Brno

Brno je druhým největším městem České republiky a zároveň je největším moravským městem. Rozkládá se na ploše 230,22 km² a žije zde přes 378 000 obyvatel. Leží na soutoku Svratky a Svitavy. Zjistěte jaké jsou ceny energií v Brně.

Brno je druhé největší město v České republice a hlavní město stejnojmenného kraje. Proslulé je jako místo historických památek a zábavních podniků. Založeno bylo v 8 svých století a do dnešní doby se stalo centrem vysokého vzdělávání, kultury a obchodu. Moderní architektura, veřejné služby a kulturní památky jsou také důvodem, proč Brno těší velkým počtem návštěvníků. Kromě jeho slavného architektonického stylu město Brno vlastí krásnou uměleckou a architektonickou historií. Ve městě se nachází mnoho historických památek jako je vídeňská brána, kostel svatého Mikuláše, Židovská čtvrť, městský dům a více.

Důležitým prvkem je také městská radnice. Jižně od centra leží krásný Špilberk hrad, který je obklopen velkou postavenou a starou pevností. Brno má spoustu odpočinkových zón i zelenou plochu. K Brnu patří krásné parky, jako je Lužánky, Kraví hora a přilehlé lesem Lesná. Návštěvníci mohou také navštívit dvě vědecké veřejné zahrady s exotickými rostlinami nebo přírodní parky. Brno má i bohatou kulturní historii. K dispozici je spousta divadel, muzeí, knihoven a galerií. Město pořádá také mnoho kulturních akcí a festivalů, takže je skvělým místem pro setkání se s ostatními.

Brno je významným kulturním i vzdělávacím střediskem. Pokud hledáte ubytování v Brně najděte ho s námi. Má tu sídlo mnoho státních orgánů. Jsou jimi např. Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní zastupitelství.

Brno je mezinárodně známé i svými výstavami a veletrhy. Mnohé z nich jsou mezinárodní. Nejvýznamnější je Mezinárodní strojírenský veletrh.

V Brně je i mnoho významných a zajímavých historických památek. Dominantou města je hrad Špilberk založený roku 1270. Dnes je v něm umístěné muzeum města Brna. Z dalších významných památek si v Brně prohlídnete Kapucínský kostel a kryptu (leží na Kapucínském náměstí), Katedrálu sv. Petra a Pavla (uprostřed Brna), Starou radnici, Náměstí svobody, Vilu Tugendhat (od roku 2001 na Seznamu kulturního dědictví UNESCO), Mahenovo divadlo, Zelný trh atd.

1. Špilberk – středověký hrad se zbytky hradních zdí, věží a kasematy 2. Kostel svatého Jakuba – kostel z 11. století s pozdně gotickým interiérem 3. Petrov – zámek se zachovalými renesančními a barokními interiéry 4. Kostel svatého Marka – gotický kostel ze 14. století 5. Kostel svatého Michala – barokní kostel z 18. století 6. Cathedral of St. Peter and Paul – katedrála z 18. století 7. Kapucínský klášter – barokní klášterní kostel 8. Kostel svatého Tomáše – gotický kostel z 15. století 9. Kostel svaté Anny – barokní kostel 10. Židovský hřbitov – pohřební místo staré více než sto let

Hrad Špilberk, který dnes tvoří barokní budova na vrcholu kopce a přestavěné soudobé vězeňské budovy, byl hradem postaveným v polovině 13. století. Je skutečně považován za jeden z nejstarších hradů v Evropě.

Hrad Špilberk byl postaven ve druhé polovině 13. století a jeho první podoba existovala ještě před objevením moderního barokního hradu. V 15. století byl přestavěn na torzo, údajně na ochranu města a jeho obyvatel před Turky. Přestože byl hrad několikrát přestavěn, jeho základní podoba se udržela po staletí až do roku 1777, kdy prošel dalšími rozsáhlými změnami. Tyto změny měly údajně zlepšit bezpečnost pevnosti.

Kostel svatého Jakuba v Brně Kostel Svatého Jakuba stojí na historickém místě uprostřed města Brna. Je to starý románský kostel datovaný k 11. století, který byl postaven na místě dřívějšího raněřímského náboženského objektu. Kostel se skládá z tří lodí, přičemž hlavní lóž je vybavena starobylou frekventovanou varhanicí. Můžete si prohlédnout deskovou stropní klenbu, která byla postavena v 17. století. Kostel Svatého Jakuba je obklopen vzácnými výzdobami, stejně jako nádherou freskami z 19. století, které jsou považovány za jednu z nejkrásnějších v této části Evropy. Na severní straně kostela ve středu najdete zvěčněnou sochu jeho názvu. Kostel je otevřen pro veřejnost většinou kolem poledne a po pozdním odpoledne. Jeho služby slouží místnímu obyvatelstvu a turistům všech náboženství po celém světě.

Petrov Brno je společnost se sídlem v Brně, která se specializuje na konstrukci a výrobu kvalitní přesné mechaniky, kovových dílů a mechanismů. Společnost byla založena v roce 1973 a od té doby se stala jedním z předních výrobců strojírenské techniky v regionu. Společnost poskytuje služby mnoha průmyslovým odvětvím, včetně automobilového, leteckého, zdravotnického a železničního průmyslu. Zaměstnává více než 100 odborníků a nabízí komplexní služby pro výrobu i zakázky. Petrov Brno je držitelem certifikátu ISO 9001 a zavázal se poskytovat výrobky šetrné k životnímu prostředí, efektivní procesy a vysoce kvalifikovaný personál.

Petrov je kamenný ostroh v městské části Brno-střed, v jihozápadní části katastrálního území Město Brno. Patří mezi významná místa Brna i celé Moravy. Nachází se na něm národní kulturní památka katedrála svatého Petra a Pavla a přilehlé sídlo brněnského biskupství. Petrov je též používán jako vžité zkrácené označení pro samotnou katedrálu.

Katedrála sv. Petra a Pavla tvoří součást siluety města Brna. Jde o pravděpodobně nejstarší kostel v Brně se základy z 12. století a přestavěný barokně a novogoticky. Celý areál je chráněn jako národní kulturní památka.

Na Petrově, pod Katedrálou sv. Petra a Pavla se též nachází areál Denisových sadůparku Studánka a Kapucínských zahrad. V tomto areálu se nachází mnoho zajímavostí jako např. Kolonáda s kašnou či Bastion s obeliskem. Z Denisových sadů je dobře vidět i jedna ze součástí biskupského komplexu, jíž je Kaple sv. Kříže a Panny Marie, nacházející se přímo na původních brněnských hradbách. Silueta zdejšího chrámu je vyobrazena i na české desetikorunové minci.

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně je známá jako nejstarší kostel ve městě, který byl postaven v 12. století. Je postaven na románsko-gotickém slohu a dosud je významnou sakrální stavbou města. Je vybaven unikátními obrazy a poškozeními požárem v 19. století se naštěstí podařilo obnovit. Počátkem 20. století byly katedrále provedeny rozsáhlejší úpravy a je dnes domovem mnoha kulturních, historických a liturgických zařízení. Katedrála má nádhernou kopuli, která je vybavena zvonem z roku 1522 a představuje jednu z nádherných součástí města Brna. Katedrálu navštěvují turisté a místní obyvatelé, aby si užili pohled na její jedinečnost.

Kostel svaté Markéty (někdy též označovaný jako kostel svatého Marka) je římskokatolický kostel nacházející se na Starém náměstí v brněnské městské části Brno-jih, bývalé samostatné obci Přízřenice. Počátky kostela sahají do přelomu 19. a 20. století, je vystaven v novogotickém stylu. Je filiálním kostelem farnost Modřice.[1]

Chrám je chráněn jako kulturní památka České republiky.[2]

Tato kostel se nachází v Brně, ve známé a vyhledávané čtvrti Brna-střed. Kostel svatého Marka je příkladem velmi vkusné barokní architektury. Interiér je bohatě zdobený s figurálními a geometrickými sloupy a hlavicemi, zatímco stříbrný lichý oblouk, který se nachází v lodi kostela, vytváří hostinu okolo oltáře. Kostel je postaven v roce 1714 a byl původně pojmenován po sv. Kříži, ale později byl přejmenován na Kostel svatého Marka. Asi 1 km od zdejšího náměstí stojí i stará věž, které sloužila pro trhové účely, a dalo by se říci, že je částečně součástí tohoto kostela. Kostel je vyhledávaný jak ze strany turistů, tak i jeho věřících, kteří se často účastní četných bohoslužeb nebo událostí.

Římskokatolický kostel svatého Michaela archanděla v brněnské městské části Brno-střed se nachází na Dominikánském náměstí vedle Nové radnice. Pro veřejnost kostel není přístupný s výjimkou pravidelných bohoslužeb.
Kostel sv. Michala je barokní kostel v centru města Brno na Masarykově náměstí. Je nejstarší stálou stavbou ve městě a slouží farnosti Sázavského arcibiskupství. Jeho vznik sahá částečně do 14. století, avšak hlavní podoba kostela se datuje od 17. století. Kostel se skládá ze tří částí: kostela, věže a cloisteru. Kostel má zdobenou fresku v jeho středu a římské kříže na stěnách. Uvnitř kostela se nacházejí četné historické artefakty, včetně sochy sv. Michala, která pochází z 15. století a kříže následně pořízeného v 17. století. Kostel je také místem pro pravidelná vystoupení a koncerty.

Kostel sv. Michala je spojený s působením dominikánského řádu v Brně od 13. století. Jednalo o nedílnou součást dominikánského kláštera. Kostel byl po poškození za doby švédského obléhání Brna znovu postaven a barokně upraven. Tato rekonstrukce proběhla v letech 1658-67 brněnským architektem Janem Křtitelem Ernou.

Barokní chrám je svým mohutným průčelím situován k někdejšímu Rybnému trhu. Při této přestavbě došlo k otočení orientace oltáře i vstupu do kostela směrem k západu. Dvě věže v průčelí chrámu, asi 60 m vysoké, byly dodatečně přistavěny kolem roku 1740.

Mezi ceněné pamětihodnosti patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Witerhaldera staršího. Vstup do chrámu uvozuje dobová barokní terasa s kamennými postavami světců. Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II.

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště.

Kapucínský klášter v Brně s hrobkou kapucínů na Kapucínském náměstí v městské části Brno-střed obývá komunita Řádu menších bratří kapucínů, která vykonává duchovní správu při rektorátním kostele Nalezení svatého Kříže v rámci exemptní farnostiBrno-dóm na území děkanátu Brnobrněnské diecéze. Budova kláštera i s kostelem je chráněna jako kulturní památka České republiky.[1]


Kapucínský klášter se nachází ve městě Brno ve střední České republice. Byl postaven roku 1629 a patří k nejstarším klášterním stavbám v zemi. Název svého kláštera získal od kapucínského řádu, od svatého Františka z Assisi, který založil kapucínský řád v 16. století. Klášter je přístupný veřejnosti a slouží jako muzeum. V prostorách je umístěno bohaté sbírky historických obrazů a soch ze 16. – 18. století. Na budovu je navázen novosvětský park s fontánou a jejími okrasnými dlaždicemi. Kapucínský klášter je důležitou budovou pro místní dějiny a jeho okolí je úžasným místem pro procházky v klidném prostředí.

Kostel svatého Tomáše apoštola, původně kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola, je barokní farní kostel, původně gotický klášterní kostel augustiniánů. Nachází se v brněnské městské části Brno-střed na jihu Moravského náměstí v katastrálním území Město Brno.

Kostel svatého Tomáše v Brně je kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Tomáše akvinského v Brně. Je barokního slohu a stojí v parku na Křížové cestě. Kostel byl postaven v letech 1711–1719. Prvotní návrh kostela pochází z roku 1692. Na interiéru dominuje obraz posvěcení kostela. Kostel patří mezi nejstarší a nejvýznamnější brněnská kostela. Má rozměry 38×19 metrů. Na fasádě jsou umístěny barokní sochy věrozvěstů a sv. Tomáše Akvinského. Věž je 98 metrů vysoká. Uvnitř kostela je umístěna socha sv. Tomáše na úrovni oltáře. V okolí kostela se nachází park, ve kterém je umístěn tzv. „Pomník míru“ z roku 1995. Kostel je také úzce spojen s brněnským univerzitním čtvrtím. Kostel byl několikrát opravován a ve 20. století prošel rekonstrukcí.

Kostel svaté Anny je zaniklý římskokatolický chrám na Staré Brně v Brně. Jednalo se o klášterní kostel tamního kláštera dominikánek, který byl přestavěn na zemskou nemocnici.

Kostel svaté Anny je barokní kostel, který se nachází ve východní části Brna. Kostel začal být postaven v letech 1711 – 1715 na místě bývalé románské dělnické stavby. Kostel se stal správním centrem přímořského obráceného řádu jakožto dělnického společenství založeného šlechtou. V roce 1767 byl kostel vykoupen brněnskou městskou radou a přetvořen do novogotického stylu. Kostel je obklopen velkou ulitou obklopenou vyšlapanou cestou se starými stromy. Kostel je hlavní dominou střediska. Vnitřní prostory kostela jsou bohatě zdobeny mramorem, sochami, freskami a skvostnými oltáři. Obrazy ve vnějším průčelí kostela zobrazují Annu, která zemřela ve svých 33 letech utopením v jezeru. Hlavní oltář je zdoben cihlovým reliéfem, který zobrazuje Anninu smrt. Kostel má varhanní strop, který byl postaven v roce 1805. Stejná varhanní deska se ještě nachází v kostele a je považována za neocenitelnou. Kostel má také působivou sbírku nástrojů, které zahrnují zastaralé orgány a klávesnice.

židovská čtvrť v Brně Židovská čtvrť ve městě Brno byla v minulosti bohatá a velmi živá. Byla umístěna mezi ulicemi Žerotínovou a Jezuitskou, ve Starém Brně. Čtvrť byla domovem asi pěti tisíc Židů a stala se centrem židovského života ve městě. Byla tu řada synagog, obchodů a firem a v 19. století i řada kulturních center. I když čtvrť byla počátkem 20. století zasažena změnami, ve kterých ztratila svůj původní charakter, Židé se tam dodnes drží a je tu stále mnoho památek v čele se Synagogou Maisel.


Lužánky jsou oblíbeným místem pro relaxaci a rekreační sporty v centru města Brno. Je to jedno z největších a nejstarších veřejných parků ve městě. Park byl vybudován v 19. století a díky své historii a nádherné krajině se stal oblíbenou destinací pro turisty i místní obyvatele. V parku najdete různé druhy keřů, stromů a květin. Kromě toho se tam nacházejí i fontány, zvonicemi a bazénem. V létě se můžete těšit na pestrý program místní scény a kultury. Pro ty, kteří mají rádi aktivní odpočinek, jsou tu venkovní tělocvičny, antuková hřiště na tenis, fotbalová hřiště, stezka pro bruslení a cyklostezky. Máte-li rádi relaxaci, je Lužánky tím pravým místem. Tak nečekejte a vydejte se na procházku po této malebné lokalitě plné historie a krásy.


Kraví hora je vrch ve městě Brno na Moravě. Jeho výška je 255 metrů nad mořem a je považována za jednu z nejvyšších hor v okolí města. Probíhá jím hlavní silnice do Mikulova. Na vrcholu vyvěrá pramen, což je dáno jeho geologickými vlastnostmi. Kraví hora je oblíbená mezi přírodovědci, kteří ji často navštěvují pro sběr mineralogických vzorků. Na jaře a v létě sem mají tendenci hojně chodit turisté, kteří se chtějí podívat na místní pohledy a hrady. Na konci vrcholu se nachází i starý kostelík ze 17. století – Kostel sv. Jana Křtitele. Na vrcholu jsou i další zajímavosti, jako je síť hradů napříč horou a detailní popis hradů ve zdejším muzeu. Pravidelně se zde také konají různé občanské akce.

Vila Tugendhat v Brně je ojedinělým projevem funkcionalistického a internacionalistického uvažování německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který v roce 1928 vypracoval návrh stavby na zakázku manželů Grety (1903–1970) a Fritze (1895–1958) Tugendhatových. Grete, rozená Löw-Beerová a prvně provdaná Weissová, byla jedinou dcerou významného moravského textilního průmyslníka Alfreda Löw-Beera (1872–1939). Parcela i financování celé výstavby vily byly svatebními dary mladým novomanželům, kteří se vzali roku 1927. Fritz Tugendhat byl také dědicem textilních továren, které provozoval jeho otec Emil (1867–1928).[1] Od roku 1958 byla vila využívána jako zdravotnické zařízení, roku 1963 byla prohlášena Národní kulturní památkou. Po mnohaleté snaze odborníků v oblasti dějin architektury i architektů byla vila Tugendhat roku 2001 zapsána do seznamu světového dědictvíUNESCO.[2]


Brněnská zoologická zahrada se nachází blízko parku na Svatém Kopečku. Jejím cílem je chránit chráněnou faunu a nabízet návštěvníkům až 1000 druhů zvířat. V areálu zoologické zahrady se nacházejí například akvária, dětské hřiště, restaurace nebo další zajímavé atrakce. Nezapomeňte si na prohlídku zahrady vyhradit dostatek času. Na ploše necelých 40 hektarů odpočívají 60 druhů a více než 900 jedinců zvířat a ptáků. Mezi nimi naleznete slony, nosorožce, žirafy, hrady, lvy, tygry, šakaly, jeleny, vlky a mnoho dalšího. Zoologická zahrada nabízí také množství občerstvení, ať už pro návštěvníky nebo pro zvířata. Zahrada je po celý rok otevřená denně od 9:00 do 17:00.

vysoké školy v Brně -Masarykova univerzita -Mendelova univerzita v Brně -Vysoká škola podnikání a práva (BVS) -Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně -Univerzita obrany -Vysoká škola informatiky a managementu -Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě -Janáčkova akademie múzických umění v Brně -Vysoká škola zdravotnická -Vysoká škola evropských a regionálních studií -Vysoká škola of Managementu in Business -Vysoká škola chemicko-technologická


– Masarykova univerzita – Mendelova univerzita v Brně – Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci – Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Technická univerzita v Brně – Vysoká škola agrární v Brně – Vysoká škola zdravotnická v Brně – Vysoká škola ekonomie a managementu v Brně – Vysoká škola informačních technologií a managementu – Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů – Vysoká škola evropských a regionálních studií – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu


Brněnská kultura se skládá ze širokého spektra akcí a událostí zaměřených na historky, umění, kulturu a uměleckou produkci. Mohou to být divadelní představení, výstavy obrazů a jiných děl, koncerty, kulturní akce a turnaje, literární večery, kulturní dny, výtvarné aktivity a další. Každoročně se v Brně konají také mezinárodní filmové festivaly a sezónní kulturní trhy. Město má také řadu místních galerií a knihoven, které hostí výstavy a programy. V oblasti hudby je Brno domovem pro řadu významných skupin a orchestrů, jako je Janáčkovo divadlo, Janáčkovo arkádové divadlo, Brněnské Philharmonie a další. Brno je také domovem pro množství napěchovaných klubů a koncertních sálů. Ulicemi města se také rozléhají různé umělecké festivaly a pouliční produkce. Brno má i řadu historických památek, jako je budova Hvězda (Kostel Nejsvětější Trojice) a stará radnice. Město má také rozsáhlou sbírku úžasné starožitností a moderního designu v obchodech se starožitnostmi a galeriích, stejně jako ve vile Tugendhat v centru města.

 Copyright © 2023 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang