Fotovoltaická elektrárna Brno Tuřany

Fotovoltaická elektrárna Brno – Tuřany představuje čtvrtou největší, respektive nejvýkonnější elektrárnu tohoto druhu v ČR. Stavba o rozloze zhruba 40 hektarů se nachází na pozemcích letiště Brno – Tuřany, v jeho těsné blízkosti. Projekt, který je realizován na pronajaté ploše, která nebude ze strany letiště v nadcházejících 25 letech, tedy během životnosti fotovoltaické elektrárny, žádným způsobem využívána.

Projekt byl již od samotného prvopočátku koncipován do tří základních fází, jejichž výsledkem je především levná elektřina. Období realizace bylo mezi lety 2009 a 2010.

Solární elektrárny obdobného charakteru se povětšinou skládající z tisíců polykrystalických panelů a nejinak tomu je i v tomto případě. Téměř 90.000 panelů Tianwei předkládá instalovaný výkon 21,2 MW, který byl získáván postupným budováním elektrárny.

Tato solární elektrárna byla tedy po částech 8,1 MW, 7,5 MW a 5,4 MW. Ročně je plánováno vyrábět necelých 18 GWh. Jde o pevně instalované panely bez možnosti natáčení.

Strůjce FVE Brno – Letiště Tuřany

Komplex solární elektrárny vznikal pod záštitou investora, společnosti Brno Solar Park a náklady celého díla se šplhají k částce 1,7 miliardy, z čehož vyplývá finanční náročnost na 1 MW kolem cca 800 milionů korun. Hlavním dodavatelem byla společnost OHL-ŽS a.s. a co se týče technologie VN, bylo zařízení zajištěno firmou Power-Energo.

Provozovatelem FVE Brno – Tuřany jsou společnosti BS Park I. s.r.o., BS Park II. s.r.o. a BS Park III. s.r.o. Rozvodovou společností je E. ON Distribuce.

Vzhledem k tomu, že se fotovoltaická elektrárna nachází v blízkosti brněnského letiště Tuřany, je zcela logické, že jej využívá také jako záložní zdroj elektrické energie.

Pohled z výstavby elektrárny. Solární elektrárna je postupně osazována fotovoltaickými panely.

Za plotem elektrárny toho člověk moc nespatří. Velikost solární elektrárny si uvědomíme pohledem na délku plotu, který ji obepíná.

Pokud jste někdy přistávali v Brně na letišti, zcela jistě jste si všimli modré hladiny rybníka, který se nachází v blízkém okolí letiště. Nyní si můžete být jisti, že to není rybník, ale čtvrtá největší fotovoltaická elektrárna v České republice – Solární elektrárna, Brno Tuřany.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang