E.ON region

E.ON je nadnárodní energetická společnost se sídlem v Německu a jedna z největších energetických společností vlastněných investory na světě. Je největší energetickou společností ve vlastnictví investorů v Evropě a působí ve více než 30 zemích.

Společnost E.ON působí v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektřiny a také v oblasti výroby a prodeje zemního plynu. Společnost působí ve Spojeném království, Německu, Itálii, Francii, Španělsku a dalších evropských zemích, jakož i ve Spojených státech a Rusku.

Společnost E.ON

E.ON je lídrem v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů energie, jako je větrná a solární energie, a je jedním z největších investorů do těchto technologií. Společnost se rovněž podílí na vývoji nových technologií skladování energie a inteligentních sítí. Zároveň E.ON usiluje o snižování emisí a aktivně se podílí na vývoji technologií zachycování a ukládání uhlíku.

Společnost E.ON se také aktivně podílí na iniciativách v oblasti energetické účinnosti, jako je vývoj inteligentních měřičů a služeb v oblasti energetické účinnosti. Společnost rovněž investovala do energeticky účinných budov a vyvinula řadu energeticky účinných produktů a služeb.

E.ON se snaží budovat a udržovat pevné vztahy se svými zákazníky a aktivně se podílí na vývoji energetických produktů a služeb zaměřených na zákazníky, jako jsou služby energetické účinnosti, tipy na úsporu energie a pomůcky pro úsporu energie.

E.ON a ocenění za udržitelnost

Společnost byla oceněna za svůj závazek k udržitelnosti a společenské odpovědnosti. Společnost byla zařazena do indexu Dow Jones Sustainability Index a v roce 2013 získala také ocenění European Sustainable Energy Award.

Mimo to byla oceněna za své úsilí o snižování uhlíkové stopy a v roce 2014 získala ocenění Carbon Trust Standard za svůj závazek snižovat emise.

Celkově je E.ON přední energetickou společností, která se zavázala poskytovat svým zákazníkům čistou, spolehlivou a cenově dostupnou energii. Společnost je inovátorem v oblasti energetiky a je odhodlána vyvíjet nové technologie pro snižování emisí a zvyšování energetické účinnosti.

E.ON Region v České republice

Region, ve kterém distribuuje elektrickou energii společnost E.ON Distribuce a.s., je jedním ze tří v České republice. Jedná se o území, ve kterém dříve distribuovaly elektrickou energii státní podniky Jihočeská energetika a Jihomoravská energetika.

Obě tyto společnosti převzal E.ON v roce 2003. V roce 2005 vznikla oddělením distribuce elektrické energie od výroby a obchodu E.ON Distribuce, a.s.

Jde o území pokrývající současný Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. Hranice distribučního území se s hranicemi současných krajů stoprocentně nekryjí, protože distribuční oblasti vycházejí z území původních sedmi krajů, které byly zrušeny počátkem devadesátých let.

V těchto regionech zajišťuje E.ON Distribuce a.s. samotný přenos elektřiny z elektrárny až ke koncovému uživateli.

Uživatel nemůže distributora změnit a cenu, kterou mu za dovedení elektrické energie od dodavatele platí, určuje každoročně Energetický regulační úřad.

 Copyright © 2024 Tovarnik.cz. Všechna práva vyhrazena.

Made by Leoš Lang