Hlavní jistič

Hlavní jistič je samočinný vypínač, umístěný na odběrním místě, který při překročení nastavené hodnoty odběru přeruší dodávku elektrické energie. Překročení je možné buď přetížením, nebo při zkratu.

Distributor elektrické energie zpoplatňuje používání elektrické přípojky mimo jiné právě podle hodnoty hlavního jističe. Této hodnotě totiž odpovídá i takzvaný rezervovaný příkon – distributor elektřiny se jím zavazuje, že pokud se konečný spotřebitel rozhodne využít maximální povolený příkon, distributor mu požadované množství elektřiny bude schopen okamžitě dodat.

Hlavní jistič chrání odběratele před úrazem či před požárem, pokud u některého z elektrických přístrojů nastane závada, a zároveň chrání distribuční síť před přetížením a následným kolapsem. Hlavní jistič je určen k tomu, aby zvládl velké proudové zatížení hlavních přívodních vodičů přivádějících elektrickou energii do domu.

Hlavní jistič může být podle charakteristiky odběru buď jednofázový, většinou pro byty nebo rekreační objekty, nebo třífázový, většinou pro rodinné domy nebo místa, kde jsou používány náročnější spotřebiče (ohřev vody, vytápění).

Hodnota hlavního jističe

Hodnota hlavního jističe se uvádí v ampérech. Pokud je třeba vypočítat jeho hodnotu podle maximálního očekávaného příkonu instalovaných spotřebičů, používá se výpočet P=U*I, kde P znamená celkový příkon ve wattech, U napětí v síti (standardně 220 V) a I velikost proudu, tedy hodnotu hlavního jističe.

U bytu s hlavním jističem 1× 20 A je tedy možné připojit a současně zapnout spotřebiče o příkonu 4,6 kW.

U třífázových jističů se používá modifikovaný vzorec P=3*U*I. U rodinného domu s jističem 3×25 A je možné připojit a současně zapnout spotřebiče o příkonu 17, 25 kW. V tomto případě je třeba dbát na jejich rovnoměrné rozdělení mezi jednotlivé fáze.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang