mentální kouč jím svého klienta provede a pomůže mu s ním. Z dlouhodobého hlediska se to rozhodně vyplatí. Člověk se stane silnějším, motivovanějším a sebevědomějším.

Jak najít správného kouče

Je důležité najít kouče, jehož osobnost a styl koučování bude člověku vyhovovat. Zdravý koučovací vztah je založen na důvěře a vzájemném porozumění. Aby si ale člověk z koučování odnesl to podstatné, musí se s koučem cítit dobře a být sám sebou.

Většina koučů osobního rozvoje nabízí bezplatnou konzultaci nebo seznamovací hovor, aby si vyzkoušeli, zda se ke svému klientovi hodí. Je dobré oslovit více z těch, o kterých si myslíme, že bychom s nimi rádi spolupracovali a vybrali toho, který nám sedí nejvíce.

Jak začít a jak se stát osobním koučem?

Jak se stát koučem

Pracovat jako osobní kouč může být sice náročné, ale velmi naplňující a důležité povolání. Cest, kterými se dostat k tomu, že se člověk stane osobním koučem je celá řada. Existuje ale několik pravidel, které zvyšují šance, že se člověk začne jako osobní kouč živit.

Jedním z dobrých začátků je vzdělání. K tomu, aby se někdo mohl stát koučem osobního rozvoje, není nutné mít vysokoškolské vzdělání. Může ale pomoci osvojit si dovednosti, díky nimž jsou koučové úspěšní.

Neexistuje žádný specifický titul životního kouče, jsou ale obory, které mají ke koučinku blízko a rozhodně mohou pomoct. Jde třeba o psychologii, obchodní management nebo filozofii.

Další předpoklad k tomu, jak se stát koučem je certifikace kouče. Opět platí, že není povinností získat certifikát kouče, ale může pomoci rozšířit okruh klientů a zlepšit poskytované služby. Potřebné certifikáty uděluje třeba Mezinárodní federace koučů (ICF).

I v České republice ale existuje celá řada organizací, které své klienty učí jak se stát koučem a důležitým dovednostem. Jde hlavně o etické a profesní standardy, komunikační dovednosti, rozvíjení důvěry, nebo tvorba plánů a strategií seberozvoje.

Jak s koučováním začít

Kouč osobního rozvoje pracuje samostatně a provozuje vlastní firmu. Je dobré si tedy naplánovat obchodní strategii a zjistit, jaká je konkurence, jaké služby poskytuje a jaké ceny si účtuje, aby mohl člověk poskytovat stejné nebo lepší služby. Je dobré zaměřit se také na marketingový plán, strategii podnikání, a vypracovat si podnikatelský plán.

Stejně důležité je také dát o sobě potenciálním klientům vědět. Své služby můžete propagovat mnoha způsoby. Mezi nejúčinnější formy propagace patří placená reklama, sociální sítě, vlastní webové stránky a později také osobní doporučení.

Jaké dovednosti osobní kouč potřebuje

První z dovedností je rozhodně komunikace. Důležitou součástí práce každého kouče osobního rozvoje jsou dobré komunikační dovednosti, zejména naslouchání. Je nutné věnovat velkou pozornost problémům, které klient má, a zároveň mu jasně sdělovat svůj pohled, aby pochopil, jaké by měli být jeho další kroky.

Další důležitou schopností je být vůdčí osobnost. Koučové osobního rozvoje přebírají roli mentora a působí jako vůdce svých klientů. Jako vůdce musí modelovat pozitivní chování a emoce, které mohou jeho klienty inspirovat. Tento proces je snazší, pokud ke kouči jeho klient vzhlížejí jako k někomu, komu může důvěřovat.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang