Fotovoltaická elektrárna Brno Tuřany

Fotovoltaická elektrárna Brno – Tuřany představuje čtvrtou největší, respektive nejvýkonnější elektrárnu tohoto druhu v ČR. Stavba o rozloze zhruba 40 hektarů se nachází na pozemcích letiště Brno – Tuřany, v jeho těsné blízkosti. Projekt, který je realizován na pronajaté ploše, která nebude ze strany letiště v nadcházejících 25 letech, tedy během životnosti fotovoltaické elektrárny, žádným způsobem využívána.

Projekt byl již od samotného prvopočátku koncipován do tří základních fází, jejichž výsledkem je především levná elektřina. Období realizace bylo mezi lety 2009 a 2010.

Solární elektrárny obdobného charakteru se povětšinou skládající z tisíců polykrystalických panelů a nejinak tomu je i v tomto případě. Téměř 90.000 panelů Tianwei předkládá instalovaný výkon 21,2 MW, který byl získáván postupným budováním elektrárny.

Tato solární elektrárna byla tedy po částech 8,1 MW, 7,5 MW a 5,4 MW. Ročně je plánováno vyrábět necelých 18 GWh. Jde o pevně instalované panely bez možnosti natáčení.

Strůjce FVE Brno – Letiště Tuřany

Komplex solární elektrárny vznikal pod záštitou investora, společnosti Brno Solar Park a náklady celého díla se šplhají k částce 1,7 miliardy, z čehož vyplývá finanční náročnost na 1 MW kolem cca 800 milionů korun. Hlavním dodavatelem byla společnost OHL-ŽS a.s. a co se týče technologie VN, bylo zařízení zajištěno firmou Power-Energo.

Provozovatelem FVE Brno – Tuřany jsou společnosti BS Park I. s.r.o., BS Park II. s.r.o. a BS Park III. s.r.o. Rozvodovou společností je E. ON Distribuce.

Vzhledem k tomu, že se fotovoltaická elektrárna nachází v blízkosti brněnského letiště Tuřany, je zcela logické, že jej využívá také jako záložní zdroj elektrické energie. Pohled z výstavby elektrárny. Solární elektrárna je postupně osazována fotovoltaickými panely.

Za plotem elektrárny toho člověk moc nespatří. Velikost solární elektrárny si uvědomíme pohledem na délku plotu, který ji obepíná.

Pokud jste někdy přistávali v Brně na letišti, zcela jistě jste si všimli modré hladiny rybníka, který se nachází v blízkém okolí letiště. Nyní si můžete být jisti, že to není rybník, ale čtvrtá největší fotovoltaická elektrárna v České republice – Solární elektrárna, Brno Tuřany.

Společnost JUFA

Hlavním předmětem činnosti investiční skupiny JUFA je energetika – zejména obnovitelné zdroje energie, zejména fotovoltaické elektrárny.

Za více než deset let působení v této oblasti získali značné zkušenosti v oblasti solární energetiky, a to jak z hlediska vývoje, výstavby, optimalizace výroby, tak i akvizic. Investiční skupina JUFA v současné době vlastní 32 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 82 MW.

Jako investiční společnost disponuje JUFA Investment Group detailní znalostí legislativy upravující provoz obnovitelných zdrojů energie v České republice. Mají rozsáhlou praxi v jednání s bankami, státními orgány a oborovými sdruženími.

Dlouholeté zkušenosti jim také umožňují hledat vhodná řešení, která zajistí nejen stabilní provoz solárních parků, ale také rozvoj a prosperitu v dalších oblastech, které jsou zajímavé, jako jsou utility, infrastruktura nebo komerční nemovitosti.

E.ON

E.ON je evropská nadnárodní elektrárenská společnost se sídlem v německém Essenu. Provozuje jednoho z největších světových poskytovatelů služeb v oblasti elektrické energie ve vlastnictví investorů. Název pochází z latinského slova aeon, z řeckého aion, což znamená věk.

Působí ve více než 30 zemích a má přes 33 milionů zákazníků. Jejím generálním ředitelem je Leonhard Birnbaum. Společnost E.ON vznikla v roce 2000 spojením společností VEBA a VIAG.

Skupina E.ON je jedním z největších evropských provozovatelů energetických sítí a energetické infrastruktury a poskytovatelem inovativních zákaznických řešení pro 50 milionů zákazníků. Rozhodujícím způsobem tak prosazuje energetickou transformaci v Evropě a zasazuje se o udržitelnost, ochranu klimatu a budoucnost planety.

Solární energie v České republice

Elektřina je klíčovou hnací silou ekonomické stability, proto je nezbytné mít přístup k čistým a udržitelným zdrojům energie. Vzhledem k rostoucím obavám ze změny klimatu a emisí skleníkových plynů se očekává, že vláda České republiky zvýší podíl čisté energie. V roce 2019 měla země celkovou kapacitu 2071 MW, která vyráběla přibližně 2,3 TWh energie. Obnovitelné zdroje energie se na celkovém objemu elektřiny v zemi podílejí zhruba 12 procenty.

S podílem obnovitelných zdrojů energie ve výši zhruba 15 % v roce 2019 by Česká republika měla do konce roku 2030 zvýšit podíl energie na téměř 22 %. Kromě toho se předpokládá, že do roku 2030 vzroste výroba udržitelné energie na téměř 230 PJ, což poskytne solárnímu průmyslu cestu k rozkvětu v nadcházejících letech.

Prč solární energie?

Lidé si často kladou otázku „Proč je solární energie dobrá?“, a proto si neuvědomují význam solární technologie. Solární energie se zjevně stala trendem v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Majitelé domů po celé Velké Británii si nainstalovali na střechu solární panely a podle toho se jim daří využívat všech výhod domácích solárních systémů.

Kromě zřejmých finančních výhod existují i další relevantní důvody, proč přejít na využívání solární energie namísto fosilních paliv:

  • Solární energie je prospěšná pro životní prostředí
  • Solární elektřina zajistí, že dům bude mimo síť
  • Solární energie může využít nevyužitou půdu
  • Solární energie způsobuje menší ztráty elektřiny
  • Solární energie zvyšuje bezpečnost sítě
  • Solární energie vytváří pracovní místa a hospodářský růst
  • Solární energie je bezplatným zdrojem energie

Solární energie je nyní dostupná jak pro velké průmyslové podniky, tak pro individuální spotřebitele. Každý spotřebitel, který má dostatek prostředků na investici do instalace solárního systému, může využít výše uvedených výhod a dlouhodobých úspor.

Další solární elektrárny v ČR

Solární park Vepřek

Elektrárna se nachází u obce Vepřek, která je součástí obce Nová Ves, asi 30 km severně od Prahy. Výstavba projektu byla zahájena v říjnu 2009 a oficiální provoz byl zahájen v září 2010. Vlastníkem elektrárny je společnost Decci a.s. Na dokončení projektu bylo investováno téměř 2,7 miliardy Kč.

Výkon elektrárny je 35 megawattů, což by mělo stačit k napájení 10000 domácností v České republice. Při výstavbě bloku bylo použito 186 960 solárních panelů PhonoSolar 185 a 190 Wp. Celý komplex, který se skládá z 26 bloků, se rozkládá na ploše 82,5 hektaru.

Solární park Ševětín

Elektrárna se nachází 15 kilometrů severovýchodně od Českých Budějovic v Jihočeském kraji. Toto místo patří díky svým přírodním parametrům k nejpříznivějším lokalitám pro výrobu elektřiny pomocí sluneční energie. Celkové roční globální záření této oblasti činí v průměru 3,8 tisíce MJ/m2.

Předpokládá se, že elektrárna o výkonu 29,9 megawattů zajistí dostatek energie pro roční pokrytí potřeby elektřiny přibližně 8 tisíc jihočeských rodin. Větší část výstavby proběhla v roce 2010 a elektrárna byla dokončena koncem roku.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang