Brno

Brno je druhým největším městem České republiky a zároveň je největším moravským městem. Rozkládá se na ploše 230,2 km² a žije zde přes 390 000 obyvatel. Leží na soutoku Svratky a Svitavy. Jaké jsou ceny energií v Brně?

Brno je druhé největší město v České republice a hlavní město stejnojmenného kraje. Proslulé je jako místo historických památek a zábavních podniků. První písemná zmínka o Brně je v Kosmově kronice roku 1091.

Roku 1243 byla Brnu udělena práva městská, v polovině 13. století byl založen hrad Špilberk, roku 1292 bylo tehdejšímu královskému městu Brnu uděleno právo volit rychtáře.

Již při svém založení až doposud je centrem vzdělávání, kultury a obchodu. Moderní architektura, veřejné služby a kulturní památky jsou také důvodem, proč se Brno těší velkému počtu návštěvníků.

Ve městě se nachází mnoho historických památek jako je katedrála na Petrově, chrám sv. Jakuba, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Stará radnice, Nová radnice, kostely sv. Tomáše a sv. Janů, krypta kapucínského kostela, Hrad Špilberk a Veveří, kašna Parnas, sloup Nejsvětější trojice či Morový sloup, Vila Tugendhat aj.

Jižně od centra leží krásný hrad Špilberk, který je dominantou města. Dnes je v něm umístěné muzeum města Brna. Brno má spoustu odpočinkových zón i zelenou plochu. K Brnu patří krásné parky, jako jsou Lužánky, Kraví hora a přilehlý les Lesná. Návštěvníci mohou také navštívit dvě vědecké veřejné zahrady s exotickými rostlinami, nebo přírodní parky.

Brno má i bohatou kulturní historii. K dispozici je spousta divadel, muzeí, knihoven a galerií. Město pořádá také mnoho kulturních akcí a festivalů, takže je skvělým místem pro setkání se s ostatními.

Brno je významným kulturním i vzdělávacím střediskem. Má tu sídlo mnoho státních orgánů. Jsou jimi např. Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud a Nejvyšší státní zastupitelství.

Brno je mezinárodně známé i svými výstavami a veletrhy. Mnohé z nich jsou mezinárodní. Nejvýznamnější je Mezinárodní strojírenský veletrh.

Památky Brna

Nejvýznamnějšími památkami města jsou:

1. hrad Špilberk

2. kostel svatého Jakuba

3. Petrov

4. kostel svatého Marka

5. kostel svatého Michala

6. katedrála sv. Petra a Pavla

7. kapucínský klášter

8. kostel svatého Tomáše

9. kostel svaté Anny

10. židovský hřbitov

Brno oplývá spoustou cenných památek a zajímavých míst. Ty nejvýznamnější by turista neměl minout.

Hrad Špilberk

Hrad Špilberk, který dnes tvoří barokní budova na vrcholu kopce a přestavěné soudobé vězeňské budovy, byl hradem postaveným v polovině 13. století. Je skutečně považován za jeden z nejstarších hradů v Evropě.

Jeho první podoba existovala ještě před objevením moderního barokního hradu. V 15. století byl přestavěn na torzo, údajně na ochranu města a jeho obyvatel před Turky. Přestože byl hrad několikrát přestavěn, jeho základní podoba se udržela po staletí až do roku 1777, kdy prošel dalšími rozsáhlými změnami. Tyto změny měly údajně zlepšit bezpečnost pevnosti.

Kostel svatého Jakuba

Kostel Svatého Jakuba stojí na historickém místě uprostřed města Brna. Je to starý románský kostel datovaný k 11. století, který byl postaven na místě dřívějšího raněřímského náboženského objektu. Kostel se skládá z tří lodí, přičemž hlavní lóže je vybavena starobylou frekventovanou varhanicí. Desková stropní klenba byla postavena v 17. století.

Kostel Svatého Jakuba je obklopen vzácnými výzdobami, stejně jako nádhernými freskami z 19. století, které jsou považovány za jedny z nejkrásnějších v této části Evropy. Na severní straně kostela ve středu je zvěčněná socha sv. Jakuba.

Petrov a katedrála svatého Petra a Pavla

Petrov je kamenný ostroh v městské části Brno-střed, v jihozápadní části katastrálního území města Brna. Patří mezi významná místa Brna i celé Moravy. Nachází se na něm národní kulturní památka katedrála svatého Petra a Pavla a přilehlé sídlo brněnského biskupství. Petrov je též používán jako vžité zkrácené označení pro samotnou katedrálu.

Katedrála sv. Petra a Pavla tvoří součást siluety města Brna. Jde o pravděpodobně nejstarší kostel v Brně se základy z 12. století a přestavěný barokně a novogoticky. Celý areál je chráněn jako národní kulturní památka.

Je vybavena unikátními obrazy a poškození požárem v 19. století se naštěstí podařilo obnovit. Počátkem 20. století byly na katedrále provedeny rozsáhlejší úpravy a dnes je domovem mnoha kulturních, historických a liturgických zařízení.

Katedrála má nádhernou kopuli, která je vybavena zvonem z roku 1522 a představuje jednu z nádherných součástí města Brna.

Pod Katedrálou sv. Petra a Pavla se též nachází areál Denisových sadů, parku Studánka a Kapucínských zahrad. V tomto areálu se nachází mnoho zajímavostí jako např. Kolonáda s kašnou či Bastion s obeliskem.

Z Denisových sadů je dobře vidět i jedna ze součástí biskupského komplexu, jíž je kaple sv. Kříže a Panny Marie, nacházející se přímo na původních brněnských hradbách.

Kostel svaté Markéty

Kostel svaté Markéty (někdy též označovaný jako kostel svatého Marka) je římskokatolický kostel nacházející se na Starém náměstí v brněnské městské části Brno-jih, bývalé samostatné obci Přízřenice.

Počátky kostela sahají do přelomu 19. a 20. století, je vystaven v novogotickém stylu. Je filiálním kostelem farnosti Modřice. Chrám je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Interiér je bohatě zdobený s figurálními a geometrickými sloupy a hlavicemi, zatímco stříbrný lichý oblouk, který se nachází v lodi kostela, vytváří hostinu okolo oltáře. Kostel je postaven v roce 1714 a byl původně pojmenován po sv. Kříži, a později byl přejmenován na Kostel svatého Marka.

Asi 1 km od zdejšího náměstí stojí i stará věž, které sloužila pro trhové účely, a dalo by se říci, že je částečně součástí tohoto kostela.

Kostel svatého Michaela

Římskokatolický kostel svatého Michaela archanděla v brněnské městské části Brno-střed se nachází na Dominikánském náměstí vedle Nové radnice. Pro veřejnost kostel není přístupný s výjimkou pravidelných bohoslužeb.

Kostel sv. Michaela je barokní kostel v centru města Brno na Masarykově náměstí. Je nejstarší stálou stavbou ve městě a slouží farnosti Sázavského arcibiskupství. Jeho vznik sahá částečně do 14. století, avšak hlavní podoba kostela se datuje od 17. století. Kostel se skládá ze tří částí: kostela, věže a kloisteru.

Kostel má ve svém středu zdobenou fresku a římské kříže na stěnách. Uvnitř kostela se nacházejí četné historické artefakty, včetně sochy sv. Michaela, která pochází z 15. století a kříže pořízeného v 17. století. Kostel je také místem pro pravidelná vystoupení a koncerty.

Kostel sv. Michaela je spojený s působením dominikánského řádu v Brně od 13. století. Jednalo o nedílnou součást dominikánského kláštera. Kostel byl po poškození za doby švédského obléhání Brna znovu postaven a barokně upraven. Tato rekonstrukce proběhla v letech 1658 – 67 brněnským architektem Janem Křtitelem Ernou.

Barokní chrám je svým mohutným průčelím situován k někdejšímu Rybnému trhu. Při této přestavbě došlo k otočení orientace oltáře i vstupu do kostela směrem k západu. Dvě věže v průčelí chrámu, asi 60 m vysoké, byly dodatečně přistavěny kolem roku 1740.

Mezi ceněné pamětihodnosti patří barokní oltář a kazatelna od sochaře J. Witerhaldera staršího. Vstup do chrámu uvozuje dobová barokní terasa s kamennými postavami světců. Činnost dominikánského řádu zde byla přerušena v roce 1785 při rušení klášterů za císaře Josefa II.

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou lze vnímat v několika rovinách. Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště.

Kapucínský klášter

Kapucínský klášter v Brně s hrobkou kapucínů na Kapucínském náměstí v městské části Brno-střed obývá komunita Řádu menších bratří kapucínů, která vykonává duchovní správu při rektorátním kostele Nalezení svatého Kříže v rámci exemptní farnosti Brno-dóm na území děkanátu Brnobrněnské diecéze. Budova kláštera i s kostelem je chráněna jako kulturní památka České republiky.

Klášter byl postaven roku 1629 a patří k nejstarším klášterům v zemi. Název svého kláštera získal od kapucínského řádu, od svatého Františka z Assisi, který založil kapucínský řád v 16. století. Klášter je přístupný veřejnosti a slouží jako muzeum. V prostorách kláštera jsou umístěny bohaté sbírky historických obrazů a soch ze 16. – 18. století.

Na budovu je navázán novosvětský park s fontánou a jejími okrasnými dlaždicemi. Kapucínský klášter je důležitou budovou pro místní dějiny a jeho okolí je úžasným místem pro procházky v klidném prostředí.

Kostel svatého Tomáše

Kostel svatého Tomáše apoštola, původně kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola, je barokní farní kostel, původně gotický klášterní kostel augustiniánů. Nachází se v brněnské městské části Brno-střed na jihu Moravského náměstí v katastrálním území města Brna.

Kostel byl postaven v letech 1711 – 1719. Prvotní návrh kostela pochází z roku 1692. Na interiéru dominuje obraz posvěcení kostela. Kostel patří mezi nejstarší a nejvýznamnější brněnská kostely. Má rozměry 38 × 19 metrů. Na fasádě jsou umístěny barokní sochy věrozvěstů a sv. Tomáše Akvinského.

Věž je vysoká 98 metrů. Uvnitř kostela je umístěna socha sv. Tomáše na úrovni oltáře. V okolí kostela se nachází park, ve kterém je umístěn tzv. „Pomník míru“ z roku 1995. Kostel je také úzce spojen s brněnskou univerzitní čtvrtí. Kostel byl několikrát opravován a ve 20. století prošel rekonstrukcí.

Kostel svaté Anny

Kostel svaté Anny je zaniklý římskokatolický chrám na Starém Brně. Jednalo se o klášterní kostel tamního kláštera dominikánek, který byl přestavěn na zemskou nemocnici.

Kostel svaté Anny je barokní kostel, který se nachází ve východní části Brna. Kostel byl postaven v letech 1711 – 1715 na místě bývalé románské dělnické stavby. Kostel se stal správním centrem přímořského obráceného řádu jakožto dělnického společenství založeného šlechtou. V roce 1767 byl kostel vykoupen brněnskou městskou radou a přetvořen do novogotického stylu.

Kostel je obklopen vyšlapanou cestou se starými stromy. Kostel je hlavní dominantou střediska. Vnitřní prostory kostela jsou bohatě zdobeny mramorem, sochami, freskami a skvostnými oltáři. Obrazy ve vnějším průčelí kostela zobrazují Annu, která zemřela ve svých 33 letech utopením v jezeru. Hlavní oltář je zdoben cihlovým reliéfem, který zobrazuje Anninu smrt.

Kostel má varhanní strop, který byl postaven v roce 1805. Stejná varhanní deska se ještě nachází v kostele a je považována za neocenitelnou. Kostel má také působivou sbírku nástrojů, které zahrnují zastaralé orgány a klávesnice.

Židovská čtvrť

Židovská čtvrť byla v minulosti bohatá a velmi živá. Byla umístěna mezi ulicemi Žerotínovou a Jezuitskou, ve Starém Brně. Čtvrť byla domovem asi pěti tisícům Židů a stala se centrem židovského života ve městě. Byla tu řada synagog, obchodů a firem a v 19. století i řada kulturních center.

Ačkoliv byla čtvrť počátkem 20. století zasažena změnami, ve kterých ztratila svůj původní charakter, Židé se tam dodnes drží a je tu stále mnoho památek v čele se Synagogou Maisel.

Park Lužánky

Lužánky jsou oblíbeným místem pro relaxaci a rekreační sporty v centru města Brna. Je to jeden z největších a nejstarších veřejných parků ve městě. Park byl vybudován v 19. století a díky své historii a nádherné krajině se stal oblíbenou destinací pro turisty i místní obyvatele.

V parku jsou k nalezení různé druhy keřů, stromů a květin. Kromě toho se tam nacházejí i fontány, zvonice a bazén.

V létě se turista může těšit na pestrý program místní scény a kultury. Pro ty, kteří mají rádi aktivní odpočinek, jsou tu venkovní tělocvičny, antuková hřiště na tenis, fotbalová hřiště, stezka pro bruslení a cyklostezky.

Kraví hora

Kraví hora je vrch ve městě Brno na Moravě. Jeho výška činí 255 metrů nad mořem a je považována za jednu z nejvyšších hor v okolí města. Probíhá jím hlavní silnice do Mikulova. Na vrcholu vyvěrá pramen, což je dáno jeho geologickými vlastnostmi. Kraví hora je oblíbená mezi přírodovědci, kteří ji často navštěvují pro sběr mineralogických vzorků.

Na jaře a v létě sem mají tendenci hojně chodit turisté, kteří se chtějí podívat na místní vyhlídky a hrady. Na konci vrcholu se nachází i starý kostelík ze 17. století – Kostel sv. Jana Křtitele. Na vrcholu jsou i další zajímavosti, jako je síť hradů napříč horou a detailní popis hradů ve zdejším muzeu. Pravidelně se zde také konají různé občanské akce.

Vila Tugendhat

Vila Tugendhat je ojedinělým projevem funkcionalistického a internacionalistického uvažování německého architekta Ludwiga Miese van der Rohe, který v roce 1928 vypracoval návrh stavby na zakázku manželů Grety (1903–1970) a Fritze (1895–1958) Tugendhatových.

Grete, rozená Löw-Beerová a prvně provdaná Weissová, byla jedinou dcerou významného moravského textilního průmyslníka Alfreda Löw-Beera (1872–1939). Parcela i financování celé výstavby vily byly svatebními dary mladým novomanželům, kteří se vzali roku 1927.

Fritz Tugendhat byl také dědicem textilních továren, které provozoval jeho otec Emil (1867–1928). Od roku 1958 byla vila využívána jako zdravotnické zařízení, roku 1963 byla prohlášena Národní kulturní památkou. Po mnohaleté snaze odborníků v oblasti dějin architektury i architektů byla vila Tugendhat roku 2001 zapsána do seznamu světového dědictví UNESCO.

Zoologická zahrada

Brněnská zoologická zahrada se nachází blízko parku na Svatém Kopečku. Jejím cílem je chránit chráněnou faunu a nabízet návštěvníkům až 1000 druhů zvířat. V areálu zoologické zahrady se nacházejí například akvária, dětské hřiště, restaurace nebo další zajímavé atrakce.

Na prohlídku zahrady je potřeba si vyhradit dostatek času. Na ploše necelých 40 hektarů odpočívá 60 druhů a více než 900 jedinců zvířat a ptáků. Mezi nimi se naleznou sloni, nosorožci, žirafy, lvi, tygři, šakali, jeleni, vlci a mnoho dalších. Zoologická zahrada nabízí také množství občerstvení, ať už pro návštěvníky nebo pro zvířata. Zahrada je po celý rok otevřená denně od 9:00 do 17:00.

Vzdělání v Brně

Brno je druhým největším centrem vzdělání v České republice. Na kvalitních školách všech stupňů se zde může strávit třeba i dvacet let života.

Vysoké školy v Brně:

 • Masarykova univerzita
 • Mendelova univerzita
 • Vysoká škola podnikání a práva
 • Univerzita obrany
 • Vysoká škola informatiky a managementu
 • Vysoká škola báňská
 • Janáčkova akademie múzických umění
 • Vysoká škola zdravotnická
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií
 • Vysoká škola chemicko-technologická
 • Technická univerzita
 • Vysoká škola agrární
 • Vysoká škola ekonomie a managementu
 • Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů
 • Vysoká škola evropských a regionálních studií
 • Vysoká škola tělesné výchovy a sportu

Brno a jeho vysoké školy nejsou jen Masarykova univerzita a Vysoké učení technické.

Kultura

Brněnská kultura se skládá ze širokého spektra akcí a událostí zaměřených na historii, umění, kulturu a uměleckou produkci. Mohou to být divadelní představení, výstavy obrazů a jiných děl, koncerty, kulturní akce a turnaje, literární večery, kulturní dny, výtvarné aktivity a další.

Každoročně se v Brně konají také mezinárodní filmové festivaly a sezónní kulturní trhy. Město má také řadu místních galerií a knihoven, které hostí výstavy a programy.

V oblasti hudby je Brno domovem pro řadu významných skupin a orchestrů, jako je Janáčkovo divadlo, Janáčkovo arkádové divadlo, Brněnské filharmonie a další. Brno je také domovem pro množství napěchovaných klubů a koncertních sálů.

Ulicemi města se také rozléhají různé umělecké festivaly a pouliční produkce. Brno má také rozsáhlou sbírku starožitností a moderního designu v obchodech se starožitnostmi a galeriích, stejně jako ve vile Tugendhat v centru města.

Ceny energií

Ceny energií v Brně se mohou lišit v závislosti na dodavateli energie, typu energie a individuálních smluvních podmínkách. Obecně platí, že ceny energií se skládají z několika faktorů, včetně nákladů na výrobu, distribuci, daní a poplatků.

V současné době je na trhu několik dodavatelů elektřiny, a proto se ceny mohou lišit. V Brně jsou dostupné jak tradiční energetické společnosti, tak i novější alternativní dodavatelé. Průměrná cena elektřiny se pohybuje kolem 4 – 5 Kč za kWh (kilowatthodinu).

Co se týče zemního plynu, ceny závisí na specifických smluvních podmínkách a spotřebě. Průměrná cena zemního plynu se v Brně pohybuje mezi 20 a 25 Kč za metr krychlový (m³).

Důležité je mít na paměti, že ceny energií se mohou čas od času měnit v závislosti na vývoji cen surovin, energetické politice a dalších faktorech na trhu. Je proto vhodné pravidelně porovnávat nabídky různých dodavatelů a zvážit možnost změny dodavatele, pokud je to výhodné.

Pokud má člověk zájem o konkrétní informace o cenách energií v Brně, měl by kontaktovat jednotlivé dodavatele energií nebo použít online porovnávače cen energií, které mu poskytnou aktuální nabídky od různých dodavatelů na základě jeho specifikací a potřeb.

Je také důležité uvést, že ceny energií se mohou lišit v závislosti na spotřebě a tarifním plánuplyn, elektřina – který si dotyčný zvolí. Je proto důležité pečlivě porovnat nabídky a vybrat tu nejvhodnější pro individuální potřeby a spotřebu energií.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang