Jednotarifní sazba – co to je a jak se liší od dvoutarifní

jednotarifní sazba

Jednotarifní sazba elektřiny je typ odběru elektrické energie, kdy konečný spotřebitel platí za odebranou elektřinou jeden tarif, nezávislý na době spotřeby. Je vhodný především pro menší odběry, tedy pro domácnosti a rekreační objekty bez elektrického ohřevu vody a vytápění.

Co je to jednotarifní sazba?

Jednotarifní sazba je typ tarifu, který se používá pro vypočítání ceny za spotřebovanou elektrickou energii. Je to jednoduchý způsob, jak stanovit cenu za energii, kterou spotřebitel spotřebuje.

Jednotarifní sazba počítá s jednou cenou za všechny jednotky spotřebované energie. Ceny za jednotlivé jednotky energie se nezmění, pokud nedojde k změně zákona nebo vládních předpisů.

Tento tarif ceny se obvykle používají pro domácnosti a malé podniky, které mají malou spotřebu.

Rozdíl oproti dvoutarifní sazbě

Oproti dvoutarifním sazbám za elektřinu nemůže distributor elektrické energie spotřebu konečného uživatele nijak ovlivnit a musí mu v každém okamžiku rezervovat a být schopen dodat proud o velikosti nominální hodnoty hlavního jističe.

Pro domácnosti s vyšší spotřebou energie přestává být jednotarifní sazba výhodná. Dvoutarifní sazba jim umožní v určitých časech využívat levnější cenu elektrické energie.

Výměnou za to požaduje distributor elektřiny blokování spotřebičů s vysokou náročností v době platnosti vysokého tarifu. Mezi tarify přepíná pomocí hromadného dálkového ovládání a reguluje tak zatížení energetické sítě.

Kdy zvolit dvoutarifní sazbu?

Dvoutarifní sazba je výhodnější, pokud mají spotřebitelé různé nároky na spotřebu elektřiny. Dvoutarifní sazba nabízí nižší sazbu pro méně náročné období a vyšší sazbu pro více náročné období, což dává spotřebitelům možnost volby, aby se mohli rozhodnout, kdy je pro ně výhodnější spotřebovat více či méně energie.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang